Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Chết & Tái Sinh


...... ... .

 

 

Bí Ẩn Về Tiền Kiếp Hậu Kiếp

Đoàn Văn Thông

---o0o---

 

Lời Mở Đầu

Chương 1: Bí Ẩn Về Tiền Kiếp Hậu Kiếp

Luân Hồi, Tái Sinh Là Gì?

Ý Nghĩa Sâu Xa Của Hai Chữ Luân Hồi.

Vai Trò Của Linh Hồn Trong Sự Luân Hồi Tái Sinh.

Linh Hồn Có Hay Không?

 

Chương 2: Luân Hồi Qua Các Tôn Giáo

Ấn Độ Là Cái Nôi Cơ Bản Của Thuyết Luân Hồi Tái Sinh

Đạo Lý Nhân Quả.

Đạo Lý Luân Hồi.

Thuyết Luân Hồi Và Những Tôn Giáo Khác

 

Chương 3: Dấu Tích Luân Hồi

Dấu tích luân hồi là dấu ấn của một thời quá vãng

Vết Chàm, Vết Bớt, Vết Sẹo Trên Da Trẻ Sơ Sinh

Những Trường Hợp Chứng Minh

Hài Nhi Có Đuôi.

Hài Nhi Có Sừng, Có Gạc

Người Có Nhiều Vú.

Người Voi

Người Có Lông Như Lông Thú.

Những Dấu Tích Kỳ Dị Khác

Một Số Suy Đoán Từ Các Dạng Thể Kỳ Lạ Bẩm Sinh.

 

Chương 4: Dấu Tích khác Liên Hệ Đến Hiện Tượng Luân Hồi

Dấu Tích Luân Hồi Biểu Hiện Qua Tật Bệnh, Những Khổ Đau Của Xác Thân 

Ứng Dụng Của Hiện Tượng Tiền Kiếp Vào Phép Trị Bệnh.

Dấu Tích Luân Hồi Biểu Hiện Qua Tài Năng.

Dấu Tích Luân Hồi Biểu Hiện Qua Sự Yêu Thích Chán Ghét Hay Nhớ Lại Một Nơi Chốn Nào Đó

Dấu Tích Luân Hồi Biểu Hiện Qua Những Người Liên Hệ, Thân Thuộc

Dấu Tích Luân Hồi Biểu Hiện Qua Giấc Mộng

 

Chương 5. Con Ranh Con Lộn Là Gì?

 

Giải Thích Sự Kiện Con Ranh, Con Lộn

Giải Thích Theo Khoa Tử Vi, Lý Số:

Giải Thích Theo Thuyết Nguy Hiểm

Giải Thích Theo Hiện Tượng Luân Hồi, Quả Báo

 

Chương 6. Để Quên hay Nhớ Lại Kiếp Trước 

 

Nếu Có Luân Hồi, Tại Sao Lại Không Nhớ Tiền Kiếp?

Vai Trò Của Thôi Miên Trong Vấn Đề Nhớ Lại Tiền Kiếp

Tuổi Tác Và Khả Năng Nhớ Lại Tiền Kiếp

Trẻ Con Và Vấn Đề Nhớ Lại Tiền Kiếp

Những Người Đi Vào Quá Khứ.

Những Người Thấy Trước Tương Lai

Những Nhà Tiên Tri Ấn Độ.

Những Nhà Tiên Tri Trung Hoa Và Việt Nam.

Những Nhà Tiên Tri ở Hoa Kỳ

 

Chương 7. HiệnTượng Luân Hồi

Giải Thích Một Số Thắc Mắc Của Con Người Từ Cổ Đại Đến Nay.

Chuyện Ngài Thống Chế Nhân Từ.

Tên Sát Nhân Bị Bắt

Lời Khai Của Bọn Tội Phạm

Giờ Đền Tội

Các Chu Kỳ Lịch Sử Và Thời Đại Có Liên Hệ Đến Sự Chuyển Sinh.

Trường Hợp Trẻ Con Sống Với Thú Rừng:

Vấn Đề Chuyển Sinh Giữa Người Và Thú:

Vấn Đề Linh Hồn Chuyển Vào Bào Thai

Một số giải thích về hiện tượng chuyển sinh:

Vấn đề những cặp sinh đôi sống cách ly nhau:

Vấn Đề Sự Trùng Hợp Lạ Lùng Giữa Những Người Không Cùng Huyết Thống.

Chuyện hoàng đế Umberto đệ nhất và người chủ quán.

Những chuyện trùng hợp lạ lùng

 

Chương 8. Những Bằng Chứng Về Tái Sinh

 

Trường Hợp Thai Nhi Có Dấu Tích Luân Hồi.

