Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Nghi Lễ Phật Giáo


...... ... .


 
KINH TỤNG HẰNG NGÀY

TỔNG HỢP 49 KINH CĂN BẢN CỦA HAI TRUYỀN THỐNG PHẬT GIÁO NAM TÔNG VÀ BẮC TÔNG

Tỳ-kheo Thích Nhật Từ
biên soạn

---o0o---

 

KINH NHỔ MŨI TÊN SẦU MUỘN

Thứ mười bảy

 

- Sau cơn bệnh hoành hành ác nghiệt,

Cướp linh hồn hoàng hậu Bát-đà,

Bấy giờ chúa thượng Mun-đa

Vô cùng sửng sốt, xót xa, bàng hoàng.

Vua đau khổ chẳng màng triều chính,

Việc thường ngày cũng định bỏ luôn,

Cả ngày ủ rũ, u buồn,

Ngồi bên thi thể xót thương vợ hiền.   O

***

- Gọi thân tín bình sinh như bạn,

Pi-ja-ka thân cận đến ngay,

Đức vua truyền đặt quan tài,

Cái trong lồng với cái ngoài cho lâu.

- Khi công việc trước sau xong cả

Đức vua ngồi buồn bã bi ai,

Xót lòng hiền hữu tâu bày,

Xin vua đến gặp bậc thầy của ông.  O

- Nhờ Tôn giả Nan-đà chỉ dạy,

Để đức vua thoát nỗi muộn phiền,

Nhà vua thuận ý tấu trình,

Cận thần cho kẻ báo tin dọn đường.

- Để tránh sự bất tường thất lễ,

Để đẹp lòng quan hệ quân vương,

Còn mình chuẩn bị yên cương,

Đến nơi Tôn giả tìm đường giúp vua.  O

- Nhìn phong thái thượng thừa Tôn giả,

Đã gợi lòng thiện cảm sâu xa,

Đức vua cung kính thật thà,

Tỏ bày hết nỗi xót xa lòng mình.

- Mong Tôn giả tận tình cứu rỗi,

Để cõi lòng thoát nỗi bi ai,

Kiếp người sao lắm đắng cay,

Vô thường sanh diệt đổi thay cuộc đời.   O

- Tâu đại vương: bị già bị bệnh,

Bị suy tàn, biến hoại, diệt vong,

Ai người mong cảnh đó không,

Thế mà nó tới đừng hòng thoát qua.

- Đã đến lúc tuổi già bệnh hoạn,

Đã chết rồi biến hoại tiêu vong,

Dù cho thương tiếc não nùng,

Không sao ngăn được nó đừng xảy ra.   O

- Nó không thể vì ta dừng lại,

Quy luật này không loại một ai,

Sinh ra rồi chết một ngày,

Sa-môn thần thánh hay ngay cả trời.

- Tâu đại vương, xin người tâm niệm,

Chẳng riêng vì thân quyến mình đâu,

Già nua bệnh hoạn bấy lâu,

Đến hồi biến hoại đi vào diệt vong.   O

- Kiếp sống vốn trong vòng sanh tử,

Không cách gì thoát khỏi được đâu,

Quy luật sanh diệt nối nhau,

Vậy nên người chớ thương đau làm gì.

- Xin đại vương chớ vì thương tiếc,

Mà lơi là công việc bỏ bê,

An lòng gác chuyện sầu bi,

Tử sinh, sinh tử có chi bận lòng. O

- Duyên cầm sắt nghĩ rằng đã đủ,

Đại vương nên tự chủ lòng mình,

Trở về chấn chỉnh triều đình,

Đừng cho nổi loạn bất bình xảy ra.

- Đừng bi lụy xót xa thương tiếc,

Đau thương thường nối tiếp đau thương,

Bình tâm tỉnh trí lo lường,

Đừng cho tên độc đau thương hại mình.

- Vì quy luật tử sinh muôn thuở,

Đâu phải điều dành để riêng ai,

Vậy nên xin chớ u hoài,

Để tâm yên tĩnh, khổ này sẽ vơi. O

- Vua Mun-đa lắng nghe tôn giả,

Bỗng như vừa chợt tỉnh cơn mê,

Dẹp điều phiền muộn sầu bi,

Hiểu rằng sinh tử thường khi vậy rồi.

- Vua cung kính chắp tay khéo hỏi:

Diệu pháp này Ngài gọi tên chi ?

Nan-đà đáp, pháp xả ly:

“Nhổ mũi tên độc sầu bi muộn phiền.”  O

***

- Vừa cảm nhận được niềm an lạc,

Đức vua liền khen ngợi lành thay !

Phương thần nhổ muộn sầu này,

Con nhờ pháp  ấy mà nay hết sầu.

- Rồi nhà vua vái chào Tôn giả,

Để nói lời từ giã lui ra ;

Quay sang người bạn nói là,

Hỏa thiêu hoàng hậu của ta xong rồi.

- Hãy xây tháp cho người thỏa nguyện,

Kể từ mai mọi chuyện như thường,

Hàng ngày ta lại đăng đường,

Chăm lo triều chính an khương nước nhà. O

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật. (3 lần, xá 3 xá) OOO  

--- o0o ---

Mục lục

Ý nghĩa tụng Kinh | Hướng dẫn hành trì | Nghi thức dẫn nhập

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18

19 |20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27| 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33

34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41| 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48

Phụ lục:  pl1-pl1a| pl2a-c | pl2d-l | pl2m-q | pl 2s-xpl3pl4 | pl5

Sám nguyện và hồi hướng

--- o0o ---

| Thư Mục Tác Giả |
--- o0o ---
Chân thành cảm ơn Thầy Nhật Từ đã gởi tặng bản Kinh điện tử này
( Quang Duc Website 04/2002)
--- o0o ---
Trình bày :  Nguyên Hân- Nguyên Phúc

 

Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Nghi Lễ Phật Giáo

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:

quangduc@quangduc.com

Địa chỉ gởi thư qua bưu điện : Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic 3060. Australia

Cập nhật ngày: 01-04-2002