Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

Tưởng Niệm
Thượng Tọa Thích Minh Phát


...... ... .

Kỷ Yếu

Thượng Tọa THÍCH MINH PHÁT

(1956 – 1996)

---o0o---

“Quảy dép về Tây chốn nghĩ ngơi,
Hạc vàng cất cánh ngắm phương trời,
Huyễn thân trả lại nơi trần thế,
Giả biệt hôm nay có mấy lời…”

 

MỤC LỤC

 

Thay lời tựa


Phần I
Trích lục những vần lưu bút


Phần II
Tiểu sử và các điếu văn trong tang lễ
Cáo phó
Chương trình tang lễ
Tiểu sử
Lời tưởng niệm
Ðiếu văn
Ðiếu văn của môn đồ pháp quyến
Văn điếu của huynh đệ đồng môn
Cảm niệm Ân Sư
Văn tác bạch cúng dường báo hiếu Ân Sư
Văn tác bạch Ni Trường Dược Sư
Nhớ Thầy
Thơ phúng điếu
Kính lạy Giác linh Thầy
Thư chia buồn
Hồi ký
Khó tiễn Thầy
Ai điếu
Hạnh từ
Ta Bà vắng bóng Cực Lạc thêm hoa
Nam Mô A Di Ðà Phật
Hòai cảm Ân Sư
Ðến và Ði
Phần III
Ðối trướng, trích sổ tay lưu niệm
Ðối trướng kính viếng
Sổ tang lưu niệm
Cảm tạ
Phần IV
Hồi ức về cuộc đời của Thầy Minh Phát
Ðiệu Nguyên: Pháp Huynh Thích Minh Thành
Ðôi dòng hồi tưởng Thầy Minh Pháp: Thích Minh Thông
Vài nét về Thầy Minh Phát: Thích Minh Cảnh
 

 

 

 

Kỷ Yếu

Thượng Tọa THÍCH MINH PHÁT

(1956 – 1996)

---o0o---

“Quảy dép về Tây chốn nghĩ ngơi,

Hạc vàng cất cánh ngắm phương trời,

Huyễn thân trả lại nơi trần thế,

Giả biệt hôm nay có mấy lời…”

Thay lời tựa

Cuộc đời tu tập và hành đạo của Thầy Minh Phát là bức tranh minh họa hiện thực sinh động lời dạy của Ðức Phật: “Này chư Tỳ kheo! Hãy du hành vì an lạc, vì lợi ích, vì hạnh phúc cho chư Thiên và loài người”.

Những bài văn, thơ, kệ… tưởng niệm của chư vị Tôn đức, chư vị pháp huynh, pháp hữu, môn đồ… được ghi lại trong tập “Kỷ Yếu” này cho chúng ta thấy rõ hình ảnh đẹp của một Sa di Minh Phát thời niên thiếu; đặc biệt là nổi bậc hơn là công hạnh đạo đức ấy đã tăng trưởng vượt bực trong suốt hai mươi mốt năm hiện thân là một vị Tỳ kheo trong giáo pháp.

Dù tại Thành phố Hồ Chí Minh hay các tỉnh miền Tây, miền Ðông, miền Trung, kể cả một số tỉnh miền Bắc xa xôi… nơi nào có nhơn duyên xây dựng chùa chiền, trùng tu Tam Bảo, tổ chức an cư kiết hạ, khai đàn truyền giới hay thiên tai địa ách, hỏa hoạn, lũ lụt, bão lụt v.v… là nơi đó Thầy Minh Phát luôn luôn có mặt và hoan hỷ trong mọi trường hợp.

Những sự kiện nổi bật nơi Thầy Minh Phát và chư Tôn đức Tăng, Ni, Phật tử quen biết xa gần đều  rất khó quên: Nơi các Ðại giới đàn, Thầy là vị dẫn lễ thân kính của các giới tử; nơi các đàn chuẩn tế trong những lễ ngày hội lớn, Thầy là vị sám chủ uy nghiêm và gây ấn tượng mạnh trong lòng đại chúng; nơi các bệnh nhân, Thầy là vị lượng y kỳ diệu, với một chai nước mát Thầy đọc vài câu kinh ngắn chú nguyện, người bệnh mang về uống là có thể hết bệnh (đã có nhiều người bệnh nhờ uống những chai nước mát của Thầy cho); nơi các Tổ đình lớn, trong một số ngày lễ hội, khi cần - Thầy là người “đầu bếp tài ba” v.v…

Ngoài ra Thầy còn có một đặc tính gần như thiên phú, hay nói theo nhà Phật thì do thầy tu tập, tích tụ trong nhiều kiếp, đó là khả năng nghe và trùng tuyên Pháp ngữ - nơi nào có đại lễ, chư Tôn đức xướng Pháp ngữ… Thầy được nghe qua một lần là ngay sau đó, Thầy có thể lặp lại không thiếu sót. Ðồng thời, dù về mặc văn hóa phổ thông Thầy học không nhiều, nhưng Thầy có khả năng biên soạn một  kinh sách về Nghi lễ, luật giới, tiểu truyện v.v… Ðặc sắc nhất là Thầy có thể xuất khẩu thành thơ trong mọi trường hợp, đem lại sự an vui bá tánh trên đường hoằng hóa.

Hành trạng Thầy Minh Phát đã cho chúng ta cảm nhận giá trị tinh hoa kỳ diệu của dòng thời gian như lời dạy của Ðức Phật trong kinh Pháp Cú (câu 115):

Ai sống một trăm năm

Không thấy pháp tối thượng

Không bằng sống một ngày

Thấy được pháp tối thượng.

Về thọ mạng huyễn thân, Thầy Minh Phát hiện hữu với chúng ta không lâu - bốn mươi mốt năm - nhưng mỗi thời khắc đi qua là một hạt chuỗi ngọc long lanh của công đức và trí tuệ được tích tụ. Cho nên dù thời gian kiếp sống có ngắn ngủi vô thường nhưng Thầy đã tận dụng không bỏ phí “một điều thiện nhỏ” và như chúng ta đã chứng kiến, với công hạnh “ban vui cứu khổ”, tâm nguyện của Thầy đã làm cho dòng thời gian như ngừng lại, thường trụ và hình ảnh Thầy Minh Phát hiền hòa, từ ái luôn gần gũi như sống mãi, hằng hữu trong lòng người con Phật xuất gia và tại gia chúng ta.

Như vậy, nếu chúng ta sống một trăm năm, mà chúng ta chỉ biết sống ích kỷ cho riêng mình hoặc bỏ phí thời gian trôi qua trong những việc dễ duôi, vô ích thì dòng thời gian nhiều đó trở thành không nghĩa và tiêu tan như mây khói. Ngược lại, chúng ta sống dù một ngày, một tháng, một năm, mười năm, hay đôi ba mươi năm v.v… mà chúng ta sống không chấp thủ, không ích kỷ cho riêng mình, mỗi giờ phút trôi qua, chúng ta biết tận dụng làm thiện sự, đem lợi lạc cho nhân sinh thì nhất định dòng thời gian đó, dù ngắn cũng trở nên dài, đẹp, bất tử trong lòng mọi người và tự thể nó trở nên thiên thu.

Cuộc đời Thầy Minh Phát là tấm gương sáng về tinh thần “Vô ngã vị tha, lợi lạc quần sanh”. Trong vòng sanh diệt tương đối, cuộc đời Thầy có phần ngắn ngủi nhưng công đức tràn đầy vô lượng, xứng đáng với tấm lòng mọi người đã tôn vinh, tưởng niệm, thương kính, đưa tiễn… trong ngày tang lễ; xứng đáng được Giáo Hội Trung Ương và Thành Hội Phật Giáo truy phong – cung an Thầy vào hàng Giáo phẩm Phật giáo Việt Nam, tại buổi lễ tưởng niệm ngày 10-5-1996 Giáo hội và Thành hội Phật giáo đã công bố quyết định tấn phong Ðại Ðức Thích Minh Phát lên hàng Giáo phẩm Thượng Tọa. Tiễn đưa Giác linh Thầy hội nhập cõi vĩnh hằng “Thượng phẩm thượng sanh” của chư Bồ tát.

Tập “Kỷ Yếu” này được thực hiện bằng tất cả những tấm lòng của chư vị tông phong pháp lữ, huynh đệ pháp hữu và môn đồ tứ chúng, Phật tử gần xa bày tỏ đạo tình trân quý một cuộc đời đã hiến dâng trọn vẹn cho đạo pháp dân tộc và chúng sanh.

Nhân dịp cúng lễ Tuần chung thất, Ban biên tập “Kỷ Yếu” đề nghị tôi viết Lời Tựa cho tập sách, thể hiện tình “Linh Sơn cốt nhục” tôi có đôi lời tưởng niệm… trân trọng kính mời chư vị Tôn Ðức Tăng Ni, huynh đệ pháp hữu và Phật tử hãy cùng đọc và tưởng nhớ hình ảnh Thầy Thích Minh Phát thân thương.

Mùa An Cư Phật lịch 2540
Phó Ban kiêm Ủy Viên Văn Hóa
Thành Hội Phật Giáo  
Thượng Tọa Thích Giác Toàn

Phần I

Trích lục những vần lưu bút

Chùa Ðông Hưng

Thủ Thiêm – Saigon

Xem quyển kỷ niệm nầy có cảm tưởng:

- Trước dẫn lời thế tục: “Khen ai kiếp trước có tu, kiếp nầy xe kiệu võng dù nghinh ngang.”

Áp dùng ở đây:

- Tỳ kheo Thích Minh Phát kiếp trước có tu, nên kiếp nầy gặp Phật Pháp, gặp Minh sư và Thiện-Hữu Tri-Thức.

- Ðể lời rất mừng, rất khen và rất khuyến khích cố gắng tu hành đi tới đạo quả Bồ đề để hoằng pháp lợi sanh, báo Phật Ân đức.

- Cảnh sách Quy Sơn Tổ nói: “Ðời trước có căn lành, nay mới cảm đặng báo tốt lạ như vậy./.

Hành Trụ đề

(Lúc uống trà khuya 12 giờ trong thất (ngày 11/7/Mậu ngọ (14/8/1978.)

 

Nam Mô A Di Ðà Phật

Ta chẳng phiền ai nếu họ phiền,

Vì ta có mặt mới là duyên,

Nếu không ta, có ai phiền trách,

Gió thổi hư không giữa đất liền.

Ta chẳng não loạn với một ai,

Có thêm thân, có nghiệp theo hoài,

Khen chê thương ghét đầy vơi mãi,

Xả hết cho đời khỏi trả vay.

Ngày xưa pháp hội có hai người,

Tranh cãi buồn phiền chuyện hổ ngươi,

Một vị phương trời lo phướn động,

Một người cãi lại gió bay thôi.

Huệ Năng nhìn thấy trong câu chuyện,

Biết được ra khuyên một ít lời,

Phướn không gió cớ chi lay động,

Chỉ có tâm mình chịu nổi trôi.

Bà kia ông nọ người xa lạ,

Mà giận làm chi giữa cuộc đời,

Chẳng có vinh thì đâu có nhục,

Ðể lòng sầu não giữa đầy vơi.

Mái chùa từ buổi vui tình Phật,

Cắt tóc chia tay chẳng nợ đời,

Cơm Phật rau dưa qua ngày tháng,

Buồn chi lời nói của người đời.

Xả hết cho lòng không vướng bận,

Quên đi cho sạch chẳng chiều mơi,

Ai thương ai ghét đều là bạn,

Lời lẽ khen chê cũng thế thôi.

Giữ vẹn từ bi thêm hỷ xả,

Vào ra ba cõi mặc vui chơi.

1992

Thích Minh Phát

Nam Mô A Di Ðà Phật.

Chày kình tiếng nhẹ buông

Lòng con mãi lo buồn

Mong sao tròn nhân Phật

Ðể ngày tháng qua xuông

Hoàng hôn chiều mưa rơi

Mồ hoang khắp trong đời

Mờ sương lòng không nơi

Hết thời.

Nghĩ ngợi

Bao nhiêu duyên nghiệp người ơi!

Bao nhiêu oan trái trong đời viễn ly.

Xin tròn quả phước hôm ni.

Ngày nay cho đến một khi đạo thành.

Thích Minh Phát 

Nam Mô A Di Ðà Phật.

Xin hoan hỷ giữa chợ đời đen trắng

Chốn phiền ba bao mưa nắng dập dồn

Từ có thân này thành chuyện sớm hôm

Rồi ngày tháng buộc ràng thêm thắt chặt

Giữa thế hệ muôn chuyện ai cũng mặc

Miễn tâm tư hằng mãi nụ cười vui

Cho lòng luôn hòa thuận giữa ngọt bùi

Ðể tạo dựng vuông tròn trong lẽ sống

Muốn tất cả mọi người luôn tự trọng

Muốn thân thương giữa bao cảnh khóc cười

Muốn dung hòa cho sự được mười mươi

Muốn tùy hỷ giữa đất trời tang lệ

Ðời đã có rồi không thôi thì kệ

Kiếp nhân sinh bao thế hệ qua rồi

Nghiệp đa mang đeo đuổi kiếp con người

Thân tứ đại cũng tùy dòng luân tục.

Niệm Di Ðà điều phục lại thân tâm

Thoát trần ai trong sáng tợ trăng rằm

Hầu trở lại tròn đầy ba la mật.

Thích Minh Phát

Nam Mô A Di Ðà Phật.

Sự lý đua nhau giữa chợ đời

Ai người thong thả mặc vui chơi

Gặp nhau hoan hỷ lòng thông cảm

Cho vẹn lòng thương ở với đời.

Cho vẹn lòng thương ở với đời.

Biển trần lặn hụp mãi đua bơi

Nếu không cảnh tỉnh quay đầu lại

Muôn kiếp ngàn năm trả nợ đời.

Muôn kiếp ngàn năm trả nợ đời.

Nơi miền khổ thú mặc vui chơi

Quê xưa cảnh cũ chừng quay lại

Thôi đến liên bang cũng kịp thời

Thôi đến liên bang cũng kịp thời

Nơi miền Phật độ được thảnh thơi

Sanh già đau chết không còn nữa

Niệm Phật nhìn trăng chẳng nợ đời.

Thích Minh Phát

Ðời sống tăng nhàn vui nước non

Yên hà bạn lữ nguyện vuông tròn

Liễu xanh tùng biếc xuân thu mặc

An lạc hạnh tu chẳng mất còn.

Thích Minh Phát

Phần II

Tiểu sử và các điếu văn trong tang lễ

CÁO PHÓ

- THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ THÀNH HỘI PHẬT GIÁO TP.HCM

- BAN ÐẠI DIỆN PHẬT GIÁO QUẬN 10

- BAN QUẢN TRỊ TỔ ÐÌNH ẤN QUANG

- CÙNG MÔN ÐỒ PHÁP QUYẾN

Kính báo tin đến Chư tôn Giáo Phậm, Ðại Ðức Tăng, Ni, Cư sĩ Phật tử

Thượng Tọa THÍCH MINH PHÁT

- ỦY VIÊN TIỂU BAN TỪ THIỆN XÃ HỘI THPG – TP.HCM.

- ỦY VIÊN TỪ THIỆN XÃ HỘI BAN DIỆN PG - QUẬN 10

- PHÓ BAN QUẢN TRỊ TỔ ÐÌNH ẤN QUANG.

- PHÓ GIÁM ÐỐC ÐẠI TÒNG LÂM PHẬT GIÁO

- TRỤ TRÌ CHÙA PHỤNG SƠN - QUẬN 11

- TRỤ TRÌ CHÙA VIÊN GIÁC - QUẬN TÂN BÌNH.

Sau một thời gian lâm bịnh, mặc dù được các bác sĩ Ðông, Tây y đã tận tình chữa trị, nhưng vì sức yếu, Thượng Tọa đã thu thần viên tịch vào lúc 06 giờ 40 ngày 21/3 năm Bính tý (8/5/1996).

Trụ thế: 41 năm

Hạ lạp: 21 năm

LỄ NHẬP QUAN sẽ chính thức cử hành lúc 18 giờ 00 ngày 21/3 năm Bính tý (8/5/1996) tại Tổ Ðình Ấn Quang, số 243 Sư Vạn Hạnh Quận 10.

LỄ DI QUAN và HỎA TÁNG tại Bình Hưng Hòa – Bình Chánh lúc 07 giờ 30 ngày 26/3 năm Bính tý (13/5/1996).

Kính mong Chư tôn Giáo Phẩm, Ðại Ðức Tăng, Ni, Phật tử hoan hỷ quang lâm Tổ Ðình Ấn Quang trợ tiến Giác linh cố Thượng Tọa cao đăng Phật quốc và tiễn đưa kim quan Thượng Tọa đến nơi hỏa táng thật đông đủ và thập phần viên mãn.

NAY CÁO PHÓ

TM. Ban Quản Trị Tổ Ðình Ấn Quang

Cùng Môn đồ pháp quyến

TT. Thích Minh Thành

TM. Thường Trực Ban Trị Sự THPG TP.HCM

Trưởng Ban Tổ Chức Tang Lễ

TT. Thích Trí Quảng

DANH SÁCH BAN TỔ CHỨC TANG LỄ

CỐ THƯỢNG TỌA THÍCH MINH PHÁT

- Ủy Viên Tiểu Ban Từ Thiện Xã Hội THPG – TP.HCM.

- Ủy Viên Từ Thiện Xã Hội Ban Ðại Diện Phật Giáo, Quận 10

- Phó Ban Quản Trị Tổ Ðình Ấn Quang - Quận 10

- Phó Giám Ðốc Ðại Tòng Lâm Phật Giáo - Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Trụ Trì Chùa Phụng Sơn - Quận 11.

- Trụ Trì Chùa Viên Giác - Quận Tận Bình.

I.                   Ban Chứng Minh:

Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

Hòa Thượng Thích Thiện Hòa

Hòa Thượng Thích Ðạt Hảo

Hòa Thượng Thích Từ Nhơn

Hòa Thượng Thích Thiện Trì.

II.                Ban Tổ Chức Lễ Tang:

Trưởng Ban: Thượng Tọa Thích Trí Quảng

Phó Ban:          Thượng Tọa Thích Minh Thành

                        Thượng Tọa Thích Nhật Quang

                        Thượng Tọa Thích Thiện Nhơn

                        Thượng Tọa Thích Thiện Tánh

                        Ông Trần Ngọc Bảo - chủ tịch UBMTTQ - Quận 10

Ủy Viên:           Thượng Tọa Thích Minh Cảnh

              Thượng Tọa Thích Tịnh Hạnh

                        Thượng Tọa Thích An Ngộ

                        Thượng Tọa Thích Như Tín

                        Ni Sư Thích Nữ Như Hoa

                        Ni Sư Thích Nữ Như Hòa

                        Ni Sư Thích Nữ Như Ấn

                        Ni Sư Thích Nữ Như Ngọc

                        Ni Sư Thích Nữ Như Hải

                        Ni Sư Thích Nữ Như Dung

                        Ni Sư Thích Nữ Như Quang

                        Ni Sư Thích Nữ Phước Hiển.

III.             Các Tiểu Ban:

1. Tiểu Ban Nghi Lễ

HT. Thích Nhật Thiện

ÐÐ. Thích Lệ Trang

2. Tiểu Ban Nội Dung

TT. Thích Minh Thành

TT Thích Thiện Nhơn

ÐÐ Thích Lệ Trang

3. Tiểu Ban Thư Ký

TT Thích Minh Thông (Nha Trang)

ÐÐ Thích Như Thọ

ÐÐ Thích Tắc Ngộ

4. Tiểu Ban Tiếp Tân

Chư Tăng:

TT. Thích Minh Cảnh

TT. Thích Phổ Chiếu

TT. Thiện Thông

Chư Ni:

NS. Thích Nữ Như Quang

NS. Thích Nữ Như Ngọc

NS. Chùa Diệu Ðức – Long Hoa

Phật Tử:

Ðh. Minh Thiện

Phật tử Ban Hoằng Pháp

Ban Hộ Niệm Tổ Ðình Ấn Quang

5. Tiểu Ban Tiếp Lễ

NS. Thích Nữ Tịnh Ðức

NS. Thích Nữ Như Hải

Chư Ni Các Chùa Từ Nghiêm, Phước Hải, Vạn Hạnh, Thiền Ðức.

6. Tiểu Ban Xướng Ngôn

TT. Thích Chơn Thanh

ÐÐ. Thích Chơn Thành

ÐÐ. Thích Nhật Hỷ

7. Tiểu Ban Thủ Quỹ

ÐÐ Thích Thiện Hảo

ÐÐ Thích Thiện Phát

8. Tiểu Ban Trần Thiết

ÐÐ. Thích Minh Chiếu

ÐÐ. Thích Thiện Hậu

Cư Sĩ Tổ Ðình Ấn Quang

9. Tiểu Ban Trật Tự

TT. Thích Như Tín

ÐÐ. Thích Thiện Ngộ

Chư Tăng Các Chùa Giác Ngộ

10. Tiểu Ban Trai Soạn

Chư Ni Chùa Dược Sư

11. Tiểu Ban Hành Ðường

Chư Ni Các Chùa Từ Nghiêm, Viên Quang, Vạn Hạnh, Phước Hải, Phước Hiền, Kim Liên, Thiền Ðức.

12. Tiểu Ban Hương Ðăng Chung Cổ

Chúng Chùa Ấn Quang

13. Tiểu Ban Hầu Kim Quang

ÐÐ. Thích Tắc Ngộ

ÐÐ. Thích Minh Lương

ÐÐ. Thích Quảng Phước

14. Tiểu Ban Âm Thanh Ánh  Sáng

Minh Lực, Lệ Tâm

Anh Thanh

15. Tiểu Ban Y Tế

Diệu Hiền, Diệu Tâm, Bác sĩ Mai

16. Tiểu Ban Hiếu Ðồ

Quảng Tâm, Quảng Chơn, Quản Chánh, Quảng Phước, Quảng Huệ, Quảng Thanh, Quảng Thân.

17. Tiểu Ban Thủ Kho

Ban Tri Khách Chùa Ấn Quang

18. Tiểu Ban Vận Chuyển

Ban Tri Khách Phối Hợp Ban Trật Tự

19. Tiểu Ban Thị Giả

Chúng Chùa Ấn Quang

20. Tiểu Ban Vệ Sinh

Thầy Tuệ Không

21. Tiểu Ban Giữ Xe

Phường 9 - Quận 10 phụ trách.

BAN TỔ CHỨC TANG LỄ.

Chương Trình Tang Lễ

Cố Thượng Tọa THÍCH MINH PHÁT

Ngày 21-3 ÂL (8-5-1996)

18 giờ: Lễ nhập quan

20 giờ:              Luân phiên tụng niệm.

Ngày 22-3 ÂL (9-5-1996)

07 giờ:              Luân phiên tụng niệm

08 giờ: Lễ thành phục

09 giờ:              Lễ cúng ngọ

10 giờ: Tiến Sư

11 giờ: Thọ trai

14 giờ: Các phái đoàn phúng viếng

18 giờ: Khai kinh

20 giờ: Luân phiên tụng niệm

Ngày 23-3 ÂL (10-5-1996)

07 giờ:              Luân phiên tụng niệm

08 giờ: Các phái đoàn phúng viếng

09 giờ:              Cúng ngọ

10 giờ: Tiến Sư

11 giờ: Thọ trai

14 giờ: Các phái đoàn phúng viếng

20 giờ: Luân phiên tụng niệm

Ngày 24-3 ÂL (11-5-1996)

07 giờ:              Luân phiên tụng niệm

08 giờ: Các phái đoàn phúng viếng

09 giờ:              Cúng ngọ

10 giờ: Tiến Sư

11 giờ: Thọ trai

14 giờ: Các phái đoàn phúng viếng

20 giờ: Luân phiên tụng niệm

Ngày 25-3 ÂL (12-5-1996)

07 giờ:              Luân phiên tụng niệm

08 giờ: Lễ thành phục

09 giờ:              Cúng ngọ

10 giờ: Tiến Sư

11 giờ: Thọ trai

14 giờ: Các phái đoàn phúng viếng

18 giờ: Khai kinh

20 giờ: Luân phiên tụng niệm

Ngày 26 – 3 ÂL (13-5-1996)

07 giờ: Lễ di quan (có chương trình riêng).

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ÐỒNG CHỨNG MINH

Số; 003/QÐ/HÐCM

TP. Hồ Chính Minh, ngày 10 tháng 5 năm 1996

QUYẾT ÐỊNH

VỀ VIỆC TRUY PHONG CỐ ÐẠI ÐỨC THÍCH MINH PHÁT

LÊN HÀNG GIÁO PHẨM THƯỢNG TỌA

Thay mặt Hội Ðồng Chứng Minh kiêm Phó Chủ Tịch Thường Trực Hội Ðồng Trị Sự GHPGVN

- Căn cứ quyết định số 83 – BT ngày 29/12/1981 của Bộ Trưởng Tổng Thư ký HÐBT về việc cho phép thành lập Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam;

- Căn cứ nghị quyết đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ III Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, ngày 4/11/1992 tại Hà Hội;

- Căn cứ điều 41, 42 chương IX Nội quy Ban Tăng sự Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam về việc truy phong giáo phẩm;

- Xét đề nghị của Ban Trị Sự Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh;

- Xét công lao đóng góp tích cực cho Phật sự Giáo Hội;

Quyết Ðịnh

Ðiều I:

Nay truy phong cố Ðại Ðức Thích Minh Phát, Ủy viên Ban Từ thiện Xã hội Trung Ương, Ủy viên Tiểu ban Từ thiện Xã hội Thành hội Phật Giáo TP. HCM, lên hàng Giáo Phẩm Thượng Tọa, kể từ ngày ký quyết định này.

Ðiều II:

Ban Thường Trực Hội đồng Trị sự, Ban Tăng sự Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, Ban Trị sự Thành hội Phật giáo TP. HCM có trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. HÐ CHỨNG MINH

Kiêm P. CHỦ TỊCH H. Ð. TRỊ SỰ GHPGVN

HT. THÍCH THIỆN HÀO

Nơi nhận:

Như điều II “để thi hành”.

UBND, BTG, MTTQ TP.HCM “ kính tường”.

Lưu VP1-VP2.

Tiểu Sử

Cố Thượng Tọa Thích Minh Phát

(1956 – 1996)

-         Ủy Viên Từ Thiện Xã Hội TW. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam.

-         Ủy Viên Từ Thiện Xã Hội Thành Hội Phật Giáo TP. HCM.

-         Ủy Viên Từ Thiện Xã Hội Ban Ðại Diện Phật Giáo Q. 10

-         Phó Giám Ðốc Ðại Tòng Lâm Phật Giáo - Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

-         Trụ Trì Chùa Viên Chùa Viên Giác – Q. Tân Bình.

-         Trụ Trì Chùa Phụng Sơn – Q.11

I) Thân Thế:

Thượng Tọa thế danh Lê Nhựt Nguyên, pháp danh Nguyên Ðức, pháp hiệu Minh Phát. Sinh ngày 20 tháng 06 năm 1956 (Bính Thân) tại Chợ Lớn (nay là Quận 10, TP. Hồ Chí Minh). Phụ thân là ông Lê Thành An, mẫu thân là bà Trương Thị Ba, song thân đều đã từ trần. Thượng Tọa được bảy anh chị em, Thượng Tọa là người thứ tư trong gia đình.

