Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Hòa Thượng Thích Phước Sơn


...... ... .

 
 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Ác già nạn đối với người xuất gia. Thích Phước Sơn

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Các cấp độ giới pháp. Thích Phước Sơn

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đặc trưng Phật Giáo giai đoạn đầu nhà Trần. Thích Phước Sơn

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đặc trưng của đạo Phật . Thích Phước Sơn

Đức Phật thăm Tỷ kheo lâm bệnh. Thích Phước Sơn

Đôi nét về giới luật. Thích Phước Sơn

 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Gương báo hiếu của người xuất gia. Thích Phước Sơn
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Giải trình ý nghĩa Vu Lan Thích Phước Sơn
Giữ gìn cây pháp. Thích Phước Sơn

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Giới luật công truyền hay bí truyền? Thích Phước Sơn

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hạnh hiếu cũng là hạnh Phật. Thích Phước Sơn
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hai mẩu chuyện cùng một sự kiện. Thích Phước Sơn
Hành trạng của Bồ-tát Quán Thế Âm.  Thích Phước Sơn
 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kế thừa sự nghiệp của Đức Phật. Thích Phước Sơn

 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lối về sen nở. Thích Phước Sơn

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Luật Ma Ha Tăng Kỳ. Phật Bà Bạt Đà La & Pháp Hiển. T.Phước Sơn dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Luật Học Tinh Yếu. HT Thích Phước Sơn
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lịch sử phiên dịch Hán Tạng. Vương Văn Nhan. HT Thích Phước Sơn

Lịch sử kết tập kinh luật lần thứ nhất.   Thích Phước Sơn
Lịch sử kết tập kinh luật lần thứ hai   Thích Phước Sơn
Lịch sử kết tập kinh luật lần thứ ba. Thích Phước Sơn
.Lịch sử kết tập kinh luật lần thứ tư.  Thích Phước Sơn
.Lịch sử kết tập kinh luật lần thứ năm & sáu.  Thích Phước Sơn

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lý luận dịch Kinh của các Đại sư Trung Quốc.

 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nguyên nhân nào làm cho các Triều Vua đầu đời Trần hưng thịnh ? Thích Phước Sơn
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nhị Tổ Pháp Loa . Thích Phước Sơn
 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tam Tổ Huyền Quang  . Thích Phước Sơn
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tâm hiếu là tâm Phật. Thích Phước Sơn

Thanh Tịnh Ðạo Luận Toản Yếu. Thích Phước Sơn

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thế Tôn báo hiếu phụ vương. Thích Phước Sơn

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thể thức tự tứ. Thích Phước Sơn

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tính chất hòa bình của Phật giáo. Thích Phước Sơn

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tính chất giáo dục của Giới luật Phật giáo. Thích Phước Sơn

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tinh thần cởi mở khoan dung của đạo Phật. Thích Phước Sơn

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tịnh Độ qua cái nhìn của Thiền .Thích Phước Sơn

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Trần Thái Tông, đời đạo lưỡng toàn. Thích Phước Sơn

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Truyện Cổ Sự Tích Cứu Vật Phóng Sinh Pháp sư Tịnh Không Thích Phước Sơn dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Trúc Lâm Sơ Tổ . Thích Phước Sơn
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Từ 16 vị La Hán diễn biến thành 18 vị. Thích Phước Sơn
 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Vu Lan, Ngày Báo Hiếu. Thích Phước Sơn
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Vì người vun bồi giống Phật. Thích Phước Sơn
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Ý nghĩa Phật Đản Thích Phước Sơn
 

 


---o0o---

Cập nhật : 01-01-2012


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang Thư Mục Tác Giả

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua Email: quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Australia.
 Tel: 61. 03. 9357 3544; Fax : 61.03.9357 3600