Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Nhân Vật Phật Giáo Việt Nam


...... ... .


 

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan
The Unified Vietnamese Buddhist Congregation of Australia-New Zealand
20 Butler Avenue, Pennington, SA 5031 . Tel: 08. 84478477
154 Edensor Rd, St Johns Park, NSW 2164 Australia.

Tel: 02.96105452. Fax: 02.98238748
_________________________________

 

Lễ tưởng niệm nhị vị Hòa Thượng:
Thích Trí Nghiêm, Thích Giải An.

 

Với lịch sử hơn bốn ngàn năm văn hiến, dân tộc Việt  Nam vẫn giữ vững truyền thống tốt đẹp của con Hồng cháu Lạc dù đã trải qua biết bao thăng trầm vinh nhục.

Về mặt tín ngưỡng các tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng đã giữ vai trò then chốt trong việc chỉ đạo hướng thiện và hướng thượng con người làm thăng hoa cuộc sống và làm đẹp cuộc đời!

Ðó chính là do các bậc Thiền Ðức, những hàng trưởng tử của Như Lai đã một đời đạo hạnh viên mãn xây đắp nên ngôi nhà Phật pháp cho dân tộc.

 Vài năm gần đây, Phật tử  quốc nội và hải ngoại đã phải thương tiếc vĩnh biệt các bậc Tôn sư lương đống. Hòa Thượng Thích Liễu Không, Thích Thanh Kiểm, Thích Ðức Nhuận, Thích Ðồng Thiện, Thích Thiện Siêu ...Mới vừa đây, Phật Giáo Việt Nam lại vĩnh viễn vắng bóng hai bậc Như Lai sứ: Ðại Lão Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm và Hòa Thượng Thích Giải An.

Ngày thứ bảy 01-03-2003, một buổi lễ tưởng niệm chung thất Ðại Lão Hòa Thượng Trí Nghiêm và sơ thất cho Hòa Thượng Giải An đã được Giáo Hội PGVNTN Hải ngoại và Tu Viện Vạn Hạnh tổ chức diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm thành kính tại Tu Viện Vạn Hạnh, Canberra.

 Gần 20 Chư tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Ðại Ðức Tăng Ni vân tập về thủ đô ngày nắng ấm với sự tham dự đông đảo của các Phật tử Canberra và Sydney.

Mở đầu buổi lễ, Thượng Tọa Viện Chủ Tu Viện Vạn Hạnh Thích Quảng  Ba ngõ lời tán thán công đức, đạo hạnh và tỏ lòng thương tiếc bậc ân sư mà Thượng Tọa đã được thọ pháp ba năm giáo huấn cũng là thời gian được cận kề khi Ðại Lão Hòa Thượng phiên dịch bộ Kinh Ðại Bát Nhã Ba La Mật.

Tiếp theo, ÐÐ Thích Ðạo Phổ đã ngậm ngùi nhắc lại tiểu sử của Cố Hòa Thượng từ khi Ngài xuất gia tu học vào độ tuổi xuân xanh. Sau 19 năm tu học Ngài đi hoằng hóa bằng việc lưu hành diễn giảng giáo lý và trở thành vị giảng sư kỳ cựu tài danh.

Mặc dù bận nhiều Phật sự về lãnh đạo và hoằng hoá, Ngài vẫn tinh tấn chăm lo việc phiên dịch kinh luận để tiếp dẫn hậu lai, như Kinh Lời Vàng, Luận Thành thật, Kinh Phổ Môn Giảng lục, Kinh Pháp Hoa giảng lục, Kinh Ðại Bát Nhã Ba La Mật và mười bộ kinh nhỏ khác.

Ðặc biệt, Hòa Thượng với hạnh nguyện biệt mật không muốn tôn danh hiển vị nên âm thầm hoằng pháp bằng cách đóng cốc 13 năm miệt mài dịch thuật Kinh điển. Vĩ đại nhất là bộ Kinh Ðại Thừa Bát Nhã mà lịch sử xưa nay nước Việt Nam chưa ai thực hiện được.