II) Thời Gian Xuất Gia Học Ðạo:

Ðược sinh ra trong một gia đình nhân hậu, đời đời kính tin Tam Bảo và sẳn túc duyên nên vừa biết đòi ăn là Thượng Tọa đã ăn chay; lại gia đình may được ở gần chùa nên Thượng Tọa thường theo mẹ sang chùa lạy Phật. Nhờ đó mà hạt giống Bồ Ðề ngày càng phát triển.

Năm 1964, Thượng Tọa được song thân cho xuất gia học đạo với cố Hòa Thượng Thích Thiện Hòa, viện chủ Tổ Ðình Ấn Quang – Giám Ðốc Phật Học Ðường Nam Việt. Kể từ đó, hôm sớm kệ kinh siêng năng hành đạo, Thượng Tọa cùng với sư huynh Minh Thành giữ chức thị giả hầu cận Hòa Thượng Bổn Sư; Nhờ gần gũi chư vị Cao Tăng Tôn đức nên chủng trí vô sư nhiều đời huân tập nhân đây là tăng trưởng.

Năm 1971, Thượng Tọa thọ giới Sa Di với cố Hòa Thượng Thích Trí Thủ tại giới đàn Tu viện Quảng Ðức (Thủ Ðức).

Năm 1975, Với hạnh nguyện sâu dầy, oai nghi đĩnh đạc, đáng làm pháp khí Ðại thừa, Thượng Tọa được Hòa Thượng Bổn Sư cho thọ giới Tỳ kheo và Bồ Tát tại giới đàn chùa Pháp Giới (Cầu Tre – Tân Bình) do cố Hòa Thượng Thích Hành Trụ làm Ðường Ðầu Hòa Thượng.

III) Thời Kỳ Hóa Ðạo:

Năm 1974, khi Hội Ðồng Quản Trị Tổ Ðình Ấn Quang và các cơ sở trực thuộc được thành lập, Thượng Tọa được cử làm chức Phó Tổng Quản Sự, kiêm chức Tri khố Tổ Ðình Ấn Quang, chăm lo công việc ăn ở cho đại chúng một cách chu toàn cho đến ngày viên tịch.

Năm 1976, vâng lệnh Hòa Thượng Bổn Sư và theo sự tha thiết thỉnh cầu của Phật tử chùa Viên Giác, Thượng Tọa kiêm nhậm chức Trụ Trì chùa Viên Giác - Quận Tân Bình; và nơi đây cũng chính là nơi thế độ chúng đệ tử Ưu Bà Tắc xuất gia.

Năm 1978, sau khi Hòa Thượng Bổn Sư viên tịch, Thượng Tọa được cử làm chức Phó Giám Ðốc Ðại Tòng Lâm Phật Giáo ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Cũng năm này, Thượng Tọa xây dựng chùa Viên Dung ở xã Linh Ðông, huyện Thủ Ðức trên phần đất do Phật tử Diệu Hạnh dâng cúng, là nơi tiếp nhận chúng đệ tử Ưu Bà Di xuất gia.

Năm 1992, theo lời thỉnh cầu của Hòa Thượng Phước Quang - Trụ trì chùa Phụng Sơn, Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh đã bổ nhiệm Thượng Tọa về trụ trì chùa Phụng Sơn.

Năm 1993, Sau khi Ðại Hội Phật Giáo toàn quốc kỳ III, Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh lần thứ IV, Thượng Tọa được mời làm Ủy Viên Ban Từ Thiện Xã Hội Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, Ủy Viên Tiểu Ban Từ Thiện Xã Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh và Ủy Viên Ban Từ Thiện Xã Hội Phật Giáo Quận 10.

Sau ngày 19 tháng 09 năm Quý Dậu, Hòa Thượng Tổng Quản Sự Tổ Ðình Ấn Quang viên tịch, Thượng Tọa là một trong bốn Thượng Tọa lãnh đạo của Tổ Ðình Ấn Quang, và ThượngTọa đã đảm nhận chức Phó Ban Quản Trị kiêm Tri Sự điều hành mọi sinh hoạt của Tổ Ðình cho đến ngày viên tịch.

Bằng giới đức trang nghiêm thanh tịnh, mô phạm chốn tòng lâm biểu tượng nơi quy hướng cho Tăng Ni và Phật tử, trong những thập niên 1975-1995, Thượng Tọa đã từng đảm nhận các chức vụ Phó Ban Kiến Ðàn, Dẫn Thỉnh Sư trong các Ðại giới đàn để truyền trao giới pháp cho Tăng Ni, Phật tử. Qua đó từng hàng giới tử đạo thể trang nghiêm, giới đức thanh tịnh trở thành người hữu ích cho đạo pháp và cho xã hội.

Trong sự nghiệp kế thừa đạo mạch, tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức, Thượng Tọa đã thế độ cho hơn một trăm Tăng Ni xuất gia tu học và hàng ngàn Phật tử quy y Tam Bảo, thực hiện hạnh nguyện lợi tha, tu tâm hành thiện, đẹp đạo tốt đời. Ngoài trọng trách vận động tài chánh ẩm thực cho Trường Cơ Bản Phật Học Ðại Tòng Lâm, Ni viện Thiện Hòa, Thượng Tọa còn nổ lực yểm trợ cho các trường Cơ Bản Phật Học các tỉnh, thành tại một số địa phương, góp phần đào tạo Tăng Ni tài đức cho Giáo Hội và Tỉnh Hội, Thành Hội Phật Giáo trong cả nước.

Bằng công đức trang nghiêm ngôi Tam Bảo là trang nghiêm Tịnh độ của chư Phật, Thượng Tọa đã kế thừa sự nghiệp của cố Hòa Thượng Bổn Sư, đã nổ lực vận động tài chánh trùng tu ngôi Tổ Ðình Ấn Quang, chùa Long Triều, kiến thiết Ðại Tòng Lâm Phật Giáo, chùa Huệ Nghiêm, chùa Dược Sư, Chùa Viên Giác, chùa Phụng Sơn và chùa Khánh Ðức (sông Bé), làm trang nghiêm đạo tràng xứng đáng là cơ sở sinh hoạt tín ngưỡng của Giáo Hội tại địa phương. Ngoài ra Thượng Tọa còn ủng hộ công tác trùng tu, xây dựng một số lớn cơ sở tự viện tại các tỉnh, thành trên địa bàn cả nước.

Nêu cao tinh thần vô ngã vị tha, từ bi cứu khổ của đạo Phật, Thượng Tọa đã thể hiện tinh thần ưu đời mẫn thế, hạnh nguyện từ bi vô hạn, qua các mặt công tác từ thiện xã hội trên khắp mọi miền đất nước; nơi nào có thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn; bịnh tật, đói khát là nơi đó có hình ảnh và tài vật cứu trợ của Thượng Tọa. Có thể nói Ngài là biểu hiện của tình thương, là sự sống của người đau khổ, trong ý nghĩ hạnh nguyện của một vị Bồ Tát hiện thân.

Qua phúc đức trang nghiêm, túc duyên thù thắng, hạnh nguyện kỳ diệu, năng lực phi thường, có thể nói Thượng Tọa là Y Chỉ Sư cho toàn thể Ni giới. Nhất là đối với những hàng Tăng Ni, Phật tử có đủ thiện duyên khi được diện kiến, qua lời từ nhã, cử chỉ dịu dàng, tỏa sáng gương lành, tâm hồn thuần hậu của Thượng Tọa, tất cả đều được an lạc thỏa mãn mong cầu và phước lành thêm lớn, trong ý nghĩ diệu lực thù thắng bất khả tư nghì của đạo Phật.

Ngoài ra, Thượng Tọa còn dành nhiều thời gian biên soạn những tác phẩm để lưu lại cho hậu thế, gồm có:

- Ðời sống Ðức Ðiều Ngự.

- Xuân Vô Năng Thắng.

- Giai thoại nhà Thiền.

- Các nghi thức tụng niệm và chúc tán.

- Khoa cúng Tổ Kiều Ðàm Di Mẫu.

- Tu chỉnh Giới Ðàn Ni.

- Các tập thi phú v.v…

Với tinh thần hoằng dương chánh pháp lợi lạc quần sanh, tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức, hơn nửa cuộc đời phụng sự đạo pháp và chúng sanh - tốt Ðạo đẹp Ðời, Thượng Tọa đã được Giáo Hội, Thành Hội Phật Giáo, Ủy Ban Nhân Dân, Mặt Trận Tổ Quốc Thành Phố và Quận 10 tặng bằng Tuyên Dương Công Ðức, các bằng khen và giấy khen đủ loại.

IV) Thời Kỳ Viên Tịch:

Kể từ năm 1994, Thượng Tọa đã trải qua cơn bệnh ngặt nghèo, sức khỏe có phần giảm sút. Nhưng Thượng Tọa vẫn nỗ lực kiên trì thi hành Phật sự, lợi lạc quần sanh, quyết tâm đi cho trọn con đường phụng sự đạo pháp và nhân sinh. Nhưng lực bất tòng tâm, như Cổ đức dạy:

Bầu thuốc thánh đâu cứu được người hết số,

Chén linh đơn sao chữa được bệnh nan y.

Thế rồi ngày qua tháng lại, sức khỏe Thượng Tọa kém dần theo cơn bệnh, nhưng Thượng Tọa vẫn tỉnh giác chánh niệm an nhiên tự tại, sinh hoạt bình thường trong ý niệm sinh tử nhàn nhi dĩ. Và sau một cơn bệnh nhẹ, Thượng Tọa đã  xả báo an tường, thu thần thị tịch, trở về thế giới Niết bàn bất sinh bất diệt vào lúc 6 giờ 40 phút ngày 21 tháng 03 năm Bính Tý (nhằm ngày 08-05-1996), trụ thế 41 năm, Hạ lạp trải qua 21 mùa An Cư Kiết  Hạ.

Thế là Thượng Tọa đã ra đi vĩnh viễn, bỏ lại các pháp hữu vi giả tạm, hạnh nguyện chưa tròn, đường phụng sự đạo pháp và chúng sanh còn nhiều người mong đợi, chờ ơn; nhưng cõi Ta bà đã khuất bóng vì sao, miền Cực Lạc thêm trang Thượng Sĩ. Tuy nhiên công đức của Thượng Tọa đã cống hiến cho đạo pháp và chúng sanh sẽ còn sống mãi trong tâm tư những người con Phật và vạn loại hàm linh, trong ý nghĩa pháp giới vô biên, viên dung vô ngại qua những kiếp lai sinh trần thế cho đến khi chứng quả Bồ đề.

Phụng vì Ấn Quang Ðường Thượng, Từ Lâm Tế Chánh Tông, Tứ Thập Tứ Thế, húy Nguyên Ðức, hiệu Minh Phát Thượng Tọa Giác linh Thiền tọa.

LỜI TƯỞNG NIỆM

GIÁC LINH THƯỢNG TỌA THÍCH MINH PHÁT

của BAN QUẢN TRỊ TỔ ÐÌNH ẤN QUANG và CHỨ PHÁP HỮU

NAM MÔ TIẾP DẪN ÐẠO SƯ A DI ÐÀ PHẬT

KÍNH GIÁC LINH THƯỢNG TỌA MINH PHÁT

Trong giờ phút nghìn thu vĩnh biệt này, trước khi tiễn đưa kim quan Thượng Tọa đến nơi trà tỳ. Chúng tôi xin thay mặt Ban Quản Trị Tổ Ðình Ấn Quang và Quý pháp hữu có đôi lời tưởng niệm một người đồng hành, đồng sự, một người bạn muôn đời trong chánh pháp.

Kính Giác Linh Thầy Minh Phát

Biển nghiệp thức giờ đây đã lặng sóng

Trời trăng sao đã in đậm nét vô thường giữa dòng bất diệt

Bên này bờ sinh diệt, lời nào đây nói lên cho cùng

Trong thế giới Niết bàn, lời nào đây nói lên cho tận!

Nhớ Giác linh xưa, từ chân tánh hiện thân Ðại sĩ, đức tính hiền hòa, sớm gieo duyên cùng đạo cả. Quyết chí xuất trần từ thuở nhỏ, chốn Ấn Quang tỏ chí đạo mầu. Ðường giải thoát lâng lâng nhẹ bước. Vượt trần gian siêu thoát thường tình. Quả thật bỏ ngoài ngàn dặm lòng tham dục, để lẽ huyền vi mãi ở trong.

Rồi đã đến độ tâm hoa khai phát, suối nghĩa dạt dào. Thiên tư đỉnh ngộ, mật khế chân như, tiềm phù Tổ ấn, nối dõi môn phong, làm sáng danh con nhà họ Thích ngàn đời.

Mỗi bước chân đi là bao niềm an lạc, mỗi lời giảng pháp là sự giải thoát tràn đầy. Cử chỉ khoan thai, tiêu tan bao khổ lụy. Từ bi vô ngã, hỷ xả bao dung, quyết chí độ sinh, tùy duyên đa phương tiện. Một thân thị hiện, một kiếp hóa duyên, thỏa chí phỉ nguyền thừa hành Phật sự khắp mọi miền quốc độ. Ðạo đời lợi ích, một thể vuông tròn, ngàn năm còn mãi khắc ghi ơn tế độ.

Biết bao Phạm vũ, mấy chốn Tòng lâm, hàng vạn Ðạo tràng trang nghiêm thanh tịnh. Rừng thiền hoa nở, hương giới bay xa, chan hòa pháp giới. Chúng sinh ngưỡng mộ, thất chúng quy y. Ðạo tục sum vầy tình pháp lữ, nghĩa chúng sinh đồng thể đại bi. Ân đức ấy ví cao như núi, sánh tợ biển Ðông. Thực vậy:

“Hữu duyên vạn dặm còn tạn mặt

Vô duyên gặp mặt vẫn cách lòng”.

Thầy có nhớ chăng! Từ ngày sơ ngộ đến nay, xuân qua hạ lại, hơn ba mươi năm thắt chặt thâm tình. Tình Ðạo Pháp, tình Linh Sơn thuở trước. Chúng ta đã cùng nhau chan hòa tình Ðạo pháp, nghĩa Thích tử côn bằng, chung lo Phật sự, phụng sự chúng sinh, thượng hoằng hạ hóa nêu cao chí cả. Như Cổ Ðức đã nói:

“ Cây khô xuân đến hoa nở rộ,

Gió thoảng ngàn xa hương ngát bay”.

Nhưng hỡi ôi! Những tưởng tình đạo pháp trọn đời vạn kiếp chốn Ấn Quang kết cỏ ngậm vành. Quyết thượng hoằng hạ hóa chúng sinh, tục Phật huệ đăng truyền trì đạo. Nào ngờ đâu, một phút vô thường, âm dương cách biệt. Thầy đã đến và đi theo định luật vô thường. Quả thực:

“Duyên trần nay sớm vội chia bôi.

Hoa đàm sớm rụng, lệ rơi đôi dòng.”

Sự ra đi vĩnh viễn của Thầy không những là một sự mất mát lớn lao của Giáo Hội, cho Tăng Ni, Phật tử cũng như môn đồ tứ chúng, mà còn cho tập thể Linh Sơn cốt nhục Ấn Quang này. Từ nay, trên suốt đoạn đường còn lại của kiếp người, chúng tôi làm sao tìm lại được hình ảnh của một bậc hiền Tăng khả kính, làm mẫu mực cho mọi người cho đến khi hơi thở sắp tàn. Hết lòng phụng sự đạo pháp, phục vụ chúng sinh không biết mỏi cho đến khi hơi thở sắp tàn. Than ôi:

“Người xưa nay đã còn đâu

Chỉ còn mây bạc, lòng sầu tiếc thương.

Ra vào lòng dạ vấn vương,

Bóng hình Ðại sĩ du phương xa mờ.”

Giờ đây, niềm Tịnh cảnh Giác linh Thầy đã tiêu diêu tự tại, chứng vô sinh xin trở lại Ta bà, để cùng nhau kết giữa chan hòa, tình Pháp lữ Linh Sơn bất diệt. Chi đến khi nhân tròn quả mãn. Ðường giải thoát thong dong tự tại, giữa trần ai nhậm vận độ sanh, chứng viên thành đạo quả.

Hôm nay, trong phút vô thường, giữa trong lòng bất diệt, Thầy đã ra đi trở về thế giới Niết bàn, vô sanh bất diệt. Nhưng công đức, đạo hạnh của Thầy đã hiến dâng cho đạo pháp cùng chúng sinh vẫn còn sống mãi trong tâm tư, trong ký ức chúng tôi và những người con Phật. Cũng như Tăng Ni, Phật tử và chúng sinh trong tình Pháp giới viên dung vô ngại. Quả thật:

“Một mai thân xác tiêu tan,

Danh thơm vẫn ở thế gian muôn đời

Pháp thân lồng lộng sáng ngời

Sáng soi nhân thế rạng ngời chân như”.

Ðồng thời, chúng tôi xin thay mặt Ban Quản Trị Tổ Ðình Ấn Quang cùng chư Pháp hữu, những người bạn đồng hành, đồng sự Pháp lữ Ðại thừa của cố Thượng Tọa nguyện đoàn kết hòa hợp một lòng, kề vai sát cánh bên nhau, nỗ lực hoàn thành sứ mệnh và đoạn đường còn lại mà Thầy đã bỏ dở, đã góp phần xây dựng trang nghiêm, huy hoàng và hưng thịnh chốn Tổ Ấn Quang, cũng như các cơ sở liên hệ mà Thầy đã dày công xây dựng và hộ trì, càng phát triển trang nghiêm trong lòng dân tộc, làm tốt Ðạo đẹp Ðời.

Cuối cùng xin Thầy cùng chúng tôi kính nguyện:

Linh Sơn nghĩa cũ tình xưa

Ta bà Tịnh độ say sưa pháp mầu

Kiếp sau xin nhớ nguyện đầu

Xây tình Pháp lữ, bắt cầu tâm giao

Ðời nay đến những đời sau

Chung lo Phật sự với bao nhiêu tình

Quyết lòng độ tận chúng sinh

Từ bi, trí tuệ thỏa tình ước mong

Không rời bản thể chân không

Tùy duyên ứng hiện thong dong mọi miền.

Thôi, nơi thế giới Niết Bàn, xin Thầy hãy ngao du tự tại.

Xin vĩnh biệt Thầy!

Nam Mô Ấn Quang Ðường Thượng, Từ Lâm Tế Chánh Tông, Tứ Thập Tứ Thế, Húy Nguyên Ðức, Hiệu Minh Phát Thượng Tọa Giác Linh Thiền Tọa Chứng Minh.

ÐIẾU VĂN

của Chư Ni các Tự Viện TP. HCM do Ni Trưởng đọc trước Kim Quan Cố Thượng Tọa Thích Minh Phát

- Phó Viện Chủ Tổ Ðình Ấn Quang - Quận 10.

- Phó Giám Ðốc Ðại Tòng Lâm Phật Giáo Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

- Ủy Viên Ban Từ Thiện Thành Phố Hồ Chí Minh.

- Trụ Trì Chùa Viên Giác - Quận Tân Bình

- Trụ Trì Chùa Phụng Sơn - Quận 11 – TP. HCM.

Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo tác đại chứng minh.

Nam Mô Ðiều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tác đại chứng minh.

Ngưỡng bạch chư Tôn Thiền Ðức trong Ban Tổ Chức Tang Lễ cùng môn đồ pháp quyến.

Ngưỡng bạch Giác linh cố Thượng Tọa thùy từ chứng giám.

Trong giờ phút trang nghiêm thanh tịnh, chúng con kính cẩn nghiêng mình trước kim quan cố Thượng Tọa, để tỏ lòng quý tiếc bậc Cao Ðăng Thạc Ðức đã sớm lìa trần thế trở về giác tánh chơn nguyên.

Hỡi ôi!

Sóng khổ hải lao xao

Trời chơn như tịch mịch

Bậc đống lương một phút xa lìa

Ngôi long tượng nghìn thu cách biệt

Trăng Lăng Già im bóng

Mây Phổ Ðà ngừng trôi.

Thượng Tọa phút chốc bỗng về nơi tịch diệt. Ðành rằng cuộc thế vô thường, thăng trầm luân chuyển, dừng sanh diệt thay đổi liên tục không ngừng, sinh ly tử biệt là lẽ tức sắc tức không, nhưng hôm nay trước lò trầm hương đang quyện tỏa, đưa Thượng Tọa đến nơi an nghĩ nghìn thu. Trong cảnh thành, trụ, dị, diệt chúng con không sao khỏi bồi hồi xúc cảm, khi hình bóng từ hòa của Thượng Tọa từ nay vĩnh biệt.

Ôi! Kể từ nay Giáo Hội mất đi một bậc Cao Tăng sáng suốt, hàng Ni Tăng vắng bóng bậc Giới đức vẹn toàn, tín đồ Phật tử mất đi bậc Ðại Sư gương mẫu, thật không sự mất mát nào bằng.

Kính bạch Giác linh Thượng Tọa,

Chúng con vẫn biết, biển trầm luân vốn sắc không chuyển hóa, nay cảnh sắc không chốn Tổ hiện, sự nghiệp hoằng dương pháp của Giáo Hội còn đây, mà Ngài đành dạo gót về Tây, giả từ tất cả.

“Quảy dép về Tây chốn nghỉ ngơi

Hạc vàng cất cánh ngắm phương trời

Huyễn thân trả lại nơi trần thế

Giã biệt hôm nay có mấy lời”.

Ngài là bậc Thiệu Long Thánh Chủng, là vị Tứ chúng Trung Tôn, đống lương Phật pháp. Luôn luôn quan tâm đến việc đào tạo Tăng tài. Duy trì mạng mạch Như Lai. Trong chốn thiền môn Ngài là vị đức độ khoan dung, đã hướng dẫn Tăng, Ni, tín đồ theo con đường đạo pháp chân chính. Ngài đã hy sinh trọn đời vì đạo. Cuộc sống hạnh đức trang nghiêm của Ngài là tấm gương phản chiếu cho Tăng Ni chúng con. Cuộc đời hành đạo của Ngài đã nói lên hạnh nguyện lợi tha chẳng khác nào ngọn hải đăng chiếu sáng muôn dặm nơi biển khơi sanh tử. Ngài là hiện tàng tự tại đi ở khôn lường như: “Bóng nhạn liệng giữa trời xanh, đâu mong in dấu chân trên mặt hồ”.

Ngưỡng bạch Giác linh Ngài, để lòng tôn kính và báo đáp thâm ân Ngài, chúng con thành tâm noi gương cao cả của Ngài nguyện tích cực tuyên dương chánh pháp, nỗ lực thành tựu lý tưởng giải thoát, trang nghiêm Giáo Hội giữ vững tôn chỉ thuần túy của đạo Pháp, thăng hoa trên bước đường hành đạo. Hướng dẫn mọi người thẳng tiến trên lộ trình giác ngộ an vui cứu cánh, hầu báo đáp hồng ân chư Phật trong muôn một.

Giờ đây, chúng con quỳ trước kim quan một lòng thành kính đốt nén tâm hương dâng lên cúng dường mười phương chư Phật và kính điếu Giác linh Ngài, nguyện cầu Giác linh Thượng Tọa cao đăng Phật quốc, bất xả từ bi, thùy quang đổng chiếu, hồi nhập Ta bà, hóa độ chúng sanh, viên thành Chánh giác. Ngưỡng nguyện Ngài thùy từ chiếu giám. Ðồng thời chúng con cũng không quên thay mặt chư Tôn đức Ni các Tự viện (Ni bộ) thành tâm phân ưu cùng chư Tôn Ðức môn nhơn pháp quyến, chân thành kính chúc chư Tôn Thiền Ðức pháp thể vô biên an lạc để nêu cao đuốc tuệ chánh pháp.

Nam Mô Lạc Bang Giáo Chủ Ðại Từ Ðại Bi A Di Ðà Phật tác đại chứng minh.

ÐIẾU VĂN CỦA MÔN ÐỒ PHÁP QUYẾN

Siêu tiến Giác linh Bổn Sư, Sa Môn Thích Minh Phát viên tịch ngày 21 tháng 3 năm Bính Tý

Than ôi!

Kể từ nay:

Ðàn truyền giới vắng Thầy Ðiển Lễ

Chùa Ấn Quang khuất bóng Ân Sư

Nước Cực Lạc sen khai chín phẩm

Cõi Ta bà an giấc ngàn thu.

Nhớ Thầy xưa:

Căn trần thanh tịnh, xuất gia từ lúc tuổn còn thơ,

Bẩm tánh hiền hòa, hoằng pháp từ khi vừa tiến Cụ,

“Với gió mát trăng thanh kết bạn,

Cùng hoa Ðàm đuốc tuệ làm duyên.”

Từ đây, nơi pháp hội thêm người thoát tục,

Do đó, giới Tăng Ni có bậc siêu trần.

Mồi tửu sắc nhường cho trần thế,

Bả lợi danh đoạn tuyệt tâm hồn,

Nhịp mõ sớm, khua tan đêm trường mộng,

Tiếng chuông khuya, thức tỉnh kẻ đam mê.

Sẵn túc nhơn, trí tuệ biện tài,

Chân tham lễ nào đất Bắc, nào Trung phần, nào Nam Việt thân hầu nhiều chốn Tổ.

Theo đại nguyện, thi ân bố đức,

Kết duyên lành những Ai Lao, những Thái quốc, những Cao Miên du hóa khắp Ðông Nam.

Ðã tới lúc:

Trụ Pháp Vương gia,

Trì Như Lai tạng.

Thầy đương gia chức Phó Quản Sự Ấn Quang, Ðại Tùng Lâm Phật Giáo.

Rồi gặp khi:

Hoằng dương chánh pháp,

Tiến dẫn hậu côn,

Thầy lãnh trụ trì chùa Viên Giác, Viên Dung, cùng chùa Gò di tích

Những tưởng:

Ðộ sanh duyên mãi

Hóa đạo còn dài,

Ngờ đâu:

Tuổi đời chưa lão

Duyên bệnh lại nhiều.

Cho dù:

Linh đơn Biển Thước khó đuổi bệnh căn,

Diệu dược Kỳ Bà khôn xua thần chết.

Than ôi!

Ân xưa nhớ mãi

Tang mới buồn hoài

Sư, nay hóa duyên đã hết

Thầy, thần đạo chốn Liên bang

Lý vô thường sắc sắc không không

Thân tứ đại sanh sanh diệt diệt

Mơ màng dáng dấp ngàn thu, mưa mờ dấu bước;

Phảng phất mộng hồn muôn thuở, khói tỏa hình dung.

Thôi từ nay!

Phật giáo mất đi một vị chân tu đại hạnh;

Tín đồ thiếu hẳn bậc thầy chỉ lối đưa đường.

Khắp mọi miền bùi ngùi luyến tiếc,

Bao Phật tử gạt lệ chia ly.

Môn đồ vắng lặng tiếng Pháp âm,

Hiếu quyến không còn lời khuyên bảo.

Giờ đây trước linh cữu,

Hương trầm nghi ngút,

Ðèn tuệ sáng ngời.

Lời nguyện cầu cao đăng thượng phẩm,

Nhạc tiễn đưa vĩnh biệt thầy hiền.

Thuyền giải thoát xuôi buồm về đất Phật;

Hình Ân Sư đẹp mãi dưới trời Nam.

Ngửa mong linh giác thùy từ,

Dũ ánh quang minh chiếu giám.

Nam Mô Tiếp Dẫn Ðạo Sư A Di Ðà Phật.

Thích Quảng Chơn kính ghi.

VĂN ÐIẾU

của HUYNH ÐỆ ÐỒNG MÔN

Than ôi!

