Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Phật Ðản


...... ... .

 

Phật Vào Cõi Thế

Điều-Ngự-Tử Thích Huyền-Tôn

---o0o---

Phật Đà vào cõi thế

Thương người trong dâu bể

Độ Sinh Già Đau Chết

Nhớ Phật Mừng Đại Lễ

Hai ngàn sáu trăm hai mươi lăm năm về trước

Cõi Diêm Phù rực sáng khắp hư không

Màu không gian biến thành màu bạch ngọc

Sáng trong xanh chen sáng với vầng hồng

Trái đất ba mươi sáu lần chuyển động

Mây năm sắc kéo về che trùm non Hy Mã

Trời Thiên Nhân chen chúc chật không trung

Cung kính rải hoa mạn đà la vô ngã

Mừng bậc Thầy Thiện Thệ Đấng Viên-Dung

Ngón tay chỉ nát vụn mãng vô-minh đen tối

Bảy bước đi thị hiện pháp Đại Hùng

Mở miệng nói bốn mươi tám ngàn chân lý

Ba cõi từ đây vĩnh đoạn luân hồi

Nam Mô Kính Nhớ Phật Đà Thích Ca

Nam Mô Giáo Chủ Ta Bà

Vô Ưu Thọ Hạ Thích Ca Giáng Trần.

 

Điều-Ngự-TửThích Huyền-Tôn

Rằm tháng 4 Tân-Tị PĐ2625. VL4880.

---o0o---

Cập nhật : 01-04-2002


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang Phật Đản

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ : quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544