Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Tu Viện Quảng Đức


...... ... .

 
  

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI ÚC ĐẠI LỢI- TÂN TÂY LAN
The Unified Vietnamese Buddhist Congress in Australia-New Zealand
Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức
ACN 002 2333 2V, ABN 83 235 571 574
105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060. Tel: 9357 3544. Fax: 9357 3600.

Email: quangduc@quangduc.com ; Website: www.quangduc.com

 

 

Thông Báo về
Lễ Tuyên Thệ Nhập Quốc Tịch Úc
Ngày 12-10-2003 tại Tu Viện Quảng Ðức

  

Trong dịp Ðại Lễ Khánh Thành Tu Viện Quảng Ðức, Lễ Tuyên Thệ Nhập Quốc Tịch Úc sẽ được long trọng tổ chức vào lúc 3 giờ chiều ngày Chủ Nhật, 12 tháng 10 năm 2003 tại Hall Ða Dụng, trong khuôn viên Tu Viện Quảng Ðức, số 105 Lynch Road, Fawkner, Vic 3060. Melway 17 J4. Tel: 9357 3544. Buổi lễ sẽ có sự hiện diện của Chư Tôn Ðức Giáo Phẩm Tăng Ni trong và ngoài nước Úc, đặc biệt có Tổng Trưởng Di Trú Liên Bang Philip Ruddoch và Tổng Trưởng Quốc Tịch Liên Bang ông Gary Hardgrave, và Thị Trưởng Thành Phố Moreland về tham dự để cấp phát Chứng Nhận Quốc Tịch cho quý đồng hương, Phật tử.


Nếu quý vị đồng hương là thường trú nhân và đã sống ở Uùc hai năm hoặc lâu hơn, quý vị đã đủ tư cách pháp nhân để xin nhập quốc tịch Úc. Sau đây là những yêu cầu căn bản, nếu quý vị trả lời được tất cả thì quý vị sẽ có thể nhập quốc tịch: Bạn có phải là thường trú nhân không ?; Bạn có phải là người đã ở Uùc như một thường trú nhân trong vòng hai năm hoặc năm năm ?; Bạn là người có hạnh kiểm, đạo đức tốt ?; Bạn là người biết nói tiếng Anh ở trình độ căn bản ? ( nếu người trên 50 tuổi hoặc hơn, được miễn đòi hỏi này)

Nếu quý đồng hương, Phật tử xa gần trong tiểu bang Victoria, hội đủ các điều kiện trên đây, xin liên lạc về Tu Viện Quảng Ðức (số phone: 9357 3544) để nhận đơn và điền đơn ngay hôm nay, ngày hết hạn nộp đơn là ngày 30-08-2003.  

Lễ nhập quốc tịch tại Tu viện Quảng Ðức sẽ được tổ chức rất long trọng, ấm cúng, trang nghiêm và thân mật, đây là một một sự kiện quan trọng cho những ai trở thành công dân Úc. Quý vị có thể mời cha mẹ, anh chị em hoặc bè bạn thân hữu cùng đến tham dự trong dịp lễ này.

 TM. BAN TỔ CHỨC

Phó Trụ Trì Thích Nguyên Tạng

 

---o0o---

Cập nhật ngày: 01-04-03

 


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang Tu Viện Quảng Đức

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com