Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Phật Ðản


...... ... .

 

 

Giây phút thiêng liêng

 Hạt Cát
---o0o---

 

 

 

Giây phút ấy thế gian bừng chấn động,

Ðóa Ưu Ðàm hé nụ mấy ngàn năm.

Sen nở thắm bên hồ hương gió lộng,

Muôn cung tơ nhã nhạc tấu bổng trầm.

 

Trăng vằng vặc soi đất trời bát ngát,

Mây muôn phương rạng rỡ bóng thiên thần.

Mạn Ðà La mưa hoa hương ngào ngạt,

Chuyển Luân Vương vừa giáng hạ phàm trần.

 

Người nhập thế ánh bình minh rực rỡ,

Vạn vật reo mừng chiêm ngưỡng dung quang.

Ðài sen báu bảy bước chân nhẹ đỡ,

Nước rồng thiêng suối mát gội kim thân.

 

---o0o---

 

Ôi ! Từ Phụ ! Cha lành chung bốn cõi,

Thương chúng sanh Người thị hiện ta bà.

Diệt khổ đau Người đi tìm nguồn cội,

Cứu muôn loài Người vứt bỏ xa hoa.

 

Mang ánh sáng Người soi nơi tăm tối,

Pháp nhiệm mầu Người gieo rắc trần gian.

Từ buổi nọ mấy ngàn năm dời đổi,

Vẫn còn đây rạng mãi Ánh Ðạo Vàng.

 

---o0o---

 

Con kính cẩn quỳ dưới chân Từ Phụ,

Tâm hồn con thấm đượm đức ân Người.

Con xin sống một cuộc đời an trú,

Trong yêu thương Người ban rải nơi nơi.

 

Hạt Cát

 

 

---o0o---

Cập nhật: 5-2003


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang Phật Đản

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ : quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544