Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Phật Ðản


...... ... .

 

 

TẬP SAN

NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC

PHẬT GIÁO THỪA THIÊN - HUẾ

Số 9

 

Số đặc biệt PHẬT ĐẢN 2548

+++

 

 Hình bìa: Khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến.

Thư pháp của Thích Phước Thành.

 

 [Bìa ] [ Mục Lục]

---o0o---

Trình bày: Nhị Tường
Cập nhật: 6-2004


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang Phật Đản

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ : quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544