Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Tu Viện Quảng Đức


...... ... .

 
 

 

ÐẠI LỄ PHẬT ÐẢN LẦN THỨ 2627
 TẠI TU VIỆN QUẢNG ÐỨC, VÙNG FAWKNER, MELBOURNE, THÀNH CÔNG VIÊN MÃN

 

Vang dội tầng không tiếng nhạc trời
Hào quang chiếu sáng khắp muôn nơi

Muôn phương nở rộ hoa đàm hiện
Chuyển mê khai ngộ hiện nhân duyên
Siêng năng xuất thế tùy duyên hiện
Khai sáng đạo vàng độ nhơn thiên.

 Cách đây hai ngàn sáu trăm hai mươi bảy năm, vào ngày trăng tròn tháng tư âm lịch, tại miền trung nước Ấn Ðộ, Bồ tát Hộ Minh đã giáng trần, qua hiện thân của thái tử Sĩ - Ðạt - Ta. Con của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Maya. Ngài đã vì lòng từ bi, vì sự an lạc, hạnh phúc, giải thoát cho chúng sanh và thế gian, nên xuất hiện ở cõi Ta bà nầy. Về sau xuất gia, tu hành và thành đạo dưới cội Bồ Ðề hiệu là Thích Ca Mưu Ni, giáo chủ của ba cõi, bậc thầy của chư thiên và loài người.  Qua bốn mươi lăm năm thuyết pháp độ sinh, ngài đã để lại cho nhân loại một kho tàng giáo lý vô tận, những quy luật đạo đức đểû hướng dẫn con người hướng thiện và giải thoát. Và nguồn ánh sáng vô lượng ấy đã soi sáng cho hành động, cho tư duy và soi sáng trên lộ trình giác ngộ và giải thoát của con người.

Chan hòa với niềm vui chung của Phật giáo đồ trên khắp năm châu bốn biển. Hôm nay, ngày 11 tháng tư âm lịch nhằm ngày 4 tháng 05 năm 2003, Tu Viện Quảng Ðức, vùng Fawkner, đã  long trọng tổ chức Ðại Lễ Phật Ðản lần thứ 2627  để ôn lại sự kiện lịch sử này.


Đại Ðức Thích Thông Tịnh giảng về Ý nghĩa Phật đản

Chương trình Ðại lễ Phật Ðản chính thức được bắt đầu bằng một thời thuyết pháp của Ðại Ðức Thích Thông Tịnh, Tri sự Tu Viện Quảng Ðức, lúc 10 giờ 30 sáng. Ðại đức đã nhắc lại sự xuất hiện của đức Phật ở cõi đời này là một biến cố vô cùng quan trọng trong lịch sử của loài người và nhắc nhở hàng Phật tử cố gắng tu học và nghiên tầm chân lý để khỏi cô phụ sự hy sinh lớn lao của đức Từ Phụ Thích Ca.


                                      

Quang cảnh tại buổi lễ Ðuùng 11 giờ 30 chương trình đại lễ Phật Ðản được cử hành. Về tham dự và chứng minh buổi đại lễ có HT Thích Huyền Tôn, Thành viên Hội Ðồng Giáo Phẩm TU, GHPGVNTN Hải Ngoại tại UÐL& TTL   TT. Thích Tịnh Minh, Chánh Thư Ký, Hội Ðoàng Giáo Phẩm GHPGVNTN Hải Ngoại tại UÐL-TTL, SC Thích Nữ Như Tuyết, SC Thích Nữ Nguyên Khai (Niệm Phật Ðường An Lạc Hạnh) Victoria) SC Thích Nữ Hạnh Ngọc,  đến từ Sài Gòn, Việt Nam, SC Thích Nữ Huệ Khiết, về đến từ Ðài Loan..... và với sự hiện diện của hơn 500 đồng hương Phật tử trong và ngoài tiểu bang Victoria về dự lễ.

Theo sau lễ chào cờ, là diễn văn khai mạc của Ðại đức Phó Viện Chủ Tu Viện Quảng Ðức Thích Nguyên Tạng. Trong diễn văn có đoạn viết :”... cách đây 2627 năm,  tại thành Ca Tỳ La Vệ, nước Ấn độ, Ðức Bổn Sư Thích Ca đã ra đời. Sự xuất hiện của Ngài ở cõi đời này là một sự kiện vô cùng trọng đại,  nhằm mục đích đem lại an lạc,  hạnh phúc chuùng sanh và thế gian. với tâm nguyện thiết tha giáo hóa độ sinh, nên sau khi thành đạo, Ðức Phật Thích Ca đã đem trọn cuộc đời mình cho công cuộc hoằng pháp, dẫn dắt chúng sinh đi ra khỏi vòng tội lỗi, khổ đau, chìm nổi, để bước lên con đường vinh quang, sáng ngời ánh đạo, giác ngộ, giải thoát. Sự kiện ra đời của Ðức Phật đã đánh dấu một bước ngoặc trong tiến trình chận đứng vòng sinh tử luân hồi. Sự thị hiện của Ðức Phật là khởi đầu cho một sự khai phá khả năng giác ngộ vô tận đang tiềm ẩn bên trong mỗi chúng sanh, và nhờ sự dẫn dắt qua giáo lý mầu nhiệm của Ngài, mỗi chúng sanh sẽ tự tìm ra chìa khóa để mở tung cánh cửa bất tử cho chính mình....”

