Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Tịnh Độ


 

 

 

 

 

 

BÀI KỆ NIỆM PHẬT

* Hòa Thượng Thích Trí Tinh đã soạn bài Kệ Niệm Phật để các Liên Hữu nắm được tông chỉ mà thực hành:

                        “Tây Phương Cực Lạc thế giới

                          Nam mô A Di Đà Phật

                          Tin sâu, Nguyện thiết, Hạnh chuyên

                          Nam mô A Di Đà

                          Không gấp cũng không hưởn

                          Tâm tiếng hiệp khắn nhau

                          Thường niệm cho rành rõ

                          Nhiếp tâm là Định học

                          Nhận rõ chính Huệ học

                          Chánh niệm trừ vọng hoặc

                          Giới thể đồng thời đủ

                          Niệm lực được tương tục

                          Đúng nghĩa chấp trì danh

                          Nhất tâm Phật hiện tiền

                          Tam-muội sự thành tựu

                          Đương niệm tức vô niệm

                          Niệm tánh vốn tự không

                          Tâm làm Phật là Phật

                          Chứng lý pháp thân hiện

                          Nam mô A Di Đà

                          Nam mô A Di Đà

                          Cố gắng hết sức mình

                          Cầu đài sen thượng phẩm”

 

(xem tiểu sử HT Thích Trí Tịnh)

 

---o0o---

Vi tính: Thanh Nhàn

Trình bày: Phổ Trí

Cập nhật: 01-02-2011


Webmaster:quangduchomepage@gmail.com

                                 Trở về Thư Mục Tịnh Độ

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ:
quangduchomepage@gmail.com
Địa chỉ gởi thư:
Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544