Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Phật Giáo Việt Nam


...... ... .

 

Thành Kính Tưởng Niệm
Cố Thượng Tọa Thích Chơn Kiến

 


 

CẢM TẠ

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 Kính bạch Hòa thượng Chứng minh,
Kính bạch chư Tôn Thượng Tọa, Đức Tăng Ni,
Kính thưa quý Đồng hương Phật tử, quý thân hữu xa gần.

Môn đồ hiếu quyến của chúng con, chúng tôi xin chân thành cảm tạ:

 

Tại Việt Nam: 

 1. Ban Trị sự Tỉnh Giáo Hội Phật giáo tỉnh Khánh Hòa

 2. Ban Trị sự Tỉnh Giáo Hội Phật giáo tỉnh Bình Định

 3. Ban đại diện Phật Giáo huyện Vạn Ninh

 4. Huyện Hội Phật giáo Cam Ranh

 5. Huyện Hội Phật giáo Diên Khánh

 6. Ban Tôn giáo tỉnh Khánh Hòa

 7. Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam xã Vĩnh Thạnh

 8. Trường cao đẳng Phật học Việt Nam

 9. Trường trung cấp Phật học Việt Nam

 10. Ban Từ Thiện Phật Giáo Khánh Hòa

 11. Ban hướng dẫn GĐPT Khánh Hòa

 12. Ban đại diện GĐPT Thành phố Nha Trang

 13. Ban đại diện GĐPT huyện Vạn Ninh

 14. Ban đại diện GĐPT huyện Ninh Hòa

 15. Ban bảo trợ GĐPT tỉnh Khánh Hòa

 16. Ban Y Tế Tỉnh Giáo Hội Nha Trang

 17. Ni Bộ Khánh Hòa

 18. Môn Phong Tổ đình Nghĩa Phương – Nha Trang

 19. Tổ đình Giác Nguyên – Lâm Đồng

 20. Chư Ni huyện Diên Khánh

 21. Tổ Đình Cổ Thạnh – Bình Thuận

 22. Tổ Đình Thiên Phước – Bình Định

 23. Chùa Sắc Tứ Liên Hoa – Nha Trang

 24. Chùa Thiên Lộc – Diên Khánh

 25. Chùa Linh Sơn Pháp Bảo – Nha Trang

 26. Chùa Giác Hải – Nha Trang

 27. Chùa Linh Nghĩa – Diên Khánh

 28. Chùa Diên Thọ – Diên Khánh

 29. Chùa Kim Quang và chúng Pháp Hoa

 30. Chùa Phước Huệ – Nha Trang

 31. Chùa Phổ Đà Sơn – Nha Trang

 32. Chùa Nghĩa Hòa – Nha Trang

 33. Chùa Phong Lộc – Diên Khánh

 34. Chùa Ngộ Phước – Nha Trang

 35. Chùa Thiên Xá – Nha Trang

 36. Chùa Vạn Thiện – Diên Khánh

 37. Chùa Thanh Vân – Nha Trang

 38. Chùa Phú Hải – Nha Trang

 39. Chùa Quang Thắng – Nha Trang

 40. Chùa Trường Long – Diên Khánh

 41. Chùa Long Thọ – Nha Trang

 42. Chùa Long Định – Cam Ranh

 43. Chùa Trường Thọ - Diên Khánh

 44. Chùa Lộc Sơn – Nha Trang

 45. Chùa Pháp Vân – Cam Ranh

 46. Chùa Hội Phước – Nha Trang

 47. Chùa Nam Hòa – Nhật Bản

 48. GĐPT Chùa An Dưỡng – Nha Trang

 49. Chùa Bửu Lâm – Đồng Nai

 50. Chùa Phật Ân – Đồng Nai

 51. Chùa Phước Long Phật Tích – Diên Khánh

 52. Linh Phong cổ tự – Nha Trang

 53. Chùa Đông Độ – Nha Trang

 54. Chùa Tây Thiên – Nha Trang

 55. Chùa Diệu Nghiêm – Phan Rang

 56. Chùa Long Cát – Ninh Thuận

 57. Ni Viện Vạn Hạnh – Tp. Hồ Chí Minh