Sự Tái Sinh Của Những Vị Hóa Thân

Kết Luận

 

 

Lời Mở Đầu
 

Khi nói đến Nhân và Qu tc là bao hàm ý nghĩa rng ln ca Luân hi. Luân hi là s chuyn biến xoay vn tr li. Con người chết đi không phi là hoàn toàn mt hn. Thân xác s tan rã theo cát bi nhưng còn mt phn vô cùng linh hot và vn hin hu đó là linh hn. Mi s, vt trong vũ tr, thiên nhiên đều chu s tác động ca luân hi, nhân qu. Như nước chng hn, trong thiên nhiên, nuc bc thành hơi, hơi nước đọng li thành mây rơi xung thành mưa, mưa chy tràn ra đất, qua sông sui, h và chy ra bin. Ri hơi nước li bc lên cao gp lnh ngưng t thành mây ri thành mưa, c thế mà Nước luân hi chuyn tiếp mãi chng bao gi mt c. Tương t như thế: đất gió, la cây ci, thú vt, con người, tt c đều chuyn biến theo lut Luân hi nhân qu. Trong vũ tr cũng vy, s xut hin tun t ca ngày và đêm, s hình thành và hy dit để ri phát sinh mt tri khác. Trong vũ tr có vô s mt tri, chúng cũng đều phát sinh, phát trin và hy dit. Qu đất chúng ta đang cũng cùng s phn y để ri qu đất khác li được sinh ra. C vũ tr đều chu chung quy lut y. Nhng gì đã có sinh thì phi có t nhưng rõ ràng qua nhn thc ca ngũ quan con người thì khi đã t tc là không còn gì na. Nhưng thc tế lúc t li là lúc khi đầu ca sinh. Ch có cái gì không sinh ra mi gi là không b hy dit mà thôi. Vì thế mi có câu Hu sinh, hu t, hu luân hi. 

 Vô sinh, vô t, vô luân hi. 

 Lut nhân qu không phi là lut riêng có tính cách tôn giáo. Trong vũ tr, thiên nhiên, mi s vt đều chu lut nhân qu, đó là lut chung ca t nhiên. Nhân qu luôn luôn có s tương quan mt thiết vi nhau và ngay trong nhân đã có qu và ngay trong qu đã có nhân. Vì thế t nhân đến qu và t qu đến nhân phi có s chuyn hóa y liên quan vi nhau rt cht ch, chính s tương quan chuyn hóa liên tc y mà s tun hoàn ca tri đất, vũ trũ được điu hòa bng không s to s bt hp, ri lon. 

 Hin tượng nhân qu thường phi qua mt thi gian chuyn hóa và thi gian y dài, ngn còn tùy s kin, s vt, s tác động. v.v... 

 Vi trùng đột nhp cơ th phi qua mt thi gian mi tàn hi được cơ th, s chuyn hóa ca bào thai trong bng người m phi qua mt thi gian, s chuyn hóa t tui tr đến tui già cũng phi tri qua mt thi gian.v.v... Đôi khi t nhân đến qu có th xy ra rt nhanh hay rt chm chp như s tác động ca hai lung đin âm dương phát sinh dòng đin, sc nóng hay xt ra la hoc phát ra ánh sáng.v.v... hoc hin tượng to sơn, ni núi, hin tượng xâm thc trong thiên nhên... 

 Hin tượng nhân qu thy rõ trong thiên nhiên: 

 - Hin tượng địa cht: 

 Đây là nhng hin tượng xut hin chm chp như hin tượng đất bi, hin tượng xâm thc, xói mòn ca gió, ca nước lên đất đai, núi đồi. Có khi phi my triu năm mi chuyn biến thy rõ kết qu t nhân đến qu như to sơn (ni núi). S si, st ca đáy bin, bin rút khi lc địa hay bin chiếm lc địa. Đọc các giai đon phát sinh s sng và s hình thành qu đất chúng ta mi thy nhân và qu liên quan tác động lên nhau qua mt thi gian rt dài có khi hàng triu hay hàng t năm. 

 Ngoài ra còn có nhng hiên tược xut hin nhanh chóng như gió mnh gây ra sóng ln, bão t, Nguyên nhân (Nhân) to ra gió (Qu) là s chuyn dch mau l mnh m ca không khí. Gió phát sinh là do không khí vùng nào đó b loãng khiến không khí ca vùng kế cn chuyn đến đểđắp và s chuyn động ln ca không khí như vy đã phát sinh ra gió bão... St sét phát sinh là do hai lung đin âm dương t các đám mây đến gn nhau. Lt li phát sinh do mưa nhiu, nước không thoát kp dâng cao. v.v... Mưa là do hơi nước bc lên gp lnh to thành mây ri thành mưa. v.v... 

