Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Phật Ðản


...... ... .

 

Tập san Pháp Luân 2

 

SỐ ĐẶC BIỆT : MỪNG PHẬT ĐẢN PL.2548

 

--o0o---

Mục Lục

 

01 Quy y Tam Bảo -TT. Thích Đức Thắng
02. Tinh thần thông điệp Phật đà 2548 -Tâm Phương
03. Lược sử đức Phật Thích-ca -Viên An

04. Đại Ca-diếp -Long Tường
05. Dòng lệ A-tư-đà -Đồng Thành
06. Vài nét về Phật giáo đất phương Nam -Sơn Tùng
07. Năm cái thấy -Đức Minh
08.Những nét đẹp hiện đại trong kinh Sa môn quả -Trí Lộc
09. Nghịch lưu là lối sống thăng hoa -Hướng Thiên
10. Biết sống -Đằng Thiên
11. Phương pháp giáo hóa của đức Phật -Phong Giao
12. Nhận thức về chữ nghiệp trong đạo Phật -Hoàng Nguyên
13. Chuyện về Tôn giả Nan-đà -Quang Sơn
14. Mừng Đản sanh -Uyên Như
15. Tùy bút: Ngày đại lễ muôn điệu hoà ca -Quang Tuệ
16. Đi tìm hạnh phúc -Trúc Lam
17. Thơ: Ước nguyện - Đằng Thiên.
Cảm niệm ngày Phật đản - Thông Nhã. Trăng quê chùa Tổ - Thạch Lữ. Cảm đề ngày Phật đản - Nhật Hạnh. Hạt muối - Vĩnh Thi

18. Quay về quê cũ -Thông Hải
19. Một vài phương pháp chuyển hóa tâm sân hận -Tâm Tịnh
20. Bằng cấp Đại học tâm linh -Thích Hạnh Hiền
21. Không nên biến đạo Phật thành một mốt thời trang
22. Một Phật tử đoạt giải “Học sinh giỏi nhất ở Hoa Kỳ”
23.Tích Lan phóng thích những tù nhân để ghi dấu ngày Đản sanh của đức Phật

24. Quy ngưỡng niết-bàn -Nhạc và lời: TV NAM MÔ

---o0o---

 [ Mục Lục ] [ 01 ] [ 02] [ 03] [ 04] [ 05] [ 06] [ 07]

[ 08] [ 09] [ 10] [ 11] [ 12] [ 13] [ 14] [ 15] [ 16] [ 17]

[ 18] [ 19] [ 20] [ 21] [ 22] [ 23] [ 24

---o0o---

Source: http://www.phatviet.net/

Trình bày: Nhị Tường

Cập nhật : 01-07-2004


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang Phật Đản

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ : quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544