Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh


 

 

 

 

 

 

 Đại Lão Hòa Thượng Thích Nhật Liên
(1923-2010)
Cáo Bạch Tang lễ
Tiểu Sử Cố Hòa Thượng
Chương trình Tang lễ
Ban Tổ Chức Tang lễ
Hình ảnh Tang lễ
Cáo Bạch Tang Lễ. Giáo Hội Hoa Kỳ
Thông Tư Lễ Tưởng Niệm Cố HT tại Úc Châu
Tri Tán Công Đức. Giáo Hội Úc Châu
Tri Tán Công Đức. Giáo Hội Âu Châu
Điện Thư Phân Ưu của Giáo Hội Âu Châu
Điện Thư Phân Ưu của Giáo Hội Canada
Điện Thư Phân Ưu của Chùa Pháp Vân, Canada
Điện Thư Phân Ưu của Hội Thân Hữu Già Lam
Một cây đại thọ trong rừng già. Thích Nhật Tân
Tưởng niệm Giác Linh Thầy. Cư Sĩ Liên Hoa
Rũ áo thong dong. Nguyễn Thiên Thuận
Hoài niệm Giác Linh Thầy. Chánh Trí
Ngưng vọng hành trạng Ngài Nhật Liên. Thích Nhật Tân
Liên Hoa Nhật Chiếu. Tâm Quang Vĩnh Hảo
Cảm niệm ân Sư. Chánh Trí
Ngày Viên Mãn. pháp âm của Ôn Nhật Liên
Tiễn người thăm lại nhà xưa. Thích Nhật Tân
Cảm niệm khi xem tấm hình lịch sử. Phan Minh Tài
Tiễn bước về Tây. Mặc Giang
Ai Khấp. Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN tại Hoa Kỳ
Nhạc phẩm Kính Giác Linh Thầy. Thành kính tưởng niệm
Điếu văn kính dâng Ân Sư. Tỳ Kheo Thích Chánh Ngộ
Ngưỡng vọng Tây Thiên Nhật Chiếu Liên Khai. TK Thích Đồng Trí
Tỏa ngát hương sen. Diệu Trang
Hình ảnh chân dung Đại Lão Hòa Thượng
Hình ảnh tang lễ

Lễ Tưởng Niệm Cố Hòa Thượng tại hải ngoại:

Vọng hướng Tổ Đinh (tại Cali, USA).Tâm Thể
Lễ tưởng niệm HT Thích Nhật Liên tại Úc Châu
Lễ tưởng niệm HT Thích Nhật Liên tại Úc Châu (mp3)


 


Hình ảnh lịch sửHòa Thượng Thích Nhật Liên, đại diện môn đồ pháp quyến của Đại lão Hòa thượng Thích Đôn Hậu, cung kính trao chúc thư, ấn tín của Viện Tăng Thống GHPGVNTN; Hòa Thượng Thích Huyền Quang  thay mặt Hội Đồng Lưỡng Viện phụng mệnh bái nhận trước kim quan Đại lão Hòa thượng Thích Đôn Hậu. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất từ ngày lịch sử này mà duy trì được tính truyền thừa, khởi đầu cho công cuộc vận động phục hoạt pháp lý và quyền sinh hoạt của giáo hội. (Ảnh chụp tại Chùa Linh Mụ, Huế, ngày 02/5/1992) (xem tiếp)
 

 

 

 

----o0o---

Cập nhật: 10-1-2010


Webmaster:quangduchomepage@gmail.com

Trở về Trang Mục Lục

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ:
quangduchomepage@gmail.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544