Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Phật Ðản


...... ... .

 

PHẬT GIÁO THỪA THIÊN - HUẾ

Phật Đản 2546. Phổ biến nội bộ.

+++

 

TẬP SAN

NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC

Số  3

 

---o0o---

 

Mục Lục

 

1. Thư ngỏ mùa Phật Đản, HT Thích Thiện Hạnh.(Editorial, by Most Ven. Thích Thiện Hạnh)

2. Bốn Pháp Giới, Hồng Dương.(The Fourfold Dharmadhātu, by Hồng Dương)

3. Thiền Trúc Lâm: Tư Tưởng Triết Lý, Đinh Quang Mỹ. (The Trúc Lâm Dhyāna: Philosophical Thoughts, by Dinh Quang Mỹ)

4. Từ Nguyễn Trãi Đến Ngô Thì Nhậm Và Con Đường Đi Lên Đỉnh Núi Yên Tử, Thích Phước An.(From Nguyễn Trãi to Ngô Thì Nhậm and The Road to The Mountain Yên Tử, by Thích Phước An)

5. Tạo Dựng Mùa Xuân, Thích Thái Hoà.(Create The Spring, by Thích Thái Hoà)

6. Thơ Phổ Đồng, Tâm Khai, Tuệ Nguyên, Từ Niệm, Thanh Nguyên, Huỳnh Trúc Thiên. (Poems Phổ Đồng, Tâm Khai, Tuệ Nguyên, Từ Niệm, Thanh Nguyên, Huỳnh Trúc Thiên)

7. Suy Nghĩ Về Sự Lễ Lạy, Quảng Thông. (On The Workship in Buddhism, by Quảng Thông)

8. Bồ-đề-đạt-ma Với Võ Thuật, Thanh Tâm. (Bodhidharma and The Art of Fighting, by Thanh Tâm)

9. A-tỳ-đạt-ma Câu-xá Luận, Thích Phước Viên dịch và chú. (Abhidharmakośabhāsyam (kārikā), trans. by Thích Phước Viên.)

10.Tư Tưởng Phật Giáo Ấn Độ: Năm Thiện Căn, Edward Conze, Hạnh Viên dịch. (Bouddhist Thought in India: The Five Cardinal Virtues, by Edward Conze, trans. by Hạnh Viên)

11. Reduction to The Nothingness, Tuệ Sỹ.

 

 

Tập san số này ắt không tránh khỏi vài lỗi lầm kỹ thuật ngoài ý muốn, chúng tôi mong với lượng bao dung và sáng suốt quý độc giả sẽ tự sửa chữa giúp. Xin cảm ơn.

---o0o---

Chân thành cảm ơn TT Thích Thanh Huyền đã gởi tặng tập san này
(Trang nhà Quảng Đức, Phật Đản 2626)
Trình bày:
Nhị Tường
Cập nhật : 11-05-2002


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang Phật Đản

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ : quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544