Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Nhân Vật Phật Giáo Việt Nam


...... ... .

 

 

 


Thành Kính Tưởng Niệm
Cố Hòa Thượng Thích Đổng Minh
 

 

 

 

Cáo Phó
Tiểu Sử Cố Hòa Thượng Thích Đổng Minh
Chân dung của Ôn
Thừa Hành Di Chúc

Bảy Pháp Diệt Tránh. bài giảng của Cố Hòa Thượng Đỗng Minh
SBS Radio - Sydney - Australia - đưa tin HT Đỗng Minh viên tịch

Ban Tang Lễ
Chương Trình Tang lễ
Điện Thư Phân Ưu
Kinh sách do Hòa Thượng Đỗng Minh dịch thuật ( bìa sách)
Kinh sách do Hòa Thượng Đỗng Minh dịch thuật ( nội dung)

Thông Báo về việc thực hiện Kỷ Yếu Tưởng Niệm HT Đỗng Minh

Thủ bút của Hòa Thượng Đỗng Minh

Thư kính gởi Ôn Đỗng Minh
Kỷ yếu tưởng niệm Tôn Sư. Nhiều tác giả
Sóng lượn lưng đồi. Tịnh Minh

 

Nhạc tưởng niệm:
Nhập Từ Bi Quán. Nhạc: Võ Tá Hân. Thơ Tuệ Kiên. Ca Sĩ Bảo Yến hát
Nhạc phẩm Kính Giác Linh Thầy. Thành kính tưởng niệm Ôn
Khóc Thầy. Nhạc: Đoàn Anh Tuấn; Thơ Thích Đức Thắng
Viễn Ly Đại Mộng. Nhạc: Trần Quan LongThơ Vĩnh Hảo
Bài Thơ Dâng Thầy. Nhạc: Võ Tá Hân, Thơ: Diệu Hạnh
Còn Đâu Bóng Thầy. Nhạc: Võ Tá Hân, Thơ: Tuệ Kiên
Bóng Ai Đẹp Sắc Y Vàng. Nhạc: Võ Tá Hân, Thơ: Tôn Nữ Thanh Yên
Lễ Hiệp Kỵ. Nhạc: Võ Tá Hân. Thơ Tuệ Kiên.Ca Sĩ Bảo Yến hát

Hình ảnh tang lễ:
Hình ảnh Tang Lễ & Lễ Tưởng Niệm
Hình ảnh Lễ Đại Tường (6-2007) (mới)
 

 


 


 

---o0o---

 

Khởi đăng: 01-07-2005

Cập nhật: 28-06-2007

 


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở  về Trang Nhân Vật PGVN

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@tpg.com.au
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544