Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Cư Sĩ Tịnh Liên
Nghiêm Xuân Hồng
(1920-2000)


...... ... .

 
 

Tiểu Sử:

Cư sĩ Tịnh Liên Nghiêm Xuân Hồng sinh năm 1920 tại Hà Ðông, Bắc Việt 

Năm 1953, hành nghề Luật Sư

Năm 1954, đất nước chia đôi, di cư vào Nam

Nguyên luật sư tòa thượng thẩm Saigon, cựu bộ trưởng phủ thủ tướng năm 1965 thời Nguyễn Khánh
Sáng lập viên nhóm Quan Ðiểm Sàgòn
Năm 1975, miền Nam Việt Nam mất, di cư sang Hoa Kỳ
Trước năm 1975 viết sách về chính trị, triết học và văn chương
Sau năm 1975 chuyên đọc kinh Ðại thừa, tịnh tu, viết sách Phật và giảng dạy Phật Pháp tại Chùa Trúc Lâm Yên Tử, Santa Ana và Chùa Liên Hoa, Garden Grove, bang California.

Những tác phẩm của ông viết về Phật học sau năm 1975 tại Hoa Kỳ, đã phản ảnh đầy đủ một ngả rẽ đổi thay quan trọng trong tư tưởng của ông.

Ðời người là vô thường, ông đã bình thản ra đi ngày 07 tháng 5 năm 2000, nhằm ngày 4 tháng 4 năm Canh Thìn tại Orange County, California USA.

Tinh thành trong lịch sử chuyển mình của quốc gia, cư sĩ Tinh Liên Nghiêm Xuân Hồng, ngoài "Một nhà văn luôn luôn thiết tha với đất nước. Một nhà tư tưởng luôn luôn thiết tha với đại thể. Một hồn thơ luôn luôn thiết tha với cái “mỹ” và cái “hảo”, ông còn là "một Thiền gia luôn luôn thiết tha với thế nhân."  Cư sĩ quả là bậc tiền bối hữu công sáng chói, ông đã "khước từ, những quyền uy, những hạnh phúc, những danh vọng, những phú quý, những sang giầu" để tựu thành đạo nghiệp cao quý cho hàng hậu tấn ngưỡng vọng. (*)

 

Tài liệu online :

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phỏng vấn
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Niệm Phật . Nghiêm Xuân Hồng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Cội nguồn của sự vật. Nghiêm Xuân Hồng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật ở trong tâm hay ngoài tâm.  Nghiêm Xuân Hồng

Tác phẩm đã xuất bản ở Việt Nam:

Ði Tìm Một Căn Bản Tư Tưởng, 1957
Lịch trình diễn tiến của phong trào quốc gia Việt Nam, 1959
Xây dựng nhân sinh Quan 1960
Luyến Ái Quan Qua Triết Thuyết Và Tình Sử, 1961
Cách mạng và hành động, 1962
Người Viễn Khách Thứ Mười, kịch,1963
Từ Binh Pháp Tôn Ngô Ðến Chiến Lược Nguyên Tử, 1965
Việt Nam, nơi chiến trường trắc nghiệm, 1966
Biện chứng giải thoát trong tư tưởng Ấn độ, 1966
Biện Chứng Giải Thoát Trong Giáo Lý Trung Hoa, 1967
Nguyên Tử Hiện Sinh Và Hư Vô, 1969

Tác phẩm đã xuất bản ở Hoa Kỳ:

Lăng Kính Ðại Thừa, 1982
Tánh Không và Kinh Kim Cang, 1983
Lăng Nghiêm Ảnh Hiện, 1983
Nguồn Thiền Như Huyễn, 1984
Mật Tông và Kinh Ðại Thừa, 1986
Trang Tôn kinh huyền hoặc 1, 1988
Trang Tôn kinh huyền hoặc 2, 1989
Trang Tôn kinh huyền hoặc 3, 1991
Trang Tôn kinh huyền hoặc 4, 1992

 


 

 


---o0o---

Cập nhật : 01-05-2002


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang Thư Mục Tác Giả

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua Email: quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Australia.
 Tel: 61. 03. 9357 3544; Fax : 61.03.9357 3600