Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Cư Sĩ Nguyên Giác Phan Tấn Hải
Email: nguyengiac@gmail.com


...... ... .


 

Chú Giải Về Phowa. Tác giả:  Chagdud Khadro, Nguyên Giác dịch Việt
Đừng Nghĩ Quá Khứ, Đừng Nghĩ Tương Lai ?.  Cư Sĩ Nguyên Giác
Lễ hội và công đức. Nguyên Giác
Người ăn cơm Phật. Nguyên Giác
Nghĩ về dịch Kinh Phật. Cư Sĩ Nguyên Giác

Khởi đầu là tâm. Nguyên Giác

Phật dạy quán niệm sự chết. Nguyên Giác
Phật Giáo Thăng Trầm: Trường Hợp Nhật Bản và Sri Lanka. CS Nguyên Giác
Thiền Tập. Nguyên Giác
Teachings From Ancient Vietnamese Zen Masters. Nguyên Giác
Teachings and Poetry of Tue Trung Thuong Sy (1230-1291) Nguyên Giác
Tran Nhan Tong (1258 – 1308): The King Who Founded A Zen School Nguyên Giác
The Zen Teachings of Master Duy Luc. Nguyên Giác dịch
Thiền Tập. Nguyên Giác
Tu học để hoằng pháp. Nguyên Giác
Vài Chú Giải Về Thiền Đốn Ngộ Nguyên Giác

 

 

 

Đôi nét về Cư Sĩ NGUYÊN GIÁC PHAN TẤN HẢI

 Tên khai sinh:  Phan Tấn Hải, sinh ngày 22 tháng 2 năm 1952 tại Sài Gòn, Việt Nam. Đang cư ngụ tại California, Hoa Kỳ. Học Pháp với quý Hòa Thượng:  Thích Tịch Chiếu, Chùa Tây Tạng, Bình Dương; Thích Thiền Tâm, Đại Ninh, Lâm Đồng; Thích Tài Quang, Phú Nhuận, Sài Gòn. Đã từng cộng tác với nhiều báo như Tâp san nghiên cứu Triết Học (Đại học Văn Khoa, Sài Gòn), Tự Thức, Văn, Văn Học, Hợp Lưu, Tạp chí Thơ, Việt Báo, Tạp chí Giao Điểm, Giác Ngộ và nhiều báo khác. Từng góp bài trong một số tuyển tập Văn học nhiều tác giả. 
Tác giả, dịch giả một số sách về Phật Giáo:
-    Vài Chú Giải Về Thiền Đốn Ngộ - 1990
-   
Thiền Tập – Biên dịch
-    Ba Thiền Sư – Tác giả:  John Stevens, Nguyên Giác dịch Việt
-   
Chú Giải Về Phowa – Tác giả:  Chagdud Khadro, Nguyên Giác dịch Việt
-    Lời Dạy Tâm Yếu Về Đại Thủ Ấn
-    Cậu Bé Và Hoa Mai - Tập truyện ngắn
-    Ở Một Nơi Gọi Là Việt Nam - Tập thơ
-    Teachings From Ancient Vietnamese Zen Masters
-   
Teachings and Poetry of the Vietnamese Zen Master Tue Trung Thuong Sy (1230-1291)
-    Tran Nhan Tong (1258 – 1308): The King Who Founded A Zen School

-
   The Zen Teachings of Master Duy Luc

 

 

 

---o0o---

Cập nhật : 01-02-2012


Webmaster:quangduchomepage@gmail.com

Trở về trang Thư Mục Tác Giả

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua Email: quangduchomepage@gmail.com

Địa chỉ gởi thư:
Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Australia.
 Tel: 61. 03. 9357 3544; Fax : 61.03.9357 3600