Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

Nhân Vật Phật Giáo Việt Nam


...... ... .

 

 

 
Thông Cáo Tang Lễ


Sư cô trụ trì Chùa Phật Đà - QLD, cô Thích nữ Diê.u Pháp đã viên  tịch vào sáng ngày 25/01/2005, tại Chùa Phật Đà, tiểu bang Queensland.

 Dưới đây là sơ lược ngắn gọn vê` Sư cô Thích Nữ Diê.u
Pháp và chương trình tang lễ:

Sư Cô Thích Nữ Diệu Pháp
 Pháp hiệu: Chân Diê.u
Thê' danh: Mai Thị Giàu
Ngươn sanh: Giáp tuất niên
 Trụ thê': 72 tuổi đời
Giới lạp: 15 năm đạo phẩm
Quy tây ngày 16 tháng 12 năm Giáp Thân (25/01/2005).


 Chương trình tang lê~ Sư cô Thích nữ Diê.u Pháp:

 1. Lê~ nhâ.p kim quan sẽ được tổ chức vàolúc 8 giờ 30 sáng
 thứ năm, ngày 27/01/05 (nhằm ngày 18 tháng 12 năm Giáp Thân)
 tại nhà quàn George Hartnett, 42 Gaza Rd, Holland Park, Qld 4121.

 2. Lễ phát tang sẽ được tổ chức vào lúc 6 giờ tối cùng
 ngày tại Tu Viện Phật  Ddà, 36 Deodar St, Qld 4077.

 3. Linh Cữu cố Sư Cô sẽ được an trí tại tu viện Phật Ddà
 từ 6pm đến 8pm, tối ngày thứ Năm, thứ Sáu và thứ Bảy
 (27,28,29/01/05).

 4. Lễ cầu siêu, tưởng niệm sẽ được tổ chức vào ngày
 thứ Sáu, thứ Bảy từ 6pm đến 8 pm tại tu viện Phật Ddà.

5. Lễ di quan và trà tỳ sẽ được tổ chức vào lúc 9 giờ
tu  Viện Phật Ddà, sau đó sẽ di quan về nhà hỏa thiêu Mt
Thompson,  Nursery Rd, Holland Park ( nối liền với Mr Gravatt), và hỏa thiêu  vào lúc 11 giờ 30 phút.
 

-----o0o----

 

 ---o0o---

 

iáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Úc Đại Lợi Tân Tây Lan
Tu Viện Quảng Đức

ACN 002 2333 2V, ABN 83 235 571 574
105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060. Tel: 9357 3544. Fax: 9357 3600.

Email:quangduc@tpg.com.au ; Website:
www.quangduc.com

---o0o---
 

 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
 

Vừa nhận được tin
Sư Cô
 


THÍCH NỮ  DIỆU PHÁP
THẾ DANH: MAI THỊ GIÀU
 

Nguyên Trú Trì Chùa Phật Đà, tiểu bang Queensland
Sinh năm Giáp Tuất
Vừa viên tịch sáng sớm ngày 16 tháng chạp năm Giáp Thân
( nhằm ngày 26-01-2005)
Trụ thế 72 năm
 

 
Thành kính nguyện cầu Giác linh Cố Sư Cô

CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC

 


Chân thành phân ưu cùng Quý Đại Đức Thiện Hữu, Đại Đức Huyền Đạt
cùng toàn môn đồ pháp quyến Chùa Phật Đà

Thành Kính Phân Ưu


Tỳ Kheo Thích Tâm Phương
Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức
Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Chủ biên Trang nhà Quảng Đức
Tỳ kheo Thích Nữ Hạnh Nguyên
Trưởng Ban Trai Soạn
Tu Viện Quảng Đức
Nguyên Dũng Phạm Thanh Hùng
Gia Trưởng Gia Đình Phật Tử Quảng Đức
Nguyên Giác Đặng Thị Minh Chung
Phó Hiệu Trưởng Trường Bồ Đề Việt Ngữ Quảng Đức
Cùng toàn thế Phật tử Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Đại Lợi

 ---o0o---

 

Cập nhật:  01-02-2005

 

Webmaster: quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Phật Học Cơ Bản

Đầu trang

 

Biên tập nội dung:  Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:  
quangduc@quangduc.com