Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm


...... ... .

 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kinh Lời Vàng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kinh Phổ Môn giảng lục
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa (24 tập, mỗi tập dày 800 trang)
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đôi nét về Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm


Đang biên tập:

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Luận Thành Thật
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kinh Pháp Hoa giảng lục

               

 

 

ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU

 

 Xem tiểu sử cố Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

---o0o---

Cập nhật : 13-05-2005


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang Thư Mục Tác Giả

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua Email: quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Australia.
 Tel: 61. 03. 9357 3544; Fax : 61.03.9357 3600