Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Tịnh Độ


 

 

 
PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ

   H.T THÍCH TRÍ THỦ

Biên tập
 

MỤC LỤC

 

Lời giới thiệu

Lời nói đầu

 

Chương I    

Ý Nghĩa Tịnh Độ

A – Sao gọi la Tịnh độ 

B – Các cõi Tịnh Độ trong mười phương

C – Các loại Tịnh độ khác          

 

Chương II     

Phạm Vi Cõi Cực Lạc

Tiết 1: Y báo và Chánh báo trang nghiêm

a) Chánh báo trang nghiêm

b) Y báo trang nghiêm

Tiết 2: 48 lời nguyện

Tiết 3: Ba bậc và chín phẩm vãng sanh

 

Chương III

Đường Lối Tu Tịnh Độ 

Tiết 1: Ba tư lương: Tín, Nguyện, Hạnh

Tiết 2: Thập thiện là cơ bản tu hành

Tiết 3: Đôn đốc hết bổn phận

Tiết 4: Rộng tu công đức hồi hướng vãng sanh

Tiết 5: Cẩn thận lúc lâm chung

 

Chương IV    

Trì Danh Niệm Phật

Tiết 1: Sánh ba pháp: Thật, Tướng, Quán tưởng va Trì danh niệm Phật

Tiết 2: Các phương pháp trì danh

 

Chương V      

Phát Nguyện Vãng Sanh Cực Lạc

Tiết 1: Tánh cách trong yếu của sự phát nguyện

Tiết 2: Giới thiệu vài bài phát nguyện và nghi thức phát nguyện

 

Chương VI

Pháp Quán Tưởng

Tiết 1: Trì danh và quán tưởng

Tiết 2: 16 pháp quán theo kinh Quán Vô Lượng Thọ

Tiết 3: 29 pháp quán theo Luận Vãng Sanh

-Thuộc chúng sanh thế gian thanh tịnh

-Thuộc khí thế gian thanh tịnh 

Chương VII     

Chung Quanh Vấn Đề Vãnh Sanh

Tiết 1: Không sanh về Tịnh Độ tất phải đọa

Tiết 2: Tông Tịnh Độ là thuyền từ duy nhất của thời mạt pháp

Tiết 3: Chưa đoạn trừ hết hoặc nghiệp mà vẫn được dự vào hàng Thánh

Tiết 4: Học Phật, niệm Phật không phải là yếm thế tiêu cực

Tiết 5: Tán tâm niệm Phật vẫn có công hiệu

Tiết 6: Chữ Y đọc là A nếu tồn tại, các chữ khác tồn tại

Tiết 7: Năm tháng không chờ đợi đừng nên hẹn lại ngày mai

Tiết 8: Tác dụng của pháp môn niệm Phật gồm thâu hết tác dụng của các Tông: Thiền, Luật, Giáo và Mật

Tiết 9: Chân nghĩa của pháp môn Tịnh Độ chỉ có Phật mới biết hết

Tiết 10: Không nên ngộ nhận lý luận tự tánh Di Đà duy tâm Tịnh Độ

Tiết 11: Lý sự cần phải tương xứng nếu không thì thà thiên về Sự còn hơn

Tiết 12: Tịnh Độ là pháp môn duy nhất của hàng Phật tử tại gia 

 

 

LỜI GIỚI THIỆU 

Căn bản của Pháp môn Tịnh Độ là thanh khiết thân tâm để phục hồi bản tánh chân tịnh cố hữu.

Pháp môn Tịnh Độ, sau khi được Phật chỉ dạy, sự phát huy được liên tục và đầy đủ. Cuốn sách sau đây là do Pháp Sư Trí Thủ hiện là Giám Viện Phật Học Viện , phỏng thuật theo cuốn “Tịnh Pháp Khái Thuật”, tóm tắt tất cả hệ thống tư tưởng của Pháp môn Tịnh Độ qua sự chỉ dạy của Phật và sự phát huy của các bậc Cao đức. Tín, 9Hạnh, Nguyện, 3 yếu tố tâm thiết và đặc trường của Tịnh độ, được trình bày đầy đủ và giản dị trong sách nầy.