 58. Chùa Nguyên Giác – Bình Định

 59. Chùa Phi Lai – Đồng Nai

 60. Chùa Phi Lai – Tuy Hòa

 61. Chùa Từ Tôn – Nha Trang

 62. Chùa Tăng Phúc – Hà Nội

 63. Chùa Phúc Duyên – Hà Nội

 64. Chùa Thanh Sơn – Cam Ranh

 65. Ni Viện Diệu Quang – Nha Trang

 66. Chùa Vạn Hạnh – Cam Ranh

 67. Chùa Thanh Lợi – Cam Ranh

 68. Chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa – Nha Trang

 69. Chùa Khuông Việt – Tp. Hồ Chí Minh

 70. Kim Liên Bảo Tự - Diên Khánh

 71. Chùa Phước Thiện – Nha Trang

 72. Chùa Sư nữ Linh Sơn – Nha Trang

 73. Chùa Tịnh Đức – Nha Trang

 74. Chùa Thiên Hòa – Nha Trang

 75. Chùa Thiền Lâm – Nha Trang

 76. Chùa Đông Phước – Nha Trang

 77. Tu Viện Quảng Đức – Úc

 78. Chùa Cao Bài – Hải Dương

 79. Chùa Tiên Tường – Hưng Yên

 80. Chùa Linh Bửu – Đồng Nai

 81. Chùa Minh Phước – Diên Khánh

 82. Chùa Phước Điền – Nha Trang

 83. Chùa Tân Long – Diên Khánh

 84. Chùa Tân Chánh – Diên Khánh

 85. Chùa Phú Phong – Diên Khánh

 86. Chùa Bửu Quang – Diên Khánh

 87. Chùa Trúc Lâm – Diên Khánh

 88. Bửu Liên Hoa Viện – Diên Khánh

 89. Chùa Phước Long – Diên Khánh

 90. Chùa Vạn Đức – Nha Trang

 91. Chùa Từ Thiện – Nha Trang

 92. Chùa Trung Hòa – Tp. Hồ Chí Minh

 93. Chùa Pháp Hoa – CHDCND Lào

 94. Chùa An Tường – Nha Trang

 95. Chùa Thái Bình – Diên Khánh

 96. Chùa Hải Ấn – Nha Trang

 97. Chùa Phước Long – Nha Trang

 98. Chùa Vạn Thạnh – Nha Trang

 99. Chùa An Phước – Đà Nẵng
  100.Chùa An Dưỡng – Nha Trang
  101.    Chùa Thanh Nhuận
  102.    Chùa Chánh Quang – Nha Trang
  103.    Chùa Quan Âm – Diên Khánh
  104.    Chùa Phổ Đà – Tp. Hồ Chí Minh
  105.    Chùa Ngộ Phước – Nha Trang
  106.    Chùa Đại Phước – Diên Khánh
  107.    Chùa Vĩnh Thọ – Nha Trang
  108.    Chùa Vạn Đức – Vạn Ninh
  109.    Chùa Linh Sơn – Vạn Ninh
  110.    Chùa Nghĩa Lương – Nha Trang
  111.    Chùa Lộc Thọ – Nha Trang
  112.    Chùa Sắc Tứ Kim Sơn – Nha Trang
  113.    Chùa Phước Long – Diên Khánh
  114.    Chùa Phổ Tịnh – Nha Trang
  115.    Chùa Hoa Quang – Nha Trang
  116.    Chùa Vạn Đức – Nha Trang
  117.    Chùa Pháp Vân – Tp. Hồ Chí Minh
  118.    Chùa Bửu Tân – Đồng Nai
  119.    Chùa Thiên Long – Tp. Hồ Chí Minh
  120.    Chùa Hòa Tân – Cam Ranh
  121.    Chùa Hòa Thành – Cam Ranh
  122.    Chùa Thiên Bình
  123.    Tịnh xá Linh Giang – Nha Trang
  124.    Tịnh xá Ngọc Thanh + Ngọc Sơn – Nha Trang
  125.    Tịnh xá Ngọc Trang – Nha Trang
  126.    Tịnh xá Hộ Phái Khất Sĩ – Nha Trang
  127.    Tịnh thất Hằng Thuận – Diên Khánh
