Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Phật Ðản


...... ... .

 

TẬP SAN

NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC

PHẬT GIÁO THỪA THIÊN - HUẾ

Số 6

 

Số đặc biệt PHẬT ĐẢN PL. 2547

+++

 

Mục Lục

01. Duy-ma-cật Với Các Đại Thanh Văn. Tuệ Sỹ

02. Sát-na Triển Chuyển. Hồng Dương

03.Thiền Trúc Lâm Và Tín Ngưỡng Tôn Giáo. Đinh Quang Mỹ

04. Đất Nở Hoa Đàm. Thích Thái Hòa

05. Tứ Đế. Thích Đức Thắng

06. Ảnh Hưởng Của Phật Giáo Đối Với Pháp Luật Triều Lý. Lê Văn Kinh

07. Thơ. Phổ Đồng, Tuệ Nguyên,Vũ Thành Sơn

08. A-tỳ-đạt-ma Câu-xá Luận. Thích Phước Viên dịch và chú

09. Du-già Hành Tông. Nhuận Châu dịch và chú.

 

---o0o---

Mục Lục | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09

---o0o---

Trình bày: Nhị Tường
Cập nhật: 5-2003


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang Phật Đản

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ : quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544