Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Phật Giáo Việt Nam


...... ... .

 

Hình ảnh sinh hoạt của
Phái đoàn hoằng Pháp của Hòa Thượng Thích Bảo Lạc
và Đại Đức Thích Nguyên Tạng tại Moscow, Nga
(ngày 19-7-2006)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Đạo hữu Thiện Xuân Inna Malkhanova (người Nga) và Đạo hữu Thiện Mẫn Nguyễn Minh Cần
 

 

 

 

 

 

Đạo hữu  Tâm Diệu Hương, Hội Phó Hội PG Thảo Đường tai Matcơva, Nga
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mục Lục hình ảnh > 01> 02> 03> 04> 05>
 


 

---o0o---

Nhiếp ảnh và trình bày: Thiện Đạo, Đồng Tâm, Tâm Diệu Hương

Cập nhật 19-7-2006

 


Webmaster: quangduchomepage@yahoo.com

Mục Lục hình ảnh

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ :
quangduchomepage@yahoo.com
Địa chỉ gởi thỈ?:
Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544