ĐĐ Phó Trụ Trì Thích Nguyên Tạng đọc diễn văn khai mạc
 

Tiếp đó là lời Ðạo từ của Hòa Thượng Thích Huyền Tôn, Thành viên Hội Ðồng Giáo Phẩm TU, GHPGVNTN Hải Ngoại tại UÐL& TTL, Hòa Thượng đã nhắc lại sự kiện đản sinh của Ðức Từ Phụ Thích Ca và khuyến giáo hàng Tăng Ni Phật tử tinh tấn tu học để khỏi cô phụ lòng xuất thế độ sinh của đấng Cha Lành. Sau đó HT Thích Huyền Tôn đã tuyên đọc Thông Ðiệp Phật Ðản 2627 của HT Thích Huyền Quang, Xử lý Thường vụ Viện Tăng Thống, gởi ra từ trong nước. Bức Thông Ðiệp có đoạn viết : “ Thế giới ngày nay đã sực tỉnh qua cuộc gọi mời tri thức, cũng như áp dụng tri thức trên mọi lĩnh vực của đời sống, từ khoa học đến kinh tế, để cải hoán một nhân loại bần hàn, bị bức hiếp thành nhân loại, no ấm, tự do, tiên tiến. Như thế, là 2547 năm sau ngày Ðức Phật tuyên dương đạo Trí tuệ thù thắng, loài người bắt đầu thấy chìa khóa cứu nguy nhân loại ra khỏi các tệ đoan, tranh chấp, thù hận, là Trí tuệ chứ không gì khác. Như thế, là không còn vũ khí nào khác ngoài Trí tuệ, để giải phóng con người xã hội và giải thoát tâm linh nhân thế.Nhu cầu tri thức mà nhân loại phát hiện vào đầu thế kỷ XXI Tây lịch, càng làm cho người con Phật ý thức đến vai trò trọng đại Duy Tuệ Thị Nghiệp để hoằng dương đạo Trí Tuệ thù thắng của Phật giáo. Hơn bao giờ cả, thực hiện cuộc hoằng dương trong mỗi tâm tư, trên đất nước quê hương, ra đến toàn thế giới là nhiệm vụ hàng đầu của Phật giáo Việt Nam trong sứ mệnh cưu mang và cứu độ chúng sinh.Thế giới ngày nay đã sực tỉnh qua cuộc gọi mời tri thức, cũng như áp dụng tri thức trên mọi lĩnh vực của đời sống, từ khoa học đến kinh tế, để cải hoán một nhân loại bần hàn, bị bức hiếp thành nhân loại, no ấm, tự do, tiên tiến. Như thế, là 2547 năm sau ngày Ðức Phật tuyên dương đạo Trí tuệ thù thắng, loài người bắt đầu thấy chìa khóa cứu nguy nhân loại ra khỏi các tệ đoan, tranh chấp, thù hận, là Trí tuệ chứ không gì khác. Như thế, là không còn vũ khí nào khác ngoài Trí tuệ, để giải phóng con người xã hội và giải thoát tâm linh nhân thế.Nhu cầu tri thức mà nhân loại phát hiện vào đầu thế kỷ XXI Tây lịch, càng làm cho người con Phật ý thức đến vai trò trọng đại Duy Tuệ Thị Nghiệp để hoằng dương đạo Trí Tuệ thù thắng của Phật giáo. Hơn bao giờ cả, thực hiện cuộc hoằng dương trong mỗi tâm tư, trên đất nước quê hương, ra đến toàn thế giới là nhiệm vụ hàng đầu của Phật giáo Việt Nam trong sứ mệnh cưu mang và cứu độ chúng sinh”.

 Hòa Thượng Thích Huyền Tôn  ban đạo từ

 

Theo sau lời đạo từ là phần nghi thức tụng niệm trong ngày đại lễ, chư Tôn đức Tăng Ni và đồng hương Phật tử cùng tụng bài “ Sám Nguyện Mừng Khánh Ðản” , tiếng Kinh cầu trầm bổng ngân vang trong hội trường khiến cho người con Phật cảm thấy ấm lòng và cảm động trước công hạnh thị hiện cao cả của Ðức Bổn Sư Thích Ca “ Pháp dùng phương tiện, Ta ba thị hiện, Thích Chủng thọ sanh, Thánh Maya mộng ứng điềm lành, Vua Tịnh Phạn phước sanh con thảo, ba mươi hai tướng tốt, vừa mười chín tuổi xuân, lòng từ ái cực thuần, chí xuất trần quá mạnh, ngai vàng quyết tránh, tìm lối xuất gia, sáu năm khổ hạnh rừng già, bảy thất nghiêm tinh thiền tọa, chứng thành đạo quả, hàng phục ma binh....”