Mưa chiều khói nước mịt mờ, thuyền con lạnh lẽo,

Ðêm vắng đèn thiền leo lét, trượng thất quạnh hiu.

Tìm dáng dấp thêm buồn,

Nhìn di dung càng nhớ.

Nay tông môn huynh đệ, bốn chúng Tăng Ni thuộc môn hạ của cố Hòa Thượng Bổn Sư thượng Thiện hạ Hòa.

Giờ này, đối trước linh đài, nghẹn ngào đau xót!

Nghĩ rằng: Thầy!

Ra đời độ sanh, hiện huyễn tướng như trăng lồng đáy nước,

Tùy cơ tiếp vật, tìm chơn thân như hiện bóng trong gương.

Nhớ Thầy, người:

Tánh hòa trăng trắng

Mắt tách hoa mờ.

Xứng danh huynh đệ nương gần

Ðáng bậc đàn na trọng vọng.

Nào ngờ:

Trần gian lặng bóng

Thánh cảnh an thần

Vẫn biết rằng tức sắc tức không

Nhưng xót nỗi nào sanh nào diệt.

Than ôi!

Vang bóng tìm nơi nao,

Người không pháp có sao,

Không đi vì không đến,

Chim in dấu trời cao.

Xin kính chúc Thầy,

Ðến nước Như Lai tiêu diêu muôn thuở,

Vào nhà Từ Phụ an nghỉ ngàn thu.

Và thầm gia hộ cho:

Ấn Tổ vuông tròn, Tăng Ni hòa hiệp,

Tôn Phong trong trắng, thiện tín triêm ân.

Tất cả một lòng,

Dâng hương mặc niệm.

Nam mô Phụng Vì Ấn Quang Tự, Từ Lâm Tế Chánh Tôn, Tứ Thập Tứ Thế, húy Nguyên Ðức, hiệu Minh Phát Ðại Sư Giác linh.

Thích Minh Thông (Nha Trang)

Ðiếu Văn

Nam mô A Di Ðà Phật.

Ðược ai tin Thầy đã an nhiên thị tịch, chúng tôi Ban Kinh Sư chùa Ðịnh Thành cùng Tăng, Ni, Phật tử, và chư Phật tử môn hạ chùa Viên Giác, cùng nhau về trước linh đài, xin thắp nén tâm hương cúng dường trợ tiến.

Kính bạch Giác linh Thầy:

Thầy vẫn thường nói:

Ta bà là cõi tạm, nơi gởi thân sanh tử trăm năm,

Cực Lạc ấy quê hương, chốn an mạng Niết bàn muôn thuở.

Thâu thần mà thẳng đến Vô dư,

Tình pháp lữ phải thăm phải viếng.

Bạch Thầy:

Mới ngày nào,

Thầy còn đăng đàn tuyên dương chánh pháp

Tôi thì niệm chùy kích cổ xuy loa

Tình huynh đệ say sưa đạo vị

Nghĩa kim bằng công án cùng tham.

Nghĩ cũng tưởng:

Cái gót tùy duyên vẫn mãi

Nụ cười hỷ xả luôn hoài.

Nào ngờ đâu:

Cửa trần gian lặng khép

Sen Cực Lạc liền khai

Thôi từ nay!

Trăng lạnh phương bào

Mây mờ viên đảnh

Một bước chia tay muôn thuở

Giữa đường rẽ gánh ngàn thu.

Giờ này trước linh tòa phảng phất mộng hồn như thật, đau buồn kẻ ở người đi.

Chúng tôi kiều cần năm vóc, qui mạng Phật Ðà dâng hương kính nguyện:

Trên ao cửu liên sáng soi đưa xuống

Trong nhà Tam Bảo hoa rải rước về

Ðộ sanh còn nhớ lời thề

Tiếp chúng chưa quên ý nguyện

Tái lai thị hiện ứng hóa độ sanh.

Nam Mô Sanh Phật Quốc Bồ Tát Ma Ha Tát.

Thích Lệ Trang kính ghi

Cảm niệm Ân Sư

của toàn thể Môn Ðồ Pháp Quyến

Nam Mô A Di Ðà Phật

Kính bạch Giác linh Thầy.

Thầy ôi!

Ðèn thuyền xao gió,

Trăng giới lờ mây.

Nét bước tượng vương, nơi cửa pháp mơ màng trước mắt,

Tiếng kêu sư tử, lối rừng chiên vắng vẻ bên tai.

Vả chăng hay: Sắc tướng trò chơi đất cửu hữu,

Vẫn biết rằng thân này là ngũ uẩn,

Nhưng ngặt vì nỗi sư đồ nghĩa nặng.

Thuở xưa kia, trời Tứ Không còn khóc cảnh Song Lâm,

Thì nay đây, trước cảnh biệt ly, chúng con làm sao ngăn được đôi dòng lệ đổ.

Giờ này:

Chúng con quỳ trước linh đài, giữa khung cảnh trang nghiêm, hương trầm quyện tỏa, thành kính dâng lên Thầy lời tâm sự sau cùng,

Ðể rồi vĩnh viễn Thầy trở về cảnh giới Niết Bàn, và kể từ nay, chúng con đành mất đi bậc Ðạo Sư cương kỷ.

Kính  bạch Thầy:

Chúng con nhớ lại!

Buổi xa xưa, nơi rừng Song Thọ, đức Thế Tôn vào đại định Niết Bàn,

Thì ngày nay, trụ xứ Ấn Quang, Thầy an nhiên thâu thần về cõi Phật.

Thuở sanh tiền:

Ðức hạnh của Thầy, vời vợi non cao

Gương tánh trong ngần, sóng tình bặt dứt,

Căn trần thanh tịnh, nương vào túc thế thiện duyên.

Chí nguyện xuất gia, vào chùa lúc tuổi còn thơ ấu,

Theo hầu bên Hòa Thượng Tôn Sư,

Thân cận cùng đồng môn huynh đệ.

Nơi Ấn Quang đêm ngày công quả, phát sanh trí huệ bao la,

Xem trần gian giấc mộng chiều tà, lòng hỷ xả lợi tha là hạnh.

Gót Tăng lữ, khắp mọi nơi Thầy dạo bước,

Chốn môn đình, Thầy tuân giữ nghiệp gia phong.

Sớm tối ân cần,

Tinh chuyên tu niệm.

Xứng ngôi bốn chúng tôn thờ,

Ðáng bậc mọi người cung kính.

Nhớ Thầy!

Tuổi còn trẻ mà vai hoằng Phật sự,

Vì lợi sanh chẳng quản đến thân mình.

Cho đến lúc nghiệp bệnh ràng thân,

Thầy vẫn sớm tối ân cần tụng niệm,

Phật sự nhiều nơi cần đến,

Thầy đều thật dạ lo toan,

Thầy thường dạy bảo chúng con,

Phải luôn tô bồi công đức.

Nhớ lại thuở Hòa Thượng Tôn Sư viên tịch,

Thời nhiễu nhương, sinh hoạt thiếu thốn, Tăng chúng khó yên tu.

Vâng lời truyền di huấn của Tôn sư,

Thầy đảm nhận kinh tế nuôi Tăng chúng.

Trước chùa Ấn Quang, Thầy đã tự thân đứng bán,

Nào thơm, nào mía, nào hủ tiếu, nào thức ăn,

Tạo ra từng đồng tiền để làm phương tiện nuôi chư Tăng ở yên tu học.

Tự tay Thầy nấu nướng, từng thức ăn thức uống, dâng chư Tăng no đủ để yên lòng.

Mong Tăng Già tu học đến thành công,

Nương theo hạnh Như Lai mà độ chúng

Có vị nào tật bệnh,

Dù ở tận nơi đâu Thầy cũng đều giúp sức.

Lo toan nơi nhà bếp,

Cùng môn đồ tứ chúng kết thiện duyên.

Xem bệnh hốt thuốc nam,

Vì người mà cứu khổ,

Tới lui nơi đường chợ,

Cũng vì chùa mà tìm nẻo sanh phương.

Tổ chức hành hương,

Dẫn Phật tử tham quan khắp xứ,

Bắc, Trung, Nam bộ,

Vạn dặm sơn hà.

Ðất Thái, Lào một thuở lại qua,

Xứ Cam Bốt nhiều phen lui tới.

Ði cứu trợ mở mang vận hội,

Khắp Nam kỳ lục tỉnh vừa rồi,

Lũ Quảng Bình cũng đến tận nơi,

Hà nội, biên cương, Trường Sơn nào quản.

Một đời tròn công quả,

Vẹn nghĩa với sanh thành.

Chùa Ấn Quang Phật sự đã chu viên,

Nơi Viên Giác trùng tu còn dang dở.

Thật là:

Mảnh chơn tướng dễ lờ nước thủy,

Ðiểm không hoa chẳng dính dịu trần.

Bước vào đời chẳng ngại khó khăn,

Suốt một kiếp vui câu đạo lý.

Biển thệ nguyện bao la rộng lớn,

Trời chân tâm sáng tỏ làu làu.

Sửa sang chùa tháp trước sau;

Lợi vật, lợi nhân tùy thời cứu giúp,

Chúng sanh cần thì đến, chẳng ngại gian lao.

Ðạo pháp cần thì đi, không nề khó nhọc.

Chúng con cũng nhờ nơi phước đức căn lành dành sẵn, được gặp Thầy theo mà học đạo Như Lai.

Trừ tội chướng, một đao xuống tóc,

Phú phước điền, ba lớp truyền y,

Ðạo đức say sưa,

Thầy trò hoan hỷ,

Lý kinh nghĩa luật, giọng pháp âm tỏ rõ ngọn ngành,

Chỉ lối mở đường, đưa chúng con đến nhà Bảo sở.

Những tưởng:

Thầy trò mãi cùng nhau sum họp,

Mãi cùng nhau phụng sự đạo mầu.

Giấc Hoàng lương chưa hết vội đâu,

Ðất Cửu trụ còn nhiều duyên gần gũi.

Nhưng hỡi ôi!

Bầu thuốc thánh khó cứu người tận số,

Chén linh đơn khó chữa bệnh nan y.

Sáng mờ sương Thầy từ giã mọi người,

Lời vĩnh biệt khó mong ngày tái ngộ.

Trống Bát nhã vang rền nơi chốn Tổ,

Chuông Lôi âm giục tiễn khách vào thiền.

Sống Ta bà bốn mươi mốt xuân thu,

Và nhập được hai mốt mùa kiết hạ.

Giờ đây:

Tấm áo Cà sa sương lạnh ngắt,

Cành hoa Bát nhã gió buồn hiu.

Khi nào Thầy thăng tòa, trò niêm chùy cùng nhau sum vầy nơi pháp hội,

Bây giờ trò Ta bà, Thầy Cực Lạc biết bao sùi sụt nỗi ly tư.

Lơ láo một mình nơi chùa cũ,

Ðau buồn vì nỗi vắng bóng Thầy.

Biết đi về ngàn dặm đâu đây,

Tìm nơi nao mong chừng gặp lại.

Thầy ơi! Kể từ nay:

Biết cậy ai ngày la đêm nhắc,

Biết nương ai sớm dắt tối dìu,

Biết hỏi ai mở trí nguyên thần,

Biết nhờ ai nuôi thân huệ mạng.

Than ôi!

Chốn Tòng lâm bực Tôn đức lìa ngôi,

Trong Tăng giới thiếu đi người đại hạnh.

Chúng con nhớ lại Thầy,

Biết bao năm hoằng thệ,

Lúc tịnh tu, khi khai đạo độ đời,

Ðến hôm nay,

Thuyền Ðại nguyện trở về neo bến giác.

Xem Tam thừa giục thúc buổi đăng trình.

Môn đệ buồn vì đôi ngã tử sinh,

Thiện tín tủi vì mất Thầy dìu dắt.

Thầy ra đi lúc tuổi đời chưa lão,

Khi hai vai còn nặng gánh đạo đời.

Than ôi!

Sữa pháp mất rồi, lòng còn đói mãi,

Thiền phòng vắng vẻ, trượng thất bụi mờ.

Biết tìm đâu hình bóng từ hòa,

Ðã hướng dẫn con đi vào đạo.

Ðất nước Như Lai, Thầy dạo chơi muôn thuở,

Vào nhà Từ Phụ, Thầy an nghĩ ngàn thu.

Có hay chăng một đàn con dại,

Ðang ngẩn ngơ giữa buổi xuân tàn.

Ô hô!

Vân tán, tuyết tan,

Hoa tàn, nguyệt khuyết,

Ngày xưa rừng Ta La còn là nơi diệt độ,

Giờ đây Ấn Quang buồn đưa tiễn gót Thầy đi.

Biết tìm đâu ra hình bóng uy nghi,

Bậc Thầy khả kính Tăng Ni nể vì.

Ngưỡng mong Giác linh Thầy!

Nơi Liên Trì phó hội,

Nước Cực Lạc nghe kinh.

Nương thuyền từ thệ nguyện độ sinh,

Khắp ba cõi vào ra tự tại.

Giờ này:

Mây Bát Nhã trên nền trời không in dấu,

Hoa Ưu Ðàm rơi rụng vẫn dư hương.

Ngày mai đây,

Nhục thân Thầy sẽ rời chốn Phật đường,

Nhưng giác tính hằng nêu gương bất diệt.

Ðôi lời tâm sự, một bức ai văn,

Ðệ tử kiền thành, hòa nam bái bạch.

Thích Ðồng Văn cung soạn.

Văn TÁC BẠCH

CÚNG DƯỜNG BÁO HIẾU ÂN SƯ THƯỢNG MINH HẠ PHÁT

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kích bạch, Chư tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Chư Ðại Ðức Tăn, Ni.

Hôm nay hiếu đồ pháp quyến chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin dâng lời tác bạch.

Nam Mô Tiếp Dẫn Ðạo Sư A Di Ðà Phật tác đại chứng minh.

Ngưỡng bái bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Ðại Ðức Tăng, Ni.

Chúng con kính nghe:

Ta Bà cõi tạm, nơi gởi thân sanh tử trăm năm,

Cực Lạc quê hương, chốn an mạng Niết bàn muôn thuở.

Tùy duyên vô ngại,

Ði ở khôn lường.

Thiệt là:

Quảy dép về Tây chốn nghỉ ngơi,

Hạc vàng cất cánh ngắm phương trời,

Huyễn thân bỏ lại nơi trần thế,

Giã biệt hôm nay luống ngậm ngùi.

Từ đây,

Mơ màng hồn mộng năm canh, linh tòa tịch mịch,

Vắng vẻ hình dung muôn thuở thiền thất cô liêu.

Nhớ khi nào,

Khách viên đảnh, bạn phương bào, cùng Thầy hội ngộ,

Người phù bôi, kẻ chấn tích, một thuở tao phùng.

Nhưng rồi vật đổi sao dời,

Huyễn thân biến thiên sanh diệt.

Xót nỗi hoa trôi nước chảy,

Chạnh lòng vắng bóng Ðạo sư.

Hỡi Thầy!

Duyên hóa độ đeo mang thuở nọ, Thầy gỡ sao đành,

Gánh từ bi gởi gắm ngày nào; Thầy sang sao nỡ.

Nhưng rồi:

Sanh bất hư sanh, tử vô lãnh tử,

Ðàm hoa lạc khứ, hương khí hữu dư.

Giờ đây,

Mái chùa Tổ vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt,

Nơi Ấn Quang đạo tràng, Thầy đã giả biệt chúng con rồi.

Năm canh khó nói nên lời,

Sáu khắc đợi chờ gặp gỡ!

Ðể báo đáp phần nào trong muôn một, mà bậc Thầy khả kính đã dìu dắt chúng con,

Trong những lúc diện mạng nhĩ đề, truyền trao Phật giới,

Trong những khi sum vầy pháp hội, phúng tụng kinh văn.

Ðể rồi ngày mai đây, nhục thân Thầy sẽ trở về cõi vô cùng,

Và chúng con vĩnh viễn mất đi một người Thầy đại hạnh.

Với tấc dạ chí thành, cõi lòng tha thiết, chúng con xin đê đầu cung thỉnh Chư Tôn Thiền Ðức, phạm sát Tăng Già thọ lãnh sự cúng dường của chúng con.

Nguyện hồi hướng công đức này đến Giác linh Thầy chúng con pháp húy Nguyên Ðức, hiệu Minh Phát Ðại Sư, ngự trên linh đài trượng nhờ công đức này thượng phẩm thượng sanh, cao đăng bất thối.

“Với chén cơm đầy mùi thiền vị,

Với canh rau tròn nghĩa đạo tình”.

Ngưỡng mong:

Ðại đức Thần Tăng thùy từ doãn nạp.

Ðệ tử chúng con hòa nam thượng cúng.

Nam mô Phổ Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát.

Nam mô A Di Ðà Phật.

Trên Chư Tôn Tịnh Ðức đã thương xót lòng thành khẩn của chúng con mà hứa khả việc cúng dường này. Ðể cảm tạ thâm ân cao dầy đó, đệ tử chúng con xin đại vì Giác linh Thầy đầu thành đảnh lễ chư Tôn Ðức tam bái.

Thích Ðồng Văn cung soạn

Văn TÁC BẠCH

của Ban Quản Trị và Ni Chúng Ni Trường Dược Sư

Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo tác đại chứng minh.

Nam Mô Ðiều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tác đại chứng minh.

Ngưỡng bạch Giác linh Thượng Tọa thùy từ chứng giám.

Hôm nay đứng trước kim quan, chúng con xin thay mặt Ban Quản Trị, cùng toàn thể Ni chúng và chư Phật tử Ni Viện Dược Sư, đốt nén tâm hương, đê đầu đồng kính bái Giác linh Thượng Tọa.

Lời đầu tiên, chúng con kính mong Giác linh ngài, thượng xót chúng con được gọi lên tiếng Thầy cao quý, ấm áp thâm tình như ngày nào Thầy còn hiện hữu với chúng con.

Thầy ơi! Ôi hai tiếng gọi thiêng liêng cao cả quá. Bởi vì, đối với Ni Viện Dược Sư, ở Thầy ngoài nghĩa ân của một bậc Thầy, tự bao giờ Thầy vẫn luôn hiện hữu trong chúng con, cao cả như một đấng cha lành. Vậy thì, có niềm đau nào vượt trên niềm đau của những người con đang khóc cho cha.

Nhớ khi xưa! Thầy đã từng dạy cho chúng con:

Ðản nguyện không chư sở hữu

Thận  vật thực chư sở vô

Hảo trụ thế gian

Giai như ảnh hưởng.

Nghĩa là:

Chỉ nguyện làm không những cái có

Giữ đừng làm có những cái không

Ðứng yên trong cõi Ta bà

Hệt như tiếng vang, như bóng dáng.

Hỡi ôi! Pháp âm xưa còn đó, còn hình hài Thầy đã phân ly.

Dẫu biết rằng: Sinh là Ký, Tử là Quy.

Tử sanh kiếp kiếp trong dòng tục

Bệnh lão đời đời dưới vực sâu.

Là bậc đại nhân, sanh tử đại mộng, Thầy đã tỉnh còn chúng con đang mang nặng kiếp nhân sinh, thì làm sao thoát khỏi cảnh buồn thương. Từ nay không còn nữa, bóng hình Thầy giản dị, khoan dung đầy hoan hỷ, không còn được dịp vui mừng chào đón Thầy là một tấm gương lợi tha cao cả, hiếu hạnh vuông tròn. Thầy như ánh sáng, như vì sao Bắc đẩu chiếu rọi khoảng trời mờ mịt âm u. Hạnh nguyện của Thầy là hạnh nguyện của một vị Bồ tát, vì rộng độ chúng sanh mà thị hiện cõi Ta bà.

Nhớ lại ngày nào Ni Viện Dược Sư, được nhị vị Hòa Thượng dày công sáng lập với bao tâm huyết, đào tạo Ni tài. Ðã có biết bao cánh chim trưởng thành, mãi miết bay vào đời để phụng sự đạo pháp. Sau khi nhị vị Hòa Thượng viên tịch. Ni trường Dược Sư vẫn hoạt động dưới sự lãnh đạo của Ni bộ và vẫn nương về Tổ Ðình Ấn Quang, thường xuyên được sự chỉ giáo của chư Tôn Ðức, và tự bao giờ Thầy đã trở thành vị Thầy trực tiếp chăm lo cho Ni chúng Dược Sư từ vật chất lẫn tinh thần.

Tuy tuổi đời còn trẻ, nhưng sự cống hiến của Thầy còn cao hơn cả một đời người. Thầy hy sinh sức lực cho chúng con, không chỉ vì Thầy là vị thừa kế sự nghiệp hoằng hóa của nhị vị Hòa Thượng. Mà sâu thẳm trên tất cả, đó là vì hạnh nguyện lớn lao của một vị Bồ Tát.

Thời gian trôi qua, chúng con vẫn tưởng được nương nhờ mãi dưới bóng mát của Thầy. Ni trường Dược Sư qua bao tháng năm đã bị hư mục dột nát, là lãnh đạo Ni chúng, chúng con lo một, nhưng Thầy lại lo mười. Thế là Thầy đã nuôi chí nguyện lớn lao là đại trùng tu ngôi Tam Bảo. Cũng chính trong thời gian này Thầy lại lâm trọng bệnh. Nhưng xác thân Thầy càng đau đớn, thì chí nguyện và nghị lực của Thầy càng thêm kiên cố. Vừa là cố vấn, vừa chỉ huy, vừa vận động tài chánh xây cất, vừa lo cho chúng con với cái lo của một người cha. Từng cọng cải, từng củ khoai, Thầy chắt chiu gởi về cho Dược Sư. Mùa an cư đến, Thầy lo sao cho Ni chúng đủ đầy ăn mặc để tâm tư tu học. Ôi! Kể sao cho hết nghĩa ân cao sâu vời vợi.

Hơn một năm, ngôi chánh điện được hoàn thành, cũng là lúc sức Thầy cạn kiệt. Thầy chấp nhận lên đường sang Thái Lan trị bệnh, không phải vì tấm thân giả tạm mà vì bao hạnh nguyện chưa tròn.

Nhưng! Nhiệm mầu thay Phật pháp. Một ngày kia chúng con nhận được tin Thầy vẫn khỏe mạnh, từ Thái Lan gọi về bảo hãy nhanh chóng tiếp tục xây dựng Ni xá còn dang dở. Dẫu như ngọn đèn trước gió, nhưng không hiểu sức lực nào mà Thầy cứ tuôn chảy mãi chờ chúng con, để rồi hơn hai năm vượt qua bao khó khăn, ngôi Tam Bảo được hoàn thành viên mãn.

Ngôi chùa giờ đây uy dũng, trang nghiêm. Nhưng không thể nào cao lớn hơn công đức chí nguyện và nghĩa ân của Thầy. Rồi đây, ngày ngày lên Chánh điện, chúng con sẽ không quên hình ảnh Thầy, trước điện Phật niệm hương, ngang qua dãi phòng, liêu khang trang còn thơm mùi vôi, sơn mới. Chúng con sẽ nhớ mãi bóng dáng từ hòa pháp âm của Thầy đã dạy dỗ cho chúng con.

Thầy ơi! Tiết trời có lạnh rồi mới biết sức chịu đựng của cây tùng, cây bách. Gặp những thử thách của cuộc đời mới biết ai là người sống trung kiên vì đạo; hạnh nguyện nào, mới chính là hạnh nguyện của một bậc Ðại nhân.

Bốn mươi mốt tuổi đời, hai mươi mốt Hạ lạp. Còn quá trẻ, nhưng Thầy đã đi hết đoạn đường nhân thế, với nhân cách và đạo phong rực rỡ như ánh trăng rằm. Xác thân huyễn hóa rồi sẽ trở về cát bụi hư vô. Còn đâu nữa, có còn chăng là phần tinh anh của Thầy còn sống mãi và soi sáng chúng con trên bước đường phụng sự đạo pháp.

Kính lạy Giác linh Thầy!

Ðôi vai chúng con, giờ đây hoằng nặng nghĩa ân - Trước, là nghĩa ân của nhị vị Hòa Thượng – Nay, là ân đức của Thầy - Một bậc Thầy duy nhất mà chúng con khó tìm được vị thứ hai. Nhưng, nghĩa ân đâu chỉ báo đáp bằng lời, mà phải hành động.

Chúng con nguyện: Noi gương đại nguyện của Thầy, tinh tấn tu hành, nghiêm trì giới luật, xây dựng một Ni Viện Dược Sư ngày càng trang nghiêm hưng thạnh, đúng như nguyện ước của Thầy thuở còn sinh tiền. Dẫu thời gian có đi qua; mười năm, năm mươi năm hay một trăm năm sau. Bao thế hệ Ni sinh tiếp nối vẫn phải luôn khắc ghi rằng: Ðể có được cơ ngơi ngày hôm nay, là kết quả của bao tâm huyết, bao hy sinh của Thầy. Hy sinh không kể bản thân mình, mà chỉ vì mục đích cao cả, vì tiền đồ Phật Pháp, vì chí nguyện lợi tha.

Hạnh nguyện cuộc đời Thầy để lại

Giờ đây xin kính thành lễ bái

Nguyện một lòng tiếp bước Thầy qua

Ðể ngày mai Ni Viện nở hoa

Và đạo pháp bừng lên trong ánh sáng.

Toàn thể Ni chúng Ni Viện Dược Sư, đồng kính bái biệt Ân Sư muôn thuở.

Thầy ngự trên tòa Thượng phẩm cao

Hoa sen đua nở tự tiêu dao

Tây phương trở gót xin hồi nhập

Tiếp độ chúng sinh tự thuở nào.

Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh.

Ðiếu Văn

TANG LỄ CỐ THƯỢNG TỌA THÍCH MINH PHÁT

PHÓ BAN QUẢN TRỊ TỔ ÐÌNH ẤN QUANG

Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Tác Ðại Chứng Minh

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Ngưỡng bạch Giác linh cố Thượng Tọa:

- Ủy Viên Tiểu Ban Từ Thiện Xã Hội THPG – TP.HCM.

- Ủy Viên Từ Thiện Xã Hội Ban Ðại Diện Phật Giáo, Quận 10

- Phó Ban Quản Trị Tổ Ðình Ấn Quang - Quận 10

- Phó Giám Ðốc Ðại Tòng Lâm Phật Giáo - Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Trụ Trì Chùa Phụng Sơn - Quận 11.

- Trụ Trì Chùa Viên Giác - Quận Tận Bình.

Trong giờ phút uy nghiêm thanh tịnh chúng con đại diện ban Chủ nhiệm trường Cơ bản Phật học Long An chùa Long Hoa. Kính cẩn nghiêm mình trước linh đài cố Thượng Tọa.

Ðể tỏ lòng quý tiếc một bậc Cao Tăng Thạc Ðức sớm xa lìa trần thế trở về với giác tánh chơn nguyên.

Làm sao không quý tiếc được khi nghĩ rằng: Từ nay Giáo Hội vắng bóng một vị lãnh đạo sáng suốt, hàng Tăng Ni mất đi một bậc giới đức vẹn toàn, tín đồ Phật tử mất đi một bậc đạo sư khả kính. Ðạo tràng vĩnh viễn vắng bóng vị Cao Tăng, một mẫu người lý tưởng của Phật giáo. Ngài là bậc Thiệu Long Thánh Chủng, là vị Tứ Chúng Trung Tôn, đống lương Phật pháp, tánh tình hiền hòa khiêm tốn, đức hạnh khả phong, đạo tâm vững chắc, là nhà tu hành chân chánh, đạo cao đức trọng, học vấn uyên thâm, có tinh thần phụng sự đạo pháp, ngài đã thể hiện tinh thần bi, trí, dũng trong công hạnh Vô Ngã Vị Tha, tận lực chuyên tâm vào sự nghiệp hoằng dương chánh pháp, phục vụ nhân sinh trong suốt cuộc đời mình.

