Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Tập San Nghiên Cứu


...... ... .

 

 NỘI DUNG


PHÁT BIỂU KHAI MẠC HỘI THẢO KHOA HỌC:
PHẬT GIÁO TRONG THỜI ĐẠI MỚI – CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC

- Hòa thượng THÍCH MINH CHÂU, Viện trưởng VNCPHVN-HVPGVN tại TPHCM

PHẬT GIÁO: GIẢI PHÁP TRONG GIAI ĐOẠN TOÀN CẦU HOÁ
- Hoà thượng Thích Hiển Pháp, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký HĐTSTƯ GHPGVNCHỦ ĐỀ 1
PHẬT GIÁO VÀ CÁC VẤN ĐỀ TOÀN CẦU1. Sự xuất hiện của Phật giáo ở phương Tây
nhằm đáp ứng cho những khủng hoảng môi trường và xã hội

- GSTS. R. Clark, Đại học Stanford, Hoa Kỳ

2. Các thách đố của Phật giáo Nhật Bản: Hai bộ mặt của Thiền
- GSTS. Steven Heine, Đại học Quốc tế Florida, Hoa Kỳ

3. Đối thoại nội bộ: Động lực của sự tương tác giữa các bộ phái Phật giáo
- GSTS. Asanga Tilakaratne, Đại học Kelaniya, Tích Lan

4. Thách đố của khủng hoảng: sự biện giải về tính chủ đạo hiện sinh trong các bộ phái PG
- TS. H.R. Kantor, Đại học Hoa Phạm, Đài Loan

5. Phật giáo Việt Nam trong thời đại toàn cầu hóa
- GSTS. Đỗ Quang Hưng, Viện trưởng VNC Tôn giáo, Hà Nội

6. Phật giáo Việt Nam và những thách thức của thời đại mới
- GSTS. Trần Ngọc Ninh, Hoa Kỳ

7. Ảnh hưởng của đại sư Thái Hư trong phong trào chấn hưng Phật giáo ở Việt Nam
- GSTS. E. DeVido, ĐH. Quốc lập sư phạm Đài Loan, Đài Loan

8. Bản sắc và toàn cầu hóa
- GSTS. Cao Huy Thuần, Đại học Picardie, Pháp quốc

9. Phật và Socrate: Chính trị và con người
- TS. Phạm Trọng Luật, Pháp quốc

10. Sự toàn cầu của Tâm lý học và cái lo-gíc Tây phương so với một số quan điểm Phật học về con người
- BS.TS. Lương Cần Liêm, Đại học Y khoa Paris, Pháp quốc

11. Kinh nghiệm truyền bá và phát triển Phật giáo tại Châu Âu, đặc biệt là Đức quốc
- TT. Thích Như Điển, Phương trượng chùa Viên Giác, Đức quốc

12. Công cuộc hoằng pháp tại Hoa Kỳ và những đóng góp của Phật giáo Việt Nam
- TT.TS Thích Trí Hoằng, Đại học Connecticut, Hoa Kỳ

13. Suy nghĩ chung về một Tôn giáo chung của thế giới ở tương lai
- TT. Thích Chân Quang, Bà Rịa-Vũng Tàu

14. Đạo Phật ngày nay tại Âu Mỹ và nếp sống Bồ-tát đạo
- ĐĐ.TS. Thích Nguyên Thiện, Hoa KỳCHỦ ĐỀ 2
TÌM KIẾM NHỮNG GIẢI PHÁP15. Bài thuyết trình chính: Cải đạo là sự cải đổi lịch sử và ngược lại
- GSTS. Noritoshi Aramaki, Đại học Otani, Nhật Bản

16. Hệ thống giáo dục Phật giáo: Phương tiện hiệu quả nhất chữa trị các vấn đề toàn cầu
- TT. Phra Theppariyattivimol, Quyền Viện Trưởng ĐHPG Mahamakut, Bangkok, Thailand

17. Lý luận dịch Kinh của các đại sư Trung quốc
- HT. Thích Phước Sơn, Phó Viện Trưởng VNCPHVN

18. Đối thoại giữa các tôn giáo và học thuyết
- GS. Trần Quang Thuận, Hoa Kỳ

19. Phật giáo Việt Nam trong thời đại mới
- GSTS. Trần Chung Ngọc, Hoa Kỳ

20. Ba đường hướng khả thi cho tương lai phát triển Phật giáo thế giới
- TT. Thích Kiến Đạt (Shi Jian Da), Viện trưởng HV Phật học Nam chúng Đài Loan

21. Tư duy lại truyền thống: Lý giải của phương Tây về hành trì Phật giáo
- NS. GSTS. Karma Lekshe Tsomo, Đại học San Diego, Hoa Kỳ

