Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Phật Giáo Việt Nam


...... ... .

 

Thành Kính Tưởng Niệm
Cố Thượng Tọa Thích Chơn Kiến
 

---o0o---

   

CẢM  NIỆM ÂN SƯ
sĩ Quảng Tấn

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

 

Kính bạch Chư Tôn Đức .

Trước Giác linh Bổn sư, Phật tử chúng con thành tâm đốt nén tâm hương đê đầu đảnh lễ Mười phương Tam Bảo và hiện tiền Chư Tôn Thiền  Đức chứng minh tam bái.

Chúng con Đạo tràng Pháp Hoa xin đươc đọc vài dòng cảm niệm ân sư.

Kính bạch Chư Tôn Đức, Ân sư đã dạy lời Phật  “Thân người khó được, Giáo Pháp khó nghe, Chư Tăng khó gặp, lòng tin khó sanh, sáu căn khó đủ, bạn lành khó kiếm”. Nhưng đời này nhờ phước đức tổ tiên, ông bà gieo căn lành nhiều kiếp, nên sáu điều khó khăn ấy chúng con được đầy đủ và điều lớn nhất trong đời được vân tập về Chùa Thiên Phú, được qui y Tam Bảo dưới bàn tay che chở của Ân sư. Chúng con hằng nghe lời Phật dạy : “Hữu sanh tất hữu diệt, hữu hình tất hữu hoại, thế sự vô thường, khổ không, vô ngã”. Thầy đã ra đi trong định luật vô thường biến chuyển, thân tứ đại trả về cho tứ đại, còn tâm linh siêu thoát đó mà thôi. Chúng con vẫn biết như thế nhưng không sao ngăn được dòng lệ thảm như mãi tuôn tràn trên khóe mắt, nghĩ đến ơn Thầy chúng con chưa  đền đáp được, những lời giáo huấn của Người vẫn còn văng vẳng bên tai. Trong các thời thọ Bát Quan Trai, sám hối hàng tháng và các đợt hành hương, Thầy đã dạy dỗ chỉ bảo mở rộng tầm nhìn về với Phật.

Trong kỳ hành hương về miền Tây và ghé qua núi Trà Cú, giữa rừng già hiu quạnh, màn đêm ngày buông xuống nhanh hơn phái đoàn trù liệu, nhưng Thầy trò vẫn lên xe để trở về Nha Trang, đến chùa an toàn giữa đêm khuya, làm sao đệ tử quên được những hình ảnh ấy !

 Thầy ơi, từ ngày thành lập ban Đạo tràng, chúng con ở trong ban điều hành chỉ có mấy người dưới sự chỉ dẫn của Thầy. Đã bao phen khó nhọc nhưng Thầy chỉ bảo cho chúng con lần lần vượt qua, đến nay đã đi vào ổn định và sự thật là niềm tin và chỗ dựa cho các Phật tử, đây cũng là phước báu của Thầy để được sự vững vàng của ban điều hành và quản chúng.

Tự viện  hôm nay đã hoàn tất nhưng từ nay đã vắng bóng Thầy, hàng đệ tử chúng con thấy như mất đi những gì cần thiết nhất. Còn đâu hình ảnh Thầy thấp thoáng trên khu vực nhà Tây, còn đâu hình ảnh oai nghiêm của Thầy khi hành lễ, tụng kinh, giảng pháp trong điện Phật ? nay còn chăng chỉ là bức di ảnh trang nghiêm với khói hương trầm nghi ngút . Người đã suốt cuộc đời  tận tụy gian lao không quản ngại sự gầy yếu của sức khỏe bệnh hoạn, vì đạo pháp, vì chúng con mà Thầy đã không nghĩ đến thân mình, đã biết thân mình mang chứng bịnh trầm kha nhưng Thầy vẫn ra sức để hoàn tất công trình xây dựng  ngôi già lam Thiên Phú này. Thầy biết sức khó vượt nên cố gắng xây dựng nhà Tây, đường xá, cổng Tam Quan. Đến đây sức tàn lực kiệt, nhiều lần Thầy nói đùa với chúng con ”Sao mõi mệt trong người quá, không biết có qua khỏi con trăng này hay không nữa”. Chúng đệ tử mĩm cười một cách tự tin đáp lại rằng “ Thầy ơi nguyện Thầy chưa hết đâu, còn rất nhiều Phật sự dỡ dang đang đợi chờ bàn tay của Thầy mà”. Nhưng việc gì đến đã đến, sức khỏe của Thầy yếu dần theo thời gian, con vào thăm Thầy, Thầy mừng rỡ, miệng còn muốn dạy dỗ thêm nhưng không thể nói nhiều được. Cuối cùng đôi dòng lệ tuôn trào trên khóe mắt, chúng con vội vã bước ra không đứng được trước tình cảnh đau thương đó. Tất cả các việc Thầy làm đều lo cho tự viện, mà không nghĩ đến bản thân, Thầy đã gian lao khổ nhọc một đời chỉ mong sao đệ tử nối dõi sau này có cơ sở để tu học, để hoằng dương Phật Pháp, mang ánh sáng giác ngộ đến cho nhân quần xã hội.

Thầy ơi !

            Đệ tử chúng con nhớ bóng Thầy
            Nhớ người bên cạnh, nhớ Thầy khôn nguôi
            Khi Thầy nhắm mắt ly trần
            Chúng con ngấn lệ tuôn tràn lên mi
            Thầy vì duyên kiếp phải đi
            Chúng con, một nỗi buồn riêng trong lòng
            Xa xôi cách biển ngàn trùng
           Chúng con vẫn nhớ đến lời Thầy luôn
           Nam mô Tiếp dẫn Lạc bang
           Giác Linh Tịnh cảnh chứng minh cho Thầy.

Chúng con còn muốn nói nhiều nữa, nhiều nữa Thầy ơi ! Thời gian có hạn theo sự sắp xếp chương trình, chúng con xin gạt dòng lệ thảm, chúng con xin Chư Tôn Thiền Đức tiếp tục giáo hóa, soi dường dẫn lối chúng con tiếp tục tinh tấn tiến tu trên bước đường học Phật. Chúng con xin nguyện cầu hồng ân Mười phương Chư Phật, Chư Đại Bồ tát, kính xin Chư Tôn Đức nhất tâm cầu nguyện để Giác Linh bổn sư được Cao Đăng Phật quốc.

Ngưỡng mong Giác Linh Ân Sư thùy từ minh chứng.

 NAM MÔ CHỨNG MINH SƯ BỒ TÁT MA HA TÁT TÁC ĐẠI CHỨNG MINH.

  
Đại diện Phật tử tại gia
Cư Sĩ Quảng Tấn Đào Dần

  

 
 

---o0o---

 

 

Trở về
Trang Tưởng Niệm TT Thích Chơn Kiến

 

---o0o---

Vi tính và trình bày: Thanh Phi, Tịnh Pháp - Tịnh Tuệ - Diệu An

 


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang chùa Việt Nam

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ : quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thỈ?: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544