- Hin tượng sinh vt hc. 

 Các sinh vt t vi trùng, vi khun, bào t, nm mc v`i kích thước vô cùng nhđến các loài sâu, kiến, chim chóc, trâu bò, voi nga và loài người cũng đều chu lut Nhân qu chi phi. Nhân và qu y luôn luôn tuân theo mt quy lut cht ch đó là nhân nào qu y. T sinh vt li ti cho đến loài to ln, loài nào sinh loài đó như voi kết hp (Nhân) vi voi s sinh ra voi con (Qu). Voi con qua mt thi gian s ln lên, khi trưởng thành li kết hp vi mt voi khác (cùng loài) để li sinh ra voi. 

  thc vt cũng vy t nhng loài rt nh phi nhìn qua kính hin vi đến nhng loài to ln như Thông, Tùng, Bác, Đại Th. v.v... cũng đều tri qua các giai đon chuyn hóa ca Nhân và qu. Ht bí (Nhân) gieo xung đất s ny mm, phát trin thành cây Bí (Qu), cây lúa cây táo, cây cà chua cũng vy loài nào sinh ra loài đó. Khi cây ln lên li sinh hoa kết qu tiếp tc. 

  đây còn thy rõ thi gian, giai đon chuyn biến t nhân đến qu có khi rt lâu dài to thành mt vòng chuyn biến mà các nhà sinh vt hc gi là chu trình và trong mi chu trình hóa, thot nhìn qua tưởng chng như phc tp riêng r khác nhau nhưng thc s cái chung nht đều nm trong cái thành, tr, hoi, không, sinh, lão, bnh t để ri chuyn vòng tr li theo lut luân hi, tái sinh. 

 Schoperhauer đã viết: "Cái tượng trưng đích thc ca thiên nhiên muôn nơi và muôn thu vn là cái vòng tròn bt dit. Cái vòng tròn đó là biu thc ca s xoay vn, tr li có định k. Đó là hình thc ph biến nht trong thiên nhiên, mt hình thc ph quát mà thiên nhên th hin mi s vt, t s chuyn vn ca các thiên th, các hành tinh trong vũ tr, cho đến s sng chết ca các sinh vt. Chính nh s tr li này mà duy trì được đời sng trường tn." 

 ... Người và vt có chết đi thì đó cũng ch là hin tượng b ngoài vì bn th đích thc ca chúng vn tn ti sut thi gian y. 

 Đối vi người Đông phương, thuyết Luân hi xut hin t lâu, và trong dân gian lut qu báo luân hi được xem nhưđiu t nhiên. "Làm ác gp ác", " hin gp lành", "Để đức li cho con". v.v... là nhng câu bình thường trong ý tưởng và trên ca ming mi người nht là nhng người bình dân, dù h không phi là người theo Pht giáo. Trái li, đối vi người Tây phương, thuyết Luân hi vn còn nhiu xa l vi h cách đây my thế k. Ch gn đây, khi nhng nhà Tâm lý hc. Sinh lý hc, các nhà khoa hc h bt đầu đi sâu vào vn đề nghiên cu các hin tượng tái sinh k l mà thnh thong xut hin trong cuc sng thì vn đề mi được khơi dy và t đó s tìm hiu bt đầu phát trin mnh m hơn và dĩ nhiên dù mun dù không, các nhà khoa hc cũng phi tiến sâu vào lãnh vc nghiên cu thuyết luân hi, tái sinh, nghip qu... ca đạo Pht. Đã t lâu đối vi người Tây phương, hin tượng tái sinh qu tht là mt hin tượng l lùng nếu không mun nói là k quái và đôi khi được gán cho là chuyn huyn hoc đầy v mơ h mê tín. Đối vi tín đồ Ky Tô giáo thì hin tượng tái sinh li càng khó được chp nhn và được coi như là "mt trong nhng loi tín ngưỡng ngoi đạo." 

