Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Kính Mừng Phật Ðản
lần thứ 2627


...... ... .

 

 

Nhạc Phật Đản:
 Trường Ca Phật Sử
Nhạc : Võ Tá Hân ( phổ nhạc từ Kệ Phật Sử)
Với các giọng ca: Bảo Yến, Nhã Phương, Bích Hồng, Quốc Dũng & Kim Tuấn
Ban Nhạc:
Quang Đạt, Quang Phúc, Kim Tuấn, Tám Bến Tre, Quốc Dũng

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Khai Dòng Thánh Sử
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phúc Mệnh
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đản Sanh
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Niên Thiếu
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đối Diện Thực Tại
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thoát Tục
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tầm Đạo
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đắc Đạo
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Chuyển Pháp Luân
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Độ Sanh
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đạo Tròn Duyên Mãn
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Viên Tịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lời Kết
 

Nghe Nhạc trên CD-Rom :

Mừng Khánh  Đản
Hôm Nay Mừng Phật Đản
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nhớ mùa Phật Đản . Nhạc của Võ Tá Hân
Khai Dòng Thánh Sử. Nhạc của Võ Tá Hân
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Niệm Danh Hiệu A Di Đà Phật
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Niệm Danh Hiệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tình Lam
ICONFLASH.jpg (769 bytes)  Từ bi ca
ICONFLASH.jpg (769 bytes)  Lạy Phật con đã trở về
ICONFLASH.jpg (769 bytes)  Bước kinh hành
ICONFLASH.jpg (769 bytes)  Giáo pháp Như Lai
 


Nhạc Vu Lan :
 
( nhạc này chỉ nghe được trên CD-Rom mà thôi)

Lòng Mẹ. Nhac : Y Vân. Ca Sĩ Hương Lan hát

Bông Hồng cài áo. Ý: Nhất Hạnh, nhạc: Phạm Thế Mỹ, hát: Nguyễn Hưng
 

Tuyễn tập Nhạc Vu Lan của Võ Tá Hân:
( nhạc này chỉ nghe được trên CD-Rom mà thôi)

Tuyển tập nhạc Vu Lan. Võ Tá Hân---o0o---


Cập nhật : 15-04-2003


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Tổng Quát

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ : quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544