Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

Tiếng Anh


Tu Viện Quảng Đức
ACN 002 2333 2V, ABN 83 235 571 574
105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060. Tel: 9357 3544. Fax: 9357 3600.

Email: quangduc@quangduc.com ; Website: www.quangduc.com


...... ... .

TƯỜNG TRÌNH SƠ LƯỢC CÔNG TÁC XÂY DỰNG NGÔI CHÁNH ĐIỆN TU VIỆN QUẢNG ĐỨC

 

 

 

Kính thưa Quí đồng hương Phật tử xa gần thân mến.

Như Quí vị được biết, vào ngày 6.2.2001. Tu Viện Quảng Đức bắt đầu khởi công xây dựng Ngôi Đại Hùng Bảo Điện.

Sau 6 tháng khởi công xây dựng, tính đến nay chi phí cho công trình lên đến $ 687.000 Úc Kim. Trong số này Tu Viện đã vay ngân hàng: $ 400.000. Phật tử và các Chùa cho mượn $100.000.

 

qd-hall4.jpg (89085 bytes)

Công trình xây dựng nhìn từ bên ngoài

qd-hall2.jpg (87815 bytes)

Công trình xây dựng nhìn từ bên ngoài

Số tiền còn lại là: $ l77.000, do Quí đồng hương Phật tử xa gần Phát Tâm Cúng Dường cũng như gây quỹ trong những lần cơm chay.

CÔNG TRÌNH ĐÃ XÂY DỰNG ĐƯỢC NHỮNG GÌ ?

Như Quí vị đã được biết mùa Phật Đản vừa qua Quí vị về tham dự ngày Đại Lễ Phật Đản, tất cả mọi người con Phật được đứng trên miếng nền đã đúc xong , rất may mắn hôm ấy trời không mưa, nên lần đầu tiên chúng ta làm Lễ Đài Lộ Thiên Mừng Phật Đản. Kể từ sau ngày Phật Đản đến nay tròn 3 tháng Ban Kiến Thiết nỗ lực ngày đêm làm sao cho kịp ngày Lễ Vu Lan Báo Hiếu chúng ta tạm xử dụng được tầng dưới của Điện Phật.

qd-hall3.jpg (96796 bytes)

Công trình xây dựng nhìn từ vườn Lộc Uyển


Ý nguyện đó đã được Hồng Ân Chư Phật gia hộ, tính đến nay chúng ta có thể xử dụng tạm thời khỏi mưa nắng trong không khí trang nghiêm của ngày Lễ Vu Lan, đây cũng chỉ là niềm vui nhỏ của những người con Phật xa gần thành tâm cầu nguyện và góp phần công đức.

qd-hall.jpg (76541 bytes)

Công trình xây dựng nhìn từ bên trong

qd-hall1.jpg (73055 bytes)


Công trình xây dựng nhìn từ bên trong

Chúng tôi xin thay mặt Tu Viện Quảng Đức thành tâm cầu nguyện và hồi hướng công đức đến Quí đồng hương Phật tử xa gần đã góp phần công đức chia xẻ suốt trong thời gian qua, chúng tôi rất hy vọng Quí vị tiếp tục ủng hộ và tiếp tay cùng chúng tôi trong những ngày của công trình còn lại, chúng tôi cũng tin tưởng là vào cuối năm 2003, chúng ta sẽ hoàn tất Ngôi Đại Hùng Bảo Điện , để đón mừng ngày Đại Lễ Khánh Thành.

Trụ trì Tu Viện Quảng Đức
Tỳ Kheo Thích Tâm Phương

 


Cập nhật ngày: 01-08-2001


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Đầu trang