Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh


KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN


...... ... .

 

 

 

32 Tướng Tốt của Ðức Phật. KD

Bạn Làm Gì Khi Gặp Những Chuyện Thị Phi ? Thích Thông Tịnh

Bên kia sông. Huệ Trân

Cảm niệm Phật Đản. Thích Nữ Như Nhật
Cảm Niệm Ngày Phật Ðản.Như Nguyệt

Cảm niệm ngày Phật đản. Minh Lạc

Cảm niệm Phật đản. HT Thích Đức Chơn

Cảm niệm mừng ngày Phật đản. Minh Lạc

Có Một Ngày Sinh . Nhã Như Mỹ
Chi tiết linh diệu nơi ngày Ðản sinh của Phật theo các kinh thuộc Hán tạng. Đạo Nguyên

Cảm Niệm Mừng Phật Thích Ca Giáng Trần. HT  Thích Huyền-Tôn

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Cảm niệm mùa Phật Đản. Thiên Hương
Cảm Niệm Ngày Phật Ðản 2001. H.T Thích Phổ Huân
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Cội nguồn của sự vật. Nghiêm Xuân Hồng
Cuộc đời Đức Phật ( tranh minh họa)

Cuộc hành trình cuối cùng của Đức Phật với những thống khổ muôn đời của nhân loại. Thích Phước An.  

Dư hương mùa Phật Đản.  Thiên Anh Lạc

Dòng lệ A Tư Đà.  Thích Đồng Thành

Dòng lệ A Tư Đà.  Tịnh Như

Du Quán Tứ Môn. Diệu Trân

Duy ngã hay vô ngã. TT Thích Như Đạt
Đã tu được chưa? Quảng Chơn Thiên Hương

Đặc điểm Đức Phật và Đạo Phật. Thích Trí Viên
Đầu thế kỷ 21 nhớ ngày Đức Phật đản sinh. Nguyễn Tường Bách
Ðêm trăng Phật đản tại Watsonville, Hoa Kỳ. Võ Phú Quốc

Đức Phật trong đời. Thích Nhật Quang

Đức Phật đản sinh - suối nguồn hạnh phúc. Thích Phước Đạt

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni . HT. Thích Đức Nhuận

Đức Phật Đản sinh qua thi phẩm của Edwin Arnold. Trần Phương Lan dịch

Ðức Phật - Niềm Hạnh Phúc Cho Nhân Loại . H.T Narada Mahathera

Giây phút thiêng liêng. Hạt Cát

Hình ảnh thánh tích Lumbini nơi Đức Phật đản sinh.

Khảo cứu về Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Thành Ý

 Một vài suy nghĩ về sự đản sinh của Đức Phật. Thích Thiện Bảo

 Mừng ngày Phật  Đản. Thích Như Điển

Mừng ngày Phật đản. ( thơ) HT Thích Thắng Hoan
Mười hạnh Ba La Mật của Phật   ( tranh minh họa )

Mười đóa sen dâng Phật. Thiên Hương

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Mười đóa sen dâng Phật. Thiên Hương

Mừng ngày Phật Đản bước vào cửa đạo. Thích Chân Tuệ

Mừng Phật Đản Sanh. Thơ của Mặc Giang

Mừng Phật ra đời . Thích Huyền-Tôn   

Mặt trăng thứ nhất. Cao Huy Thuần
Mừng Đản Sinh . Bùi Văn Thọ

Mỹ nhân và duyên phận. Như Hiệp

Mùa hoa Ưu Ðàm nở.  Thiện Anh Lạc

Ngày lịch sử. Thích Thiện Hữu

Ngày Phật Đản nguyện cho thế giới hòa bình.... Thích Thiện Hữu
Những đặc điểm của Đức Phật. Thích Thông Huệ

Nhân Mùa Phật Đản 2004 Hành Hương Xứ Phật Khắp Nơi Trên Thế Giới. Mường Giang
Nhặt dấu thời gian. Cư sĩ Liên Hoa

Niềm vui Phật đản.  Lý Trang

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Niệm Phật . Nghiêm Xuân Hồng

Niên đại xuất gia, thành đạo. Đào Nguyên

Lâm Tì Ni khu vườn tú lệ. Lê Bích Sơn

Lâm Tì Ni xưa và nay. Thích Quảng Đạt

Lễ Phật đản 8-5-63 tại Huế. Bác sĩ . Erich Wulff. Minh Nguyện dịch

Lý do duy nhất chư Phật xuất hiện ở thế gian này. Pháp Sư Shokai Kanai. Phạm Quốc Hưng dịch

Lược truyện tiền thân của Đức Phật. HT Thích Đức Niệm

Phát Bồ Đề Tâm. His Holiness Kyabje Ling Rinpoche. Giác Anh chuyển ngữ

Phật giáo luôn ở trong lòng của dân tộc. HT Thích Trí Tịnh

Phật Vào Cõi Thế . Ðiều Ngự-Tử Thích Huyền-Tôn 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật ở trong tâm hay ngoài tâm.  Nghiêm Xuân Hồng