 

 

ÐÐ Trụ Trì Thích Tâm Phương ngỏ lời cảm ơn

Cuối cùng là lời cảm tạ của ÐÐ Trụ Trì Thích Tâm Phương,  ÐÐ đã ngỏ lời cảm ơn Chư Tôn Ðức Tăng ni và đồng hương Phật tử về tham dự lễ Phật Ðản. Nhân dịp này ÐÐ cũng đã tường trình sơ lược về công tác xây dựng Tu Viện : “Quý đồng hương, Phật tử nhìn thấy sự thành tựu ngôi chánh điện tính đến nay đã được 85% đây là sự nổ lực không ngừng của quí vị đã dành nhiều công sức tài chánh đễ giúp cho Ban Kiến Thiết Xây đựng Ngôi chánh điện vượt qua những giai đoạn khó khăn mà quí vị đã nhìn thấy. Hiện tại công trình xây dựng có hai việc cần thiết phải làm,  đó là lắp chiếc thang máy cho người khuyết Tật, và hệ thống nước chữa lửa, 2 phần cơ bản này chúng ta phải tốn $ 200,000, Úc kim. Tuy nhiên chúng ta có được một nửa trong số này, chúng tôi ước nguyện và mạo muội ngõ lời xin mỗi gia đình phát tâm cúng dường $100. Úc kim, nếu ta được 800 gia đình hỷ cúng thì chúng ta sẻ hoàn tất được chiếc tháng máy và hệ thống chữa lửa trước ngày Lễ Vu Lan Báo Hiếu, để chúng ta lấy được giấy phép dọn vào sinh hoạt, cũng như Mừng Ðại Lễ Khánh Thành vào ngày Chủ Nhật 12.10.2003”.


Quang cảnh tại buổi lễ

 Theo sau lời cảm tạ là nghi thức tụng Kinh trong ngày Phật đản. Và sau giờ thọ trai là chương trình văn nghệ mừng Phật Ðản được tiến hành với sự hợp tác của các thân hữu Phật tử trong tiểu bang và gia đình Phật tử Quảng Ðức, và chương trình văn nghệ đặc biệt này đã kết thúc Ðại lễ Phật Ðản lần thứ 2627 tại TV Quảng Ðức vào lúc 16 giờ chiều cùng ngày, mọi đồng hương Phật tử ra về với niềm hân hoan còn hiện diện trên nét mặt.

Ðược biết, hằng tuần tại Tu Viện Quảng Ðức có tổ chức thời khóa tu học như sau : mỗi tối thứ hai (6 giờ 30): thọ trì Ðại Bi Sám Pháp; mỗi tối thứ năm (6 g30): Lễ Phật Sám Hối ( lạy các Kinh Vạn Phật, Ngũ Bách Danh, Hiện Tại Hiền Kiếp Thiên Phật....) Mỗi sáng Chủ Nhật (10g30): Khóa lễ Cầu An, Cầu Siêu và giảng Pháp; mỗi giữa tháng có Khóa Lễ Sám Hối và Tụng giới, đặc biệt là Khóa Tu Bát Quan Trai (từ  tối Thứ Bảy và trọn ngày Chủ Nhật). Kính mời quý đồng hương, Phật tử xa gần tranh thủ thời gian để về tham gia tu học trong các thời khóa trên. Thời gian trôi nhanh như bóng cau qua cửa sổ, mới thấy đó thì liền mất đó, mọi thứ trên đời này đều giả tạm, không có cái gì chắc thật và trường tồn mãi mãi, chỉ có phước đức và nghiệp lực (thiện & ác) sẽ tồn tại với ta trong hiện tại và ngay cả sau khi chúng ta rời khỏi trần gian này, chính nó sẽ dẫn dắt chúng ta đi vào tiến trình giải thoát, giác ngộ hay là đọa lạc, trôi lăn trong vòng sinh tử luân hồi. Do vậy, chúng ta hãy cố gắng, siêng năng thực hiện mọi hạnh lành ngay khi có thể để mang lại lợi ích thiết thực cho mình và cho người trong đời sống tâm linh.

 Bài: Minh Hùng
Ảnh :  Quảng Nghĩa, Thiện Lý – Nguyên An
 


Cập nhật ngày: 04/05/2003

 


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang Tu Viện Quảng Đức

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com