Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Lịch Sử Phật Giáo


...... ... .

 

 

 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) 300 năm Phật Giáo Gia Định, Sàigòn. Nhiều tác giả
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Chúa Nguyễn Phúc Chu (1675-1725) Minh Vương - Bồ Tát của Dân Tộc & Đạo Pháp. Dương Kinh Thành

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Dấu tích Phật giáo Panduranga. Thông Thanh Khánh

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đạo Phật và Dòng Sử Việt . HT Thích Đức Nhuận

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Giới thiệu tống quát các công trình nghiên cứu sử học của Sử gia Lê Mạnh Thát. Nguyên Siêu

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hình tượng Bồ tát trong nghệ thuật điêu khắc Chăm Pa. Thông Thanh Khánh

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hình tượng Kut trong cuộc sống tín ngưỡng dân tộc Chăm. Thông Thanh Khánh

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hồ Sơ Phật Giáo VN trước 1963. HT Thích Mãn Giác

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kathara và sự định hình của trung tâm Phật giáo đầu tiên. Thông Thanh Khánh

 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam . Lê Mạnh Thát

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lịch sử Phật Giáo Việt Nam  HT. Thích Thiện Hoa
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam (PDF). Thích Thiện Hoa
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Việt Nam Phật Giáo Sử Lược. Thích Mật Thể

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lịch sử về 10 Tông Phái Phật Giáo HT. Thích Thiện Hoa
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lịch sử văn minh Ấn Độ. Will Durant. Nguyễn Hiến Lê

 

 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nai Tang Ya Bia Tapah Thông Thanh Khánh

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nghiên cứu về Thiền Uyển Tập Anh . Lê Mạnh Thát
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nghiên cứu Trần Nhân Tông . Lê Mạnh Thát

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Niên biểu Phật Giáo Việt Nam . Trần Tri Khách

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật giáo ở Việt Nam. Thích Nguyên Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật viện Vihara Đông Dương. Thông Thanh Khánh

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật Việt Nam, Dân tộc Việt Nam. Thích Giác Dũng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phú Quí, hòn đảo của những di sản Phật Giáo Thông Thanh Khánh

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Quan niệm tính chất mật thừa trong xã hội Cham Pa. Thông Thanh Khánh

 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thiền Uyển Tập Anh. Ngô Đức Thọ & Nguyễn Thúy Nga dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thời điểm Phật giáo du nhập tại Chăm pa. Thông Thanh Khánh

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tìm hiểu ảnh hưởng Phật giáo trong mẫu hệ Chăm. Thông Thanh Khánh

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tính Chất Đại Thừa trong Phật Giáo Việt Nam. Nguyễn Thế Đăng

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tình hình xã hội- tôn giáo trước khi Phật giáo du nhập vào Chăm pa. Thông Thanh Khánh

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Toàn Tập Minh Châu Hương Hải. Lê Mạnh Thát
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tổng tập văn học Phật giáo Việt Nam. Lê Mạnh Thát

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Triều Đại Gupta, Hoàng Đế Harshavardhana và Phật Học Viện Nalanda. Trần Trúc Lâm
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tư tưởng canh tân Phật giáo dưới thời vua Jaya Shimharman III Chăm Pa. Thông Thanh Khánh

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Từ sự kiện thành Vesali đến biến đổi dòng Phật giáo đại thừa Chăm Pa. Thông Thanh Khánh

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Việt Nam Phật Giáo Sử Lược. Thích Mật Thể

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Việt Nam Phật Giáo Sử Luận (3 tập). Nguyễn Lang
 

 

 

Lịch sử Phật Giáo Thế Giới :

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Ảnh hưởng Phật giáo đối với lịch sử văn hóa Trung Quốc. Từ Thiệu Cường Tuệ Liên dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) 2500 năm Phật Giáo. S. Radhakishnan. Thích Nguyên Tạng dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Các Bộ Phái Phật Giáo ở Ấn Độ. Dr.Nalinaksha Dutt.Thích Nguyên Tạng

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Dòng tộc và quê hương Đức Phật, Nguyễn Phú

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đại Đế Asoka. Hộ Giác

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Ðại Ðế Asoka Maurya và Những Pháp Dụ Khắc Trên Ðá . Trần Trúc Lâm

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đức Phật Lịch Sử . H.W. Schumann.  M.C. Walshe. Trần Phương Lan dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đường Tăng Thỉnh Kinh. Võ Đình Cường

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hoàng Đế Asoka. Con người của hoà bình và tính nhân bản. Minh Chi
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Khung cảnh lịch sử quanh bộ Kinh " Milinda vấn đạo" của PG . Trần Trúc Lâm
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lịch sử Phật giáo Ấn Độ. HT. Thích Thiện Hoa
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lịch sử Phật Giáo Ấn Độ. HT Thích Thanh Kiểm

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lịch sử Phật Giáo Ấn Độ. Pháp sư Thánh Nghiêm. Thích Tâm Trí dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lịch sử Phật giáo Trung Hoa. HT. Thích Thiện Hoa

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lịch sử Phật Giáo Tây Tạng. Pháp sư Thánh Nghiêm. Thích Tâm Trí dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Những sự kiện quan trọng của Lịch sử PG Thế Giới . Thích Nguyên Tạng

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Những hộ pháp vương của Phật Giáo trong lịch sử Ấn Độ. Trần Trúc Lâm
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật giáo dưới triều đại của  Maurya . Thích Thông Lý dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật giáo trong  triều đại Hoàng Đế Sasanka  Thích Thông lý
ICONFLASH.jpg (769 bytes) PG dưới các triều đại như Sunga, Kanva, Satavahana và các vị vua kế vị của Satavahana. Thích Thông Lý dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Vì Sao Phật Giáo Suy Tàn Tại Ấn Ðộ, By D.C. Ahir, Dịch Giả: Trần Ðức Phi Bằng


Lịch Sử Việt Nam:

ICONFLASH.jpg (769 bytes) An Nam Chí Lược (pdf). Lê Tắc
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đại Việt Sử Lược (pdf). Khuyết Danh
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đại Việt Sử Ký Toàn Thư (pdf). Lê Văn Hưu...
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đại Việt Thông Sử (pdf). Lê Quý Đôn
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hoàng Lê Nhất Thống Chí (pdf). Ngô Gia Văn Phái
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Khâm Định Sử Việt Thông Giám Cương Mục (pdf). Quốc Sử Quán Triều Nguyễn
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lam Sơn Thực Lục (pdf). Nguyễn Trải
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Quốc Triều Chánh Biên Toát Yếu (pdf). Quốc Sử Quán Triều Nguyễn
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Sử Thi Anh Hùng Ca. Mặc Giang Thích Nhật Tân
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thuyền Uyển Tập Anh (pdf). Kim Sơn - Lê Mạnh Thát
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Việt Điền U Linh Tập (pdf). Lý Tế Xuyên
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Việt Sử Tiêu Án (pdf). Ngô Thời Sỹ

 


---o0o---

 

Cập nhật : 01-09-2011


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Tổng Quát

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ : quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544