Ðời ngài từ buổi sơ tâm cho đền lúc hóa duyên đã mãn, là tấm gương chiếu sáng trong công phu tu thân, hành đạo cho cả giới xuất gia lẫn tại gia. Ngài luôn lấy giới hạnh tinh nghiêm làm thân giáo để răn dạy sách tấn kẻ hậu lai.

Như bóng trăng, ngài đã kéo dài ánh sáng huyền diệu giữa lòng dân tộc. Ngài đã thắp sáng lên trong tâm hồn hàng triệu người con Phật, đức tin trong sáng của chánh pháp.

Thật là quý tiếc! Ngày nay cố Thượng Tọa không còn nữa, là một mất mát lớn lao cho Giáo Hội.

Mong sao đạo phong giải thoát của Ngài vẫn hiển hiện cùng mười phương ba cõi. Ðạo pháp huy hoàng, nhân sanh an lạc.

Ngưỡng bạch Giác linh Thượng Tọa.

Ðể tỏ lòng tôn kính và báo đáp thâm ân ngài, chúng con thành tâm noi gương cao cả của ngài. Nguyện tích cực tuyên dương chánh pháp, nỗ lực thành tựu lý tưởng giải thoát, trang nghiêm Giáo Hội, giữ vững tôn chỉ thuần túy của đạo pháp, thăng hoa trên bước đường hành đạo, đem lại cho người con Phật một niềm tin vô biên chân lý Phật Ðà, hướng dẫn mọi người thẳng tiến trên lộ trình giác ngộ an vui cứu cánh.

Giờ đây chúng con quỳ trước kim quan một lòng thành kính đốt nén tâm hương dâng lên cúng dường mười phương chư Phật và kính điếu Giác linh ngài nguyện cầu Giác linh Thượng Tọa cao đăng Phật quốc, bất xả từ bi, thùy quang đổng chiếu, hồi nhập Ta bà, hóa độ chúng sanh viên thành chánh giác.

Ngưỡng nguyện ngài thùy từ chiếu giám. Ðồng thời chúng con cũng không quên thay mặt Ban Chủ Nhiệm Trường Cơ bản Phật học Long An chùa Long Hoa. Thành tâm phân ưu cùng Chư Tôn Ðức môn đồ pháp quyến. Chân thành kính chúc Chư Tôn Thiền Ðức pháp thể vô biên an lạc, để nêu cao đuốc tuệ chánh pháp.

Nam Mô Lạc Bang Giáo Chủ Ðại Từ Ðại Bi A Di Ðà Phật.

Ðiếu Văn

TĂNG NI SINH TRƯỜNG CƠ BẢN PHẬT HỌC ÐẠI TÙNG LÂM

Kính bạch Giác linh Thầy.

Than ôi!

Cây tùng đổ giữa trưa hè xang nắng,

Ðàn chim côi vỡ tổ xạc xào bay,

Ðại Tòng Lâm còn đó với tháng ngày,

Mà hình bóng của Thầy chừ biền biệt.

Kính bạch Giác linh Thầy.

Chuyện vô thường từng sát na sinh diệt,

Tin đưa về vẫn là tiếng sét ngang mày,

Bởi tình, bởi nghĩa sâu dầy,

Bởi ân, bởi đức ví tày núi sông.

Chúng con nhớ khi xưa,

Nơi rừng xanh dựng bảng trường chiêu sanh nuôi chúng,

Mái lá đơn sơ,

Phên vách đất gió lộng,

Từ bốn phương chiêu tập học Tăng,

Ðốt đèn – Mài mực, chuyên cần bút nghiên.

Quê rừng cảnh vật buồn tênh,

Nắng sang – Mưa đọng, bên hiên cỏ bồng.

Thầy về một sớm mùa xuân,

Ðắp đường - Lấp hố, hoa trồng – Nhà xây,

Mái trường nên dạng từ đây,

Chúng con học tập tháng ngày yên vui.

Chúng con làm sao quên,

Những chuyến xe vào ngày chủ nhật,

Chờ gạo rau từ thành phố đưa về,

Thầy dù công việc trăm bề

Nao nao tấc dạ nhớ về đàn con!

Hạt muối mặn, chén tương thơm,

Ðầu chùa - Cuối bếp Thầy luôn vẹn toàn.

Công lao ấy nhọc nhằn chi xiết

Nụ cười hiền vẫn nở trên môi.

Bốn mùa nước chảy hoa trôi,

Xuân thu hoán chuyển đến rồi lại đi.

Hết khóa nọ, tới khóa kia,

Xa trường – Xa lớp, ơn kia mài gần.

Kính lạy Giác linh Thầy,

Từ đây,

Những buổi chiều mây về núi Thị,

Chạnh lòng người mây trắng đậu mênh mang.

Còn đâu nắng sớm huy hoàng,

Còn đâu chim hót,

Rừng tràm hòa vui,

Ðêm đêm hoa cỏ ngậm ngùi,

Trông lên trời thẳm, sao rơi bao đàn?...

Chúng con những mái đầu xanh,

Kính thương đốt nén hương lòng dâng lên.

Giác linh Thầy ngự tòa sen,

Chứng tri tất dạ niệm ân vô cùng.

Thầy chừ ba cõi thong dong,

Ði về hóa độ đáp ơn Phật Ðà.

Chúng con giữa chốn Ta bà,

Nguyện Thầy sớm bước lên tòa Như Lai.

Ðiếu Văn

CỐ THƯỢNG TỌA THÍCH MINH PHÁT

- Phó Tổng Quản Sự Tổ Ðình Ấn Quang

- Phó Giám Ðốc Ðại Tùng Lâm Phật Giáo

của TĂNG NI SINH TRƯỜNG CAO CẤP PHẬT HỌC VIỆT NAM TP. HỒ CHÍ MINH

Ngưỡng bạch Giác linh Thầy!

Hỡi ơi!

Những tưởng cây tùng bách còn vươn vai cùng sông núi

Ai dè đâu nửa đường chim trắng lả đường bay!

Ngôi nhà cao gãy một trụ, đớn đau thay.

Trời đất lịm phút giây ngôi sao rụng.

Thế hệ chúng con dù ở phương nào trên đất nước, dù thuộc hệ phái nào trong nguồn đạo Phật Ðà, cũng không ít thì nhiều, không gần thì xa đều thấm nhuần ân đức của Thầy. Trong tập thể Tăng Ni sinh trường Cao cấp Phật học Việt Nam khóa III của chúng con, có đủ màu áo của mọi hệ phái, theo đó, có đủ âm sắc giọng nói của ba miền, tuy nhiên, đều có một tấm lòng chung, là sự quý kính Thầy. Hôm nay chúng con xót xa vô cùng khi được tin Thầy xả bỏ báo thân về nơi vĩnh tịnh.

Kính lễ Giác linh Thầy.

Tàng cổ thụ tỏa bóng từ bi trải thân vạn trượng.

Lớp mầm non vươn mình hạnh nguyện ươm nụ ngàn năm.

Giờ đây bóng mát đâu còn

Giờ đây núi đổ cạn nguồn sao đang?

Mạch nguồn thanh lương bất tận trào dâng từ trái tim hồng thắm, với tâm từ vô lượng, Thầy là hình bóng sáng ngời thể hiện lý tưởng Phật Ðà.

Máu hồng trong mọi màu da,

Tình thương không kể rằng xa hay gần

Ðạo từ bi, kho báu chung

Trời Nam, bể Bắc cũng nguồn tánh linh.

Với hạnh nguyện cao cả đó Thầy đã rải bước chân khắp mọi miền đất nước, nơi nào có khổ đau, nơi đó có bóng Thầy.

Lũ Cửu Long, Thầy trầm ngâm tìm phương cứu trợ

Bão Sơn Tây, Thầy cấp tốc gởi gạo, gởi chăn

Từ thượng du tới đồng bằng

Thầy là mẹ của muôn dân khó nghèo

Thân một tấm ngược xuôi chi kể

Miễn làm sao xoa dịu được niềm đau

Trên đền ơn Phật vời cao

Dưới là hóa độ nôn nao tấc lòng

Ðường trăm nẻo sá chi gai góc

Thuốc ngàn thang chẳng nể bình thân

Ánh từ bi nơi đôi mắt ân cần

Lời tha thiết chuyển ý linh cao vợi

Chúng sinh khổ đau Thầy phụng sự

Chư Phật ba đời Thầy báo ân

Những ngôi chùa ở rừng xanh núi đỏ

Thiếu ngói, thiếu tôn Thầy kêu gọi cúng dường

Danh Thầy rạng rỡ muôn phương

Thầy đi bao kẻ lòng vương vấn lòng.

Ngưỡng bạch Giác linh Thầy.

Ngoài kia bầu trời ảm đạm, không gian lắng chìm, bao hoa lá cỏ cây đang cúi đầu ngậm ngùi nuối tiếc như đồng cảm với nỗi đau đớn của Tăng Ni sinh chúng con trước sự ra đi vĩnh hằng của Thầy.

Thiệt là:

Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu

Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.

Thôi, từ đây,

Rặng tre già khó lay ảo não

Búp măng xanh nắng táp mưa chan

Ðường lên thượng bùi ngùi giọt lệ

Nẻo về xuôi thượng tiếc muôn vàn

Giờ đây quỳ trước kim quan

Nguyện Thầy trở lại trần gian độ đời.

Nam Mô Tân Viên Tịch Ấn Quang Ðường Thượng, Từ Lâm Tế Chánh Tông, Tứ Thập Thế, Húy Nguyên Ðức Hiệu Thượng Minh Hạ Phát Thuyền Sư Nhục Thân Thiền Tọa Hạ Tác Ðại Chứng Minh.

Ban Ðại Diện

Tăng Ni Sinh Trường CCPHVN TP. HCM

Ðồng Kính Bái

Nhớ Thầy!

Hôm nay Thầy ra đi

Tăng Ni và Phật tử

Ngẩn ngơ như sét đánh

Tin buồn nhanh chóng loan.

Nơi nơi đều cúi mặt

Lệ buồn âm thầm rơi

Chùa xưa nay còn đó

Bao dấu tích khó mờ.

Mọi nơi và mọi miền

Ðều in dấu chân Thầy

Ðức hạnh tỏa muôn phương

Từ bi ban rải khắp.

Làm lợi lạc chúng sinh

Không ngăn chia ranh giới

Công viên và quả mãn

An nhiên vào cõi tịch.

Cầu Phật từ thương xót

Tiếp độ Thầy về Tây

Rồi không quên nguyện cũ

Trở lại cõi Ta bà.

Tiếp tay chư Ðại Tăng

Xoay chuyển bánh xe pháp

Ðể tiếp độ chúng sanh

Chóng quay về bờ giác.

Tỳ kheo Ni Như Châu

Huê Lâm, ngày 23-03 Bính Tý

THƠ PHÚNG ÐIẾU

Kính bạch Thượng Tọa Trụ Trì Chùa Ấn Quang

Kính bạch Ban Tang Lễ cố Thượng Tọa Thích Minh Phát.

Tôi cùng toàn thể Phật tử huyện Phước Long – Sông Bé vô cùng đau xót và tiếc thương Thầy Minh Phát vừa viên tịch.

Thầy Minh Phát, một bậc Tăng tài của Giáo Hội, một Sa môn tài đức, phước trí vẹn toàn mà xả bỏ nhục thân quá sớm để Giáo Hội mất đi một thạch trụ  vững vàng, Phật tử mất đi một vị Thầy từ hòa đức độ vô vàn kính yêu.

Dẫu biết rằng vô thường chi phối tất cả, nhưng cũng không thể nào ngăn được niềm xót xa thương tiếc xúc động nghẹn ngào đối với một bậc chân tu tài năng trí đức.

Tôi cùng toàn thể Tăng Ni, Phật tử huyện Phước Long xin thành kính gởi đến Thượng Tọa trụ trì, thân nhân Thầy Minh Phát, pháp quyến môn đồ của Thầy và Ban tang lễ lời chia buồn chân thành của chúng tôi.

Lẽ ra, tôi phải về lễ bái Giác linh của Thầy Minh Phát nhưng vì tuổi già sức yếu, năm nay đã 87 tuổi rồi, mắt không thấy rõ, chân bước không vững, ngồi lâu không được mà đường quá xa xôi, sức khỏe thất thường nên mong quý Thầy hoan hỷ.

Nguyện cầu Giác linh Thầy Minh Phát

Thượng Phẩm, thượng sanh cõi Lạc Bang.

Nam Mô Tiếp Dẫn Ðạo Sư A Di Ðà Phật.

Sa Môn Thích Huyền Ðăng

Chùa Phước Sơn

Huyện Phước Long – Sông Bé

Cẩn ký

Kính Lạy Giác Linh Thầy

Nghe tin đến! Chúng con lòng quặn xót

Khóc âu sầu! Thầy viên tịch niềm đau.

Chúng con chùa Phật Minh tràn xúc động nghẹn ngào

Ðồng vội vã quy về tang thọ lãnh.

Kính bạch Giác linh Thầy! Chúng con sầu hiu quạnh

Con mồ côi! Sư phụ hướng Niết bàn

Trước ngày về Phật sự vẫn đảm đang

Thầy sắp xếp, trùng tu nhiều bảo điện

Ấn Quang còn đây! Tòng Lâm còn đó

Di tích bóng Thầy tô điểm chốn Phật trường

Viên Giác, Viên Dung, Phụng Sơn Tự hoằng dương

Lo công quả kết xây nền đạo pháp.

Nguyện Giác linh Thầy! Chứng tâm hầu đền đáp

Hạnh Ba la bố thí đứng hàng đầu

Nơi nào khổ nạn, mọi sự ai cầu

Tùy duyên cứu độ, nơi đâu Thầy chẳng ngại?

Mất Thầy! Chúng con mất ngọc châu! Kính bái

Bao ngôn từ không diễn tả hết nguồn cơn

Biết tìm Thầy đâu trong khóc than tủi hờn?

Thầy tuy mất vẫn còn nơi nơi tất cả.

Hạnh của Thầy thương người luôn hỷ xả

Vẫn từ tâm độ tận chúng sanh mê

Luôn dạy khuyên nhắc nhở lối đi về

Trong cuộc sống giáo đề ôi ngăn nắp

Tánh Thầy kỹ vẫn bao lời khuyên nhắc

Dạy cho con từng bước sống vào đời

Dạy cho con khắc phục khắp cùng nơi

Dạy cho con vững vàng trong nghịch cảnh

Thầy là cả rừng hương đầy dõng mãnh

Thầy về Niết bàn tịch thị vẫn an nhiên

Chúng con hình dung khuôn mặt của Thầy hiền

Luôn từ tốn dạy khuyên hàng đệ tử.

Nguyện Giác linh Thầy trọn đời làm Pháp lữ

Tri niệm ân sư lời giáo dưỡng còn đây

Nên hôm nay chúng con đọc khóc Thầy

Lời ai điếu Giác linh Thầy liễu chứng

Kính bạch Giác linh Thầy từ bi xin cảm ứng

Từ mẫn xót thương chúng con trẻ ngu khờ

Sữa pháp mất rồi! Chúng con khóc bơ vơ

Kính bạch Giác linh Thầy thượng Minh hạ Phát

Môn đồ Chùa Phật Minh kính điếu

Cảm niệm

Nam Mô A Di Ðà Phật

Ðợi vị Sư Trưởng Ân

Ngưỡng bạch Tây Thiên truyền tứ thất, Ðông Ðộ kế nhị tam Lịch Ðại Tổ Sư truyền giáo truyền giới, khai sơn tạo tự Ấn Quang Tổ đình húy Tâm Lợi thượng Thiện hạ Hòa tác đại chứng minh. Kính bạch Giác linh Bồ Tát xuất thế hành đạo Tổ đình Ấn Quang. Tân viên tịch Từ Lâm Tế Chánh Tông, tứ thập tứ thế, húy Nguyên Ðức thượng Minh hạ Phát chứng giám.

Kính bạch Giác linh! Hôm nay kim quan của Bồ Tát còn tại Hậu Tổ Ấn Quang, chúng tôi là Tu sĩ Trụ trì Chùa Dược Sư Mỹ Tho vô cùng cảm động, nhìn thấy kim quan, ngậm ngùi thương mến. Tiếc, một Bồ Tát hành đạo khả kính, với tinh thần truyền thống kế thừa sự nghiệp, với tình thương yêu của cuộc sống con người, với triết lý cao cả, là cứu khổ chúng sanh, nối mối dây kỳ diệu, nối liền Phật giáo với Dân tộc. Khi còn sanh tiền, Bồ Tát đã thực hiện Vô Ngã Vị Tha, quên mình vì người, nhận lãnh trách nhiệm một cách khách quan và bình tĩnh, nở một nụ cười khả kính, để xây dựng con người. Trên nền tảng đạo đức, góp phần quang lâm, với tình thương yêu, cảm hóa được người, là nhờ đức tính từ bi, bao dung thể hiện, để ban vui cứu khổ, với chân lý của cuộc đời, với pháp giác ngộ giải thoát của Bồ Tát, phát huy tinh thần hòa hợp chúng, với nếp sống tu hành nội tự, đại đoàn kết, trưởng dưỡng đạo tâm trang nghiêm Phật sự, hòa nhập nhịp nhàng với cuộc sống hàng ngày của Xã hội, thể hiện hòa hợp trong hàng ngũ Mặt Trận Tổ Quốc Việc Nam, Quận 10 nói riêng, với nhiệm vụ Từ Thiện Xã Hội, góp phần nghĩa vụ xây dựng thôn xóm, được hưởng niềm vui an lạc tại trần thế.

Ngày 25 tháng 3 Bính Tý

TT. Thích Bửu Nghĩa

Chùa Dược Sư – TP. Mỹ Tho

Ðiếu Văn TỔ ÐÌNH GIÁC NGUYÊN

Phúng điếu và hộ niệm trước linh cữu Thượng Tọa Thích Minh Phát

20 giờ 30 ngày 10 – 5 – 1996 (23-3 Bính Tý)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Ðại Từ Ðại Bi A Di Ðà Phật.

Nam Mô Tây Thiên Ðông Ðộ Việt Nam Lịch Ðại Chư Vị Tổ Sư.

Nam Mô Ấn Quang Ðường Thượng Lịch Ðại Chư Tôn Ðức Khai Sơn Tạo Tự, Truyền Giáo, Truyền Giới Tổ Sư.

Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Ðại Ðức Tăng Ni môn đồ pháp quyến, Ban Tổ Chức Tang Lễ.

Chúng con, Tỳ kheo Thích Minh Nghĩa, cựu học Tăng P.H.V Hải Ðức, người thọ ân sâu dầy của Cố Hòa Thượng Viện Chủ Tổ Ðình Ấn Quang, Phó Tăng Thống GHPGVNTN. Từ bấy lâu nay dù được Phật bổ xứ phải tu hành và làm Phật sự tại trú xứ mình vẫn luôn hướng vọng về Ấn Quang làm nơi mái ấm che chở, nương tựa, hướng vọng về Chư Tôn Ðức và Huynh đệ Ấn Quang làm nơi học hỏi, giúp đỡ. Nay đây Thượng Tọa Thích Minh Phát, Phó Ban Quản Trị Tổ Ðình Ấn Quang, Phó Giám Ðốc Ðại Tòng Lâm viên tịch.

Ðứng trước linh cữu người, chúng con xin đại diện cho Tứ Chúng Tổ Ðình Giác Nguyên có đôi lời điếu văn hộ niệm.

Phụng vì:

Tân Viên Tịch Ấn Quang Ðường Thượng, Từ Lâm Tế Chánh Tông, Tứ Thập Tứ Thế, Húy Nguyên Ðức, thượng Minh hạ Phát Thượng Tọa Giác linh.

Lành thay!

Trời Nam Việt sản sanh con đất Việt,

Chùa Ấn Quang tiếp mãi ánh Từ Quang

Hai mươi năm hành đạo dù ngắn vẫn huy hoàng,

Giờ nằm xuống, vạn triệu người thương tiếc!

Nhớ Giác linh xưa,

Dòng sữa pháp đã nuôi nấng người từ tấm bé,

Vào cửa Không, đã hạnh ngộ bậc Chân Sư.

Tháng ngày qua, hun đúc mãi lòng Từ,

Thừa kế Tổ, trải thân cùng khắp...

Các Phạm Vũ dùng lừng danh hay khuất lắp,

Ðược cơ duyên là phụng sự hộ trì.

Bắc, Trung Nam tai họa mới tường tri,

Là tức khắc người liền có mặt.

Nay đất nước trên đà phát triển,

Phật Pháp còn vững bước vươn lên,

Mà thân người không chịu nổi sức gánh gồng

Ðà tịch diệt giữa dòng đời sanh diệt,

******

Ấn Quang mưa nặng giọt sầu,

Tiễn đưa linh cữu đi vào thiên thu

Ðại Tòng Lâm bóng người đâu?

Tăng Ni thành khẩn nguyện cầu tái lai.

Nguyện sau tiếp bước tiến hoài

Ấn Quang tỏa khắp muôn loài triêm ân.

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Ðại Từ Ðại Bi Tiếp Dẫn Giác Linh A Di Ðà Phật.

Thích Minh Nghĩa

Tâm thành cẩn đọc.

Thư Chia Buồn

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính gởi: Thượng Tọa Thích Minh Thành – Ban Quản Trị Tổ Ðình Ấn Quang.

Nhận được tin báo cố Thượng Tọa Thích Minh Phát đã Ta Bà bảo mãn, tôi xúc động và vô cùng thương tiếc vì sự sớm ra đi về với Phật Tổ của cố Thượng Tọa, là một sự mất mát lớn lao đối với môn phái Tổ Ðình Ấn Quang nói riêng, với Giáo Hội Phật Giáo nói chung, từ đây các môn đồ sẽ mất đi một vị Thầy tốt, suốt đời đã tận tụy phụng sự đạo pháp và phổ độ chúng sinh.

Tôi đang bệnh không thể đến tận nơi để có đôi lời thành kính chia buồn cùng môn phái Tổ đình và cầu chúc cho Giác linh Thượng Tọa được siêu đăng Phật Quốc.

Ðó là một điều thiếu sót vô cùng. Rất mong Giác linh Thượng Tọa Thích Minh Phát cùng môn đồ pháp quyến Tổ Ðình Ấn Quang hoan hỷ thông cảm cho tôi.

Nay kính thơ

Viện Chủ Nam Thiên Nhất Trụ

Hòa Thượng Thích Trí Dũng

Thư Chia Buồn

Ấn Quang “Minh Phát” ra đi,

Bất ngờ viên tịch, Tăng Ni đau lòng.

Tăng tài ưu tú có công,

Lớn lao vĩ đại, trông mong đạo đời.

Trải thân chẳng xiết sáng ngời,

Cứu dân, cứu nước biển trời mênh mông.

Ra đi để lại tấm lòng,

Sáng trong như ngọc, gương lòng rạng danh.

Ngày 8 – 5 – 1996

HT. Thích Hồng Ðạo

Viện Chủ Chùa Qui Sơn, TP. Vũng Tàu.

Hồi Ký về Ðại Ðức THÍCH MINH PHÁT

Thầy Minh Phát hiện thân đặc biệt,

Ngài Thiện Hòa cho biết rõ ràng,

Tôi nghe Ngài kể vừa xong,

Thân tâm hoan hỷ một lòng kính tin.

Nay Phật sự tiền nhân giao phó,

Thầy đã làm đâu đó đàng hoàng,

Xả thân về lại Lạc Bang,

Ðến, đi rõ nét nghiêm trang đời Thầy.

Nha Trang, Long Sơn ngày 08/05/1996

Thích Ðổng Minh

Khóc Tiễn Thầy

Kính dâng Sư phụ thượng Minh hạ Phát.

Tin báo đến như đất trời tan vỡ,

Thầy giã từ đời tạm bợ để đi,

Nương oai thần cõi Cực lạc hồi quy,

Nơi trần thế mất đi Thầy mãi mãi.

Suốt cuộc đời lòng từ luôn chan rải,

Vì sinh linh không hề nghĩ đến mình,

Trời còn nhiều lũ lụt khổ chúng sinh,

Thì áo cơm Thầy còn luôn quyên gọi.

Thầy đã sống như ánh gương chiếu rọi,

Bắc, Trung, Nam dân chúng gội nhuần ân,

Hạnh tha nhân như Bồ Tát vào trần,

Nay duyên mãn Thầy thâu thần an nghỉ.

Thầy vắng bóng sơn hà như bi lụy,

Trời đổ mưa hòa lẫn lệ môn đồ,

Tiễn nhục thân đi vào cõi hư vô,

Lòng lịm chết, Thầy ơi! Ðau xót quá.

Thầy đã sống như đất trời cao cả,

Thầy ra đi muôn nghìn dạ tiếc thương,

Ðệ tử chúng con nguyện nén tình thường,

Noi gương sáng của bậc Thầy khả kính.

Phút chia ly với nén hương bịn rịn

Thành kính dâng, xin tiễn biệt Ân Sư,

Thầy đã về cõi an lạc Vô dư,

Chúng con nguyện cùng Ân Sư hội ngộ.

Tiểu đệ tử Huỳnh Thị Tuyết Mai

Chùa Dược Sư

Ai Ðiếu

Giác linh Thượng Tọa THÍCH MINH PHÁT

Nhớ Giác linh xưa – thưa Thượng Tọa!

Người mà tôi thương nhất:

Với sắc thân Tỳ kheo - Thầy – trăng giới sáng ngời, hoa thiền ngào ngạt; và

Cùng công hạnh Bồ Tát - Thầy lòng từ rộng lớn, sức đạo bao la!

Nhưng nay thì:

Huyễn thân gởi lại Ta bà,

Chân tánh đi về Tịnh độ.

Từ nay: 

Còn đâu người tầm thanh cứu khổ,

Mất rồi người tùy nguyện hóa duyên!

Và rồi đây:

Ai cất thêm chùa chiền,

Ai xây thêm lớp học?

Thiện tín nhớ Thầy khôn ngăn tiếng khóc,

Tăng Ni thương Thầy khó ngậm lời than!

Tổ đình Thầy xây dựng nghiêm trang,

Giáo hội Thầy hộ trì thanh tịnh.

Than ôi và thậm chí Thầy:

Mang theo việc đạo lên giường bịnh, rồi

Bỏ lại chuyện đời xuống chiếu đau!

Thưa Giác linh Thượng Tọa! Tôi giờ này đứng trước linh đài u buồn này:

Hương trầm tay cắm mắt lau,

Hoa huệ bình dâng miệng niệm.

Nam Mô Tây Phương Giáo Chủ Tiếp Dẫn Ðạo Sư Ðại Từ Ðại Bi A Di Ðà Phật. Nguyện thùy từ tiếp độ Giác linh Tỳ kheo Thích Minh Phát vãng sanh An Lạc Quốc. (3 lần)

và đến đây tôi xin bái biệt Thầy.

PL. 2.539, ngày 25 – 03 – Bính Tý.