 Tuy nhiên, mc cho s bài bác, chng đối, ch trích hin tượng liên quan đến s luân hi, tái sinh vn tiếp tc din ra khp nơi và đối vi con người, tái sinh vn tiếp tc din ra khp nơi và đối vi con người, không hiếm nhng trường hp tái sinh đã xut hin các quc gia: Không riêng n Độ mà Vit Nam, Trung Hoa, Th Nhĩ K, Tích Lan, Tây Tng, Miến Đin, Thái Lan, A Phú Hãn, An, Pháp, Hoa K, Đức, Ý, Đan Mch, Hòa Lan, Liban và c nhng dân tc khác như người da đỏ Bc M châu chng hn. Các hin tượng xut hin ngày càng nhiu là nhng bng chng rõ ràng v s kin tái sinh, tin kiếp và cũng chính nhng bng chng này đã khiến có s xích li gn nhau hơn ca các triết gia, các hc gi, các nhà khoa hc mà phn ln người Tây phương trong vn đề hp tác, tìm hiu, nghiên cu hin tượng các hin tượng liên quan đến tái sinh, luân hi. 

 Chưa bao gi các nước Tân Phương li xut hin vô s nhà nghiên cu, đi sâu vào vn đề tái sinh, luân hi như hin nay, cũng như chưa bao gi đề tài thuc lãnh vc này li được tho lun vi tính cánh nghiêm túc qua các cuc hi tho, din thuyết, thuyết trình hoc qua báo chí, sách v nhiu như bây gi. Điu đáng nói là nhng người hăng hái, say mê nht và đi sâu vào lãnh vc luân hi tái sinh li là nhng Bác sĩ y khoa mà ni tiếng phi k đến Bác sĩ Ian Stevenson (Đại hc Virginia), Bác sĩ Bruce Greyson, n Bác sĩ Elizabeth Kubler Ross, n Bác sĩ Edith Fiore, Bác sĩ R.J.Staver. Bác sĩ R.B.Hout, Bác sĩ Ahdrey Butt, Bác sĩ Raymon Moody, Bác sĩ C.G.Jung. Bác sĩ Schultz, Bác sĩ Wiltse. Bác sĩ A.J.Davis v.v... Nếu k v các Y Bác sĩ đã tham gia vào vic nghiên cu hin tượng tái sinh, luân hi thì danh sách nêu ra s rt nhiu và bên cnh đó còn có thêm các nhà khoa hc khác tiếp tay như Tiến Sĩ Carl Jung, mt Khoa hc gia ni tiếng trên thế gii. Tiến sĩ Rhine, nhà Khoa hc đã mnh dn tiên phong trong vn đề nghiên cu hin tượng siêu linh, người đã phát trin ngành Siêu tâm lý (Metapsychique hay Parapsychologie). Tiến sĩ Micheal Sabom (người mà trước đó đã bác b hin tượng tái sinh, cho đó là điêu huyn hoc) là mt nhà khoa hc bo th nht nhưng li là người đã ng h thuyết tái sinh. Đó là chưa k các Giáo sư ti các Đại hc Hoa K, Anh, Đức, Pháp, Hà Lan. Trong đó có các giáo sư như Carol Zaleski, Daniel Dennette, Ernst Benz. Giáo sư Tiến sĩ Werner Borin, n giáo sư Diane Kemp, giáo sư Crado, Balducci. Giáo sư Tiến sĩ Kenneth Ring v.v.. Ngoài ra còn vô s các nhà phân tâm hc, Tâm lý hc và đặc bit là nhng nhà nghiên cu v thôi miên, trong có Tiến sĩ vt lý ni tiếng người Pháp là Patrick Drouot đã áp dng phương pháp thôi miên để đưa con người đi v quá kh xa xăm ca mình. Cái quá kh vượt khi đời người hay gi là Tin kiếp. N Bác sĩ Edith Fiore cũng là người đã dùng thôi miên để giúp bnh nhân thy li tin kiếp ca mình. Cun sách quy t các công trình ca bà là cun "Bn đã sng nơi này trước đây" (kiếp trước) (You have been here before) đã làm bà ni tiếng và đã thôi thúc thêm các nhà khoa hc mnh dn hơn trong vic tiến sâu vào nghiên cu vn đề tái sinh. Đặc bit hơn na là N tiến sĩ Helen Wambach vi tác phm biên son công phu có giá tr viết v vn đề kiếp trước (life before life) trong đó ghi li hàng trăm trường hp l lùng có tht v hin tượng Tái sinh, luân hi đã xãy ra. Nhng s kin này đã khám phá được nh phương pháp thôi miên để đưa con người vào gic ng gi là gic ng thôi miên và qua gic ng y, h đã thy li nhng gì v đời sng kiếp trước ca h. Như thế nh thut thôi miên h tr mà tin kiếp ca mi con người được hin ra ging như mt cun phim chiếu li. Hin nay các công trình này đã và đang phát trin mnh trên khp thế gii. Nhiu sách v, tài liu đề cp đến vn đề này được rt nhiu nhà nghiên cu biên son như Col Albert de Rochas, Bác sĩ Alexander cannon, Bác sĩ Jonhathan Rodney, Henry Blythe, Bác sĩ Stevenson, Arnoll Bloxom, Morey Berenstein, Johnathan Rodney v.v...