22. Năm ước mơ của một Phật tử và mười điều cấp thiếp mà Phật giáo Việt Nam không thể thiếu
- TS. Hồng Quang, Hoa Kỳ

23. Nhìn qua sự phát triển Phật giáo trên thế giới suy nghĩ về con đường hiện đại hoá của Phật giáo Việt Nam
- Mật Nghiêm-Đặng Nguyên Phả, Hoa Kỳ

24. Vài suy nghĩ về Phật giáo ngày nay (Pb: Đạo đức Phật giáo)
- GSTS. Tâm Đàn, Úc Đại Lợi

25. Cư sĩ Phật giáo trong thời đại mới
- TS. Nguyễn Đắc Xuân, TT nghiên cứu Quốc học

26. Phật giáo: Cơ hội và thách thức
- Thích Minh Tâm, Viện Phật học Hoa Nghiêm, Sydney, Úc Đại Lợi

27. Tầm quan trọng của việc tái cấu trúc ngành Ấn Độ học đối với việc
khảo cứu Phật giáo Ấn Độ
- PGSTS. Wong Chun-Wai, Đại học Hoa Phạm, Đài Loan

28. Đạo Phật: Con đường giải quyết vấn nạn toàn cầu
- TT. Thích Gia Quang, Phân viện Nghiên cứu Phật học VN, Hà Nội

29. Làm thế nào để vượt qua những thách thức của trong thời đại mới
- HT. Thích Giác Lượng, Hoa Kỳ

30. Cư sĩ Phật giáo trong thời đại mới
- GSTS. Trần Chung Ngọc, Hoa Kỳ

31. Tri thức Việt ở hải ngoại với Phật giáo Việt Nam (Abstract)
(Pb: Hoa sen giữa cơn bão thời đại - Một đánh giá thẳng thắn)
- Luật sư Nguyễn Hữu Liêm, Hoa Kỳ

32. Ý niệm về cơ hội và thách thức trong thời đại mới
- TS. Lâm Như Tạng, Sydney, Úc Đại Lợi

33. Phiên âm và lược dịch Đại Tạng Kinh
- TS. Trần Tiễn Khanh, Bác sĩ Trần Tiễn Huyến, Hoa Kỳ

34. Từ bi: Một đức hạnh để sống thân thiện với môi trường
- GSTS. Lê Văn Tâm, Đại học Gottingen, Đức quốc

35. Đột phá mới trong truyền bá Phật giáo ở phương Tây
- Kiến trúc sư Nguyễn Hữu Thái, Hoa Kỳ

36. Khoá học hàm thụ dành cho tù nhân ở Hoa Kỳ
- ĐĐ. Richard Baksa, Hoa Kỳ

37. Thiền là dòng sống trong lòng Phật giáo và dân tộc Việt Nam
- HT. Thích Nhật Quang, TV Thường Chiếu, BRVT

38. Thiền, con đường thể nghiệm chân lý
- TT. Thích Thông Phương, Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử, Quảng Ninh

39. Đưa giáo lý nhà Phật vào cuộc sống
- TS. Phan Văn Hoàng, Hội Khoa học Lịch sử TPHCM

40. Phật tử: Con số và con người
- Nguyễn Kha, Hoa Kỳ

41. Phật giáo: Thời đại mới
- Trần Văn Kha, Hoa Kỳ

42. Tăng ni trẻ trước thách thức của thời đại
- ĐĐ.TS. Thích Nghiêm Quang, HVPGVN tại TPHCM

43. Phật giáo trong thời đại mới
- PTS. Thích Hạnh Tấn, chùa Viên Giác, Đức quốc

44. Vài trò của tu sĩ Phật giáo ở xã hội đương thời,
- ĐĐ.TS. Thích Quang Thạnh, HVPGVN tại TPHCM

45. Nguồn tuệ giác Phật giáo trước nhu cầu của thời đại mới
- TT. Thích Phước Trí, chùa Vạn Phước, TPHCM

46. “Đồng hồ sinh học” từ cái nhìn của một Phật tử
- GSTS. Mai Trần Ngọc Tiếng, ĐH Khoa Học Tự Nhiên, ĐH Quốc gia TPHCM

47. Bảo tồn sếu đầu đỏ ở vùng hạ lưu sông Mêkông từ quan điểm từ bi và môi trường của PG
- TS. Trần Thiết, Phó TK môn Môi sinh và Thực vật, ĐHKHTN-Đại học Quốc gia TPHCM

48. Tăng đoàn Xuyên-truyền thống trong thời đại toàn cầu
- ĐĐ. Thích Phước Tấn, TT chùa Quang Minh, Melbourne, Úc Đại Lợi