Thích Giải Hòa cẩn điếu

From: Ðại Ðức Thích Quảng Diệu

97 Foss Avenue Sanjose

CA 95116 USA

Tel: (408) 926 9256

To: Thượng Tọa Thích Minh Thành

243 Sư Vạn Hạnh - Quận 10

TP. Hồ Chí Minh – Việt Nam

Kính bạch Thượng Tọa,

Chúng con là Thích Quảng Diệu, Sư cô Ngộ Nguyệt, Quảng Minh, Tâm Minh, Chơn Quả, Diệu Thời, Diệu Hiền, Giác Chân, Giác Sơn, Nguyên Chỉnh và toàn thể Phật tử ở Hoa Kỳ.

Ðược tin Bổn sư của chúng con vừa viên tịch, chúng con rất đau buồn và xót dạ, đáng lẽ đích thân chúng con phải về tại Tổ Ðình Ấn Quang dập đầu quỳ lạy trước nhục thân của Thầy chúng con để đảnh lễ, nhưng vì đường sá quá xa xôi cách biệt phương trời, phương tiện đi lại khó khăn, nên chúng con không thể về được. Kính mong Thượng Tọa và Giác linh của Thầy từ bi hỷ xả tha lỗi cho chúng con, chúng con chỉ có cách tổ chức lễ thọ tang Bổn sư của chúng con tại chùa Duyên Giác ở Sanjose Cali Hoa Kỳ, để sám hối và cảm nhận công đức cao dày chỉ đường dẫn lối cho chúng con.

Chúng con đồng nhứt tâm, nhất cú, nhất kệ nguyện cầu cho Giác linh Bổn Sư chúng con được Cao Ðăng Phật quốc.

Kính mong Thượng Tọa và các huynh đệ ruột của chúng con từ bi hoan hỷ tha thứ cho chúng con, chúng con nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho Thượng Tọa và các chư huynh đệ Phát thể khang an, chúng sanh dị độ, Phật sự viên thành.

Thích Quảng Diệu

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Ðại Ðức Tăng Ni.

Kính bạch Giác linh Ðại Ðức Tôn Sư.

Than ôi!

Rừng thiền vắng bóng hạc vàng,

Biển trần vượt khỏi muôn ngàn phong ba.

Con nhận được tin Thầy ra đi về cõi Phật vào một buổi chiều nơi xứ lạ quê người, và con đã không ngăn được những dòng lệ nóng ngậm ngùi thương tiếc. Kể từ nay con đã vĩnh viễn mất đi bậc Tôn Sư khả kính, người có ân đức chỉ lối đưa đường, vẹt cơn mây mờ, chỉ còn trăng sáng.

Lòng chạnh nhớ!

Một hôm con ngồi bên Thầy để rồi được nghe Thầy tâm sự về hoài bảo của mình; “Thành lập một viện chuyên tu, xây dựng một dịch trường lấy tên Huyền Trang, trùng tu chùa tháp và khai một Ðại Trai Ðàn trên biển”. Hỡi ôi! Phật sự chưa thành, huyễn thân tạm xả.

Con tự nghĩ:

Con đã học được nhiều điều từ thân giáo, khẩu giáo và ý giáo của Thầy. Nơi thân giáo, đó là hạnh tu chịu thay, buông xả, nhu hòa và tinh tấn. Nơi khẩu giáo, Thầy thường dạy chúng con: “Thân đâu tâm đó”, “ngoại phu phạm hạnh, nội khế chân như”. Nơi ý giáo, đó là tình thương rộng lớn đối với chúng sanh. Thầy thật đáng bậc đống lương, xứng danh Phật tử: “Ði như Phật đi, đứng như Phật đứng, nhìn như Phật nhìn, nói như Phật nói”. Con vì phước mỏng nghiệp dày nên một chút phần cũng không tương hợp với đức hạnh của Thầy, con xin đê đầu sám hối.

Than ôi!

Sữa pháp mất rồi lòng con đói mãi,

Thiền phòng vắng vẻ, trượng thất bụi mờ,

Ðất nước Như Lai, Thầy dạo chơi muôn thuở,

Vào nhà Từ Phụ, Thầy an nghỉ ngàn thu.

Ngưỡng nguyện Giác linh Tôn Sư

Chân tâm diệu trạm,

Ðâu Suất tịnh cư,

Phù trì Tổ Ấn,

Gia hộ Tông phong,

Hồi nhập Ta bà,

Vãng lai tự tại,

Trượng Phật oai quang,

Phủ thùy minh chứng.

Phụng vì Ấn Quang Ðường Thượng, Từ Lâm Tế Chánh  Tông, Tứ Thập Tứ Thế, húy Thượng Nguyên Hạ Ðức, hiệu Minh Phát, tự Thiền Quang, Bổn Sư Giác linh liên đài tọa hạ.

Ðệ tử Quảng Minh

Hoa Kỳ

Hạnh Từ

tưởng niệm Giác linh Thượng Tọa Thích Minh Phát

Bốn mươi năm lẻ giữa hồng trần,

Danh lợi như đùa áng bạch vân,

Sương nhuốm Cà sa, ngời hạnh đức,

Gót mòn công quả sắc ngờ không.

Cố đô

Quý xuân Bính Tý – PL. 2540

Ban Từ Thiện Phật Giáo Thừa Thiên - Huế đồng bái văn.

Hoài Niệm

Tu nhơn nhiều kiếp nhiều đời,

Hiện thân vào giữa cuộc đời độ sanh.

Dáng từ như đám mây lành,

Cơn mưa pháp vũ thấm nhuần khắp nơi.

Từ Bi lưu dấu muôn đời,

Ân triêm công đức, bao người nhớ ghi.

Nhớ Thầy lệ thấm bờ mi,

Ðất trời sông núi sầu bi tiễn Thầy.

Huế đô, Quảng Trị còn đây,

Quảng Bình, Nghệ Tĩnh nhớ Thầy khôn nguôi.

Thầy đi để lại bao người,

Niềm thương nỗi nhớ đầy vơi tấc lòng.

Thuyền Từ về bến thong dong,

Tâm hương một nén kính dâng lên Thầy.

Thích Nữ Như Minh

Thành kính bái biệt!

Ta Bà Vắng Bóng Cực Lạc Thêm Hoa

Tịnh Minh - Trần Văn Chi kính điếu

Thời kinh lần cuối cho Thầy,

Con nguyền theo dấu phát huy đạo mầu.

Dập đầu bái tạ ân sư,

Noi gương hoằng pháp độ sinh Ta Bà.

Thầy đi con ở lại nhà,

Pháp Thầy nối mãi nhà nhà khuyên tu.

Thầy đi giấc ngủ nghìn thu,

Gương Thầy chói sáng thiên thu để đời.

NAM MÔ A DI ÐÀ PHẬT

Ấn Quang đúc kết Thầy hiền,

Nhớ Thầy còn nhỏ gọi hiền chú Nguyên,

Bảo cầm tràng hạt triền miên,

A Di Ðà Phật, niệm liền chẳng thôi.

Lớn lên Thầy xuất gia rồi,

Tu hạnh Bồ Tát, để rồi độ sanh,

Thầy là vẻ sáng tinh anh,

Ðạo vàng tỏ sáng, độ sanh cứu đời,

Hôm nay viên tịch thẳng dời,

Môn sanh tứ chúng, bời bời yêu thương,

Nhớ Thầy nhiều nỗi vấn vương,

Thiện Hòa, Thiện Hoa con đường Thầy theo,

Ðấy là nét sáng chẳng nghèo,

Nghìn năm muôn thuở chiếc neo tu hành,

Hôm nay viên tịch trong lành,

Cầu Thầy đắc quả vãng sanh Niết Bàn.

Tỳ kheo Thích Minh Duyên

Trụ Trì Chùa An Linh - Thị Trấn Dĩ An – Sông Bé

23-03 Bính Tý

Hoài Cảm ÂN SƯ MINH PHÁT

KÍNH DÂNG GIÁC LINH CỐ TT. THƯỢNG MINH HẠ PHÁT

Minh tâm kiến tánh ngộ Như Lai,

Phát nguyện tâm bi dưới Phật đài,

Ðộ tận chúng sanh về bến giác,

Dắt dìu nhân loại đến bờ Tây.

Một chiếc y vàng soi ánh đạo,

Một bình bát trắng tỏa hương bay,

Khi đã ra đi vào cõi tịnh,

Gương người sáng mãi giữa trần ai.

Sa môn Thích Diệu Minh

Thượng Tọa MINH PHÁT

THỪA SỰ TRÍ QUANG VIÊN MÃN

Nhớ Thầy học Phật lý viên dung,

Ngồi đàn pháp tọa giữa ngôi trung,

Mật ấn Chuẩn Ðề thi diệu lực,

Hoằng khai Phật Pháp khắp trời đông.

Chăm làm Phật sự thường vô ngại,

Báo đáp ân sư giữ vẹn lòng,

Ra vào sanh tử như thanh tịnh,

Tổ ấn thiền môn sẵn chép dòng.

Trên dưới bạn bè đều thương tiếc,

Thầy đã đi về cửa Chơn Không.

Bồ Tát giới Cư sĩ Huyền Minh

Ðến và Ði

(Ngày 21 tháng 3 Bính Tý tiễn thầy Minh Phát nhập diệt)

Tiễn Thầy sang hướng Ba La Mật,

Rực rỡ hoa đăng quyện khói trầm,

Vội vã dòng người chen chúc bước,

Kinh cầu vang dội giọng trầm ngâm.

Thầy đến rồi đi gieo nỗi nhớ,

Tâm hồn con Phật chợt bơ vơ,

Còn đâu những phút giây chờ đợi,

Dáng dấp uy nghi chẳng nhạt mờ.

Cõi tạm thiên thu vắng bóng hình,

Từ bi đại giác độ sanh linh,

Kiếp nghèo cơ cực gào thương tiếc,

Ai đến chia cơm, gởi trọn tình.

Hẻm mòn ngõ hẹp Thầy in bước,

Heo hút đường dài dáng dấp thường,

Tiếng Pháp dắt người sang bến giác,

Tâm tư xóa sạch nỗi sầu vương.

Thất đại nổi chìm trong cõi tục,

Cơn đau quặn thắt... kiếp vô thường,

Ưu Ðàm nở rộ trong tâm thức,

Dũng mãnh vượt qua vạn nẻo đường.

Kẻ đón người về, kẻ tiễn đi,

Thế gian tang tóc khóc chia ly,

Thiên cung mở hội, hoa vươn cánh,

Cam lộ rưới tràn ngập lối đi

Người đến, người đi vẫn có tôi,

Ta bà xuôi ngược lắm phen rồi,

Lái thuyền đưa đón không ngơi nghỉ,

Vất vả không màng kiếp nổi trôi.

Tôi vẫn lặng yên ở phút này,

Vui buồn xen lẫn, nhớ từng giây,

Với tôi... đi... ở... đều như huyễn,

Chẳng đến, dù đi, vẫn có Thầy.

Thẩm Thúy Hằng Pd. Nhựt Phượng kính điếu

Nam Mô Tiếp Dẫn Ðạo Sư A Di Ðà Phật

Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, hiện tiền chư Ðại Ðức Tăng, Tổ đình chùa Ấn Quang tác đại chứng minh.

Chúng con môn nhơn pháp quyến cùng toàn thể hiếu đồ chư Ðại Ðức Ni + giới tử đồng quỳ dâng lời tác bạch. (Lạy một lạy quỳ lên)

Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.

Kính bạch Giác linh Thầy!

Ðệ tử chúng con đồng đê đầu đảnh lễ

Ðau đớn nhiều! Chung cuộc buổi tử ly

Thế là hết! Ai bi! Sầu não ruột

Hoa Ưu Ðàm rơi rụng!

Bầu trời tối ngả nghiêng

Thế gian đành trống rỗng

Tịch diệt vẫn an nhiên

Than ôi!

Ðặng thân người là khó

Gặp Phật Pháp khó hơn

Xuất thế chí không sờn

Thánh đạo hằng hóa độ

Nguyện tâm luôn kham khổ

Nhẫn nhục cảnh Ta Bà

Liên trì hải hội nở hoa

Về Tây phương cảnh sen tòa Như Lai

Trí huệ ngộ tâm khai

Bạch Giác linh Thầy!

Chín đài thượng phẩm

Giữa trần thế Ta bà đầy ấm lạnh

Còn ai đâu? Nhắc nhở lối đi về

Lòng đệ tử tái tê!!!

Vượt phiền não sông mê sang bề giác

Trời mưa sầu man mác

Chư Thiên chuyển lệ tâm

Đệ tử chúng con ! còn khờ dại mê lầm

Vô minh còn đội ! từ nay ai dẫn lối

Kính bạch Thầy ! chúng con đồng sám hối

Lỡ lầm chi ! khi phật ý của Thầy

Lời dạy khuyên còn mãi buổi hôm đây

Ấn Quang Tự! còn đâu? Thầy khả kính

Viên Giác tự ? đau buồn ? sầu bịn rịn

Chúng con mồ côi vĩnh viễn kể từ đây

Đệ tử giới Ni quỳ bộc bạch khóc Thầy

Xả ngũ trược thâu thần Thầy viên tịch

Than ôi ! trời tang giăng mù mịt

Bốn mươi mốt năm trụ thế cõi ta bà

Dấu chân Thầy in tựu thiện tâm hoa

21 Hạ lạp hương thiền gương hỷ xả

Tứ đại dầu tan rã

Định luật kiếp vô thường

Thầy ơi ! kể từ đây chúng con biết tựa nương

Dòng sữa pháp còn đâu?

Dọn tư lương về Tịnh Độ

Chúng con quỳ đây tuôn dòng lệ đổ

Còn chỉ vài hôm là vĩnh viễn xa rồi

Kính bạch Giác Linh Thầy ! Thấm nhuần tâm cảm ứng

Kiến thiết trùng tu những di tích của Tổ Thầy

Hoà Thượng Thiện Hoà để lại mọi dựng xây

Trường Phật học Tăng Ni thừa nghiệp phật

Khai nguồn nhớ cội

Tổ Ấn trùng quang

Phật sư đảm đang

Thượng hoằng hạ hoá

Pháp mầu ca cả

Thế trí biện thông

Vô học tâm không

Hoa khai kiến phật.

Nam mô Ấn Quang Đường thượng tứ thập tứ thế, Hiệu Nguyên Đức,Thượng Toạ thượng Minh hạ Phát chi Giác linh tân viên tịch

Nam mô Sanh tịnh độ Bồ tát ma ha tát.

Văn cảm niệm Cố Thượng Toạ Minh Phát

Phó ban Quản Trị Tổ đình Ấn Quang

Kính bạch Giác linh Thượng Toạ.

Thưa toàn thể hiếu đồ và pháp quyến.

Hôm nay chúng tôi thay mặt Chư Tăng Ni và phật tử chùa Giác Tâm – Phú Nhuận và Tu viện Bảo An – Gò vấp, Tổ đình Bảo An - Cần thơ đến trước linh đài để bày tỏ tấm lòng kính mộ và thắp nén tâm hương, đọc lời cảm niệm để tiễn đưa giác linh cố Thượng Toạ Phó ban Quản Trị Tổ đình Ấn Quang về nơi an dưỡng.

Thưa Quý vi.

Quan niệm về vấn đề sống chết giữa đạo và đời có nhiều điểm dị biệt. thông thường với người đời thì sống là vui mừng và ham thích còn chết là buồn khổ và lo sợ, dĩ nhiên không ai ham muốn cái chết, ngoại trừ những người lìa bỏ cuộc sống để đổi lấy một lý tưởng hay nguyện vọng nào đó thì họ mới xem thường cái chết mà thôi. Về đạo thì ngược lại, mà nhất là với đạo Phật lại càng thản nhiên với cái chết vì sống chết là lẽ thường tình, hơn nữa : “Sinh tử nhàn nhi dĩ!”

Tuy vậy, khi hay tin cố Thượng Toạ thâu thần viên tịch, chúng tôi hết sức mến tiêc. Tiếc là vì một bậc đống lương của chốn nhà Thiền lại không duy trì thọ mạng thêm một thời gian nữa để phụng sự Phật pháp, truyền hành đạo mạch, giáo hoá chúng sanh, biết làm sao hơn vì: “Chư hành vô thường!”

Trở lại với quan điểm đạo pháp mặc dù có nhìn nhận sinh tử sự đại : “ Sống chết là vấn đề rất quan trọng nhưng cũng không quan trọng, đối với người xuất gia”. Sống là ngộ duyên tắc thí mà chết là duyên tán tắc tịnh. kẻ ngộ đạo không chán sanh tử mà cũng không ham Niết bàn (niết bàn sinh tử thị không hoa). Vì vậy không tham cầu sự sống mà cũng không đòi hỏi cái chết. Và mục đích chính là giải thoát khỏi vòng sống chết mà thôi.

Kính bạch Giác linh Thượng Toạ!

Từ vô thỉ đến nay, ắt đã từng cùng nhau đi đi về về, kẻ đi người về, kẻ về người đi. Nhà nơi đâu?cửa nơi đâu? Quê hương xứ sở nơi đâu? Và không là đâu cả? Thế thì có gì gọi là đi, có gì gọi là về. Chẳng qua nhìn đốm không hoa giữa bầu kiền khôn huyễn hoá, xem bóng sắc trần trong cõi pháp giới ảo huyền.

Nhưng bạch Giác Linh Thượng Toạ!

Đây chưa phải là điều chúng tôi muốn thưa với Thượng Toạ. Điểm mà chúng tôi muốn được tâm sự cùng Thượng Toạ là: Chúng tôi ở nơi đây, Thượng Toạ ở chốn ấy tai có còn nghe, mắt có còn thấy lẫn nhau hay không? Hay là tánh thuấn nhã đã tan mất với pháp ngã giai không, tâm thước ca la đã vào Thủ Lăng Nghiêm đại định. Rồi mặc dù trần hoàn rộn rịp chiếc gương trong vẫn sáng bạch không vướng vấp một nhỏ bụi lân hư –Pháp giới sum la vầng hồng nhật mãi đầy tròn chẳng hoen ố một đốm màu tối sáng.

Cao cao sơn thượng bất ngại bạch vân phi

Thâm thâm hải trung nhậm tuỳ lưu thuỷ khứ.

Văn thinh kiến sắc bổn thị tầm thường. Nghe làm chi, thấy làm chi, vô thỉ đến nay vẫn như vậy. Như vậy trót đã dứt đường ngôn ngữ hết nẻo tâm hành, đến mức thủy cùng sơn tận thì “thủy tại ba tâm - nguyệt tại thiên!”.

Kính chúc Thượng Toạ: Thường- lạc – ngã- tịnh

Nam mô Siêu thập địa Bồ tát ma ha tát.

Bảo An Tổ đình - Cần Thơ

Bảo An tu viện – Gò vấp

Tỳ kheo Thích Minh Thanh

Phần III

Tăng Ni Thiện tín lệ sầu rơi

Khuất bóng Tôn sư lạnh ngắt trời.

Đối trướng trích sổ tang lưu niệm

Ðối Trướng Kính Viếng

ƯU ÐÀM TẢO LẠC

Văn phòng II Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Ai Ðiếu.

CAO ÐĂNG PHẬT QUỐC

- Việt Nam Phật Giáo Khánh Hòa Tỉnh Trị Sự Ban Tăng Ni Phật Tử Kính Vãn.

- Ban Ðại Diện Phật Giáo Quận 1 Kính Viếng.

- Ban Ðại Diện Phật Giáo Huyện Nhà Bè Tăng Ni Phật Tử Ðồng Kính Viếng.

- Ðại Tòng Lâm Ni Viện Thiện Hòa Ðồng Phụng Cúng.

- Chư Tăng và Phật Tử Tổ Ðình Phổ Quang (Phú Nhuận) Ðồng Hộ Niệm.

- Phật Tử Chùa Phổ Hiền  Ðồng Bái Vãn.

- Chùa Bửu Tháp Trụ Trì và Phật Tử Kính Viếng.

- Phụng Sơn Tự Hòa Thượng Viện Chủ Hiệp Tứ Chúng Ðồng Kính Vãn.

- Chư Tăng và Phật Tử Chùa Giác Chơn Ðồng Kính Viếng.

- Thích Thiện Phước Trụ Trì Chùa Viên Minh (Thị Xã Bến Tre) hiệp Phật Tử Ðạo Tràng Bát Quan Trai Nhất Tâm Bái Niệm.

- Thiên Phước Tự Trụ Trì Thích Nhật Ấn hiệp Tứ Chúng Ðồng Kính Vãn.

- Chùa Thiên Quang Thị Trấn Long Ðiền Kính Viếng.

- Tăng Ni Chùa Long Triều và Ðoàn Văn Nghệ Phật Giáo Hoa  Sen Phúng Ðiếu.

- Phật Tử Long Thành Ðồng Kính Bái Sư Ông.

VÃNG SANH CỰC LẠC

- Giáo Hội Phật Giáo Tỉnh Bình Thuận Trị Sự Ban Ðồng Ai Vãn.

- Ban Ðại Diện GHPG Thị Trấn Phú Mỹ và Chư Tăng Ni Tòng Lâm Vạn Hạnh Ðồng Kính Bái.

TÂY THÙY TÀN CHIẾU

Ninh Thuận Tỉnh Giáo Hội Tinh Phật Học Cơ Bản Ðồng Kính Vãn.

PHƯỚC HUỆ SONG TOÀN

Phú Yên Tỉnh Hội Tuy Hòa Thị Xã Toàn Thể Tăng Tín Ðồ Phật Tử Ðồng Bái Vãn.

HOA KHAI KIẾN PHẬT

Tiểu Ban Từ Thiện Phật Giáo Thành Phố Hồ Chí Minh thành tâm kính viếng.

- Tiền Giang Tỉnh Vĩnh Tràng Cổ Tự Trụ Trì Ban Hiệp Ðại Chúng Ðồng Ai Vãn.

- Phước Huệ Ðạo Tràng Hoa Kỳ Kính Vãn.

- Trụ Trì Chùa Phật Ðà (Tân Bình) Kính Viếng.

- Hòa Thượng Trụ Trì Chư Tăng Phật Tử Ðạo Tràng Bát Quan Trai Chùa Hưng Phước Ðồng Kính Viếng.

- Viên Thông Tự Hiệp Tăng Ni Chúng Ðồng Chúc Lễ.

- Toàn Thể Phật tử Lớp Giáo Lý Tổ Ðình Ấn Quang Nhất Tâm Cúng Dường.

ÐỨC NHUẬN QUẦN SANH

Ban Trị Sự Tỉnh Hội, Ban Giám Hiệu Trường Cơ Bản Phật Học Long An Kính Lễ.

THÂU QUANG NGUYỆT HÀNH

Ban Trị Sự Phật Giáo Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Ðồng Ai Niệm.

CỬU PHẨM HOA KHAI

Ban Trị Sự Tỉnh Hội Phật Giáo Các Tự Viện và Phật Tử Trà Vinh Ðồng Kính Viếng.

HỒI QUY TỊNH GIỚI

GHPGVN Ban Trị Sự Tỉnh Hội Sóc Trăng Ðồng Kính Viếng.

VÔ CÙNG KÍNH TIẾC

Thượng Tọa THÍCH MINH PHÁT viên tịch

Tỉnh Hội Phật Giáo và Ðồng Bào Tỉnh Ðồng Tháp Kính Viếng.

SANH TIỀN TU PHƯỚC HUỆ TOÀN CHƠN THIỆN MỸ

MỘT HẬU HIỂN VÔ SANH THƯỜNG LẠC NGÃ TỊNH

Ðồng Tháp Tỉnh Cơ Bản Phật Học Giám Hiệu Ban Cập Giáo Thọ Ban Ðồng Kính Vãn.

LIỄU NGỘ VÔ SANH

Ban Ðại Diện Phật Giáo Quận 3 Tăng Ni Phật Tử Ðồng Kính Viếng.

BỘI TRẦN HIỆP GIÁC

Ban Ðại Diện Phật Giáo Quận 8 Hiệp Tự Viện Tăng Ni Ðồng Kính Viếng.

CÔNG VIÊN QUẢ MÃN

- Ban Ðại Diện Phật Giáo và Các Tự Viện Quận 10 Phúng Viếng.

- Chúng Huệ Năng Ðồng Kính Bái.

- Phước Huệ Tòng Lâm Úc Ðại Lợi Kính Vãn.

PHÓNG QUANG NHƯ LAI

Ban Ðại Diện Phật Giáo Quận 11 Kính Viếng.

ÐẠI HẠNH ÐẠI NGUYỆN

Ban Ðại Diện và Ban Chủ Nhiệm Lớp Sơ Cấp Phật Học Quận Tân Bình Ðồng Kính Vãn.

TỊCH DIỆT PHI DIỆT

- Ban Ðại Diện và Tăng Ni Huyện Bình Chánh Vô Cùng Thương Tiếc.

- Long Bửu Tự Quận 4 Hòa Thượng Trụ Trì Cập Tăng Chúng Ðồng Kính Vãn.

- Phổ Ðức Ni Tự Ni Chúng Cập Phật Tử Ðẳng Ðồng Phụng Bái.

- Giác Sanh Tự Trụ Trì và Chư Tăng Phật Tử Ðồng Kính Viếng.

NIẾT BÀN AN HƯỞNG

Ban Ðại Diện Phật Giáo Huyện Củ Chi Ðồng Kính Vãn.

VÔ SANH TỐC CHỨNG

Ban Ðại Diện Phật Giáo Huyện Long Thành và Tăng Ni Phật Tử Ðồng Kính Lễ.

XẢ HUYỄN QUY NHƠN

- Ban Ðại Diện Phật Giáo Huyện Hốc Môn và Tăng Ni Ðồng Kính Vãn.

- Giác Tâm Ni Chúng Hiệp Phật Tử Ðồng Kính Bái.

THƯỢNG PHẨM THƯỢNG SANH

- Toàn Thể Tăng Ni Thành Phố Vũng Tàu Ðồng Khấp Bái.

- Tổ Ðình Hưng Long Trụ Trì Chư Tăng Phật Tử Ðồng Kính Bái.

TỪ ÐĂNG VIỄN CHIẾU

Ban Giám Hiệu và Toàn Thể Tăng Ni Sinh Trường  Cơ Bản Phật Học Ðại Tòng Lâm Ðồng Kính Niệm.

TRỰC VÃNG TÂY PHƯƠNG

Cựu Tăng Ni Sinh Trường Ðại Tòng Lâm Ðồng Kính Bái.

VINH QUY PHẬT QUỐC

Bến Tre Phật Minh Tự Trụ Trì Tịnh Phật Tử Kính Vãn.

NHẬT LẠC TÂY THÙY

Tiểu Ban Kinh Sư Chùa Từ Thoàn, Tịnh Thất An Lạc Quận 10 và Phật Tử Kính Vãn.

ÐÀM HOA LẠC KHỨ HỮU DƯ HƯƠNG

Tàng Cổ Thụ Tỏa Bóng Từ Bi Trải Thân Vạn  Trượng, Lớp Mầm Non Vươn Mình Hạnh Nguyện Ươm Nụ Ngàn Năm.

Tăng Ni Sinh Trường Cao Cấp Phật Học Việt Nam Kính Viếng.

TỨ ÐẠI GIANG TÂM NGUYỆT, TAM THÂN CẢNH DIỆN HOA;

HUỀ LAI CHƠN ÐÍCH TỬ, TRƯỜNG GIÁ BẠCH NGƯU XA.

Ðịnh Thành Tự Trụ Trì Tinh Kinh Sư Ban Hiệp Tăng Ni Phật Tử Ðồng Kính Vãn.

THẠCH TRỤ TÂY KHUYNH

Ninh Thuận Tổ Ðình Diệu Ấn Ni Tự Trụ Trì Tinh Môn Ðồ Ðồng Kính Vãn.