 Trong cun Many Mansions ca Gina Cerninira, cun The next world and the Next hay cun Out of the body experiences ca Robert Crookall, cun Born Again, Again (Tái sinh) ca John Van Auken, cun Reincarnation (S luân hi, Tái sinh) ca Lynn Sparrow và Violet Shelley hay trong In search of the Dead (Nghiên cu v cái chết) ca Jeffrey Iverson... đều nêu lên trường hp có tht v s tái sinh. Các tài liu giá tr và trung thc này đã được xem là nhng bng chng rõ ràng chng minh s luân hi tái sinh là có tht. Nhng cun sách đin hình va nêu trên ch là mt phn, nh trong hàng ngàn cun sách trình bày lý gii v nhng gì thuc tin kiếp con người. Sách được biên son bi các tác gi có uy tín, phn ln là nhng nhà Khoa hc, các nhà Sinh lý hc, Tâm lý hc, các nhân vt ni tiếng trong gii y khoa, điu đó nói lên được phn nào s tht đáng lưu tâm ca vn đề t lâu b ng nhn là mê tín và mơ h

 Tuy nhiên không phi tt c gii khoa hc đều chp nhn hay lưu tâm đến vn đề tái sinh, v nhng gì gi là tin kiếp và hu kiếp. Hin nay vn còn nhiu và rt nhiu nhà khoa hc (và ngay c mt s không ít nhng con người bình thường có nghĩa không phi h là nhng nhà khoa hc) không tha nhn có s tái sinh hoc nếu có quan tâm thì cũng trng thái hoài nghi mà thôi. Điu d hiu chính là nguyên nhân t nhiên rng vi tinh thn khoa hc, khó mà không cho phép con người có thái độ hay nhn thc bt hp vi hin tượng luân hi không nm trong phm vi ca lý trí con người cũng như không th chng minh trong phòng thí nghim. Tht vy, cho đến nay, mc du s kin vn xy ra đều đều khp nơi trên thế gii v điu mà rõ ràng s tái sinh đã được th hin. Nhưng cái khó là s nhn thc. Vì làm thế nào để thy được s tái sinh và chng minh mt cách rõ ràng. T lâu các nhà Khoa hc cho rng con người nếu có được s tái sinh th hin qua các trường hp được coi là biu hin cho s luân hi thì s thy hay s nhn thc ngoi giác quan c. Mà qu tht con người chđược kh năng nhn thc theo ngũ quan hin có ca mình mà thôi. Vì thế đối vi mt s ln nhà Khoa hc cũng như nhng người không tin vào hin tượng tái sinh thì nhng gì mà t lâu con người cho rng thuc v hin tượng luân hi, tin kiếp đều là nhng hin tượng do tưởng tượng, do s thêu dt, trùng ngu hoc đôi khi to dng vì mc đích nào đó ch không có thc. 

 Trong khi đó, nhng người đã và đang nghiên cu, tìm hiu hin tượng luân hi, tái sinh cũng cho rng: S nhn thc ca con người v hin tượng tái sinh qu tht có nhiu tr ngi. Lý do là con người ch nhn thc s kin qua năm giác quan gii hn ca mình ch không th vượt ra khi năm giác quan y. 

 Theo Pierre Lecomte de Noiiy, nhà Bác hc ni tiếng thế gii thì "Ngay c nhng hình nh mà ta thy, ta biết hay t to v vũ tr thì đôi khi cái vũ tr y ch là cái vũ tr t to ca ta qua b não ca con người. Nhng hình nh có được s b lnh lc đi gp đôi do h thng giác quan ca con người tác động vào. T đó s hiu biết tr nên ch quan vì tùy thuc vào giác quan và b não. Như thế thì nhng gì mà khoa hc gii đáp cho con người hiu rõ thường tùy vào cơ cu ca giác quan và b não nên b cái gii hn tuyt đối là da vào nhiu định lut thng kê mà không lưu tâm ti nhng hin tượng cơ bn cá tính. Điu đó đã cn tr con người phn nào trong vic tiến sâu vào vic khám phá thêm nhng gì thuc v s tiến hóa và trt t ca vũ tr... 

