Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Phật Ðản


...... ... .

 

 

 MỪNG ÐẢN SANH

                                              Bùi Văn Thọ

---o0o---

  

                                            

                                        

Vâng!

Cách đây hai ngàn bảy trăm năm

Vườn Lâm Tỳ Ni

Hoa Ưu Ðàm rực sáng

Hương đưa ngào ngạt

Chim quý rộn ràng đua hát...

 

Ngày đẹp trời

Cung vàng điện ngọc mở hội

Hoàng hậu Mada dạo chơi

Vườn Thượng uyển

Ngài Tất Ðạt Ða ra đời

 

Vâng ! Ngày Ðản sanh

Ðiềm lành, voi báu , huyền cơ

Ðiểm son lịch sử

Không bao giờ nhạt phai

Pháp thân hiện thực ,không hai

Chân in bảy bước

Sen cài gót son

 

Ngài Tất Ðạt Ða vẹn toàn

Mở hội Trai đàn muôn ngàn cảnh sắc

Hào quang chiếu sáng

Ngai Vàng hoan ca

Ðời đời nhớ Tất Ðạt Ða

Khai tâm đuốc tuệ

Pháp hoa tôn thờ.

                               

 

 

---o0o---

Vi tính : Nguyệt Cung

Cập nhật : 01-05-2002


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang Phật Đản

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ : quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544