49. Lý tưởng Bồ-tát trong Phật giáo Đại thừa
- Chánh Tước Đinh Khanh, Canada

50. Vai trò của thư viện nghiên cứu Phật học: Nghiên cứu, học tập và đào tạo trực tuyến
- Nhat Dung - MyLy Nguyen, chùa Quang Minh, Melbourne, Úc Đại Lợi

51. Suy nghĩ về một viện âm nhạc Phật giáo thuộc Đại học Phật giáo Việt Nam
- Nguyễn Văn Hiếu, chùa Quang Minh, Melbourne, Úc Đại Lợi

52. Phật giáo trong bối cảnh phát triển của cuộc cách mạng thông tin lần thứ 5
- Bùi Biên Hoà, Việt Nam

53. Tuổi trẻ Phật tử Việt Nam trước thử thách.nội bộ trong thời đại mới
- TS. Trần Kiêm Đoàn, California, Hoa Kỳ

54. Ứng dụng giáo lý Phật giáo trong đời sống hàng ngày
- ĐĐ.TS Thích Bửu Chánh, HVPGVN tại TPHCMCHỦ ĐỀ 3
PHẬT GIÁO VÀ DÂN TỘC55. Bài thuyết trình chính: Sự tương tác giữa văn hóa Phật giáo và văn hoá dân tộc
trong lịch sử Việt Nam
- TS. Trương Như Vương, TS. Nguyễn Đức Diện, Viện Chiến lược và Khoa học, Hà Nội

56. Vai trò của Văn hóa Phật giáo Việt Nam trong thời đại mới
- GSTS. Nguyễn Đức Lữ, VNC Tôn giáo và tín ngưỡng, HV Chính trị Quốc gia HCM, Hà Nội

57. Quan điểm của Trần Nhân Tông về sự nghiệp duy trì Phật pháp
- GSTS. Lê Mạnh Thát, Phó Viện trưởng HVPGVN tại TPHCM

58. Về một hướng đi của Phật giáo Việt Nam
- HT.TS. Thích Mãn Giác, Hoa Kỳ

59. Nghiên cứu về Sư Thích Chánh Nham đời nhà Minh
- GSTS. Ho. Kwong-Yim, Đại học Hoa Phạm, Đài Loan

60. Suy nghĩ về việc xây dựng một nền giáo dục Phật giáo tại Việt Nam
- TT. Thích Giác Toàn, Phó viện trưởng VNCPHT Việt Nam

61. Phật giáo đồng hành với dân tộc
- ĐĐ.TS. Thích Nhật Từ, HVPGVN tại TPHCM

62. Giải nghiệp, giải thực, giải hoặc: Đường đi của Phật tử Việt Nam
- Hoàng Nguyên Nhuận, Sydney, Úc Đại Lợi

63. Sự đóng góp của Ni giới: Một sứ mệnh có thể thực hiện
- NS. Thích Nữ Huệ Liên, HVPGVN tại TPHCM

64. Đời sống và sự đóng góp của Phật giáo tại Việt Nam
- GSTS. Philippe LangLet, Đại học Paris, Pháp

65. Phật giáo Việt Nam thời hiện đại: Những cơ hội và thách thức
- TS. Trần Hồng Liên, Viện KHXH Miền Nam, TPHCM

66. Giữa một cõi Thánh phàm
- Tâm Diệu, Hoa Kỳ

67. Giáo dục: Nền tảng cho sự phát triển Phật giáo Việt Nam
- NCS. Thích Hạnh Bình, Đại học Hoa Phạm, Đài Loan

68. Phẩm chất Tăng Ni thời hiện đại
- TT. Thích Chân Quang, chùa Phật Quang, Bà Rịa-Vũng Tàu

69. Những thách thức đối với Phật giáo Việt Nam
- TT. Thích Thanh Điện, HVPGVN tại Hà Nội

70. Phật giáo với sứ mạng xây dựng nền tảng đạo đức trong xã hội Trung Quốc hiện nay
- Ths. Thích Giải Hiền, Đại học Quốc lập Quốc tế Chinan, Đài Loan

71. Vài suy nghĩ về hiện tình Phật giáo
- TT. Thích Nguyên Hạnh, Trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam, Hoa Kỳ

72. Bàn thêm về Phong trào Phật giáo miền Nam năm 1963 trong giáo trình “Lịch sử Việt Nam hiện đại” ở bậc Đại học và Cao đẳng
- PGSTS. Lê Cung, Đại học Huế

73. Phật giáo Việt Nam và những đóng góp cho văn hoá dân tộc
- PGSTS. Nguyễn Hữu Sơn, Viện Văn học, Trung tâm KHXH-NV, Hà Nội