  128.    Tịnh thất Hạnh Quang – Tp. Hồ Chí Minh
  129.    Tịnh thất Hoa Đàm
  130.    Tịnh thất Pháp Quang – Diên Khánh
  131.    Tịnh thất Thanh Quang – Diên Khánh
  132.    Ban Kinh Sư Tỉnh Phú Yên
  133.    Cựu học Tăng Ni Sinh khóa I - Trường TCPH Khánh Hòa
  134.    Cựu Tăng Ni Sinh trường TCPH Đồng Nai
  135.    GĐPT Chùa Phổ Minh – Nha Trang
  136.    GĐPT Chùa Chánh Quang – Nha Trang
  137.    GĐPT Chùa Vạn Thạnh – Nha Trang
  138.    GĐPT Chùa Bồ Đề – Nha Trang
  139.    GĐPT Chùa Ngộ Phước
  140.    Tăng Thân Hiểu và Thương – Nha Trang
  141.    Đình làng Phú Vinh
  142.    Chúng Bát Quan Trai Chùa Long Sơn – Nha Trang
  143.    Ban Quản lý Miếu Củ Chi – Vĩnh Thạnh
  144.    Miếu Bà Ấp Nam – Vĩnh Thạnh – Nha Trang
  145.    Hội Người cao tuổi xã Vĩnh Thạnh – Nha Trang
  146.    Lớp học Phật giáo Cư sĩ áo lam – Nha Trang
  147.    DNTN Thanh Lịch
  148.    Nhà bếp trường TCPH Khánh Hòa
  149.    Trạm Y tế xã Vĩnh Thạnh – Nha Trang
  150.    DNTN Minh Hay – Nha Trang
  151.    Nhóm Thân Hữu – Vĩnh Thạnh – Nha Trang
  152.    Bệnh nhân Tuệ Tĩnh Đường Chùa Thiên Phú
  153.    Vật liệu Xây dựng Tân Thành
  154.    Quán chay Cô Tấm – Nha Trang
  155.    Cựu Tăng Ni sinh trường Trung cấp Phật Học Đồng Nai khóa II Phân hiệu Pháp Hoa
  156.    Tu Viện Vĩnh Đức, Q2, TP HCM
  157.    Chùa Phước An
  158.    Cơ sở đúc chuông, Nguyễn Văn Tựu
  159.    Niệm Phật Đường Xuân Sơn, Diên Khánh
  160.    Tổ Đình Vạn Thiện Diên Khánh
  161.    Tổ Đình Linh Sơn, Cầu Đá, Nha Trang
  162.    Tổ Đình Thiên Lộc Thiền Tông, Diên Khánh
  163.    Chùa Quan Thánh, Nha Trang
  164.    Pháp đệ Chơn Trí Long Thành
  165.    Tập thể anh chị em Thôn Phước Thượng, Xã Phước Đồng
  166.    Phật tử chùa Giác Hải Nha Trang
  167.    Chùa Kim Quang Vĩnh Thái
  168.    Gia đình Thầy Trừng Sĩ
  169.    Công Ty Cổ Phần An Viên ( Hòn Ngọc Việt )
  170.    Ban giám đốc Công ty xây dựng Thịnh Phát
  171.    Gia đình Phật tử Tâm Thái
  172.    Gia đình Thầy Tâm Tịnh
  173.    Tịnh Thất Từ Trí
  174.    Chùa Thiên Phước Bình Định
  175.    Đội An Ninh Nhân Dân Công An TP Nha Trang
  176.    Tổ Đình Cổ Thạch, Tuy Phong Bình Thuận
  177.    Ni sư Thích Nữ Thông Hoàn Lâm Đồng
  178.    Chùa Diêu Nghiêm Ninh Thuận
  179.    Thượng tọa Thích Thanh Thế
  180.    Học Viện Phật Giáo TP HCM
  181.    Cựu Tăng Ni sinh Khóa I Học Viện Phật Giáo Việt Nam Tại TP Huế
  182.    Chùa Bảo Tịnh – Thành phố HCM
  183.    Học viện Hải Đức – Nha Trang – Khánh Hòa
   Cùng đông đảo đồng bào Phật tử gần xa trong và ngoài thành phố Nha Trang