LƯU THỦY TỊCH DƯƠNG SẦU TỬ ÐỆ,

THÊ PHONG THẢM VŨ KHẤP TÔN SƯ.

Vạn Tượng Thủ Ðô – Bàng Long Tự Trụ Trì Hiệp Thượng Lào Phật Tích Tự Trụ Trì – Tinh Ni. Chúng Ðồng Bái Văn.

HÓA DUYÊN KÝ TẤT

- Chùa Phú Thọ - Phú Thuận – Bình Ðại - Bến Tre, Thành Tâm Kính Viếng.

- Chùa Vạn Ðức, Chùa Châu Hưng Tăng Ni Phật Tử Các Tự Viện và Tịnh Thất Ðạo Tràng Vạn Ðức Ðồng Kính Vãn.

- Ni Trường Chùa Linh Phong Ðà Lạt Kính Ðiếu.

- Chùa Giác Quang Quận 4 Tăng Ni Phật Tử Ðồng Bái Vãn.

KIẾN PHÁP TRÀNG Ư XỨ XỨ

Quảng Hương Già Lam Tu Viện – Báo Quốc Tổ Ðình Tinh Vạn Phước Tự - Tăng Chúng Ðồng Bái Vãn.

CÔNG THÀNH QUẢ MÃN

Giác Uyển Tự Chư Tăng Tinh Phật Tử Ðồng Kính Vãn.

PHẬT SỰ VIÊN THÀNH

Ban Quản Sự Chùa Giác Ngộ Vô Cùng Kính Tiếc.

HOẠCH VÔ SANH NHẪN

Hồ Chí Minh Thành Phố Ðệ Tam Quận Kim Cang Tự Chúng Tăng Cập Phật Tử Ðẳng Ðồng Kính Bái.

VÃNG SANH CỰC LẠC

- Chư Tăng và Phật Tử Chùa Bửu Ðà Kính Viếng.

- Chư Tăng và Phật Tử Chùa Thiên Linh Kính Viếng.

TÂY PHƯƠNG QUẢ THỤC

Long Thành Tự Chư Tăng Tinh Phật Tử Ðồng Kính Vãn.

HỒI QUY PHẬT QUỐC

Bồ Ðề Lan Nhã  Toàn Nhơn Ðảnh Lễ.

PHẬT QUỐC HOA KHAI

Phật Tử Niệm Phật Ðường Thiện Mỹ Kính Ðiếu.

TRỰC VÃNG HUỲNH KIM

Chư Tăng Tín Ðồ Chùa Trung Hòa Ðồng Kính Niệm.

VÔ SANH PHÁP NHẪN

Nha Thành Kim Quang Ni Tự Bái Niệm.

HẠNH NGUYỆN VIÊN THÀNH

Chư Tăng và Phật Tử Chùa Hải Quang Ðồng Ðảnh Lễ.

ÂN THÂM VỊ BÁO

Dược Sư Ni Trường Quản Trị Ban Tinh Ni Chúng Ðồng Kính Bái.

ÐỨC HÓA QUẦN SANH

Phú Hòa Tự Trụ Trì Tinh Tứ Chúng Ðồng Kính Bái.

LIÊN TRÌ PHÓ HỘI

Hướng Nghiêm Tịnh Viện Ðại Chúng Ðồng Ai Niệm.

BỒ ÐỀ QUẢ MÃN

Vũng Tàu - Mỹ Xuân - Huệ Minh Tự, Hoàn Thiên Tự, Chuẩn Ðề Tịnh Xá Ðồng Khể Thủ.

ÐẠO ÐỨC CAO SIÊU

Từ Nghiêm Tổ Ðình Cập Huê Lâm Quản Trị Ban Dữ Chư Tự Viện Ni Giới TP. Hồ Chính Minh Thành Tâm Kính Vãn.

LĂNG GIÀ NGUYỆT LẠC

Gia Ðình Phật Tử Giác Thanh Chúng Con Ðồng Kính Lễ.

MINH HIỂN THẮNG NHÂN NHẬP ÐẠO XUNG LINH

TẢO NGỘ CHƠN NGUYÊN PHƯỚC HUỆ TRANG NGHIÊM

TỪ TẾ NHÂN GIAN TRUYỀN THÁNH CHỦNG.

PHÁT HUY DIỆU QUẢ THIỀN ÐĂNG THÂU DIỆM

HÒA QUANG THẬT ÐỨC VÔ SANH BÁO ÐỘ

VINH QUY PHẬT QUỐC NGỰ LIÊN CUNG.

Viên Giác Tự Môn Nhơn Ðệ Tử Ai Thành Bái Tán.

THỬ NGUYÊN LƯU BỐ QUẦN PHƯƠNG,

THIỆN TÍN VÃNG LAI TRIÊM PHÁP VŨ.

NÃI ÐỨC CHIÊU CHƯƠNG BIẾN XỨ,

TĂNG NI HẤP TẬP MỘC ÂN BA.

Bến Tre Vĩnh Bửu Ni Tự Môn Nhơn Ðẳng Khể Thủ.

SỔ TANG Lưu Niệm

Cố Thượng Tọa THÍCH MINH PHÁT

Ngày 10-05-1996

Nam Mô A Di Ðà Phật.

Hôm nay Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam và Thành Hội Phật Giáo Thành Phố Hồ Chí Minh và các ban ngành viện của Trung Ương và Thành Hội xin thành tâm phân ưu cùng môn đồ pháp quyến và cầu nguyện Giác linh Cố Thượng Tọa Thích Minh Phát sớm Cao Ðăng Phật Quốc.

TM: VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM.

TRƯỜNG CAO CẤP PHẬT HỌC VIỆT NAM.

TỔ IN ẤN THPG.

BÁO GIÁC NGỘ.

TỊNH XÁ TRUNG TÂM.

HT. Thích Hiển Pháp

TT. Thích Giác Toàn

***

Ngày 22 – 03 – Bính Tý

Nam Mô A Di Ðà Phật.

Uế trược Ta bà đã dứt

Ðài sen Phật quốc nở hoa

Dù từ đây bếp đạo bóng trăng tà

Nhưng sự nghiệp đạo pháp

Cuộc đời của Minh Sư Thích Minh Phát

Là một chân dung vĩnh cửu.

Thích Từ Phước

***

Ngày 11 – 05 – 1996

Ban Hướng Dẫn Nam Nữ Phật Tử Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam vô cùng thương tiếc Thượng Tọa THÍCH MINH PHÁT  vừa viên tịch.

Cầu nguyện mười phương chư Phật tiếp độ Giác linh Cố Thượng Tọa Cao Ðăng Phật Quốc.

TM. Ban HDNNPTTW

Trưởng đoàn

TT. Thích Minh Thành

Ban HDNNPT. Tổng thư ký Thích Ðạt Ðạo

Ủy viên: ÐÐ. Thích Chánh Niệm

***

Chúng Tôi vô cùng thương tiếc Cố Thượng Tọa THÍCH MINH PHÁT là ân nhân của Trường Cơ  Bản Phật Học Ðại Tòng Lâm.

Hôm nay Thượng Tọa đã ra đi, chúng tôi cầu nguyện Chư Phật tiếp độ Thượng Tọa sớm về cảnh Phật.

BAN TRỊ SỰ BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Ban Giám Hiệu

Kính viếng

HT. Thích Ðồng Huy

***

Ngày 09-05-1996

Nam Mô A Di Ðà Phật.

Ban Trị Sự Thành Hội Phật Giáo Tỉnh Sông Bé và Tổ Ðình Hưng Long.

Cầu chúc Cố Thượng Tọa: Tùy duyên trong khứ lai vô ngại, xin Cố Thượng Tọa trở lại trần gian cứu độ chúng sanh.

ÐÐ. Thiện Duyên

***

Ðệ tử Ban Quản Sự Chùa Giác Ngộ

Chúng con thành tâm cầu nguyện

Hồng ân Tam bảo gia hộ Thượng Tọa

Cao đăng Phật quốc

Thượng phẩm Thượng sanh.

TM. Ban Quản Sự Chùa Giác Ngộ

Thích Nhật Hạnh

***

Phục nguyện Giác linh Cao đăng Phật quốc.

Chư Tăng Ni – Phú Mỹ - Ðại Tòng Lâm

***

Thành tâm cầu nguyện Giác linh Cố Thượng Tọa Cao Ðăng Phật Quốc.

Chùa Tuyền Lâm

ÐÐ. Thích Thiện Nghĩa

***

Kính tiếc Ngài Minh Phát đã viên tịch.

Ban Ðại Diện Phật Giáo Quận 6

TT. Thích Ðạt Minh

***

Kính dâng Giác linh thượng Minh hạ Phát

Sen hồng rực rỡ ngát hương thơm

Thi ân Thầy Tổ dẫn đưa đường

Gắng tu, ân đức mong đền đáp

Nghĩa tựa non Tu, biển tình thương!...

Ðệ tử Thích Quảng Ðịnh

Kính bái

***

Ngày 22/03/ Bính Tý

Kính Viếng Thầy

Sen vàng nơi tận cõi Tây phong

Ðón bước chân Thầy nhập Lạc bang

Công viên quả mãn, nên lui gót

Ðạo nghiệp tựu thành, phải tiếp sang

Con ở Ta bà lòng luyến tiếc

Sư về an dưỡng dạ hân hoan

Thề nguyện độ sanh quay trở lại

Dắt dìu trăm họ, vãng Tây phong...

Tăng sinh khóa Bồi dưỡng Giảng sư

Khóa 1 Thiện Hoa

ÐÐ. Thích Thiện Hòa

Trụ Trì chùa Vạn Linh – Cái Bè - Tiền Giang

***

Ngày 22/03/ Bính Tý

Nam Mô A Di Ðà Phật.

Chúng con, hội chúng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Tổ Ðình Ngọc Phương – Gò Vấp và Ni chúng Tịnh Xá Ngọc Tâm – Long An, vô cùng thương tiếc khi hay tin ngài Cố Thượng Tọa Phó Ban Quản Trị Tổ Ðình Ấn Quang thu thần viên tịch.

Một mất mát to lớn cho Giáo Hội chúng ta nói chung và cũng là một mất mát không nhỏ cho hệ phái chúng con!

Nguyện cấu Giác linh Thượng Tọa Cao  Ðăng Phật  Quốc.

Hội chúng Hệ phái Ni giới Khất sĩ chúng con đồng khấp điếu.

TM. Hội chúng, kính thành phúng điếu

Thích Nữ Tố Liên

***

ÐỨC NHUẬN QUẦN SANH

- Ban Trị Sự Tỉnh Hội Phật Giáo Long An,

- Ban Giám Hiệu Trường Cơ Bản Phật Học Long An,

- Ðại Diện Tăng Ni, Phật tử Long An.

Vô cùng kính tiếc.

TM. Trưởng Phái đoàn

HT. Thích Ðạt Pháp

***

Ngày 22/03/ Bính Tý

Chư Tăng Tự Viện Phước Long – Thành phố Mỹ Tho

Chư Tăng chùa Vạn Linh, Huyện Cái Bè - Tiền Giang

Cùng Phật tử

Ðồng kính viếng

ÐÐ. Thích Giác Thiện

ÐÐ. Thích Thiện Huệ

***

Nguyện Giác linh Cố Thượng Tọa THÍCH MINH PHÁT Cao Ðăng Phật Quốc.

Sa Môn Chánh Tâm

***

Vô cùng thương tiếc

Cố Thượng Tọa THÍCH MINH PHÁT

TM. Chư Tăng Ni

Xã Mỹ Xuân - Huyện Tân Thành

Bà Rịa – Vũng Tàu

***

Chùa Phổ Minh - Quận 8

TT. Thích Giác Thanh

***

Nguyện Giác linh Thượng Tọa

“HỶ LẠC QUY TÂY”

Cố Vấn Trụ Trì Chùa Phật Quang,

Trà Ôn – Vĩnh Long

***

Ngày 23/ 03/ Bính Tý

Cầu nguyện Giác linh Thượng Tọa

“SIÊU SANH XUẤT CHÚNG”

Kính Thầy

Vạn Hạnh Tuệ Uyển

***

Chư Tăng, Tu nữ và toàn thể Phật tử chùa Kiều Ðàm, Huyện Thủ Ðức, xin tâm niệm và tưởng nhớ Thượng Tọa THÍCH MINH PHÁT.

Xin thành tâm chú nguyện Giác linh Thượng Tọa được an vui trong cảnh quả phước của Hồng ân Tam bảo.

Với lòng tưởng nhớ và Mettà!

TM. Chùa Kiều Ðàm

TT. Thích Nhật Thiện

***

Ngày 23/03/Bính Tý

Toàn thể Chư Ni Tịnh Xá Ngọc Hải, TT. Long Hải vô cùng thương tiếc Cố Thượng Tọa, kính cầu chúc Cố Thượng Tọa sớm Cao Ðăng Phật Quốc.

Trụ Trì Tịnh Xá Ngọc Hải

***

Nam Mô A Di Ðà Phật.

Chúng tôi Trụ Trì và chư Tăng, thị xã Châu Ðốc.

Kính viếng kim quan Thượng Tọa thượng Minh hạ Phát, nguyện cầu được Cao Ðăng Phật Quốc.

TM. Ðoàn

Thích Bửu Thành

Chùa Long Khánh

***

Nam Mô A Di Ðà Phật

Chư Tăng Ni và chư Phật tử chùa Kỳ Quang Phường 8 - Quận Phú Nhuận.

Kính viếng kim quan Thượng Tọa thượng Minh hạ Phát, nguyện cầu Cao Ðăng Phật Quốc.

TM. Chùa Kỳ Quang

Thích Chí Tâm

***

Chùa Bàng Long - Thủ đô Vientiane- Laos

Chùa Phật Tích – Luang Phrabang – Laos

Khóc Thầy!

Nghe tin đến! Chúng con đồng đau xót

Thầy trở về chứng ngộ cảnh Niết bàn

Chúng con quỳ đây trong tiếng lệ khóc than

Thành tâm đảnh lễ Ân sư đã truyền giới

Năm 1992 Thầy từ bi lên tới

Ðất Viên Chăn trao y bát thọ Tỳ kheo

Ngày hôm nay Thầy viên tịch! Sữa pháp đã cùng theo

Chúng con đói khát! Âm từ ân giáo huấn.

Nam Mô Siêu Lạc Ðộ Bồ Tát Ma Ha Tát.

Chúng con đồng bi kính.

Thích Nữ Ðàm Ngọc

Thích Nữ Ðàm Quy

Thích Nữ Ðàm Thanh

Thích Nữ Ðàm Chất

***

Ngày 10-05-1996

Vô cùng thương tiếc Cố Thượng Tọa Thích Minh Phát.

Thành kính chia buồn Ban Trị Sự Thành Hội TP. Hồ Chí Minh, Tổ Ðình Ấn Quang, Môn đồ pháp quyến.

TM. Ban Trị Sự, Tăng Ni Phật Tử Lâm Ðồng

HT. Thích Từ Mãn

***

Ngày 10 – 05 – 1996

Lưu niệm ngày Thượng Tọa THÍCH MINH PHÁT quay gót về Tây.

Chúng tôi thay mặt chia buồn cùng Ấn Quang Tổ Ðình.

Ban Trị Sự Phật Giáo - Tiền Giang

Hòa Thượng Thích Nhật Long

Hòa Thượng Thích Hoằng Thông

Thượng Tọa Thích Hạnh Trân

***

Ban Trị Sự Tỉnh Hội Phật Giáo Tỉnh Sông Bé.

Vô cùng thương tiếc Cố Thượng Tọa THÍCH MINH PHÁT viên tịch, nguyện cầu Thượng Tọa Cao Ðăng Phật Quốc.

TM. Ðoàn

Trưởng Ban Trị Sự THPG Tỉnh Sông Bé

TT. Thích Minh Thiện

***

Ban Trị Sự Tỉnh Hội Phật Giáo Tỉnh Ðồng Tháp và Tăng Ni Phật tử.

Vô cùng kính tiếc Thượng Tọa thượng Minh hạ Phát hóa duyên ký tất, đại nguyện viên thành.

Kính nguyện Giác linh Thượng Tọa tiêu dao lạc cảnh cao đăng Phật vị.

TM. Ban Trị Sự Phật Giáo - Ðồng Tháp

Phó Ban

TT. Thích Thiện Chánh

***

Ban Trị Sự Tỉnh Hội Phật Giáo Bến Tre

Vô cùng kính tiếc Cố Thượng Tọa THÍCH MINH PHÁT viên tịch.

Kính viếng cầu chúc Giác linh Cố Thượng Tọa Cao Ðăng Phật Quốc và thành thật chia sớt nỗi đau buồn cùng Tổ Ðình Ấn Quang và Ban Tang Lễ.

TM. Ban Trị Sự và Phái đoàn

Trưởng Ban

TT. Thích Nhựt Tấn

***

Thay mặt chư Tăng Ni Phật tử Tổ Ðình chùa Vạn Thọ.

Thành kính chúc Cố Thượng Tọa THÍCH MINH PHÁT công thành quả mãn.

TM. Tổ Ðình

TT. Thích Thanh Sơn

***

Ban Ðại Diện Phật Giáo Quận I. Cùng các Tu Viện, Chư tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Ðại Ðức Tăng Ni.

Vô cùng thương tiếc Thượng Tọa THÍCH MINH PHÁT nguyện Giác linh Cao Ðăng Phật Quốc.

TM. Ban Ðại Diện

Chánh Ðại Diện

TT. Thích Nguyên Khánh

***

Nam Mô A Di Ðà Phật.

Chư Tăng và Phật tử chùa An Lạc

Thành kính cầu nguyện Cố Thượng Tọa THÍCH MINH PHÁT cao đăng thượng phẩm.

Trưởng đoàn

Sa Môn Thích Thanh Tùng

***

Nam Mô A Di Ðà Phật.

Vô cùng quý tiếc Cố Thượng Tọa THÍCH MINH PHÁT

Cầu nguyện Giác linh Thượng Tọa Cao Ðăng Phật Quốc.

Ban Ðại Diện Phật Giáo Bình Thạnh

Chư Tôn Ðức Tăng Ni và Phật tử Q. BT

Mettà

Chánh Ðại Diện BÐDPG/Q.BT

THÍCH MINH GIÁC

***

Ngày 23/03/Bính Tý

Chư Tăng và Phật tử chùa Thiên Tôn - Quận 5

Kính viếng Giác linh Cố Thượng Tọa THÍCH MINH PHÁT.

Tỳ kheo Thích Chơn Ðịnh

Ban Ðại Diện và chư Tôn Ðức Tăng Ni Phật tử - Q. Gò Vấp.

***

Vô cùng thương tiếc khi được tin Cố Thượng Tọa THÍCH MINH PHÁT viên tịch. Kính chia buồn cùng Tổ Ðình Ấn Quang và môn đồ pháp quyến Cố Thượng Tọa. Kính nguyện Giác linh Cố Thượng Tọa Cao Ðăng Phật Quốc.

TM. BÐD và Tăng Ni Phật Tử Q. Gò Vấp

Chánh đại diện

TT. Thích Thiện Tâm

***

Trần gian ô trọn Thầy chẳng ở

Lạc cảnh thanh cao Phật đón về.

TM. BÐDPG Huyện Hóc Môn

Chánh đại diện

ÐÐ. Thích Thiện Minh

***

Chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, Ðại Ðức Tăng Ni cùng Phật tử chùa Long Vân.

Thành kính phân ưu.

Thích Nguyên Nhựt

***

Thầy Minh Phát ra đi rồi!

Công hạnh và lòng từ bi của Ngài vĩnh hằng trong lòng người con Phật Việt Nam.

TL. BÐDPG/Q Phú Nhuận

Chánh thư ký

Thích Hạnh Thu

***

Ngày 10-05-1996

Ban Ðại Diện Phật Giáo Quận 10

Vô cùng kính tiếc Thượng Tọa THÍCH MINH PHÁT.

Nguyện Giác linh Thượng Tọa Cao Ðăng Phật Quốc.

TM. Ðoàn

Thích Hạnh Ngộ

***

Ngày 10-05-1996

Ban Ðại Diện Phật Giáo Q.10 và các Tự Viện thuộc Q.10

Thành kính chia buồn cùng môn đồ pháp quyến Cố Thượng Tọa THÍCH MINH PHÁT.

Nguyện cầu Giác linh Thượng Tọa Cao Ðăng Phật Quốc.

Ðại diện

TT. Thích Như Tín

***

Ngày 10-05-1996

Chùa Bửu Pháp, Long Thành - Ðồng Nai

Thành kính chia buồn cùng môn đồ pháp quyến.

Cầu nguyện Giác linh Thượng Tọa Cao Ðăng Phật Quốc.

Trụ Trì

Thích Vạn Ðức

***

Ngày 10-05-1996

Thành kính cầu nguyện Giác linh Cố Thượng Tọa THÍCH MINH PHÁP “Cao Ðăng Phật Quốc” và chân thành phân ưu cùng pháp quyến hiếu đồ, Tổ Ðình Ấn Quang.

Trưởng Môn Phái Tổ Ðình Vĩnh Nghiêm

HT. Thích Ðức Nghiệp

HT. Thích Thanh Kiểm

HT. Thích Giác Hải

***

Chùa Huệ Nghiêm – T/T Thủ Ðức

Cầu nguyện Hồng ân Tam bảo từ bi tiếp độ Giác linh Cố Thượng Tọa THÍCH MINH PHÁP Cao Ðăng Phật Quốc.

TT. Thích Trí Ðộ

***

Cựu Tăng Ni sinh Trường Ðại Tòng Lâm.

Kính quý vô cùng, nguyện ân đức của Thượng Tọa còn chảy dài theo ngày tháng, để nơi đất Tổ Tòng Lâm mãi là cội nguồn thân thương, là chiếc nôi đạo pháp thơm lừng hương đạo.

Tỳ kheo Thích Trung Ðạo

***

Ngày 23-03-Bính Tý

Chùa Nhựt Quang nghệ sĩ

Thành kính chia buồn cùng môn đồ pháp quyến.

Cầu nguyện Giác linh Thượng Tọa Cao Ðăng Phật Quốc.

Thích Ðịnh Tánh

***

Ngày 23-03-Bính Tý

Chùa Linh Phước P.3-Q.8

Ni chúng con và chư Phật tử thành kính cầu nguyện Giác linh Cố Thượng Tọa thượng Minh hạ Phát được Cao Ðăng Phật Quốc. Và chia buồn cùng môn đồ pháp quyến.

Nam Mô A Di Ðà Phật.

Thích Nữ Tắc Thanh

***

PL2539

Nam Mô A Di Ðà Phật.

Chúng con hàng Phật tử xuất gia và tại gia chùa Phổ Hiền F.11, Q.Tân Bình . TP. HCM

Thành tâm cầu nguyện Tam bảo gia hộ cho Cố Thượng Tọa thượng Minh hạ Phát sớm Cao Ðăng Phật Quốc. Hội đủ duyên hội hóa Ta bà hóa độ chúng sanh.

TM. Phật tử chùa Phổ Hiền

Sa môn Thích Quảng Nghĩa

***

PL. 2539

Nam Mô A Di Ðà Phật.

Chúng con rất đau buồn được hay tin Thượng Tọa viên tịch.

Kính mong Giác linh Cố Thượng Tọa sớm Cao Ðăng Phật Quốc.

CÐD. Phật Giáo Huyện Ðạ Huoai chùa Phước Lạc

Thích Minh Hạnh

***

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nguyện Hồng ân Tam bảo gia hộ cho Giác linh Thầy thượng Minh hạ Phát được Cao Ðăng Phật Quốc.

Nam Mô A Di Ðà Phật.

Trụ Trì chùa Giác Hạnh

và toàn thể Phật tử

Thích Nữ Ngộ Ðiểm

***

Viên Thông Tự

Kế vãng khai lai truyền đăng tục diệm, đó là sứ giả của Như Lai, hạnh nguyện độ sanh, Bồ đề quả mãn, sớm hồi nhập Ta bà phân thân hóa độ.

Quá khứ bất khả đắc

Hiện tại bất khả đắc

Vị lai bất khả đắc.

Kính tri niệm Giác linh thượng Minh hạ Phát Thượng Tọa.

Sa môn Thích Hạnh Hải

***

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Ni chúng chùa Linh Chưởng và quý Phật tử.

Nguyện Hồng ân Tam bảo gia hộ cho Thượng Tọa thượng Minh hạ Phát Cao Ðăng Phật Quốc.

Nam Mô A Di Ðà Phật.

***

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Ni chúng Bồ Ðề Lan Nhã, đại diện Hòa Thượng Thích Tắc Phước, Phước Huệ Tòng Lâm Úc Ðại Lợi và Thượng Tọa Thích Phước Bổn, Phước Huệ đạo tràng ở Hoa Kỳ.

Nguyện cầu Hồng ân Tam bảo gia hộ cho Thượng Tọa thượng Minh hạ Phát Cao Ðăng Phật Quốc.

Nam Mô A Di Ðà Phật.

Thích Nữ Vạn Huệ

***

Kính viếng Giác linh Cố Thượng Tọa THÍCH MINH PHÁT

Chư Tăng Ni Thường Chiếu và các Chiếu Long Thành – Ðồng Nai.

Thành kính cầu Giác linh Cao Ðăng Phật Quốc.

TM. Ðoàn

Thích Nhật Quang

***

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Chiều buồn chùa Ấn Quang. Một  buổi chiều lá rụng (23/3 AL)

Ni chúng Ni Viện Thiện Hòa chúng con đồng kính vọng:

“Sắc không một phát tuy tan vọng

Tình nghĩa Tôn Sư vẫn vẹn toàn.”

Kính lạy Giác linh Cao Ðăng Phật Quốc.

Ðệ tử Như Như và Ni chúng

đồng kính bái.

***

Chư huynh đệ chúng con:

Chùa Bửu Quang

Chùa Bảo Ðàm

Chùa Quang Minh

Chùa Phước Thạnh

Kính mộ Giác linh Thầy Cao Ðăng Phật Quốc. Hồi nhập Ta bà cứu độ chúng sanh.

TN. Tắc Sen

***

Ngày 23/3/Bính Tý

Hoa Ðàm tuy rụng vẫn còn hương

Thị thân dìu dẫn pháp cúng dường

Ma ha mật hạnh tiêu biểu chúng

Rốt ráo an vui cảnh chơn thường.

ÐÐ. Thích Thiện Ðồng

***

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Chư Tăng và Phật tử chùa Hạnh Nguyện

Thành tâm kính viếng và cầu nguyện Giác linh Cố Thượng Tọa thượng Minh hạ Phát Cao Ðăng Phật Quốc.

TM. Tăng Tín đồ Phật tử chùa Hạnh Nguyện

Trụ Trì

Thích Thiện Xuân

***

Nam Mô A Di Ðà Phật

Thích Huệ Phương Viện chủ chùa Tam Bảo vừa được tin Thượng Tọa viên tịch lòng tràn đầy sự đau buồn. Rất cảm mến và tiếc nuối một vị Bồ Tát tại thế phụng sự đạo pháp vô biên giới.

Thành tâm cầu Hồng ân Tam bảo gia hộ Giác linh Thượng Tọa Cao Ðăng Phật Quốc.

Ít lời ghi lưu niệm

Thích Huệ Phương

***

Kính nguyện.

Giác linh Cố Thượng Tọa THÍCH MINH PHÁT cao đăng thượng phẩm.