 Nếu con người ch da vào năm giác quan mình để nhn thc s vt, hin tượng thì con người ch nhn được nhng chân lý tương đối mà thôi. Phương pháp ca Khoa hc chính là phương pháp thc nghim vì da vào s quan sát nhng hin tượng cũng như phân tách, din dch. Tuy nhiên khi gp nhng hin tượng có tính cách siêu hình khó gii thích vì phương pháp thc nghim không áp dng được lãnh vc này thì siêu hình được xem như thoát ra ngoài thc ti và giác quan gii hn ca con người không đủ kh năng để quan sát, nhn thc. Các nhà khoa hc thường có cái t hào v nhng gì gi là Khoa hc thc nghim. H ch tin vào nhng gì mà h thy và biết qua các giác quan ca mình, giác quan ca con người. Vì thế mà không l gì khi mt bác sĩ gii phu ni tiếng li gt gù khoái trá tuyên b rng: "Tôi chưa bao gi thy được linh hn mũi dao m ca tôi c". Theo Pierre Lecompte de Noiiy thì "làm sao mà khi m x mt đĩa hát, ta li có th bt gp tiếng hát ca Caruso đấy được?" 

 Con người li lc Ch.Eug.Guye đã có ln phát biu như sau: "Con người ch có th thu hiu rõ ràng ý nghĩa ca hin tượng vt lý, hóa ngày nào ta biết được mi liên h kết hp nó vi hin tượng Tâm lý và Tâm linh có th đi đôi vi nó cơ th sinh vt" (Nguyn Hu Trng dch t Entre savoir et croire ca Pierre Lecompte de Noiiy). 

 Bao lâu con người còn khăng khăng cho rng s gii quyết mi vn đề phi chng minh bng khoa hc thc nghim thì trong t nhiên vn còn vô s hin tượng mà các nhà khoa hc s không th chng minh được và khi đó nhng hin tượng y li vn còn b cho là vô lý, huyn hoc, mơ h hoc có tính cách tôn giáo, tru tượng. T nhng nguyên nhân xa, gn trên mà ta thy rõ được rng: Ta không th tìm cách để đưa vn đề có tính cách "Huyn bí" như vn đề Tin kiếp, Hu kiếp, vn đề Tái sinh Luân hi đi vào khoa hc được, vì cho đến nay, tht s vn đề này trước nht chưa phi là vn đề mà khoa hc chp nhn d dàng vì có nhng vn đề cn được chng minh nhưng phương pháp khoa hc thc nghim li không th tiến hành trên các hin tựơng v tái sinh cũng như s kin này không th đưa vào phòng thí nghim, và cũng không th hin rõ qua các giác quan có tm mc gii hn ca con người. Hơn na trên thế gii, không thiếu nhng con người đưa khoa hc lên hàng Tôn giáo. Cái gì cũng đều phi là khoa hc mi đúng, mi có tht. Ngày xưa hin tượng thn giao cách cm hay thôi miên đều b xem như nhng trò mê tín d đoan. Ngày nay các nhà Khoa hc đã chp nhn Phân tâm hc là mt khoa hc. Ngày xưa khi nói nh hưởng tinh tú lên con người hay toàn b sinh vt là điu huyn hoc, vô lý mơ h thì ngày nay chính xác các nhà khoa hc nht là các nhà Khoa hc Nga li đề cao và gi nó là Thi hc sinh, là Nhp điu hc sinh. Điu cn nh là như nhà khoa hc ni danh Fritjov Carpra đã phát biu, rng nhng hin tượng mà ta nghe được, thy được, thường ch là nhng hu qu ch không bao gi là bn thân ca nhng hin tượng mà ta đang c công tìm kiếm. Ngày nay con người t hào đã tìm ra và đi sâu vào thế gii nguyên t, siêu nguyên t nhưng tht s con người chưa hoàn toàn thy, biết rõ rng bn thân thế gii nh bé này vì chúng làm ngoài s nhn thc ca ngũ quan gii hn ca con người. Nhưng dù cho con người có tn dng đến nhng máy móc tinh xo để quan sát sâu xa hơn thì cái tn cùng sâu thm và nguyên nhân sau cùng làm phát sinh chúng cũng khó mà biết rõ hết được. Tht ra, khi đi sâu vào thế gii bên trong ca ht nguyên t và tìm hiu cu trúc ca chúng tc là khoa hc đã tng bước qua ln ranh gii ca cm quan con người và lúc đó nếu khoa hc vn bo th cái khoa hc theo ý nghĩ hoàn toàn ca mình thì khó lòng để tiến sâu hơn na vào tn cùng ca s khám phá... Nhưng dù sao, đối vi các nhà khoa hc, ngay t thế k 20, cái thế thế gii quan ca h đã b rung chuyn vì nhng khám phá v nguyên t đã khiến có s đổi thay ln v nhng khái nim không gian, thi gian, vt cht và c hin tượng nhân qu. Và cũng t đó các nhà khoa hc mà phn ln đều đã có cái nhìn hoàn toàn khác v thế gii, vũ tr, con người... Ngày xưa, qua vt lý hc c đin, thói quen suy nghĩ trong đầu óc con người, ngay cã nhng nhà khoa hc li li lúc đó cũng cho rng không gian rng không và vt th là li rn chc di chuyn trong không gian trng y. Ngày nay ý nim không gian và vt cht kiu đó đã dn dn b li thi và mt ý nghĩa. Đối vi nguyên t ngày xưa được xem như là mt vt vô cùng nh và cng chc, v sau nh Rutherford mà phát giác ra rng nguyên t là vùng không gian rng ln hay mt thế gii mà trong đó có hin din nhng ht rt nh gi là đin t xoay quanh mt ht nhân. Ngày xưa nói đến vi trùng gây bnh không ai tưởng tượng ra ni vi trùng là gì. Đã có biết bao nhà khoa hc ngày xưa cho rng tht sinh ra giòi, bùn sinh ra giun, sưong mù sinh ra bướm và h lp ra thuyết T nhiên sinh. Ri khi kính hin vi ra đời, lúc đó mi thy rõ vi trùng là có tht và thuyết t nhiên sinh là c mt sai lm ln lao... Do đó nhng gì chưa nm vng được, chưa rõ được, nhng gì chưa chng minh ngay được thì tt nht là cn bình tâm tìm hiu, chưa nên vi vàng qu quyết sai hay đúng vì mt ngày nào đó s tht s là s tht vì tìm chân lý và nói đến chân lý là vn đề không phi d dàng nht là khi con người (dù tài năng đến my thì vn phi chu mt gii hn nào đó trong vn đề tìm hiu vũ tr t nhiên) mun đi sâu vào thiên nhiên, vt cht để quyết khám phá tìm hiu đến tn cùng ca s vt và hin tượng thì con người vn còn khó mà thy được nhng "viên gch cơ bn" (buiding blocks) (theo như nhà khoa hc Fritjov Carpa đã nói) riêng bit mà ch thy phc tp rc ri như mt mng lưới liên kết các phn ca mt cái toàn th

