Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Tu Viện Quảng Đức


...... ... .

 
 

Hình ảnh xây dựng
Tu Viện Quảng Đức trong thời gian qua

Nhiếp ảnh : Thiện Hưng - Chúc Phục

--- o0o ---

Thầy Thông Tịnh (trái) đến từ Nha Trang, Việt Nam để hổ trợ cho công trình xây dựng
(Trong hình, Thầy Nguyên Tạng đón T.Thông Tịnh vừa xuống phi trường Melbourne sáng ngày 26-03-2002)

 

Kỹ sư xây dựng Hồng Vân ( phải) và  Khánh tại công trình

Nghệ nhân Trương Hà với công trình chạm khắc của anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 


--- o0o ---

| Mục lục Tác giả |

---o0o---

Nhiếp ảnh : Thiện Hưng - Chúc Phục
Cập nhật ngày: 01/05/2002

 


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang Tu Viện Quảng Đức

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com