Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Nhân Vật Phật Giáo Thế Giới


...... ... .


 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) A Dục Vương, cuộc đời và sự nghiệp. Thích Tâm Minh

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Allan Molly, một Bác sĩ người Úc Thích Nguyên Tạng 
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Asoka: Cuộc đời và sự nghiệp của vua A-dục. Tuyển tập

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Ảnh hưởng của đức Dalai Lama đối với những nhân vật nổi tiếng   Thích Quảng Bảo dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Bhumibol Adulyades, một ông vua Phật tử. Thích Nguyên Tạng 
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Các Đế Vương với Phật Giáo. Vương Chí Bình
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Các Nhà Sư Châu Á trên đất Mỹ Thích Nguyên Tạng 
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Cao Tăng Pháp Hiển. Hoà Thượng Thích Trí Quang
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Cuộc đời và sự nghiệp của B.R. Ambedkar . Thích Nữ Liên Hòa
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Cuộc Đời Thánh Tăng Ananda. Hellmuth Hecker. Phỏng dịch: Nguyễn Điều

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Cuộc đời của Choden Rinpoche, Một thiền giả ẩn dật

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Cuộc đời siêu việt của 16 vị tổ Karmapa Tây tạng. Karma Thinley Rinpoche - Việt dịch: Nguyễn An Cư

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Cư Sĩ Tu Đạt.  Thích Minh Tuệ
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Du Tăng Cầu Pháp. Thích Hằng Ðạt
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Dipa Ma, Cuộc Ðời Và Thân Chủ. Thiện Nhựt dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Đại sư Không Hải, cuộc đời và huyền thoại. Đồng Thành
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Đại Sư Ấn Thuận. T.N. Như Nguyệt
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Đại Đế A Dục, một ông vua hộ trì Phật Pháp. Thích Nguyên Tạng

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đại Đức Hằng Thiệt với công hạnh Tam bộ nhất bái. BS Nguyễn Thanh Giản
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Đại Luận Sư Vô Trước. Thích Tâm Thiện
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Đại Sư Khương Tăng Hội. Thích Lệ Thiện
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Đạt Ma Huyền Trang. Điều Ngự Tử Tín Nghĩa
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Đôi nét sơ lược về cuộc đời Mahatma Gandhi. Lê Bích Sơn
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Đức Dạt Lai Lạt Ma, vị sứ giả của hòa bình Thích Nguyên Tạng 
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Ðường Tam Tạng thỉnh kinh. Võ Ðình Cường
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
E. Obermiller, nhà Phật học Nga. Thích Tâm Tịnh
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Edwin Arnold và Thi phẩm Ánh sáng Á Châu. Thích Nguyên Tạng 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hòa thượng Narada. Bình Anson
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Hòa Thượng Thích Trí Tịnh. Thích Phước Bổn

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hòa Thượng Duy Lực. Chùa Từ Ân

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hòa Thượng Yto Zosimichi. Thích Nguyên Tạng 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hòa Thượng Thánh Nghiêm dạy thiền ở Mỹ . Thích Nguyên Tạng 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Haavard Lorentzen, người  đưa Phật giáo vào học đường Thích Nguyên Tạng 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Harald với luận văn Cao học về Phật giáo Việt NamThích Nguyên Tạng 
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Henry Olcott và phong trào chấn hưng PG Tích Lan. Thích Nguyên Tạng 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Houn Jiyu Kennett, một nữ tu người Anh Thích Nguyên Tạng 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) HT. Dhammananda, nhà truyền giáo nổi tiếng ở Mã Lai. Thích Nguyên Tạng 
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
HT. Tinh Vân và Tổ chức Phật Quang Sơn Quốc Tế. Thích Nguyên Tạng 
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
HT. Tuyên Hóa, một Thiền Sư Trung Hoa thời hiện đại. Thích Nguyên Tạng 
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
HT. Ghosananda và những họat động vì hòa bình.Thích Nguyên Tạng 
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Huyền Trang - Nhà Chiêm Bái và Học Giả. Hòa Thượng Thích Minh Châu

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kiều Trần Như. Thích Minh Tuệ