74. Đạo Phật và mô hình giáo dục con người toàn diện
- Nguyên Thuần, Hoa Kỳ

75. Sự truyền bá và tái du nhập của PG. Nguyên Thủy Việt Nam vào Cam-pu-chia
- GSTS. Ohashi Hisatoshi, Đại học thương mại Takasaki, Nhật Bản

76. Vài suy nghĩ về một Đại học Phật giáo
- TS. Đỗ Hữu Tâm, Irvine Valley College, Hoa Kỳ

77. Tính năng động của Phật giáo trong quá trình hội nhập
- Ths. Thích Phước Đạt, HVPGVN tại TPHCM

78. Vai trò cư sĩ trước tiền đồ Phật giáo Việt Nam
- TS. Thích Quán Thông, Hoa Kỳ

79. Sự thể nhập của Phật giáo Việt Nam trong thế kỷ XXI
- ĐĐ.TS. Thích Lệ Thọ, HVPGVN tại TPHCM

80. Tập kết kinh nghiệm 80 năm Phật giáo Việt Nam
- Phan Mạnh Lương, Hoa Kỳ

81. Phong trào Phật giáo miền Trung - Huế từ chấn hưng đến dấn thân:
Tiếp cận bởi một người kháng chiến không Cộng sản
- Chu Sơn, Việt Nam

82. Nghệ thuật sân khấu văn nghệ Phật giáo: Vấn đề nhỏ thách thức lớn
- Soạn giả Dương Kinh Thành, VNCPHVNCHỦ ĐỀ 4
PHẬT GIÁO VÀ KINH TẾ - CHÍNH TRỊ83. Bài thuyết trình chính: Nền tảng Kinh tế học từ cái nhìn Phật giáo
- TT. Thích Tuệ Sỹ, Việt Nam

84. Kinh tế Phật giáo
- GSTS. S.R.Bhatt, Phân khoa triết học, Đại học Delhi, Ấn Độ

85. Kinh tế từ cái nhìn Phật giáo
- ĐĐ. Thích Nhật Từ, HVPGVN tại TPHCM

86. Kinh tế Phật giáo: Một giải pháp toàn diện
- ĐĐ.TS. Thích Tâm Đức, HVPGVN tại TPHCM

87. Schumacher và Tuyên ngôn kinh tế Phật giáo
- Quán Như-Phạm Văn Minh, Sydney, Úc Đại Lợi

88. Phật giáo và Kinh doanh: Một doanh gia tốt có thể là một Phật tử tốt không?
- Hà Xuân Trừng, Cố vấn tập đoàn OPV, Việt Nam

89. Cần một giải pháp toàn diện đối với Phật giáo Việt Nam
- TS. Nguyễn Quốc Tuấn, Trưởng phòng NCPG, Viện NCTG, Hà Nội

90. Vận dụng giáo lý của đức Phật vào chính sách nhân dụng và phân bố lao động quốc tế
- Luật sư Võ Văn Quới, TPHCM

91. Phật giáo và Dân chủ: Cách tiếp cận của Phật giáo Nguyên Thủy
- TT. Bác sĩ Mettanando, Cố vấn WCRP, BangKok, Thái Lan

92. Xã hội lý tưởng Phật giáo
- ĐĐ.TS. Thích Nhật Từ, HVPGVN tại TPHCM

93. Giao thoa giữa nội dung tôn giáo và chính sách quốc gia: Suy nghĩ về Việt Nam
- Đỗ Hữu Tài, Hoa Kỳ

94. Đạo Phật và nhân quyền trong lịch sử Việt Nam
- GSTS. Tạ Văn Tài, Đại học Harvard, Hoa Kỳ

95. Vai trò chính trị của tăng sĩ Phật giáo thời Lý-Trần
- ĐĐ.TS. Thích Đồng Bổn, HVPGVN tại TPHCM

96. Phật giáo nhìn từ cội nguồn và từ thời hiện
- GSTS. Mai Quốc Liên, GĐ Trung Tâm Nghiên Cứu Quốc Học

97. Thực tập chánh niệm để thiết lập sự bình an và thảnh thơi trong cuộc sống
- Tăng thân Làng Mai, Pháp

98. Phát triển kinh tế qua mô hình du lịch tâm linh
- ĐĐ.NCS. Thích Minh Nhẫn, HVPGVN tại TPHCM

và các bài nghiên cứu khác...

Xem hình ảnh
 

 

Source: http://www.vinabri.org/

---o0o---

 

Cập nhật: 01-09-2006

 


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Mục Tập San

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@tpg.com.au
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544