Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Phật Giáo Việt Nam


...... ... .

 

Thành Kính Tưởng Niệm
Cố Thượng Tọa Thích Chơn Kiến

 


 

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

] AI CÁO ]

Chúng con hàng đệ tử xuất gia, tại gia thuộc:
Chùa Thiên Phú, Phú Vinh, Vĩnh Thạnh, TP Nha Trang, Việt Nam
Tu Viện Quảng Đức, Fawkner, Melbourne, Úc Châu

Vô cùng kính tiếc báo tin đến toàn thể chư Tôn túc Giáo phẩm
và Tăng, Ni, Phật tử trong-ngoài Giáo Hội, trong-ngoài Úc Châu:
Thầy Bổn Sư của chúng con, chúng tôi là:

  Thượng Tọa THÍCH CHƠN KIẾN

Thế danh Ngô Đình Thung, Pháp danh Trừng Lộc, Pháp hiệu Ấn Minh
Sinh năm 1948 ( Mậu Tý), thế tuế 59, đạo lạp 49, tăng lạp 37

 

 - Cựu Tăng sinh Trường Bồ Đề Võ Tánh Nha Trang
- Ủy Viên Ban Tăng Sự GHPGVN Tỉnh Khánh Hòa
- Khai sơn và Viện Chủ Chùa Thiên Phú (Vĩnh Thạnh), Chùa Phước Sơn (Phước Đồng), TP. Nha Trang

- Thầy Bổn Sư của ĐĐ Thích Nguyên Tạng, Phó Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức,
kiêm Phó Tổng Thư Ký GHPGVNTN Hải Ngoại tại UĐL-TTL

 

Sau một thời gian lâm trọng bệnh, dù đã được các bác sĩ Đông-Tây Y và Môn nhơn pháp quyến tận tình chăm sóc và cứu chữa, nhưng không thể qua khỏi, Thượng tọa đã an tường xả báo thân vào lúc 6 giờ tối ngày Chủ nhật, 3-9-2006, nhằm ngày 11 tháng 7 nhuận năm Bính Tuất tại Chùa Thiên Phú, Thôn Phú Vinh, Xã Vĩnh Thạnh, Thành Phố Nha Trang, Việt Nam.

Trụ thế: 59 tuổi; Nhập đạo: 49 năm; Tăng Lạp: 37 mùa An Cư Kiết Hạ

Ðể cung kính cầu nguyện Giác Linh Thượng Tọa cao đăng Phật quốc, sớm hồi nhập Ta Bà giáo hóa độ sinh, và để bày tỏ lòng tri ân bậc chân tu thật học, giới đức kiêm ưu, trọn đời phụng sự cho Đạo Pháp và Dân Tộc. Tăng Ni và Phật tử Chùa Thiên Phú, TP NHa Trang, sẽ long trọng tổ chức Chương trình Tang Lễ như sau:

- Lễ Nhập Liệm: lúc 5 giờ chiều ngày thứ hai, 4-9-2006 (12-7-Bính Tuất)
- Lễ Cung tống Kim quan nhập Tháp:
lúc 8 giờ sáng ngày thứ sáu, 8-9-2006 (16-7-Bính Tuất)

Tại Úc Châu, Tu Viện Quảng Đức sẽ tổ chức Lễ Tưởng Niệm và Phát Tang: lúc 7 giờ tối ngày thứ năm,7 tháng 9 năm 2006 (nhằm ngày rằm tháng 7 nhuần âm lịch Bính Tuất) tại Tu Viện Quảng Đức, số 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 03. 9357 3544. Emai:quangduc@tpg.com.au; website: www.quangduc.com


 

NAY ĐỒNG AI CÁO
TM. Môn Đồ Pháp Quyến tại Hải Ngoại

Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Phó Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu

 

 

] MOURNING ANNOUNCEMENT]

We are the disciples of Master Chon Kien of
Thien Phu Temple in Nha Trang, Vietnam
Quang Duc Monastery in Melbourne, Australia.
With the greatest grief, we sorrowfully announce the passing of our Master

 

Venerable Master Thich Chon Kien,
(Dharma name - Thich Trung Loc, Bikkhu name - Thich An Minh, lay name - Ngo Dinh Thung),
was born on 20 June 1948 in Nha Trang City

 He founded and became the Abbot of Thien Phu Temple and Phuoc Son Monastery in Nha Trang.
 He was the Master of Ven Thich Nguyen Tang, Vice Abbot of Quang Duc Monastery and Deputy-Secretary of Australian Buddhist Congregation

After a long illness, and despite the best of care from Doctors, Nurses and Disciples, our Master could not recover, and passed peacefully away at 6pm, Sunday, 3 September 2006 at Thien Phu Temple, Nha Trang.

 Entered  monastic life 49 years ago,
and attended 37 Summer retreats. He was 59 years old.

 

The Funeral Ceremony in Vietnam will be as follows:

 

- Body will be laid to rest in the coffin, at 5:00 pm on Monday, 4th September 2006

- Coffin will be buried under the tower within Thien Phu Temple at 8:00 am on Friday, 8th September 2006.

 

In Australia, the Memorial Services will be held at:

 

7:00 pm on Thursday, 7th September 2006,

at the Quang Duc Monastery,

105 Lynch Road, Fawkner, Victoria, 3060.

Melways ref. 17 J4.

 

Email: quangduc@tpg.com.au         

Website: www.quangduc.com

 

We invite you and your family, (if you are in Melbourne), to attend this service to offer prayers for our Master.

 

Regards,

Ven Thich Nguyen Tang

Representative of the Mourning Board.  

 

---o0o---

 

 

Trở về
Trang Tưởng Niệm TT Thích Chơn Kiến

 

---o0o---

Vi tính và trình bày: Tịnh Pháp - Tịnh Tuệ

 


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang chùa Việt Nam

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ : quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thỈ?: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544