Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Cư Sĩ Thiện Phúc Trần Ngọc
Email: ngtran1@earthlink.net


...... ... .

 
 


Tự Điển Phật Học Anh Việt . Thiên Phúc

Từ Điển Phật Học Việt Anh- Anh Việt- Pali-Việt (6 tập) Thiên Phúc

Thiên Trúc Tiểu Du Ký. Thiên Phúc
Đạo Phật an lạc & tỉnh thức (1 tập, 400 trang) Thiên Phúc
Thiền Sư (Masters). Thiện Phúc Trần Ngọc

Đạo Phật trong đời sống (10 tập, mỗi tập 400 trang) Thiên Phúc

Phật Pháp căn bản (8 quyển, 6000 trang). Thiện Phúc

Tâm sự với Cha Mẹ & tuổi trẻ (1 tập, 400 trang)
Phật Pháp Căn Bản (song ngữ Việt-Anh, 7 tập gồm khoảng 3000 trang)
Thiền Sư (song ngữ Việt-Anh1 tập, 500 trang)

 


 

---o0o---

Cập nhật : 06-10-2012
Khởi đăng : 01-12-2005


Webmaster:quangduchomepage@gmail.com

Trở về trang Thư Mục Tác Giả

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ:
quangduchomepage@gmail.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544