Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

tamha.jpg (3967 bytes)

Tâm Hà Lê Công Đa


...... ... .

 

 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thông Điệp của Bồ Tát Địa Tạng qua Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện
ICONFLASH.jpg (769 bytes) About a website name " Vietnam Buddhism "
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Introduction to Buddhism in Vietnam and Vietnamese Zen
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Vượt khỏi giáo điều. (sách). Dalai Lama. Tâm Hà Lê Công Đa dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Sắc tướng, thật tướng,vấn đề Nhị Đế trong Tứ Đại Thuyết Phái của Phật Giáo (sách)
 Prof. Guy Newland. Tâm Hà Lê Công Đa dịch

 

Các dịch phẩm đang tiến hành :

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Joshi, Lalmani. (1987). Studies in the Buddhistic Culture of India. Delhi: Motilal Banarsidass, 1st ed. 1967.

 

________


 Cư Sĩ Tâm Hà Lê Công Đa, sinh năm 1947. Quy y với Hòa Thượng Thích Giác Nhiên, (Cố  Đệ Nhị Tăng Thống GHPGVNTN), pháp danh Tâm Hà. Sinh hoạt và trưởng thành trong Gia Đình Phật Tử từ đoàn sinh Oanh Vũ đến Huynh trưởng GĐPT. Nguyên là Tổng Thư Ký Tổng Vụ Cư Sĩ GHPGVNTN Hải Ngoại tại Hoa Kỳ (VPII, Viện Hóa Đạo). Tốt nghiệp ĐHSP, Ban Hán Việt (VN); Tốt nghiệp Cữ Nhân Toán và Điện Toán (Hoa Kỳ).

 


---o0o---

Cập nhật : 01-03-2003


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang Thư Mục Tác Giả

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua Email: quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Australia.
 Tel: 61. 03. 9357 3544; Fax : 61.03.9357 3600