Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Nghi Lễ Phật Giáo


...... ... .


 
KINH TỤNG HẰNG NGÀY

TỔNG HỢP 49 KINH CĂN BẢN CỦA HAI TRUYỀN THỐNG PHẬT GIÁO NAM TÔNG VÀ BẮC TÔNG

Tỳ-kheo Thích Nhật Từ
biên soạn

---o0o---

KINH MƯỜI PHÁP ĐẾN BỜ KIA

Thứ ba mươi bốn

 

Ðường tu bố thí đứng đầu,

Vị tha là tánh, vô cầu là tâm.

Không vì thương ghét sơ thân,

Bàn tay ban bố nào phân biệt gì.  O

Hy sinh ngoại vật tứ chi,

Hoặc luôn mạng sống, sá gì huyễn thân.

Phật xưa pháp độ vẹn toàn,

Chúng con nguyện bước theo chân Ðại Từ. O

***

Thiện nhân giới hạnh nghiêm trì,
Nói làm suy nghĩ luôn khi giữ gìn,
Nuôi ý lực, dưỡng tâm lành,

Cắt dây trói buộc, phá thành tham sân.  O

***
Xuất gia vốn hạnh ly trần,
Quyết ra nhà lửa, bỏ thân luân hồi.
Lợi danh quyến thuộc xa rời,

Ðộc cư thanh tịnh sống đời xả ly.   O

***
Ðèn tâm trí tuệ sáng ngời,
Bởi vô lượng kiếp vun bồi huệ căn.
Phân minh thiện ác giả chân,

Ðiều hay chuộng học, noi gương bạn lành.  O

***
Chính do nghị lực tinh cần,
Vượt qua bể ái chứng thân đại hùng.
Kiên trì giữa cuộc lao lung,
Càng nhiều chướng ngại thêm công tu hành.O

***
Ðức tu nhẫn nại vẹn toàn,
Nuốt điều cay đắng nuôi phần tinh anh.
Chông gai khéo tạo tâm thành,

Xưa nay nguyện lớn hành trình gian nguy.   O

***
Thiện hiền chân thật không ngoa,
Quí gìn lẽ thật như là bảo châu.
Chân tâm ấy đạo nhiệm mầu,

Nói làm nhất quán cho dù hiểm nan. O

***
Bởi do chí nguyện dẫn đường,

Biết nơi cứu cánh mà nương lối về.

Bờ kia là đạo bồ-đề,

Tự lòng đã quyết bến mê phải lìa. O

***
Tâm từ hạnh lớn bao la,
Chúng sanh bốn loại chan hoà tình thương.
Lòng như cam lộ suối nguồn,

Rải ban phúc lạc, lệ tuôn quản gì. O

***

An nhiên hành xả giữa đời,
Khen chê, được mất, khổ vui: thường tình.
Ðiều tâm, giữ ý quân bình,

Trong cơn tao loạn, biết gìn chánh tri.  O

***
Từ trong bể khổ cuộc đời,
Ðại hùng lập nguyện cứu người cứu thân,
Ba-la-mật, hạnh vẹn toàn,
Dám quên mạng sống, quyết tâm thực hành.
Nhờ ân Thiện Thệ Cha Lành,

Muôn loài vượt thoát tử sanh luân hồi.  O

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật. (3 lần, xá 3 xá) OOO

---o0o---

Mục lục

Ý nghĩa tụng Kinh | Hướng dẫn hành trì | Nghi thức dẫn nhập

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18

19 |20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27| 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33

34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41| 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48

Phụ lục:  pl1-pl1a| pl2a-c | pl2d-l | pl2m-q | pl 2s-xpl3pl4 | pl5

Sám nguyện và hồi hướng

--- o0o ---

| Thư Mục Tác Giả |
--- o0o ---
Chân thành cảm ơn Thầy Nhật Từ đã gởi tặng bản Kinh điện tử này
( Quang Duc Website 04/2002)
--- o0o ---
Trình bày :  Nguyên Hân- Nguyên Phúc

 

Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Nghi Lễ Phật Giáo

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:

quangduc@quangduc.com

Địa chỉ gởi thư qua bưu điện : Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic 3060. Australia

Cập nhật ngày: 01-04-2002