TM. Tổ Ðình Giác Nguyên tứ chúng

Thích Minh Nghĩa

***

Chúng con kính cầu nguyện

Giác linh Thượng Tọa Cao Ðăng Phật Quốc.

TM. Chùa Quang Minh – Ðà Nẵng

Thích Nữ Giới Hạnh

***

Ngày 27/03/Bính Tý (11-5-1996)

Nguyện Giác linh Cố Thượng Tọa Cao Ðăng Phật Quốc.

Ni chúng các Tự Viện: Bửu Lâm Tự - Thiền Viện Tịch Chiếu - Bửu Long Tự - Tịnh Thất Anh Linh, huyện Long Ðất, tỉnh Bà Rịa  - Vũng Tàu.

Ðồng kính bái

TN. Hạnh Thanh - Thiền Viện Tịch Chiếu

TN. Như Phúc – chùa Bửu Long

TN. Anh Linh - Bửu Lâm Tự

***

Nam Mô A Di Ðà Phật.

Nguyện Giác linh Cố Thượng Tọa THÍCH MINH PHÁT đắc vãng sanh huỳnh kim vi địa.

Chùa Trung Hòa

TT. Thích Thiện Bình

***

Nam Mô A Di Ðà Phật.

Cầu Nguyện: Cố Giác linh thượng Minh hạ Phát Thượng Tọa viên tịch.

Nguyện Cầu Giác linh Thượng Tọa Cao Ðăng Phật Quốc.

TM. Tăng Ni tín đồ Phật tử

Chùa linh Bửu – Long Hải

ÐÐ. Thích Minh Giác

***

Chúng tôi vô cùng kính tiếc bậc Cao Tăng Thạc Ðức suốt đời tận tụy phụng sự chánh pháp.

Chân thành nguyện cầu Thượng Tọa Cao Ðăng Phật Quốc.

TM. Chư Ni các Tự Viện TP. HCM và các Tỉnh

Kính bái

Tỳ kheo Ni Như Hoa

***

Ngày 11-5-1996

Thay mặt

Ban Ðại Diện Phật Giáo - Quận 11

Chùa Giác Sanh

Tổ Ðình Giác Viên

Hãnh nước tương Vị Trai.

Vô cùng thương tiếc Cố Thượng Tọa THÍCH MINH PHÁT thâu thần tịch diệt.

TT. Thích Huệ Viên

***

Chư tôn Ðức Tăng Ni đạo tràng chùa Vạn Ðức - Thủ Ðức

Thành kính cầu nguyện Giác linh Cố Thượng Tọa THÍCH MINH PHÁT Cao Ðăng Phật Quốc.

TM. Chư Tăng Ni

TT. Thích Tắc Lãnh

***

Ngày 24/03/Bính Tý

Tiểu ban Từ thiện Xã hội Phật Giáo Thành hội Phật Giáo TP. HCM.

Trân trọng kính viếng Giác linh Cố Thượng Tọa THÍCH MINH PHÁT – Phó Ban Quản Trị chùa Ấn Quang được Cao Ðăng Phật Quốc.

Trưởng Ban Từ Thiện

Thích Viên Hảo

***

Ngày 24/03/Bính Tý

Phật tử chùa Thanh Minh Thiền Viện

Chúng con vô cùng đau đớn trước sự ra đi của Thượng Tọa thượng Minh hạ Phát.

Chúng con thành tâm kính nguyện Giác linh Thượng Tọa cao đăng thượng phẩm quả chứng vô sanh.

Thích Nữ Ðàm Thịnh

***

Ngày 23/03/Bính Tý

Nam Mô A Di Ðà Phật.

Tỳ kheo Thích Thiện Triệu cùng phái đoàn chùa Linh Hòa, trước đến đốt tấm tâm hương. Cầu nguyện Giác linh Thượng Tọa thượng Minh hạ Phát sớm sanh về cõi Tịnh.

Tỳ Kheo Thích Thiện Triệu

***

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Thay mặt Tăng Ni Phật tử, Thành phố Vũng Tàu,

Vô cùng thương tiếc Thượng Tọa THÍCH MINH PHÁT.

Thành tâm cầu nguyện Giác linh Thượng Tọa Cao Ðăng Phật Quốc.

TM. BÐDPG – TP. Vũng Tàu

Chánh đại diện

Thích Ninh Phước

***

Ngày 24/03/Bính Tý

Chùa Phật Minh (Bến Tre – xã Giao Hòa)

Kính bạch Giác linh Bổn sư thượng Minh hạ Phát

Toàn thể đệ tử chúng con thành tâm cầu nguyện Giác linh Bổn sư Cao Ðăng Phật Quốc.

Nam Mô Sanh Tịnh Ðộ Bồ Tát Ma Ha Tát.

Thích Nữ Ngộ Mai

***

TỊCH DIỆT VI LẠC

TM. BÐD Phật Giáo

Huyện Long Thành - Ðồng Nai

Trưởng Ðoàn

Thích Kiến Tánh

***

Ðại diện Tăng chúng chùa Phụng Sơn

Vô cùng thương tiếc Cố Thượng Tọa THÍCH MINH PHÁT đã viên tịch. Thành tâm nguyện cầu Thượng Tọa sớm Cao Ðăng Phật Quốc.

A Di Ðà Phật.

Thích Thế Chánh

***

Ðại diện chùa Thiên Phước - Quận I

Ðứng trước kim quang Thượng Tọa, chúng tôi ngậm ngùi thương tiếc. Nhờ Hồng ân Tam bảo, Giác linh Thượng Tọa Cao Ðăng Phật Quốc.

Ðại diện

Chùa Thiên Phước

Thích Thế Ý

***

Chư Tăng chùa Trường Thạnh và Phật tử Quận I

Vô cùng kính tiếc Cố Thượng Tọa THÍCH MINH PHÁT tân viên tịch và chúng tôi cũng xin thành kính phân ưu cùng môn đồ tứ chúng.

ÐÐ. Thích Huệ Chánh

***

Ngày 24/03/Bính Tý

Kính dâng Tôn Sư

Kinh cát Tòng lâm cỏ mọc sầu

Ta bà cõi tạm đã an thâu

Trở về tịch diệt nơi hằng hữu

Rừng thiền vắng bóng bậc Tôn Sư

Mẫu người mô phạm đâu tìm nữa

Lớp lớp, người người kính tiếc thương

Quỳ trước án tiền đồng cầu nguyện

Giác linh Thầy sớm tỏa Liên đài

Trời ảm đạm Ấn Quang vĩnh biệt.

Chúng con đồng kính.

Thích Nhuận Bình

Thích Quảng Ngôn

Thích Giác Phương

***

Ngày 11/05/1996

Tập thể Tăng Ni Trường Cao Cấp Phật Học Việt Nam TP. HCM thành kính phân ưu cùng chư Tôn Ðức, Ban tổ chức Tang lễ và môn đồ tứ chúng. Kính nguyện Giác linh Cố Thượng Tọa thượng Minh hạ Phát Cao Ðăng Phật Quốc, hồi nhập
Ta bà, hóa độ quần sanh.

TM. Tập thể TNS TCCPHVN

Trưởng đoàn

TS. Thích Trí Chơn

Khể Thủ

*

Ngày 10-05-1996

Toàn Thể Tăng Ni tín đồ Phật Giáo Huyện Củ Chi

Vô cùng thương tiếc Thượng Tọa thượng Minh hạ Phát viên tịch. Nguyện cầu Giác linh Thượng Tọa Cao Ðăng Phật Quốc.

Tỳ kheo Thích Quảng Tường

*

Ngày 11-05-1996

TỊCH DIỆT VI LẠC

BÐÐ. Phật Giáo Tân Bình

Ðại diện

TT. Thích Minh Cảnh

*

Hoa Ðàm dù rụng, hương thơm mãi còn.

TM. Tăng Ni Phật tử

Chùa Giác Tâm – Phú Nhuận.

Bảo An Tu Viện – Gò Vấp

Tỳ kheo Thích Minh Thanh

*

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Chúng con Thích Nữ Như Liên, Thích Nữ Như Ngọc và quý Phật tử làng Vân Chàng tương tế hội chùa Từ Bi.

Chúng con vô cùng thương tiếc đau lòng trước cảnh thị tịch của Thầy – Chúng con không sao cầm được nước mắt khi hay tin Thầy đã xả bỏ huyễn thân về cõi an lạc.

Ngưỡng mong Giác linh Thầy tùy duyên thị hiện Ta bà hóa độ chúng sanh thật hành Bồ Tát đạo, thật là cha trẻ chúng con đệ tử già như trong Kinh Pháp Hoa đã dạy.

Kính lễ Giác linh Thầy.

Chúng con

Như Liên – Như Ngọc

*

Nam Mô Tiếp Dẫn Ðạo Sư A Di Ðà Phật

Chúng con Ni chúng Ni Viện Diệu Quang – Nha Trang.

Nguyện cầu Giác linh Cố Thượng Tọa Cao Ðăng Phật Quốc. Ni chúng, chúng con thành kính đảnh lễ Giác linh Thượng Tọa.

*

Ban Ðại Diện Phật Giáo Quận 3 Tăng Ni và Phật tử 44 chùa.

Vô cùng thương tiếc Thượng Tọa THÍCH MINH PHÁT tân viên tịch. Thượng Tọa THÍCH MINH PHÁT đã đóng góp rất nhiều xây dựng đạo pháp và phục vụ dân tộc.

Nguyện cầu Giác linh Thượng Tọa liễu ngộ vô sanh Cao Ðăng Phật Quốc.

TM. BÐD Quận 3

Chánh Ðại Diện

TT. Thích An Ngộ

*

Ban Ðại Diện Phật Giáo Huyện Thủ Ðức Tăng, Ni, Phật tử các Tự Viện.

Thành tâm cầu nguyện Giác linh Thượng Tọa Minh Phát “Cao Ðăng Phật Quốc”. Sự viên tịch của Thượng Tọa là “Khứ lai vô ngại”. Nhưng để lại sự tổn thất đối với Giáo Hội và BÐDPG. Q.10 mất đi một tu sĩ trung kiên và tích cực công tác Giáo Hội.

Bái biệt Thượng Tọa.

TM. Tăng Ni Huyện Thủ Ðức

Chánh Ðại Diện

Thích Ðạt Niệm

*

Ngày 11-5-1996

Tu Viện Quảng Hương Già Lam

Chùa Vạn Phước - Quận 11

Chùa Hải Quang - Quận Tân Bình

Thiền Viện Vạn Hạnh

Chùa Báo Quốc - Huế

Tổ Ðình Sắc Tứ Tịnh Quang - Quảng Trị

Diệu Giác Ni Tự

Diệu Tràng Ni Tự

Liên Trì Ni Tự - Phú Nhuận

Kiều Ðàm Ni Tự.

Chúng tôi nhất tâm cầu nguyện Giác linh Thượng Tọa Cao Ðăng Phật Quốc và hồi nhập Ta bà thực hiện hạnh Bồ Tát đem lại ích đời lợi đạo mà Thượng Tọa đã thực hiện trong thời gian qua. Mặc dù tuổi đời cũng như tuổi đạo của TT. Không nhiều, nhưng thật sự TT. Đã làm rất nhiều.

Ðại Diện các chùa

Thích Ðức Chơn

*

Ban Trị Sự Phật Giáo Tỉnh Sóc Trăng

Ðại diện Tăng Ni và Phật tử kính viếng Giác linh Cố Thượng Tọa thượng Minh hạ Phát. Nhất tâm cầu nguyện Giác linh Thượng Tọa sớm Cao Ðăng Phật Quốc.

TM. BTSPG Tỉnh Sóc Trăng

TT. Thích Thiện Sanh

*

Ngày 11-5-1996

Ban Ðại Diện Phật Giáo và Tăng Ni Phật tử, Huyện Nhà Bè.

Rất mến tiếc Thượng Tọa thượng Minh hạ Phát và thành tâm cầu nguyện Giác linh Thượng Tọa Cao Ðăng Phật Quốc.

Chánh Ðại Diện

TT. Thích Viên Giác

*

Ban Ðại Diện và Tăng Ni Phật tử, Huyện Bình Chánh.

Vô cùng thương tiếc Cố Thượng Tọa THÍCH MINH PHÁT tân viên tịch. Thượng Tọa ra đi là sự mất mát lớn cho Giáo Hội cũng như môn đồ pháp quyến.

Chúng tôi thành tâm nguyện cầu Giác linh Cố Thượng Tọa Cao  Ðăng Phật Quốc.

TM. BÐD và  Tăng Ni

TT. Thích Thiện Bổn

Phái đoàn Thiên Thai Giáo Quán Tông và Ban Ðại Diện Phật Giáo Quận 8.

Vô cùng thương tiếc Cố Thượng Tọa THÍCH MINH PHÁT.

Cầu nguyện Giác linh Cố Thượng Tọa thượng phẩm thượng sanh.

TM. Đoàn

Chánh Ðại Diện PG/Q8

TT. Thích Huệ Văn

*

Ban Trị Sự Phật giáo Việt Nam Tỉnh Bình Thuận

Kính phúng điếu.

TT. Thích Trừng Khiết

*

Tăng Ni Phật tử Tổ Ðình Linh Sơn - Quận 1

Vô cùng kính tiếc Cố Thượng Tọa THÍCH MINH PHÁT hiện thân Bồ tát vừa viên tịch. Kính nguyện cầu Giác linh Thượng Tọa an nhiên nơi Bảo sở. Xin chia buồn cùng chư Tôn Ðức Tổ Ðình Ấn Quang sự mất mát to lớn này.

TM. Tăng Ni Phật tử, chùa Linh Sơn

Thích Minh Hiền

*

Ngày 11-05-1996

Ta bà một thuở ra đi

Cân Bình nửa gánh Tây quy nhẹ nhàng.

Thích Huệ Minh

*

Ngày 24-03- Bính Tý

Tăng chúng cùng Phật tử chùa Long Thành

Vô cùng thương tiếc Thượng Tọa THÍCH MINH PHÁT. Nửa đời vội bỏ về quê, để lại thế nhân nỗi ưu sầu.

Thích Nguyên Phẩm

*

Ngày 24-03-Bính Tý

Ban Kinh Sư chùa Từ Thoàn và Tịnh Thất An Lạc Q. 10

Vô cùng thương tiếc Cố Thượng Tọa THÍCH MINH PHÁT.

Thích Thiện Tấn

*

Tổ Ðình Phước Tường

Chư Tăng và Phật tử chúng con

Kính viếng Giác linh Cố Thượng Tọa THÍCH MINH PHÁT.

Thích Nhựt An

*

Chúng con môn nhơn pháp quyến Tổ Ðình Vĩnh Bửu

Kính nguyện Giác linh Thầy Cao đăng Thượng Phẩm, hồi nhập Ta bà cứu độ chúng sanh viên thành đại nguyện.

Tỳ kheo ni Thích Nữ Như Chơn

*

Nam Mô A Di Ðà Phật.

Chúng con tập thể Tăng sinh lớp B trường CCPH TP. HCM

Xin thành tâm kính bái tưởng niệm Cố Thượng Tọa thượng Minh hạ Phát được Cao đăng Phật quốc.

Ðồng kính chúc trên chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, Ðại Ðức Tăng Ni trong môn đồ pháp quyến thân tâm thường an lạc, pháp thể khinh an, Phật sự viên thành.

Ðại diện TT lớp B

*

Ngày 11-05-1996

Nam Mô A Di Ðà Phật.

Chúng con tập thể chư Tăng, Phật tử chùa Kim Cương Q.3 dâng nén tâm hương kính nguyện Giác linh Cố Thượng Tọa thượng Minh hạ Phát Cao Ðăng Phật Quốc, hồi nhập Ta bà, vãng lai tự tại.

Chúng con kính nguyện

ÐD chư Tăng chùa Kim Cương

Tỳ kheo Thích Thanh Trí

*

Nam Mô A Di Ðà Phật

Tôi Thích Quảng Trí Trụ trì chùa Giác Chơn và Phật tử.

Thành tâm cầu nguyện Giác linh Cố Thượng Tọa Cao Ðăng Phật Quốc.

Thích Quảng Trí

Trụ trì Chùa Giác Chơn

*

Ngày 15 – 05- 1996

Nam Mô A Di Ðà Phật.

Một đời nhớ ơn bậc Ân sư,

Mái trường còn đây,

Ðệ tử vẫn còn đây,

Mà Thầy đã vắng bóng.

Bùi ngùi thay! Bùi ngùi thay!

TM. Ni Trường Dược Sư

T.N.Trí Hòa

*

Kính nguyện:

Liên trì hoa nở

Linh tọa Liên đài

TM. HT Trụ trì Việt Nam Quốc Tự

Trị sự Nhật Hỷ

*

Chùa Ðại Giác

Viện Chủ Thích Thiện Huê

Kính viếng.

*

Ngày 12-05-1996 (25-3-Bính Tý)

Kính bạch Giác linh Thầy,

Chúng sanh còn nhiều tai ách,

Sao Thầy lại nỡ vội ra đi,

Chúng con vô cùng đau xót khi phải tiễn đưa Thầy.

Chùa Linh Phong + Tâm Ấn

Ðà Lạt

Ngày 25-03-Bính Tý

Cầu nguyện Giác linh Thượng Tọa Cao Ðăng Phật Quốc hồi nhập Ta Bà hóa độ chúng sinh.

Thành kính phân ưu cùng Thành Hội Phật Giáo, Tổ Ðình Ấn Quang và môn đồ pháp quyến.

Trưởng Ban

Bình

Chùa Thinh Văn – Bến Tre

Kệ rằng:

Tiếc thương một vị Cao Tăng,

Vãng sanh Phật quốc minh đăng sáng ngời,

Ta bà nay đã thảnh thơi,

An nhiên cảnh Phật muôn đời hóa duyên,

Tăng Ni nay đã hiện tiền

Chúc cho Linh giác niêm trường thảnh thơi,

Tây phương Lạc quốc là nơi,

Chúc cho Thượng Tọa dạo chơi sen vàng.

SM. Thích Vĩnh Ðạo

Kính bái

Toàn thể Tăng Ni sinh lớp Sơ Cấp Phật Học Q.3

Chúng con vô cùng kính tiếc sự ra đi của Cố Thượng Tọa.

Toàn thể Tăng Ni sinh chúng con thành kính cầu nguyện Giác linh Cố Thượng Tọa Cao Ðăng Phật Quốc.

Ðại diện lớp SCPH Q.3

Thích Nữ Viên Quang

Nhứt tâm đảnh lễ Giác linh Thượng Tọa THÍCH MINH PHÁT.

Thành kính niệm ân Thượng Tọa.

TM. Ban Từ Thiện PG Thừa Thiên Huế

TT. Thích Trí Hải

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tác đại chứng minh.

Môn đồ pháp quyến chùa Giác Hoằng

483 Âu Cơ – F.10 – Q. Tân Bình

Thành kính đảnh lễ và nguyện Tam bảo gia hộ Giác linh Thượng Tọa Cao Ðăng Phật Quốc.

TM. Môn đồ pháp quyến

Tỳ kheo Thích Thiện Bộ

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Tôi Tỳ kheo Trụ trì chùa Phật Huệ - Thị Trấn Bến Lức – Long An.

Nghe tin Thượng Tọa viên tịch tôi đến trước Giác linh Thượng Tọa. Cầu nguyện Tam bảo tiếp dẫn Giác linh Cao Ðăng Phật Quốc.

Tỳ kheo Thích Thiện Tôn

Tỳ kheo Thích Thiện Thanh

(Chùa Long Thọ)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Chúng con toàn thể Tăng Ni sinh lớp Sơ Cấp Phật Học Q.3 TP. HCM.

Kính bạch Giác linh Cố Thượng Tọa.

Toàn thể Tăng Ni sinh lớp Sơ Cấp Phật Học Q.3 được tin Ngài thâu thần viên tịch. Chúng con vô cùng cảm xúc vì vô thường đã vội cướp đi một vị Cao Tăng mà chúng con chẳng còn ngôn ngữ nào để diễn tả nỗi đau đớn chung của muôn người.

Chúng con chỉ biết thành tâm đốt nén tâm hương cầu nguyện cho Ngài sớm Cao Ðăng Phật Quốc và hồi nhập Ta bà hóa độ chúng sanh.

Con kính bái

BÐD lớp SCPH – Q.3

Thích Nữ Minh Ðăng

Ngày 25-03-1996

Tôi là Hòa Thượng Thích Quảng Long, Trụ trì chùa Giác Ngạn xin đại diện Chư Tăng và quí Phật tử chùa Giác Ngạn thành thật nguyện cầu Giác linh Thượng Tọa Cao Ðăng Phật Quốc.

Ngày 25/03/Bính Tý

Chúng con đại diện Phật giáo Tỉnh Trà Vinh

Vô cùng thương tiếc Cố Thượng Tọa THÍCH MINH PHÁT người đã có lòng đóng góp Phật giáo rất lớn. Cầu nguyện Hồng ân Tam bảo tiếp độ Giác linh Cố Thượng Tọa Cao Ðăng Phật Quốc.

Trưởng Ðoàn

Thích Phước Minh

Ngày 12/05/Bính Tý

Thành tâm cầu nguyện Giác linh Cố Thượng Tọa thượng Minh hạ Phát Cao Ðăng Phật Quốc.

Thích Minh Ðạt

Ðại diện Ðạo tràng Thái Tuệ chùa Thiền Lâm Q.8

Kính viếng Thầy Giác linh Thượng Tọa lần cuối.

Thích Thông Quán

Hoài Niệm

Bốn mươi lẻ một trụ thế gian

Phật sự đa đoan chẳng được nhàn

Tài trợ tăng sinh lo Phật viện

Cúng dường đạo chúng tiếp Ấn Quang

Bố thí sinh linh bao nạn lụt

Tạo chùa xây tháp chứng đạo tràng

Giờ đây mãn nguyện về an dưỡng

Chuyển từ tiếp chúng đến Tây Phang.

Kính viếng Giác linh TT. Minh Phát

Thích Thoại Châu

Và toàn thể Tăng Ni trú xứ Hương Nghiêm

Ngày 25/03/Bính Tý

Thay mặt Tăng Ni và Phật tử đạo tràng Bát quan trai giới chùa Viên Minh - Thị xã Bến Tre.

Thành kính cầu nguyện Cố Thượng Tọa tự tại trong cõi Niết Bàn, hồi nhập Ta bà phổ độ chúng sanh.

Thành kính bái niệm

Thích Thiện Phước

Ðại diện các chùa ở Thuận An – Sông Bé

Các sư cô chùa Tam Bảo, Tiên Quang và Thiên Bình

Kính viếng Giác linh Thượng Tọa Cao Ðăng Phật Quốc, tiếp dẫn chúng sanh.

Thích Nữ Quảng Càn

Thích Nữ Quảng Huệ

Thích Nữ An Hòa

Phái đoàn

Chùa Ðịnh Quang

Chùa Trường Phát

Cùng chư Phật tử

Kính Giác linh Thượng Tọa Cao Ðăng Phật Quốc.

Thích Nữ Lệ Phước

Thích Nữ Huệ Ánh

Ban Ðại Diện Phật Giáo Huyện Cái Bè và Tăng Ni Phật tử.

Vô cùng thương tiếc cầu nguyện Giác linh Cố Thượng Tọa THÍCH MINH PHÁT Cao Ðăng Phật Quốc.

HT. Thích Pháp Tịnh

Ban Trị Sự, Ban Giám Hiệu Trường CBPH Ðồng Nai

Thành kính cầu nguyện Giác linh Thượng Tọa Cao Ðăng Phật Quốc.

Thích Huệ Hiền

Lớp Sơ Cấp Phật Học Kim Liên Q.4

Kính viếng Thượng Tọa Minh Phát.

Sa Di Thích Ðồng Bửu

Dược Sư Ðạo Tràng Phường 4 - Mỹ Tho

Thân lễ tiễn đưa Kim quan trà tỳ nhập tháp

Ghi lại lời cầu nguyện Bồ Tát Cao đăng Thượng phẩm

Hồi nhập Ta bà hóa đạo hằng huyền hiếu hạnh.

Ngày 25/03/Bính Tý

Tu viện An Lạc Hạnh

Vô cùng kính tiếc Cố Thượng Tọa.

Thích Chơn Ðịnh

Nam Mô Tiếp Dẫn Ðạo Sư A Di Ðà Phật.

Chúng con đoàn Phật tử ở Bình Thuận

Vừa nghe tin Thượng Tọa viên tịch, chúng con rất xúc động về đây đảnh lễ.

Lòng thành của chúng con.

Con Thích Như Thị

Nam Mô A Di Ðà Phật

Tăng Ni và Phật tử chùa Thiện Quang.

Ðồng kính viếng

ÐÐ. Tăng Ni và Phật tử

Thích Minh Thành

Chùa Thới An và Hội Khánh, Xã Tịnh Thới, Thị xã Cao Lãnh - Ðồng Tháp.

Thành tâm kính viếng cố Giác linh Thượng Tọa Thích Minh Phát vừa xả ly huyễn cảnh được Cao Ðăng Phật Quốc.

Thới An Tự- Hội Khánh Tự

Thích Phước Tấn

Thích Thành Kỉnh

Chúng tôi Ban Ðại Diện Tỉnh Cần Thơ.

Vô cùng thương tiếc Cố Thượng Tọa Thích Minh Phát vừa viên tịch, chúng tôi chia sẻ nỗi đau buồn cùng Ban Tổ Chức.

Thành tâm kính nguyện Giác linh Cố Thượng Tọa Cao Ðăng Phật Quốc.

Trưởng đoàn Thích Minh Lý

BÐD. Huyện Châu Thành – Thích Thiện Thông

BÐD. Huyện Ô Môn – Thích Nữ Ðiểu Liên

Ni Trưởng Chùa Sắc Tứ.

Thành tâm cầu nguyện Thượng Tọa Cao Ðăng Phật Quốc, hội nhập Ta Bà cứu độ chúng sanh.

Ni trưởng Thích Nữ Như Chơn

Ban Trị Sự Phật Giáo Tỉnh Phú Yên

Vô cùng thương tiếc và thành kính Thượng Tọa Thích Minh Phát viên tịch, chóng mau siêu sanh về Phật Quốc.

TM. Ban Trị Sự

Thích Thông Hào

Ðược tin Thượng Tọa thượng Minh hạ Phát viên tịch.

Ban Trị Sự, Ban Giám Hiệu Trường Cơ Bản Phật Học, Ni Viện Dược Sư và Tăng Ni tín đồ vô cùng xúc động.

Chúng tôi đều đến viếng Giác linh dâng nén tâm hương. Ngưỡng nguyện Giác linh Cao Ðăng Phật Quốc.

Trưởng Ðoàn

ÐÐ. Thích Hạnh Thể

Minh không thành tựu hiến toàn chơn

Phát quang bố đức Nam Trung Bắc

Viên Mãn Bồ Ðề xả báo thân

Tự tại khứ lai vô quái ngại

Bất sanh bất diệt tự Ấn Quang.

TM. Môn đồ Tổ Ðình Diệu Ấn

Thích Nữ Diệu Tâm

Hòa Thượng Phổ Quang Viện Chủ Chùa Phước Long, Ấp Hội, Xã Kim Sơn, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang.

Kính viếng.

Thích Phổ Quang

Thượng Tọa Minh Phát

Vội dời gót về cõi Phật

Ðể lại cho chư Tăng Ni Phật tử

Và cho tôi niềm mến nhớ

Và sứ mệnh hoằng dương chánh pháp.

Cầu chúc Thượng Tọa Cao Ðăng Phật Quốc.

