Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Nhân Vật Phật Giáo Việt Nam


...... ... .

 


   Chùa KHÁNH ANH  
2821 N. Musgrove Ave. El Monte, CA 91732 USA  Tel:  (626) 350-5183

___________________________________________________________________________________

                                                                                                   

 Ngày 06 tháng 05 năm 2004

 

KHẢI  BẠCH

 NAM-MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính bạch:  Chư Tôn Ðại Lão Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Ðại Ðức, Tăng, Ni.

Kính Thưa quý vị Phật tử đồng hương.

Hòa Thượng thượng Tâm hạ Thành, thế danh:  Nguyễn Ðức Huân, Cựu Thiếu Tá Tuyên Úy Phật Giáo Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.  Vừa thâu thần viên tịch
vào lúc:  06:18 phút sáng Thứ Năm ngày 06 tháng 05 năm 2004
(tức ngày 18 tháng 03 năm Giáp Thân).
Trụ thế:  74 tuổi
50 Hạ Lạp

LỄ NHẬP QUAN

Vào lúc: 04:00 chiều Thứ Bảy ngày 08 tháng 05 năm 2004

L Ễ DI QUAN & TRÀ T Ỳ

Vào lúc: 10:00 sáng Thứ Tư ngày 12 tháng 05 năm 2004

 

Ðịa Ðiểm:

Nhà Quàn THẾ GIỚI TRUNG HOA TĂNG NGHI QUÁN
225 N. Garfield Ave. Alhambra, CA  tel: (626) 281-7887

Mọi chi tiết xin liên lạc về Chùa Khánh Anh  Tel: (626) 350-5183

Thay mặt môn đồ pháp quyến.

                                                                                         Tỳ Kheo Thích Từ Hạnh

  

Tiểu Sử  

Hòa Thượng Thích Tâm Thành

 

Hòa Thượng thượng Tâm hạ Thành. Thế danh là Nguyễn Ðức Huân sinh năm 1930 tại làng Trà Bắc, Phủ Xuân Trường, Tỉnh Nam Ðịnh, Miền Bắc Việt Nam. Năm 1942 khi vừa tròn 12 tuổi, Ngài ngộ lý vô thường và xuất gia học đạo với Sư Tổ Thượng Chính Hạ Ðĩnh tại chùa Yên Cư, Phủ Xuân Trường, Thuc Sơn Môn Trà Bắc.  (Sơn môn Trà Bắc, Trà Trung và Trà Ðông thuc Tổng Trà Lũ, là hậu thân của Sơn môn Yên Tử). Ngài được Bổn Sư ban Pháp danh là Ngọc Tiểu Pháp hiệu Tâm Thành.

Năm 1946 Ngài được phép Bổn Sư cho thọ  giới Sa Di.

Năm 1954 Ngài thọ  Cụ Túc giới tại Chùa Quán Sứ, Hà Nội.

Cũng vào năm ấy, đất nước Việt Nam bị chia đôi làm 2 miền, theo tình hình chính trị đổi thay, Ngài di cư vào Miền Nam và cư ngụ tại Chùa Giác Minh, đường Phan Thanh Giản, Quận 10, Sài Gòn.

Năm 1964 Ngài được mời vào Nha Tuyên Úy Phật Giáo Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa với cấp bậc thiếu tá.

Những năm trong Nha Tuyên Úy, Ngài từng giữ những chức vụ như:

-           Trưởng ban xã Hội

-           Tuyên Úy không quân

-           Tuyên Úy hải quân Nha Trang

-           Trưởng Ban Tuyên Úy Thiếu Sinh Quân

-           Trưởng Ban Thanh Tra

-           Chánh Sở Quân Khu II Vùng II Chiến Thuật.

Ngài đã tận tâm tận lực hướng dẫn đời sống tôn giáo của quần chúng quân nhân Phật tử Miền Bắc di cư tại Chùa Linh Thứu, Nha Trang;  Cũng như quân nhân Phật tử nhiều nơi tại quê nhà.

Năm 1975, Ngài bị chính quyền CSVN giam giữ ở nhiều trại tù khắp từ Miền Bắc đến Miền Nam Việt Nam. Trải qua nhiều năm trong trại giam, Ngài vẫn an nhiên thể hiện tinh thần vô úy và sức nhẫn nại, phẩm hạnh của người tăng sĩ Phật Giáo; cùng tinh thần bất khuất của nhà Tuyên Úy Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

Sau 9 năm bị giam, đến 1984, Ngài được mãn hạn tù và trở về tạm trú tại Chùa Giác Minh, Quận 10, Sài Gòn.

Năm 1993, Ngài đi định cư sang Mỹ theo diện HO và trụ trì Chùa Quan Âm, thành phố Los Angeles.

Từ năm 1996, Ngài vân du và lưu trú tại các Chùa như: Chùa Vĩnh Nghiêm, Chùa Giác Hoàng, Chùa Bát Nhã, và sau cùng Ngài về tịnh dưỡng tại Chùa Khánh Anh,  thành phố El Monte, tiểu bang California, cho đến ngày viên tịch.

Vào lúc 06:18 phút sáng, ngày 06 tháng 05 năm 2004, (nhằm ngày 18 tháng 03 năm Giáp Thân).  Hòa Thượng đã thuận lẽ vô thường thâu thần tịch diệt tại thành phố El Monte, tiểu bang Cali.  Trụ thế 74 năm và 50 Hạ Lạp.

Cuộc đời Ngài là một tấm gương mẫu mực, tài đức vẹn toàn, một bậc chân sư chốn thiền lâm.  Ðạo hạnh ấy vẫn đọng mãi trong lòng Tăng, Ni và chư Phật tử bốn phương, một hình bóng đáng tôn kính để cho hàng hậu tấn noi theo.

Nam-Mô Ma-Ha Tỳ-Kheo Bồ-Tát Giới thượng Tâm hạ Thành Giác Linh Hòa Thượng Bồ-Tát Thiền Tọa Hạ.

 

 

---o0o---
Update: 08-05-2004

 

Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở  về Trang Nhân Vật PGVN

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com