Thời buổi pháp nhược ma cường, Pháp môn Tịnh độ quả lá Pháp môn đem lại sự thực hành thâm thiết và sự phấn khởi vô bờ cho tất cả tầng lớp con Phật, nên Tổng Trị Sự chúng tôi cho xuất bản sách nầy và với sự ước nguyện mọi người đồng học đồng tu để đồng được thân cận với Phật.

Phật Lịch 2505, ngày 26-4-1961

Trị Sự Trưởng

Giáo Hội Tăng Già Trung Phần 

Thích Mật Nguyện

  

Lời Nói Đầu

Giáo pháp của đức Bổn Sư hiện được lưu truyền khắp thế giới gồm có nhiều pháp . Ở nước Việt Nam ta pháp môn phổ biến nhất , duy có pháp môn Tịnh độ. Pháp môn nầy cơ hồ như lấn át luôn cả pháp môn Thiền Tông là pháp môn chíng truyền từ phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi cho đến Tổ Thiệt Diệu Liễu Quán.

Hiện nay trong từ các Đại-Đức Tăng-Ni, ngoài đến Tín-đồ Hội Viên các hội Phật-gíao Cư-sĩ, không ai là không thực hành Pháp môn nầy. Thậm chí đến các đơn vị Phật-giáo ở cấp xã, thôn tại Trung-Việt đều lấy hai chữ Tịnh độ gọi chung cho đơn vị.

Nhận thấy nơi nơi đều thật hành Pháp môn Tịnh độ, để cho ý nghĩa và phương pháp hành trì Pháp môn nầy được thêm sâu rộng và để góp phần công đức thêm cao dày, tôi phỏng theo quyển Tịnh Pháp Khái Thuật soạn ra sach nầy hầu mong giup quý Phật tử sơ cơ hiểu rõ thêm cái pháp môn vi diệu mà mình đang thực hành.

Sách nầy gồm tóm yếu nghĩa ba bộ kinh: Thập Lục Quán Vô Lượng Thọ, Phật Thuyết A Di Đà do chính kim ngôn Đức Thích Tôn dạy ra, và một bộ luận là Luận Vãng Sanh do Ngài Bồ Tát Vô Trước soạn. Về đời nhà Tùy, có Ngài Lô Sơn tức Tổ sư Huệ Viễn dựa vào ba kinh và một luận nói tren mà sang lập tông Tịnh Độ. Từ đó tông nầy không ngớt bành trướng và lan khắp các nước Phật giáo ở miền Đông-Á.

Vậy, trong tòa nhà Tịnh Độ mà quý Phật tử hiện đang kiến tạo, họa đồ là của Đức Bổn Sư, gạch ngói và công xây là của quý Phật tử, tôi chỉ xin nguyện góp them vào đó một chút ít đường mật cho vôi gạch chóng ăn nhau hầu mong tòa nhà sớm thành tựu.

Có đạt được sở nguyện cỏn con ấy không là tùy lượng quý Phật tử hưởng ứng nhiều hay ít. Riêng soạn giả tự cho là đã làm xong một việc đáng làm.

 

Soạn giả Cẩn Chí
Tỳ Kheo Thích Trí Thủ

 

---o0o---

Mục Lục >> Chương I  >> II >> III >> IV  >> V >>  VI >>VII 

(Download tập sách pdf)

 

---o0o---

Vi tính: Diệu Vân
Bìa: Quảng Tuệ Duyên

Trình bày: Phổ Trí

Cập nhật: 01-07-2009


Webmaster:quangduc@tpg.com.au

Trở về Thư Mục Tịnh Độ

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@tpg.com.au
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544