Trụ Trì chùa Quan Âm – Phú Nhuận

Sa Môn Thích Thông Bửu

Ðại Tòng Lâm Thích Quảng Giác

Kính viếng Giác linh Cố Thượng Tọa Thích Minh Phát viên tịch. Cầu nguyện Giác linh Cao Ðăng Phật Quốc.

TM. Ðại Tòng Lâm

Thích Quảng Giác

Phần IV

Hồi ức về cuộc đời của Thầy Minh Phát

Điệu Nguyên

Các Tăng Ni, phật tử thường gọi là chú Nguyên vì chú tên Lê Nhựt Nguyên, quy y với Bổn sư thượng Thiện hạ Hòa và Ngài cho Pháp danh là Thích Minh Phát, pháp hiệu Nguyên Đức. Nhà của Ðiệu Nguyên ở xóm vườn Lài, gần đầu ngõ trước chùa Ấn Quang. Cả gia quyến đều tin kính Tam Bảo, thường tới chùa lễ Phật nghe pháp.

Kể từ khi mới chào đời, năm 1956, Ðiệu Nguyên đã có hảo tướng của đức Di Lặc Bồ tát (ưa thỉnh tượng Di Lặc chứa đầy tủ) lại trên mỏ ác đã có ba quần vết cũ của ba liều thuở trước còn lưu dấu ấn. Do đó trong gia đình ai cho ăn đồ huyết nhục thì Ðiệu Nguyên đều phun phèo phèo. Lúc lên hai, ba tuổi thì Ðiệu Nguyên đòi mẹ dắt dẫn qua chùa Ấn Quang để lễ phật nghe kinh. Mỗi lần gặp gỡ với dáng vẻ tròn trịa trong trắng thật dễ thương, chúng tăng đều hoan hỷ theo nụ cười tươi tắn của Ðiệu và thay phiên nhau bồng ẵm nựng nịu; tôi (Thích Minh Thành) là người hun nựng nhiều nhất. Vì thuở nhỏ miệng Ðiệu Nguyên lúc nào cũng thơm tho nên tôi ưa nựng đến đỗi Ðiệu Nguyên phải gỡ tay tôi ra mà chạy ùa vào vòng tay của mẹ. Tôi chẳng chịu thua, liền lên phòng Bổn sư lấy trái cây xuống cho Ðiệu để dụ khị hầu dễ bề thân cận.

Lần lần theo năm tháng lớn lên đến năm sáu tuổi, Ðiệu Nguyên tự mình qua chùa Ấn Quang để gần gũi Tam bảo. Tôi là người thị giả đang hầu Ngài viện chủ nên Ðiệu thường lẩm đẫm theo tôi để dễ ra vào bái kiến Tôn sư. Sau vài lần Tôn sư xoa đầu dạy bảo…điệu Nguyên giao cảm được tình Thầy trò một cách thấm thiết như đã từng liên hệ tự thuở xa xưa rồi; nên bèn thỏ thẻ: “xin Thầy ban cho con một pháp danh để con được quy y và tu học theo Thầy”. Ngài Viện chủ liền mỉm cười nói ngay rằng: “con tên Nguyên nghĩa là nguồn gốc của đạo đức, vậy Thầy cho con pháp danh là Minh Phát, nghĩa là nguồn gốc đạo đức kể từ đây được con làm phát triển huy hoàng xán lạn”. Thế là Ðiệu mừng rỡ bái lĩnh và tươi cười khúc khích mãi, trông cho tới ngày Phật đản 1960 để được chánh thức dự lễ định kỳ truyền trao quy giới.

Sau buổi lễ ấy rồi thì Ðiệu Nguyên càng thường xuyên hơn nữa tới chùa phụ tôi quạt hầu Bổn sư vào buổi sáng và trưa lúc Ngài thọ trai. Mỗi khi Ban hộ niệm Ấn Quang đi dự lễ cầu an, cầu siêu nơi nào mà Ðiệu Nguyên hay biết được liền bén gót theo sau trong chiếc áo tràng đủng đỉnh thật dễ thương. Nếu ai mắc bịnh dây dưa mà có lời than cầu giúp đỡ thì Ðiệu Nguyên liền tự nhiên lấy nước cúng phật, một tay bưng chung nước, một tay bắt ấn cam lồ để trước ngực, miệng khấn nguyện lâm râm, rồi đưa bịnh nhân và bảo “Cứ niệm Phật, uống vào là khỏi”. Hằng ngày ngoài việc phụ tôi hầu Tôn sư, theo chúng tụng Niệm, kinh hành, Ðiệu Nguyên còn hăng hái tham gia cùng chư Tăng và phật tử cổ động đi cứu trợ đồng bào bị hoả hoạn, thiên tai…từ thuở lên bảy tuổi mà đã có lòng từ bi như thế.

Năm lên tám tuổi, Ðiệu Nguyên vốn đã thân cận với Thầy tri sự Thích Huệ Thới trong việc nhà trù và tụng niệm tại chùa; lại thường theo ban Hộ niệm Ấn Quang do đạo hữu Minh Đức làm trưởng ban và thường ủng hộ Ban Từ thiện Ấn Quang do bà Diệu Nhẫn làm trưởng ban; nhất là Ðiệu thường thân cận với tôi trong việc hầu hạ Bổn sư. Nên một hôm nhân người nhà bỏ cá thịt giấu trong đáy chén dưới lớp cơm trắng phủ đầy để ép thử xem sao? Ðiệu Nguyên vừa bưng chén cơm lên, biết ngay là có mùi thịt cá, bèn làm bộ giận rồi dứt khoát rời khỏi nhà sang ở luôn bên Chùa Ấn Quang. Mỗi ngày Ðiệu Nguyên ăn mâm hầu Thầy với tôi hoặc ăn với các vị hành đường. Còn mỗi tối Ðiệu Nguyên ng trong góc phòng của Bổn sư, hoặc trong phòng của tôi hoặc trong phòng của Thầy Huệ Thới, lắm lúc Ðiều nằm chèo queo trên sân thượng. Thật là đơn giản, dễ ăn dễ ngủ và dễ thương làm sao ấy. Mỗi nửa tháng tới kỳ cạo tóc của chúng Tăng thì Ðiệu Nguyên cũng xin được cạo theo, lắm lúc mượn dao bào tự cạo lấy. Thế là coi như Ðiệu Nguyên đã tự xuất gia chớ không làm lễ thế độ hay lễ nhập tự nhập chúng gì cả như các tu sĩ khác.

Năm ấy gặp mùa pháp nạn 1963, Ðiệu Nguyên cũng tình nguyện tuyệt thực theo quý vị Tôn túc chỗ này chỗ nọ rồi đi thăm các bậc lãnh đạo phong trào chống chế độ Ngô Đình Diệm. Lợi dụng tấm thân còn bé bỏng, chánh quyền không lưu tâm, Ðiệu Nguyên nhận nhiệm vụ thông tin cho quý Ngài thượng cấp của Giáo hội. Sau khi ĐT. Dương Văn Minh lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm xong thì Ðiệu Nguyên trở về chùa Ấn Quang xông pha nơi nhà trù trông coi mấy bà nấu ăn. Lắm lúc Điệu vận quần ống cao ống thấp với chiếc khăn vắt vai, vén tay áo gọn gàng, dáng đi ỏng ẹo như một Ni cô gọt món này nấu dâng Bổn sư, chế biến món nọ cúng dường Đại chúng, làm món nào cũng nhanh lẹ khéo léo ai ăn cũng đều khen ngon. Thế là Ðiệu Nguyên đã được sự tín nhiệm của Đại chúng Ấn Quang. Kể từ đó tự dần dần trở thành vị Tri khố của Tổ đình. Về Kinh kệ không thấy học, chỉ siêng tụng niệm theo đại chúng mà mỗi ngày một thuộc nhiều, việc từ thiện mỗi ngày một tích cực, việc hộ niệm mỗi ngày được mở rộng theo năm tháng lên dần.

Thấy thế Bổn sư cho Ðiệu Nguyên đến trường Bồ đề - Chợ lớn để học văn hoá tới hết lớp ba tiểu học. Đến năm 1966, một hôm vì bận lo nấu đám chung thất của Phật tử Ấn Quang nên Ðiệu đi học trễ giờ bị cô giáo quở trách. Nhân đó Ðiệu Nguyên nói “ Tôi cảm ơn cô giáo đã tận tâm dạy dỗ nhưng xét cho cùng thì học già đời cũng chết. Vậy từ nay xin chào cô giáo, tôi không học nữa” rồi thay cho những giờ đi học đó, Ðiệu mướn các truyện Tàu đọc ngấu nghiến đọc hết bộ nào đều nhớ vanh vách bộ ấy. Thấy TV chiếu tuồng nào là Ðiệu biết ngay nó ở bộ nào, vào thời đại nào của Trung quốc. Không bao lâu thì việc bỏ học này của điệu được báo cáo lên Bổn sư. Ngài kêu hỏi lý do thì Ðiệu cũng bạch đáp như trên. Kế đến năm 1967 Bổn sư lại gởi gấm cho Ðiệu theo học chữ Hán với cụ đồ Minh Khởi ở Phú Nhuận, người phát tâm sao chép bộ Đại Luật và in ra hàng trăm bộ cho Tổ đình làm tài liệu để Tăng Ni chuyên học luật. Điệu Nguyên theo học chữ Nho được vài tuần rồi cũng trốn học, bị Bổn sư rầy nên vì sợ Thầy buồn, Điệu ráng đi học thêm vài ba lần nữa rồi cũng tự xin nghỉ học luôn. Sở học văn hóa của Ðiệu Nguyên chỉ tới lớp ba mà mỗi khi có dịp liền xuất khẩu thành thi. Đôi khi quay bên này đọc cho thư ký viết một bài, quay bên kia đọc cho thư ký khác viết một bài khác, bài nào cũng lưu loát cả tình đời lẫn ý đạo. Còn chữ Nho học chưa hết 214 bộ, vậy mà bản chữ Hán nào hay, những câu liễn, kệ nào có người đọc cho nghe qua một lần, sau này vị đọc đó nếu quên thì Ðiệu Nguyên nhắc liền cho. Chẳng những như thế mà có ai xin liễn hoặc kệ văn chữ Hán, Ðiệu Nguyên sẵn sàng ứng khẩu đọc cho viết ngay, đầy những yếu lý nhiệm mầu của Đại thừa Phật giáo.

Đến năm 1971, Tu viện Quảng Đức ở cạnh làng Đại học Thủ đức mở giới đàn, thỉnh Hoà thượng Thích Trí Thủ làm đàn đầu, Bổn Sư liền viết thư gởi Ðiệu Nguyên lên thọ giới Sa di khi xong trở về lễ tạ Bổn sư, Minh Phát được Ngài cho thêm pháp hiệu là Nguyên Đức, ngụ ý rằng từ nay muôn đức đều tu. Năm sau Ngài Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức lại mở lớp Sơ cấp Phật học, được thông báo đến Ấn Quang, Bổn sư bảo Thầy Minh Hạnh dẫn đưa hai hiền đệ là Minh Phát và Minh Lương lên gởi gấm cho nhập học. Được tiếp nhận học nội trú, độ hơn một tháng hai vị lại bỏ học trốn về chùa Ấn Quang.

Dần dà đến năm 1975, chùa Pháp Giới ở gần Cầu Tre quận 11 có mở giới đàn, thỉnh Hoà thượng Thích Hành Trụ làm Đàn đầu, Minh Phát đã đến tuổi hai mươi nên Hoà Thượng Bổn sư chấp thuận cho đi thọ đại giới Tỳ kheo và Bồ tát. Chính nơi đây, Thầy Minh Phát đã nổi danh khắp các tỉnh thành bởi hai bài “Tác bạch cầu thọ đại giới” và “Tác bạch tạ Sư” do Thầy Minh Phát ứng khẩu bái trình. Các giới Sư đều hết lời khen ngợi: “Thật là một người thông minh xuất chúng”.

Quả thật danh bất hư truyền, Thầy Trí Quang, Thầy Hộ Giác….kể cho nghe sự tích gì hay đọc các bộ truyện Tàu, hoặc đọc các truyện tiền thân Phật hoặc nghe qua các bài pháp ngữ nào lọt vào tai rồi thì Ðiệu Nguyên không bao giờ quên, trí như tờ giấy trắng in thứ gì vào là lưu lộ rõ ràng. Từ ngày thọ Đại giới về sau cho đến ngày viên tịch, không có việc khó nào mà Thầy Minh Phát không làm được. Dù có đám đột xuất lớn lao đến đâu của Tổ đình hay của Giáo hội mà được giao phần trai soạn, thì Thầy Minh Phát đều nhất hô bá ứng, cụ biện rất nhanh, phục vụ đầy đủ và ngon lành. Từ nhỏ tới lớn hễ bịnh nhân nào tới bái cầu cứu độ thì đều được bình phục, trừ bịnh nào mà Thầy Minh Phát lắc đầu và tìm cách tránh né thì là vô phương cứu chữa. Nhất là việc thiện xã hội khắp cả nước đều được Thầy Minh Phát chủ động cứu trợ, kết quả thật tài tình thần diệu. Mỗi năm chùa nào có mở trường học khắp cả nước đều được Thầy Minh Phát tổ chức đi cúng dường để hổ trợ cho Tăng Ni tu học. thường trực hàng tuần Thầy Minh Phát đều ủng hộ thực phẩm cho Tăng Ni khu vực Đại Tòng Lâm. Nơi nào có chùa chiền trùng tu hoặc xây dựng thiếu tài chánh thì Thầy Minh Phát đều tùy hỷ trợ cấp ít nhiều cho chóng thành tựu. Đặc biệt đối với các môn đồ đệ tử trong các giới xuất gia, tại gia hoặc nghệ sĩ, Thầy Minh Phát đều ban tặng mỗi vị nhiều bài thơ, bài kệ để khuyến tấn hành giả.

Tóm lại, Điệu Nguyên – Thích Minh Phát suốt đời đã tận tuỵ thực hiện hạnh nguyện từ bi, vô ngã vị tha của một bậc Bồ tát tái sanh. Nguyện cầu Bồ tát Thích Minh Phát sẽ tái hiện Đàm hoa để tiếp tục giáo hóa cõi ta bà đau khổ và phổ độ chúng sanh thời mạt pháp bi thương này.

Pháp huynh Thích Minh Thành.

Đôi dòng hồi tưởng Thầy Minh Phát

Núi đứng nghiêng mình chờ trăng tới,

Tùng ngơ ngác đợi giữa ngàn sương,

Ngửa nghiêng trời đất dị thường,

Sáng nay hạc trắng thẳng đường về Tây.

Ôi hạc trắng đã đi rồi, tùng trúc cũng phất phơ đứng chờ lạnh buốt…. Vũ trụ này trăng hiện nữa làm chi. Thầy đã ra đi để lại sau lưng trận mưa lệ lâm li. Trong lòng tôi tình pháp lữ vừa dậm chân tại đó !

Nhớ lại ngày xưa, khi Thầy còn là chú Điệu Nguyên dễ thương úc mích, tôi đã cảm mến Thầy nên cứ mỗi lần thấy Thầy xách cặp đi theo sau Hòa thượng giám đốc là chúng tôi lén sau lưng nựng một cái mới chạy đi. Thầy quay lại mỉm cười, tôi đã bắt ánh mắt dễ thương và nụ cười hòa nhập.

Thật diễm phúc khi Thầy được trưởng dưỡng giới thân huệ mạng trong ánh từ quang đức hạnh của Hòa thượng. Lại cộng thêm túc duyên sẵn có, nên lớn lên Thầy nghiễm nhiên trở thành viên ngọc quý của Phật pháp. Thầy có trí vô sư chăng? Tôi chưa tìm được câu giải đáp. Chỉ thấy Thầy thông tuệ nội điển lẫn ngoại chương mà không qua trường lớp là tôi đã để trong lòng mình một niềm quý kính rồi. Những bài điếu, bài nguyện, thi kệ, liễn, đối….một lần qua tai là Thầy thông thuộc, dường như đã sẵn có trong tàng thức tự thuở nào. Với Thầy, ai cũng đọc được nét hoan hỷ bao dung trên gương mặt đoan nghiêm khả kính. Được tâm sự cùng Thầy, được sự an ủi động viên của Thầy thì những rối rắm, nhọc nhằn của đời trần dường như tan biến đi, để lại trong tâm hồn một nụ cười độ lượng bao dung.

Ôi phải chăng Thầy đã “thừa Như lai s, hành Như lai sự” vì không phật s nào dù lớn hay nhỏ mà Thầy không đón nhận. Từ miền Bắc xa xôi, qua Trung phần trắc trở, xuống nam bộ mênh mông, đâu đâu gót chân Thầy cũng tới. Những ngôi phạm vũ tòng lâm, trang nghiêm chốn Tổ, Phật học viện đào tạo Tăng tài, đến cả những nơi thiên tai lũ lụt…đều có bàn tay ân cần từ mẫn của Thầy. Chánh điện uy nghiêm cũng có bàn tay Thy xắt gọt. Cõi dương gian thanh tịnh ít nhiều nhờ bàn tay Thầy vận tài góp sức. Nơi âm giới siêu nhờ tấm lòng từ bi của Thầy chuẩn tế trai đàn. Giữa cuộc hồng trần xoay chuyển, sa mạc sanh tử mênh mang, Thầy đã hiện thân nhỏ xuống những giọt cam lồ tươi mát. Thầy đã hiến trọn sự nghiệp cho đạo pháp, đâu tâm tư nào riêng nghĩ cho mình. Thầy sống đơn sơ, mộc mạc đậm nghĩa tình, quý bậc tài đức, kẻ kém hơn mình sẵn sàng nâng đỡ…Thầy Minh Phát! Thầy có biết chăng? Trong tận cùng của hàng vạn con tim đang chờ đợi từ dung của Thầy, Thầy có biết?

Thầy đã đến và đi trong nếp sống đẹp đáng làm mô phạm cho Tăng trẻ ở hiện tại và mai sau. Tùng đang cằn cỗi, đêm tối mịt mờ, núi vẫn đứng lặng, chờ mà sao chim vỗ cánh bằng bay mất…

Giữa đêm trường tịch mịch, đợi chờ bình minh tới,

Ngàn sao khuya đã rụng, cô đưng leo lét tàn,

Vũ trụ vẫn mênh mang, chân lạc lỏng địa đàng,

Trăng đã đến đây chi, mà sao đi vội quá..!

Huệ Nghiêm Cao Đẳng Phật Viện

Thích Minh Thông

Vài nét về Thầy Minh Phát

“Thầy giám đốc mới có một ông đệ tử sao mà giống bà bóng quá?”

Đó là câu nhận xét đầu tiên của chúng tôi khi mới gặp Thầy lần đầu hồi còn là chú tiểu. Thật vậy, với dáng điệu tròn như hột mít, hay mặc bộ đồ xám mỡ gà một mình lơ thơ trước chùa, hết nhìn người này đến người nọ, chú tiểu ấy khác hẳn với mọi người cùng trang lứa. Dáng dấp tròn trĩnh ấy, mới gặp lần đầu nhiều người tự hỏi: “Đây là ông điệu hay cô ni?”. Thêm chiếc miệng cười duyên càng làm cho mọi người dễ nhận lầm Thầy là người khác phái. Điều ngộ nhận này không phải riêng quý Thầy mà cả đến các Ni sư cũng lầm nốt.

Nghe kể lại, ở Nha trang có cuộc lễ Tăng Ni cùng vân tập, chú tiểu Minh Phát nhà ta đứng vào hàng Tăng, bị mấy bà Ni cho là đứng lộn hàng bắt kéo xuống hàng Ni. Nhưng chú tự khẳng định giới tính của mình không nói không rằng trở lại đứng bên hàng Tăng. Bị hiểu lầm, không cự nự không than van trách cứ, tự khẳng định ưu thế Tăng bảo của mình, đó là một đặc tính mỗi lúc càng biểu lộ của Thầy Minh Phát.

Không biết có phải Thầy đã áp dụng câu “Có thực mới vực được đạo” hay không mà từ khi biết việc đến khi nhắm mắt Thầy luôn luôn gắn bó với nhà trù. Sau ngày giải phóng, nhất là sau khi Hòa thượng Giám đốc viên tịch, trách nhiệm nhà trù mới phân công hẳn cho Thầy. Mười lần như một, muốn kiếm Thầy Minh Phát thì cứ xuống bếp. Khăn đỏ vắt vai, quần ống cao ống thấp, dáng đi ngoe nguẩy, tay cầm chiếc vá to tướng nêm nếm thức ăn, càng quá giống bà thường trụ chính hiệu. Chính do tài biến chế của Thầy mà chư Tăng có được những bữa ăn tươm tất, lần lần phong phú hơn.

Sau giải phóng ít tháng, phía trong khuôn viên chùa Ấn Quang, trước phòng phát hành bây giờ, ở sát vách tường, mỗi sáng mọc lên một quán “hủ tiếu chay” vỉa hè, bán cho nội bộ. Mọi người chư Tăng có, Phật tử có, khách vãng lai có, giới xích lô có cùng xúm  lại ủng hộ. Nhờ đó cũng tạm giải quyết vấn đề “Kinh tế nhà chùa” trong giai đoạn khó khăn. Về sau hủ tiếu chay vỉa hè đã tiến ra mặt lộ do người khác quản lý, nhưng phải công nhận người khai sinh ra nó là Thầy Minh Phát.

Hồi sanh tiền, Hòa Thượng Thích Hụê Hưng đã nói: “Minh Phát là một hiện tượng lạ lùng. Nếu kể về học vấn thì ổng có học bao nhiêu mà bây giờ cũng viết sách (đời sống Đức Điều Ngự), mà điều đáng phục là làm văn thơ có hơi hướm biền ngẫu mới tài đó chớ. Những lời tác bạch miệng đầy văn chương và thiền vị, cái đó mới là khó làm. Nếu không có học sẵn đâu từ đời trước thì không thể nào làm được như vậy. Nếu như ở những người khác có thì giờ rãnh rỗi miệt mài thì là do sức học hiện tại, còn đàng này bận rộn suốt ngày có thì giờ đâu mà giở sách lục tìm chớ!”

Thật thế, những bài tác bạch hay bài văn ứng khẩu (đọc cho người chép) của Thầy có những nét đặc biệt cổ kính lại biền ngẫu (đối không chỉnh lắm) nhưng rất hợp thời đầy đạo vị, tạo thành một phong cách riêng mà một số người đã đem áp dụng.

Có một lần tôi xuống phòng Thầy thấy một bà ăn mặc khá sang trọng đến trước ghế quỳ xuống xin cầu điều chi. Thầy với tay ra chai nước để sẵn kế bên đưa cho bà và bảo: “Thôi ! Về uống cái này sẽ hết”. Bà ấy nhận chai nước với nét mặt rạng rỡ biết ơn và lạy như tế sao. Tôi hỏi thì Thầy cho biết: “Mẹ bà ấy hơn 80 tuổi bịnh lâu, xin nước của tôi về uống khỏe lại, nay tới xin thêm”. Tôi hỏi: “Thầy trì chú gì trong đó?” Thầy trả lời: “mình chỉ niệm phật mà thôi, tại họ tin rồi có nghiệm! ông bác sĩ Dương Dậu cũng xin nước của tôi đó”.

Chẳng những cho nước phép mà còn cho thần chú hay ông Phật để đeo nếu ai cầu xin. Trong phòng Thầy bao giờ cũng có sẵn ít nhất vài chai nước lọc, hoặc một hộp chỉ ngũ sắc. Hễ ai xin Thầy lấy đưa cho một cách tự nhiên như cho tiền hay biếu tặng mà không có đọc lâm râm như các Thầy bùa Thầy pháp thông thường. Phải chăng do thần lực tích tụ sẵn có khiến cho “vật qua tay thành thuốc” mà giúp đỡ mọi người chăng?

Người ta biết đến Thầy Minh Phát do sự hào phóng của Thầy trong công tác phật sự. Chỗ này đúc chuông, góp thêm 500 ngàn; chùa quá nghèo cần trùng tu, góp 100 bao xi măng. Nhất là công trình của Thầy tổ, Thầy đã ra sức hoàn thành. Chùa Long Triều, Huệ Nghiêm, Dược sư, Thầy đứng ra lo tiền để tu sữa; Thầy dự định đại trùng tu chùa Phụng sơn nhưng có lẽ chưa đủ duyên nên Thầy ra đi quá sớm.

Mấy lúc sau này, phong trào cứu trợ thiên tai bão lụt ở thành phố dâng cao, chùa Ấn Quang và Giáo hội đã đóng góp một phần đáng kể đều là do công huy động của Thầy Minh Phát. Việc làm của Thầy như chơi mà thiệt. Gặp thiên tai ở miền trung qua thông báo của báo đài, các phật tử tới thăm thì Thầy dặn:

- Kỳ này bão lớn, đồng bào khổ lắm, Chị này bao nhiêu? (Thầy hay kêu mấy bà phật tử lớn tuổi là chị hay bà chị)

- Dạ con xin góp ba triệu.

- Ố! Ba triệu ít quá! thôi năm triệu đi!

- Dạ!

 - Rồi day qua bà khác:

- Bà chị này có tính góp phần không?

- Dạ, con xin góp hai triệu.

- Sao kỳ này ít vậy!

- Còn một tấn mì gói và một số quần áo cũ nữa thưa Thầy!

- Ờ cũng được.

Cứ thế mà hoan hỷ phụng hành phẩm vật cứ thi nhau đổ về hàng tn để đưa đến các vùng bị nạn.

Thỉnh thoảng Thầy cũng dẫn phái đoàn đi ủy lạo mặc dù Phật sự rất nhiều. “Dẫn Phật tử đi cho họ tận mắt thấy cảnh khổ của đồng bào nghèo để họ hăng hái đóng góp chớ!” Thầy cười hề hề trả lời khi có ai lo lắng cho tình trạng sức kh ỏe suy kiệt của Thầy.

Người ta thương Thầy phục Thầy vì Thầy có những đặc điểm:  

- Giữ gìn phạm hạnh

- Chỉ nghĩ đến đại chúng mà ra sức phục vụ.

Không nghĩ riêng về phần mình. Đáng lẽ nếu muốn, Thầy sẽ có một tòa tháp nhiều tầng rực rỡ ở nơi Thầy lựa chọn nhưng đến giờ chót Thầy cũng không một lời nói đến.

Thật là:

Lúc đến không báo trước

Khi đi chẳng giã từ

Đến đi đều tự tại

Trong thế giới an nhiên.

Thích Minh Cảnh

Huệ Quang Tu viện 

Cáo Lỗi

BAN BIÊN TẬP có nhận được nhiều bài viết của Chư vị Tôn túc, Quý Tăng Ni, Phật tử nhưng vì có những bài ý trùng nhau, và do KỶ YẾU có hạn, không thể đăng đầy đủ. Ngoài ra trong tang lễ Cố Thượng Tọa, Ban Tang Lễ nhận được rất nhiều vòng hoa, đối trướng kính viếng, điện tín phân ưu, nhưng Ban Tư Liệu không thu thập đầy đủ kịp thời nên còn rất nhiều thiếu sót. Xin Quý vị niệm tình lượng thứ cho.

BAN BIÊN TẬP

 

xem Phần 3

 

---o0o---
Vi tính: Minh Đạo, Diệu Mỹ. Trình bày: Nhị Tường

Cập nhật: 01-09-2006

---o0o---

 

Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Nhân Vật Phật Giáo VN

Đầu trang

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com