Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Phật Giáo Việt Nam


...... ... .

 

Thành Kính Tưởng Niệm
Cố Thượng Tọa Thích Chơn Kiến
 

---o0o---

 

 

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

 
Ngưỡng bạch: Chư tôn thiền đức Tăng – Ni trong ban tang lễ
Ngưỡng bạch
: chư tăng ni trong hàng môn đồ Pháp quyến
Kính thưa
: Toàn thể mười phương Phật Tử
Kính thưa
: Chư liệt vị

 Hôm nay trước linh đài, hàng Pháp quyến chúng con có duyên sự xin đầu thành đảnh lễ trước khi dâng lời cảm niệm. ( 1 lạy )

Ngưỡng bạch chư tôn thiền đức Tăng ni
            Kính thưa mười phương Phật Tử

 Hôm nay là ngày 15/7 nhuần năm Bính Tuất ( tức là ngày 7/9/2006) thời gian chỉ còn trên mười tiếng đồng hồ nữa, là Pháp quyến chúng con vĩnh viễn xa rời người thân thương nhất trong cuộc đời, kim quan cung tiễn nhập bảo tháp phù đồ, ngăn cách đôi bờ sanh tử, dẫu biết rằng: với bậc xuất gia đến đi như long tượng, về ở như côn bằng. nguyện lực tùy duyên, tới lui tự tại.

 Nhưng than ôi! Lý đạo an nhiên, nhưng tình đời bao nỗi xót xa, vận hội vô thường kẻ ở người đi đôi ngã phân kỳ, làm sao ngăn dòng lệ chảy.

Chín chữ cù lao phát tích đại điền, ba năm lao khổ thơm lay xuất xứ trầm hương, gia phong thâm tín Phật pháp bao đời, phát tâm cầu đạo xuất gia, mười năm sơ tâm phát túc, nhập đạo đồng chơn, cạo tóc thờ thầy 49 năm tham hỏi đạo mầu, 37 mùa hạ lạp tấn tu, 59 năm trần thế, lại thêm 1 lần tuổi hạ, mùa sen nở rộ tiễn bước Thầy bảo sở vân an.

Xin phép chư tôn đức tăng ni, cho phép chúng con hàng Pháp quyến, được tỏ bày đôi lời cảm niệm trước khi ngày mai cung tiễn Kim quan an nghĩ nghìn năm tháp trắng.

 Kính bạch giác linh Thầy!

 Trước Kim quan long vị, gia đình Pháp quyến chúng con chấp tay hướng về Giác linh Thầy có đôi lời mạo muội, cúi mong Giác linh thầy nhũ lòng thương tưởng chứng giám cho.

 Than ôi ! Miền trần cảnh 59 lần rụng lá thay hoa, cảnh cũ còn đây, quê nhà còn đó, người vội cởi hạt đi về một cõi, nổi bơ vơ Pháp quyến ngóng trông, lòng huynh đệ ngậm ngùi chua xót.

 Cứ tưởng rằng: Ta bà nặng gánh, 4 chúng nương nhờ nào hay xuân đi thu đến, trăng lặn sao dời, trần duyên sớm bước vân du, bến nước gành mây, dấu đổ dập dềnh sóng nước, bờ hoang ảnh giả, trùng trùng non nước tiêu sơ.

Hoa nở giữa vô thường, bóng ngã về tây quốc độ này, quốc độ nọ, đâu đâu cũng là Tịnh Độ quê hương, trời quang mây tạnh, sấm thiền bặt tiếng im hơi, y bát sương sâm, trăng thu in bóng song gầy, long vị thiền sàng thắm lạnh theo từng ngọn lá.

  Mưa nào ướt nỗi cà sa 
 Nắng nào bạc nổi thân tà áo nâu
Vài cành huệ trắng nhìn nhau
 Hai hàng nến cháy cúi đầu nghe kinh

            Kính bạch giác linh Thầy:

            Giờ này quỳ trước kim quan, tưởng chừng như tiếng Thầy vang vọng đâu đây, hình bóng oai nghiêm, nhưng không giấu nét hiền hòa bình dị, ân cần thăm hỏi, tình đạo nghĩa đời chung gánh, hai vai chí nguyện không sờn. 

Chúng con biết rằng, giờ này giác linh Thầy đứng cạnh đâu đây, chứng tấm lòng thành, kính dâng ba chén thiền trà, tâm hương ba nén khói thơm, chút tình đạm bạc, thô thiển đôi câu.

 Kính dâng Thầy pháp giá quang lâm
  Chứng minh cho tấm lòng thành

Dưới chiếu cỏ cúi đầu lạy xuống, ta bà huyễn cảnh tiễn Thầy về cảnh Phật tháng ngày vui.

 Ngưỡng mong giác linh Thầy từ bi chứng giám.  
Ngưỡng bạch chư Tôn Thiền đức Tăng Ni
Kính thưa mười phương phật tử 

Chúng con biết rằng, nơi nào có hình bóng của bậc Tăng già nơi đó có sự an lạc nhất định.

 Với thần lực nhiệm mầu của Tam Bảo, với thần lực nhiệm mầu chứng minh và góp phần cầu nguyện của tịnh đức Tăng Ni. Chắc chắn rằng giác linh của Thầy chúng con được cao đăng Phật quốc. 

Với bấy nhiêu lời mà chúng con vừa kính cẩn dâng lên để nói lên những gì mà quý Ngài ưu ái dành cho. Chúng con không biết nói gì hơn, cầu nguyện quý Ngài pháp thể khương an, là bóng cây che mát chúng con, là ngôi báu để chúng con nương tựa, ơn đức ấy chúng con nguyện khắc cốt ghi tâm, lòng chí thành ghi trọn vào niềm pháp lạc.

 Chúng con chí thành đảnh lễ tam bái. 

Nam Mô Hoan Hỷ Trang Nghiêm Vương Phật.

 
Đại diện thế quyến
Bào đệ Tỳ Kheo Thích Nguyên Phước

 

 

 
 
 

---o0o---

 

 

Trở về
Trang Tưởng Niệm TT Thích Chơn Kiến

 

---o0o---

Vi tính và trình bày: Tịnh Pháp - Tịnh Tuệ - Diệu An

 


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang chùa Việt Nam

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ : quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thỈ?: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544