 Hin tượng tái sinh, luân hi cũng vy, đó là mt hin tượng vượt ra ngoài phm vi ca Lý trí và s Hiu biết ca con người. Mc du trên thế gii đã xy ra vô s trường hp nói lên s tht v hin tượng này nhưng không ai dám chc hay khng định rng hin tượng tái sinh là có tht vì theo yêu cu ca ý mun con người thi đại hin nay là phi có s chng minh rõ ràng. Ông cũng ch phát biu đại ý rng các hin tượng, các trường hp mà ông sưu tm, nghiên cu, tìm hiu đã góp phn vào vic nghiên cu và hy vng trong tương lai, vn đề Luân hi tái sinh s tr thành mt vn đề t nhiên như bao nhiêu vn đề s tr thành mt vn đề t nhiên như bao nhiêu vn đề liên h đến cuc đời ca con người vy. Trước đó, ti Hoa K cũng đã có nhiu nhà nghiên cu hin tượng liên quan đến tin kiếp. Ông Edgar Cayee là mt người Hoa K có kh năng biết được kiếp trước ca người nào đó bng phương thc dùng thôi miên gi là cuc soi kiếp. Kết qu ông đã thc hin khong 30.000 trường hp k rõ rng v tin kiếp cho thy có s luân hi tái sinh. 

 Riêng đối vi Albert Einstein, nhà bác hc vi thuyết Tương đối ni tiếng đã phát biu như sau khi được hi v vn đề Nhân qu: "Càng ngày, con người càng tin vào lut Nhân qu và ngay c khoa hc cũng đang tiến dn vào vic xác nhn s kin này là có cơ s. Riêng tôi, tôi tin vào lut Nhân Qu". 

 Cun sách này ch ý được viết không ngoài mc đích là trình bày mt s vn đề liên quan đến hin tượng Nhân Qu, Tái sinh. Hy vng rng vi my trăm trang sách đơn, sơ, độc gi vn có được mt s kin l lùng mà ngay c chính bn thân mình đôi khi cũng gp phi trong đời và mt s thc mc t muôn nơi, muôn thu v nhng gì liên h đến hin tượng Luân hi tái sinh cũng s được gii đáp phn nào. 

