Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

Tiếng Anh

qd.jpg (8936 bytes)

DANH NHÂN PHẬT GIÁO
VIỆT NAM


...... ... .
Hình Chân dung Cố Hòa Thượng Thích Đức Nhuận
(Chụp vào mùa An Cư năm 1995)


Hình ảnh trong Tang Lễ của 
Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Đức Nhuận

Nhiếp ảnh : TNV


-- o0o --


| Những sáng tác của Hòa Thượng Thích Đức NHuận |

-- o0o --

| Mục lục tác gi|Cập nhật ngày: 22-01-2001


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Danh Nhân Việt Nam

Đầu trang

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
Email: quangduc@quangduc.com