Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Nhân Vật Phật Giáo Việt Nam


 

 

 

 

 

 

 


Tưởng niệm
Đức Đệ Tam Tăng Thống
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất
Hòa Thượng Thích Đôn Hậu
Tiểu Sử Cố Hòa Thượng
Lời Di Huấn
Chúc Thư
Đại Tang của GHPHVNTN
Niên biểu về HT Đôn Hậu
Thư gởi HT Thích Trí Thủ
Thư gởi HT Thích Đức Nhuận
Thư gởi Tăng Ni VN Hải Ngoại
Thông điệp gởi Tăng Ni VN Hải Ngoại
Pháp âm của HT Đôn Hậu
Nghi Báo Tiến Giác Linh. HT Thích Huyền Quang
Đổng Mông Chỉ Quán. Trí Húc Đại Sư. HT Đôn Hậu dịch
Ngưỡng vọng ân Sư Tâm Hương
Nhẹ gót hóa thân. Vĩnh Hảo
Thăm Tháp Ôn Linh Mụ. Thích Nhật Tân
Công phu 108 tiếng chuông Thiên Mụ
Lời phát biểu của HT Huyền Quang tại tang lễ HT Đôn Hậu
Như Áng Mây Bay (tưởng niệm HT Đôn Hậu). Tâm Đức

 

 


Hình ảnh lịch sửHòa Thượng Thích Nhật Liên, đại diện môn đồ pháp quyến của Đại lão Hòa thượng Thích Đôn Hậu, cung kính trao chúc thư, ấn tín của Viện Tăng Thống GHPGVNTN; Hòa Thượng Thích Huyền Quang  thay mặt Hội Đồng Lưỡng Viện phụng mệnh bái nhận trước kim quan Đại lão Hòa thượng Thích Đôn Hậu. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất từ ngày lịch sử này mà duy trì được tính truyền thừa, khởi đầu cho công cuộc vận động phục hoạt pháp lý và quyền sinh hoạt của giáo hội. (Ảnh chụp tại Chùa Linh Mụ, Huế, ngày 02/5/1992) (xem hình lớn hơn)
 

 

 

 

----o0o---

Cập nhật: 10-12-2010


Webmaster:quangduchomepage@gmail.com

Trở về Trang Mục Lục

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ:
quangduchomepage@gmail.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544