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lạt ma Osel Rinpoche, hóa thân của Lạt ma Yeshe. Thích Nguyên Tạng 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Liên Hoa Sắc . Thích Minh Tuệ
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Một cuộc đời, một ngôi sao, cuộc đời ngài Xá-Lợi-Phất. ( Sách ) Minh Đức Triều Tâm Ảnh 
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Mười Vị Đệ Tử Lớn của Phật. Tinh Vân Pháp Sư. Việt dịch: Cư Sĩ Hạnh Cơ

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Ngôi sao điện ảnh Phật tử Richard Gere. Thích Nguyên Tạng 
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Nhà Khoa Học Albert Einstein và Đạo Phật. Thích Nguyên Tạng 
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Nhà Ngôn ngữ học R.Davids và Hội Thánh Điển Pali. Thích Nguyên Tạng 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nhà văn Leo Tolstoy và Đạo Phật Thích Nguyên Tạng 
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Nhật Liên Thánh Nhân. Đồng Thành

ICONFLASH.jpg (769 bytes) NhàSư Nhật Bản làm từ thiện ở nước ngoài Thích Nguyên Tạng 
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Ni Sư Chứng Nghiêm và Hội Từ Tế ở Taiwan. Thích Nguyên Tạng 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Ngài Huyền Trang. Hòa Thượng Thích Thiện Siêu
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Những Cư sĩ nổi tiếng trong Phật giáo thế giới. Tâm Thái

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Pháp Hiển, nhà chiêm bái . ( Sách Thích Minh Châu . TN.Trí Hải dịch Việt
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Pháp Vương Mông Cổ Về Thăm Thời Hậu Cộng Sản. Phan Tấn Hải
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Pháp Sư Nikkyo Niwano, nhà lãnh đạo tôn giáo thế giới. Thích Nguyên Tạng 
Pháp Sư Tịnh Không, người có công phục hưng Tông Tịnh Độ trong thời hiện đại. Thích Nguyên Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật Giáo và A Dục Vương. K.R. Norman - Nguyên Tâm dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Quà Tặng cuộc đời. ( Sách ) Ni Sư Ayya Khema. Diệu Đạo dịch 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Rabindranath Tagore:Nhà thơ vĩ đại của đạo Phật. Nguyễn Phúc Bửu Tập
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Sự đóng góp của đức Dalai Lama thứ 14 cho nền tư tưởng hiện đại   Thích Quảng Bảo dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Sự Thật về Thầy Trần Huyền Trang. Vương Hồng Sển

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thánh Gandhi, con người vĩ đại. Hoàng Thượng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thập Đại Đệ Tử. TT Thích Minh Tuệ soạn

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thập Đại Đệ Tử. HT Tinh Vân. Như Đức dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thiền Sư Ajahn Chah. Tâm Thái
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thiền Sư Muso Soseki. Tâm Thái
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thiền sư Cưu Ma La Thập & Pháp Đại Thừa. Trần Chung Ngọc
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thiền Sư Nhất Hưu Tông Thuần. Thuần Bạch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thiền Sư người Mỹ Phillip Kapleau. Thích Nguyên Tạng 
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Thương gia Peter Kedge, một Phật tử người Anh. Thích Nguyên Tạng 
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tiếp kiến Đức Đạt Lai Lạt Ma.  Thích Như Điển

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tình Đời Ý Đạo (cuộc đời của Tôn giả A Nan) ( Sách ) Thích Hộ Giác

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tổ Sư Nguyên Thiều v
i Hành Tung Và Thi Kệ Thị Tịch  Thích Thái Hòa
 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tưởng niệm Thiền Sư Daisetz Teitaro Suzuki . Hạnh Viên dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Truyền thuyết Vua Asoka. Nguyệt Thiên dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Truyện Lục Tổ Huệ Năng. Tỳ kheo Thích Pháp Chánh dịch Hoa Việt. Cư sĩ Ngô Trọng Ðức biên tập

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp. Thích Minh Tuệ

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Về những đóng góp của Pháp sư Huyền Trang cho mảng A tỳ đàm của Luận tạng. Đào Nguyên 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Vua Lương Võ Đế. Hòa Thượng Trí Quang

 

- o0o -

Cập nhật: 16-12-2010
 


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Thư Mục Tổng Quát

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduchomepage@gmail.com