 Đọc hết quyn sách, chc hn độc gi s hoc hài lòng v mt s vn đề đã được nêu ra. Đó chính là điu khó tránh vì s lãnh hi và phê bình là nhng cái mà độc gi hoàn toàn t do. Tác gi ch hy vng đóng góp mt phn rt nh vào lãnh vc nghiên cu hin tượng Luân hi. Tái sinh, mt lãnh vv mà ngày nay, không riêng g các nhà tôn giáo mà c các nhà khoa hc cũng đã quan tâm, vì đó là mt d kin cn được nghiên cu và kiêm nhn. 

 Khi viết quyn sách này, tác gi may mn đã có được khá nhiu thun li v nhiu mt nht là vn đề tài liu. Trước tiên, tác gi xin chân thành cm t Thượng toa Thích Trí Hi chùa Hi Đức (Nam Giao Huế) đã gi tng bc nh (chp năm 1958) Sư Phước Hu chp chung vi viên K s Frank. M. Balk (người con tin kiếp) để chng minh cho câu chuyn l lùng có tht Vit Nam. 

 Ngoài ra tác gi cũng xin cm t Linh mc T.H. Châu, Sư huynh Thanh Đức. Thượng ta Thích Chánh Lc, Thượng ta Thích Giác Lượng đã góp ý, phê bình, khuyến khích và giúp mt s tài liu. Tác gi cũng không quên cám ơn ông Đoàn Văn Hai, nhà giáo và cũng là nhà sưu tm biên son Huế đã cung cp nhiu tài liu quý giá cũng như đã liên lc vi quý thy ti chùa Phước Hu để ghi li các s kin v Sư Phước Hu để gi sang. Tác gi cũng ghi nhn ho ý ca anh Nguyn Huy Trc Cali đã vui lòng gii thiu mt mt s sách mt s sách liên h đền đề tài Tái Sinh, Luân hi. Ngoài ra còn có nhã ý gii thiu anh Ngô Văn Hoa Montreal dch gi cun Have We Lived beford ca Linda Atkinson (1982). Chính dch gi cũng đã t Montreal viết thư qua khích l khi biết tác gi đang biên son cun sách này và đã cung cp khá nhiu tư liu quý giá. 

 May mn nht là nhng tư liu tranh nh trong công trình biên son cun Medical Curiosities ca hai nhà khoa hc George M.Gould (AM.MD) và Walter L.Pyle (AM.MD) do nhà xut bn Hammond Hoa K phát hành năm 1983. Đây là nhng tư liu tranh nh rt có giá tr, giúp góp phn vào s tìm hiu và gii đáp v vn đề Luân hi nghip báo. Nhng tư liu đặc bit ca nhà nghiên cc Jeffrey Iverson trình bày nhng trường hp có tht v hin tượng tái sinh cũng như nhng trường hp l lung mà Đ.Đ. K. Sri Dhammananda thu thp được khp nơi trên thế gii (Minh Tu - 1974). Ngoài ra còn nhiu tư liu tranh nh, sách báo trong và ngoài nước ũng được thu thp để minh ha cho đề tài Tin Kiếp và Hu Kiếp. 

 Vì nhiu khó khăn tr ngi, chúng tôi không th tiếp xúc hay liên lc được vi tát c tác gi ca nhng tác phm, nhng tài liu mà chúng tôi đã s dng, đó là mt điu đáng tiếc. Rt mong quý v hoan h b qua nhng thiếu sót ln lao y. Tuy nhiên, để được rõ ràng v ngun gc tư liu, chúng tôi luôn luôn ghi chú đầy đủ xut x ca nhng tư liu nhng đon trích đăng hay dưới các tranh nh. Các tư liu trích dn còn được ghi chú rõ ràng phn tài liu tham kho nơi cui sách. 

 Cun sách nh này không th cha đựng đầy đủ nhng chi tiết quan trng. Mc du vy, chúng tôi cũng hy vng giúp bn đọc phn nào có được vài ý nim v Luân hi tái sinh. 

 Dù tác gi đã c gng tht nhiu trong khi son tho cun sách này, nhưng chc chn ln xut bn đầu tiên s có nhiu sai sót. Rt mong được s s đóng góp tài liu và ch giáo thêm ca quý v độc gi xa gn để hy vng ln xut bn sau được đầy đủ hơn.

 

---o0o---

 

Mục Lục > Chương 1 > Chương 2> Chương 3> Chương 4

Chương 5 > Chương 6> Chương 7> Chương 8

 

---o0o---


Nguồn: Come To Happy. Trình bày: Nhị Tường

Cập nhật: 1-2006


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Chết & Tái Sinh

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ : quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544