Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Tịnh Độ


......... .

 

Tịnh Độ Luận
 

Minh Đức - Thanh Lương
Nhà Xuất bản Tôn Giáo - xuất bản năm 2001

---o0o--- 

 

MỤC LỤC

PHẦN I

Chương 1: Chân giá trị của pháp môn Tịnh độ.

Chương 2: Vài dòng sử liệu về pháp môn Tịnh độ.

 

PHẦN II

Chương 3: Những nghi vấn chung quanh vấn đề niệm Phật A Di Đà cầu vãng sinh Tây phương Cực lạc.

 

PHẦN III

Chương 4: Nhận định về nghi vấn: Có hay không có Phật A Di Đà và cõi Tây phương Cực lạc.

Chương 5: Nhận định về vấn đề Đới nghiệp Vãng sinh.

Chương 6: Nhận định về một số quan niệm sai lầm thông thường của người thời đại.

Mục 1. Thuyết Nhị nguyên

Mục 2. Thuyết Hư Vô chủ nghĩa

Mục 3. Tri và Hành

Chương 7: Nhận định về nghi vấn: Lời Phật và lời Tổ dạy có mâu thuẫn nhau không ?

Mục 4. Chân đế và Tục đế

Mục 5. Lý Chân Không Diệu Hữu và Trung Đạo

Chương 8: Nhận định về Sự Lý niệm Phật

Chương 9: Mục tiêu tối thượng của hai bộ Kinh A Di Đà và Địa Tạng

Chương 10: Mối liên hệ giữa Tịnh,Thiền và Duy Thức.

Mục 6. Nghi vấn về mâu thuẫn giữa Tịnh và Thiền.

Chương 11: Nhận định về Tha lực và Tự lực.

Chương 12: Phương pháp tu để được vãng sinh Tịnh độ hay trở về với Chân Tâm của mình.

Mục 7. Phương pháp tu của phái Tịnh độ thuần tuý.

Mục 8. Phương pháp tu của phái Thiền, Tịnh song tu.

Mục 9. Kết quả công phu niệm Phật A Di Đà.

Chương 13:  Đào sâu vào lý Bất Nhị

Mục 10. Nhận định về vấn đề Sống, Chết

Mục 11. Nhận định về vui buồn, sướng khổ, thiện và ác.

Mục 12. Nhận định Xà và Gần.

Mục 13. Nhận định về Dễ tu và Khó tu - Nghịch cảnh và thuận cảnh.

Chương 14:  Nhận định về Không gian và Thời gian

Mục 14. Lý Tương đối của các pháp trong vũ trụ

Mục 15. Vũ trụ và con người.

Mục 16. Đạo và Đời.

Chương 15:  Nhận định về các cõi Tịnh độ.

 

PHẦN IV

KẾT LUẬN

---o0o---

Mục Lục

 Phần I | Phần II | Phần III |  Phần IV

---o0o---
 

Vi tính: Đức Tuấn
Trình bày: Nhị Tường
Cập nhật: 01-2004

 


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang Mục lục

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544