Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Nghi Lễ Phật Giáo


...... ... .


 
KINH TỤNG HẰNG NGÀY

TỔNG HỢP 49 KINH CĂN BẢN CỦA HAI TRUYỀN THỐNG PHẬT GIÁO NAM TÔNG VÀ BẮC TÔNG

Tỳ-kheo Thích Nhật Từ
biên soạn

---o0o---

 

KINH PHƯỚC ĐỨC

Thứ bảy

 

Đây là những điều tôi được nghe thời Đức Thế Tôn còn cư trú gần thành Xá-vệ, tại tu viện Cấp Cô Độc, trong vườn cây Kỳ-đà. Hôm đó trời đã vào khuya, có một vị thiên hiện xuống tham vấn Người, hào quang và vẻ đẹp của thiên giả làm sáng cả vườn cây. Sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn, vị thiên giả xin tham vấn Người bằng một bài kệ:      O

 

Thiên và nhân thao thức

Muốn biết về phước đức

Để sống đời an lành

Xin Thế Tôn chỉ dạy.

 

Khi ấy, Đức Thế Tôn tán thán vị thiên nhân và lần lượt chỉ dạy mười phương pháp nuôi lớn phước đức như sau:     O

 

1. Phương pháp thứ nhất là

"Lánh xa kẻ xấu ác,

Luôn thân cận người hiền,

Tôn kính bậc đáng kính,

Là phước đức lớn nhất."             O

 

2. Phương pháp thứ hai là

"Sống trong môi trường tốt,

Được tạo tác nhân lành,

Được đi trên đường chánh,  

Là phước đức lớn nhất."             O

 

3. Phương pháp thứ ba là

"Có học có nghề hay,

Biết hành trì giới luật,

Biết nói lời ái ngữ,  

Là phước đức lớn nhất."             O

 

4. Phương pháp thứ tư là

"Được cung phụng mẹ cha,

Yêu thương gia đình mình,

Được hành nghề thích hợp,

Là phước đức lớn nhất."             O

 

5. Phương pháp thứ năm là

"Sống ngay thẳng bố thí,

Giúp quyến thuộc thân bằng,

Hành xử không tỳ vết,

Là phước đức lớn nhất."             O

 

6. Phương pháp thứ sáu là

"Tránh không làm điều ác,

Không say sưa nghiện ngập

Tinh cần làm việc lành,

Là phước đức lớn nhất."             O

 

7. Phương pháp thứ bảy là

"Biết khiêm cung lễ độ

Biết đủ và nhớ ơn,

Không bỏ dịp học đạo,

Là phước đức lớn nhất."             O

 

8. Phương pháp thứ tám là

"Biết kiên trì, phục thiện,

Thân cận giới xuất gia,

Dự pháp đàm học hỏi,

Là phước đức lớn nhất."             O

 

9. Phương pháp thứ chín là

"Sống tinh cần tỉnh thức,

Học chân lý nhiệm mầu,

Thực chứng được Niết-bàn,

Là phước đức lớn nhất."             O

 

10. Phương pháp thứ mười là

"Hành xử trong nhân gian,

Tâm không hề lay chuyển,

Phiền não hết, an nhiên,

Là phước đức lớn nhất."             O

 

Để chấm dứt bài pháp ngắn gọn nhưng sâu xa và thiết thực này, Đức Phật đã khuyến khích đại chúng bằng bài kệ sau đây:  

"Ai sống được như thế

Đi đâu cũng an toàn,

Tới đâu cũng vững mạnh,

Phước đức của tự thân."

Sau khi nghe Đức Phật tuyên dương mười cách thức tạo phước đức, toàn thể đại chúng đều vui mừng chưa từng có và phát nguyện làm theo. O

 

  Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật. (3 lần, xá 3 xá) OOO

--- o0o ---

Mục lục

Ý nghĩa tụng Kinh | Hướng dẫn hành trì | Nghi thức dẫn nhập

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18

19 |20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27| 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33

34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41| 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48

Phụ lục:  pl1-pl1a| pl2a-c | pl2d-l | pl2m-q | pl 2s-xpl3pl4 | pl5

Sám nguyện và hồi hướng

--- o0o ---

| Thư Mục Tác Giả |
--- o0o ---
Chân thành cảm ơn Thầy Nhật Từ đã gởi tặng bản Kinh điện tử này
( Quang Duc Website 04/2002)
--- o0o ---
Trình bày :  Nguyên Hân- Nguyên Phúc

 

Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Nghi Lễ Phật Giáo

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:

quangduc@quangduc.com

Địa chỉ gởi thư qua bưu điện : Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic 3060. Australia

Cập nhật ngày: 01-04-2002