Hòa Thượng đã hoàn tất với ước lượng độ năm triệu chữ (5,000,000). Ðây là niềm vui chung cho gia tài Pháp Bảo văn hóa Phật Giáo Việt Nam mà muôn đời hậu thế sẽ mãi mãi  nhớ ơn Ngài.

Tiếp theo, ÐÐ Thích Hạnh Hiếu thành kính đọc tiểu sử của Hòa Thượng Giải An, Hòa Thượng đã nhập chúng tu học suốt thời niên thiếu khi vừa tròn 14 tuổi và là trưởng pháp tử của Hòa Thượng Khánh Tín chùa Thọ Sơn.

Hai mươi sáu năm sau, Ngài bắt đầu du hóa để  hoằng dương Phật pháp. Năm 1963 bùng nổ cuộc đấu tranh chống chế độ gia đình trị Ngô Ðình Diệm kỳ thị  tôn giáo. Ngài là người lãnh đạo Tăng Tín đồ Quảng Ngãi trực diện đấu tranh với chế độ độc tài cho đến ngày thành công mỹ mãn.

Với đạo phong giới đức thanh tịnh, Ngài luôn là hình ảnh sáng chói, là bậc đạo thọ mô phạm cho Tăng tín đồ quy ngưỡng.

Than ôi ! Phật Giáo Việt nam từ nay vĩnh viễn vắng bóng bậc tôn sư lương đống, nhưng hương thơm đạo đức và oai nghi thánh hạnh của hai Ngài vẫn lưư danh muôn thuở !

Sau đó Thượng Tọa Thích Bảo Lạc Tổng Thư Ký HÐÐH thay mặt Hội Ðồng Giáo Phẩm, chư tôn đức Tăng Ni đọc lời ai điếu trong nghẹn ngào đầy cảm hoài:

"Gió cuốn mây bay, bầu trời chuyển động, bậc hiền Tăng, khoác chiếc hoàng y, thoắt một sát na, Thầy đã lên miền vui Cực Lạc!

Hào quang sáng tỏ, cõi đất lung linh, hàng đệ tử chờ vầng kim sắc, thu nhỏ tăng kỳ. Nở nào quên chúng khổ Tà Bà ! (do HT Huyền Tôn tác)

Tất cả Tăng Ni Phật tử bùi ngùi xúc động cài mảnh vải tang vàng lên áo.

"Ướt lệ không rơi trên tang vải
Nhưng ướt lệ lòng mãi mãi ghi "

(Chúc Khâm)

Tiếp theo phần tụng niệm là lễ cung tiễn giác linh. Nghi thức hòa điệu trong lời tán tụng dâng hương cúng Phật, cầu nguyện hồi hướng công đức nhị vị Hòa Thượng thượng phẩm thượng sanh để chóng quay lại cõi Ta Bà hóa độ chúng sinh.

Lời cảm tạ sau cùng của TT Thích Quảng Ba đến chư tôn Ðức Tăng Ni và Phật tử các chùa Pháp Bảo, Huyền Quang, Phổ Minh, Thanh Minh Thiền viện, Trúc Lâm, Minh Giác, Nguyên Thiều...đã hoàn mãn buổi lễ tưởng niệm trong sự thành tâm cung kính đầy cảm xúc.

Hơn bao giờ hết, người con Phật càng chiêm nghiệm lý vô thường của vạn pháp và phương cách đối trị mà Ðức Thế tôn đã ân cần giảng dạy để phá tan màn vô minh cho chúng sinh hầu vượt qua khỏi dòng sinh tử luân hồi.

Thành kính nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ giác linh của nhị vị Hòa Thượng:

Thiên Phật thùy thủ,
Quả chứng nhị nghiêm
Hoàn lai thử giới,
Quảng độ quần sanh.

Thành kính nguyện cầu chư Phật chư Bồ Tát gia hộ cho môn đồ pháp quyến sơn môn và Tăng Ni Phật tử được an lành để cùng nhau dựng xây phật pháp được hưng long.

Buổi lể chấm dứt vào khoảng 12,30 giờ trưa cùng ngày trong niềm an lạc của mỗi người tham dự.

Nam mô A Di Ðà Phật 

Phật tử Tâm Huệ

Sydney 03-03-2003

 

Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Chùa Tại Úc

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com

Cập nhật ngày: 01-01-2003