Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Hòa Thượng Thích Huyền Tôn
Email: htbaovuong@optusnet.com.au


  

Giá trị truyện kiều HT.Thích Huyền Tôn
Kỷ Yếu Tái Thiết Phật Điện Chùa Bảo Vương
Câu Đối Cúng Dường Vu Lan PL 2554. HT Thích Huyền Tôn
Hành Trì Thần Chú Lăng Nghiêm. HT Thích Huyền Tôn

Tám Pháp Tu Trong Hạnh Nhẫn Của Vị Lai Di-Lặc Phật Đã dạy Do Ngài Thập-Đắc truyền cho Ngài Hàn-Sơn. HT Thích Huyền Tôn dịch
Chiến tranh và bát canh thịt. HT Thích Huyền Tôn dịch
Quan Âm Sám Hối Chú. HT Thích Huyền Tôn dịch
32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của Phật.  HT Thích Huyền Tôn ( khảo dịch)
Pháp hành trong  thời mạt pháp. HT  Thích Huyền Tôn (giảng luận)

Điếu văn tưởng niệm chư Tôn Đức:
Hòa Thượng Thích Bảo An
Hòa Thượng Thích Huyền Quang

Hình ảnh:

Đại lễ Kỳ Siêu tại Chùa Bảo Vương
Lễ Chẩn Tế tại Chùa Bảo Vương ngày 19-12-2010. HT Thích Huyền Tôn

Kinh :

Chư Kinh Mật Giáo HT.Thích Huyền Tôn dịch
Kinh Vu Lan Bồn. HT Thích Huyền Tôn dịch
Kinh Đại Báo Phụ Mẫu Trọng Ân HT.Thích Huyền Tôn dịch
Kinh Hiền Kiếp Thiên Phật Danh
HT.Thích Huyền Tôn dịch
Kinh Bát Đại Nhơn Giác. HT.Thích Huyền Tôn dịch 
Du Già Diệm Khẩu Thí Thực Khoa Nghi. HT Thích Huyền Tôn dịch
32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của Phật.  HT.Thích Huyền Tôn dịch
Phương Pháp cứu độ Trung Âm Thân . HT.Thích Huyền Tôn
Phục nguyện đầu xuân. HT Thích Huyền Tôn
Kệ Thỉnh Chuông. HT Thích Huyền Tôn dịch
Khai Chuông, Trống, Mõ, Bảng .HT Thích Huyền Tôn dịch


Pháp luận:

Cảm Niệm Mừng Phật Thích Ca Giáng Trần. HT.Thích Huyền Tôn
Ý Nghĩa Ngày Thành Đạo HT.Thích Huyền Tôn
Công Hạnh của Bồ Tát Quán Âm HT.Thích Huyền Tôn
Nhà cầm quyền Taliban phải chăng họ đã phá Phật ?HT.Thích Huyền Tôn


Truyện ngắn:
 

Mùa thương. HT.Thích Huyền Tôn
Thức tỉnh.
HT.Thích Huyền Tôn
Cực tịnh sanh động.
HT.Thích Huyền Tôn
Câu chuyện thuở xưa của hai ngài Hàn Sơn và Thập Đắc. HT.Thích Huyền Tôn
Chín Ba kiếp Rồi Mới Gặp Con HT.Thích Huyền Tôn
 

 

Thơ ca:


Nhớ Mẹ HT.Thích Huyền Tôn
Tuổi Tức Từ HT.Thích Huyền Tôn
Phật Vào Cõi Thế HT.Thích Huyền Tôn
Mừng Phật giáng trần HT.Thích Huyền Tôn
Tế Thuyền. HT Thích Huyền Tôn dịch


Ngôn ngữ của cõi lòng HT.Thích Huyền Tôn
Mấy khúc tơ lòng 2.HT.Thích Huyền Tôn

Vô Thường Người Ơi  HT.Thích Huyền Tôn
Xin Người Niệm Phật Cho Mau HT.Thích Huyền Tôn

 

Biên Biệt. Thế Nhân. HT Thích Huyền Tôn dịch


Chùa Bảo Vương:

Xem hình Chùa Bảo Vương
Chùa Bảo Vương
Đại lễ Khánh Thọ 80 tuổi HT Thích Huyền Tôn. Bảo Minh Đức
Đại lễ Khánh Thọ 80 tuổi HT Thích Huyền Tôn. Bảo Minh Đạo
Lời Tín Báo, Chú: Đại Phật Đảnh Lăng Nghiêm Vô Thượng Bảo Ấn
Lễ Vu Lan PL 2553 (2009) tại Chùa Bảo Vương
Ba Lễ Chẩn Tế tại Chùa Bảo Vương năm Canh Dần 2010. HT Huyền Tôn

 


Tài liệu sẽ phổ biến:
 

4000 năm Việt Lịch

Bàn về Niết bàn của Phật
Tổng quan về bộ Càn Long Đại Tạng Kinh
 

 

(xem tiếp)

---o0o---

Cập nhật : 01-08-2011


Webmaster:quangduchomepage@gmail.com

Trở về Trang Mục Lục

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ:
quangduchomepage@gmail.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544