Phiền não tức Bồ đề. Thuần Tâm, Huỳnh Lan

Quan điểm về hình ảnh đức Phật đản sinh thời PG du nhập.Thích Phước Đạt

Siddhattha - Ðã cho đời một định nghĩa về mỹ học. Hoàng Thiệu Khang

Trầm bổng chuông ngân. Hạt Cát
Tích Phật Ðản Sanh .  Tâm Diệu 

Thế giới vang ca. Huệ Giáo  

Thiên nhân sư 

Tượng Phật Ðản Sanh - Nhật Bản. Thích Nguyên Tạng
Tìm hiểu ngày sanh của Ðức Phật Thích Ca. Nguyễn Phúc Bửu Tập

Tiếng vọng ngàn năm. Thích Thiện Hữu
Thông Ðiệp sự ra đời của Phật. Thích Thông Huệ

Tìm hiểu về hiện tượng Lâm Tỳ Ni. Thích Nguyên Hiền 
Tìm thấy ngọc xá lợi của Đức Phật tại Nepal. Trí Không
Trăng mùa Phật Đản. Thích Huyền Lan
Tuyệt thực năm 63 tại chùa Từ Đàm Bác sĩ . Erich Wulff. Minh Nguyện dịch
Tường trình tại Liên Hiệp Quốc (9/1963) .Bác sĩ . Erich Wulff. Minh Nguyện dịch

Thí dụ Lõi cây. HT. Thích Chơn Thiện

Vua Tịnh Phạn, nỗi khổ niềm vui. Phước Thắng

Vị đạo sư tối thượng. Huệ Trân

Ý nghĩa đản sanh
Ý nghĩa Phật Đản 2546

Ý nghĩa thị hiện của Phật Đản . Lữ Hồ
Ý Nghĩa Lễ Tắm Phật. H.T Thích Trí Quảng

Ý Nghĩa Phật Ðản. H.T Thích Trí Quảng

Ý Nghĩa Phật đản. TT Thích Phước Sơn

Ý nghĩa ngày rằm tháng tư Vesakha .Thích Thiện Minh

Yếu tố huyền sử trong lịch sử đản sinh của Đức Phật. Thích Phước Đạt
 

Nhạc Phật Đản:
Tuyển tập các bài hát về Phật đản

Trường Ca Kinh Pháp Cú. Thơ của Tuệ Kiên, nhạc của Võ Tá Hân

Hôm Nay Mừng Phật Đản

Trường Ca Phật Sử Nhạc Võ Tá Hân

Phật Tử Việt Nam  [ nghe nhạc] Thơ Tuệ Kiên, Nhạc Võ Tá Hân
Phật giáo Việt Nam hành khúc [ nghe nhạc] Thơ Tuệ Kiên, Nhạc Võ Tá Hân


Phương Pháp và Cung Cách Sống trong cuộc đời. Thích Như Điển
Kỷ Yếu 20 năm Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu. Thích Như Điển (biên tập) 
Đức Phật , nơi qui ngưỡng tâm hồn nhân loại. Tuệ Năng

ĐỨC PHẬT và sự đóng góp của Ngài cho nền hòa bình và phát triển xã hội  Thích Hạnh Bình

Đức Phật trong đời. Thích Nhật Châu

Xung đột văn minh. Cao Huy Thuần

May mà đời còn dễ thương. Tạ Thị Ngọc Thảo

Tản mạn Những câu chuyện về hạnh phúc. Thảo Vy

Suy nghĩ về việc giặt giũ. Thiền sư Ajahn Brahm

Hương chùa. Bích Nhuận. (PDF) .

Hòa thượng Viên Không và 10 vạn tượng Phật. Hà Vũ Trọng 

Là công việc của mỗi người. Bảo Anh. (PDF) 

Gỏi hoa A ti sô.

Dâng trọn tâm thành. Thích Thiện Hữu

Từ thông điệp 2002 đến thông điệp 2007  Thích Thiện Hữu

Vì tôi là Sadi. Thủy Lâm Synh

Thị hiện. Thủy Lâm Synh

 

Tuyển tập :
 

Tuyển tập sách và bài viết về Đức Phật

Tập San Nghiên Cứu Phật Học (Phật Đản 2546) . Phật Giáo Thừa Thiên Huế
Tập san Nghiên Cứu Phật Học số 6 (số đặc biệt Phật Đản 2627)

Tập san Nghiên Cứu Phật Học số 9 (số đặc biệt Phật Đản 2628)  

Tập san Pháp Luân PL.2548-No.1/3 AL-Tu thư Phật học.

Tập san Pháp Luân PL. No.2

Tập san Pháp Luân PL. No.3

Tập san Phương Trời Cao Rộng 21
 

 

Sách :

Hoa Ưu Đàm Nở (thơ). Thích Thiện Hữu
Đức Phật và Phật Pháp . HT.Narada. Phạm Kim Khánh dịch Việt
Trên đường hoằng pháp của Phật tổ Gotama . Nguyễn Văn Hiểu
Đức Phật và hào quang chân lý. GS. Lokanatha. TT. Thích Giải Thông
Đức Phật và Giáo Pháp của Ngài. Ernest K. S. Hunt. Tịnh Minh dịch
Ánh Đạo Vàng. Võ Đình Cường
Hoa Ưu Đàm Nở (thơ). Thích Thiện Hữu
Đức Phật Lịch Sử. H.W. Schumann; Trần Phương Lan dịch

 

 

---o0o---

Cập nhật : 16-05-2008


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang Phật Đản

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ : quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544