 

 Tại Úc Châu:

 1. HT Thích Huyền Tôn (Chứng minh, Chùa Bảo Vương, Victoria))

 2. HT Thích Như Huệ (Chứng minh,Chùa Pháp Hoa, Adelaide)

 3. HT Thích Bảo Lạc (Trụ Trì Chùa Pháp Bảo, Sydney)

 4. TT Thích Tịnh Minh (Trụ Trì Chùa Thiên Đức, Victoria)

 5. TT Thích Quảng Ba (Trụ Trì Tu Viện Vạn Hạnh, Canberra)

 6. TT Thích Minh Trí (Trụ Trì Chùa Phước Tường, Victoria)

 7. TT Thích Minh Hiền (Trụ Trì Chùa Phật Đà, Quận 3, Sàigon)

 8. TT Thích Thiện Tính (Trụ Trì Chùa Pháp Bửu, Hốc Môn, Sàigon)

 9. TT Thích Bổn Điền (Trụ Trì Chùa Huyền Quang, Sydney)

 10. TT Thích Nhật Tân (Trụ Trì Chùa Pháp Quang, Queensland Victoria)

 11. TT Thích Nguyên Trực (Trụ Trì Chùa A Di Đà, Sydney)

 12. TT Thích Thiện Tâm (Trụ Trì Chùa Hoa Nghiêm, Victoria)

 13. TT Thích Tịnh Đạo (Trụ Trì Chùa Linh Sơn, Victoria)

 14. TT Tâm Phương (Trụ trì Tu viện Quảng Đức – Victoria)

 15. TT. Thích Thiện Hiền ( Chùa Huyền Quang, Sydney)

 16. ĐĐ. Thích Phổ Hương ( Chùa Huyền Quang, Sydney)

 17. ĐĐ. Thích Giác Tín (Chùa Huyền Quang, Sydney)

 18. ĐĐ. Thích Thiện Hữu (Trụ trì Chùa Phật Đà – Brisbane, Úc châu)

 19. ĐĐ. Thích Viên Trí (Trụ trì Chùa Pháp Hoa, Adelaide, Úc châu)

 20. ĐĐ. Thích Phổ Huân (Tri Sự Chùa Pháp Bảo, Sydney, Úc Châu)

 21. ĐĐ Thích Đồng Thanh (Trụ Trì Chùa Phổ Hiền, Victoria)

 22. Ni Trưởng Thích Nữ Phước Trí (Trụ Trì Chùa Quan Thế Âm, Tây Úc)

 23. Ni Trưởng Thích Nữ Chơn Đạo (Phó Trụ Trì Chùa Quan Thế Âm, Tây Úc)

 24. Sư Cô Thích Nữ Như Lan (Trụ Trì Chùa Phước Trí, Victoria)

 25. Sư Cô Thích Nữ Như Tuyết (Trụ Trì Chùa Diệu Âm, Victoria)

 26. Sư Cô Thích Nữ Hạnh Thắng (Trụ Trì Chùa Phật Quang, Victoria)

 27. Sư Cô Thích Nữ Nguyên Khai (Trụ Trì Niệm Phật Đường An Lạc Hạnh, Victoria)

 28. Sư Cô Thích Nữ Diệu Niệm (Chùa Phật Quang, Victoria)

 29. Sư Cô Thích Nữ Đạo An (Tu Viện Vạn Hạnh, Canberra)

 30. Sư Cô Thích Nữ Huệ Khiết (Chùa Huyền Quang, Sydney, Úc châu)

 31. Sư Cô Thích Nữ Hạnh Nguyên (Tu Viện Quảng Đức, Victoria)

 Cùng đồng bào Đồng hương Phật tử xa gần trong và ngoài tiểu bang Victoria

    Ngoài Úc Châu:

 1. HT Thích Tâm Châu (Thượng Thủ Giáo Hội PGVN Trên Thế Giới, Canada)

 2. HT Thích Tín Nghĩa (Viện Chủ Tổ Đình Từ Đàm - Hoa Kỳ)

 3. HT Thích Tánh Thiệt (Trụ trì chùa Thiện Minh - Pháp Quốc)

 4. TT Thích Huệ Minh (Viện Chủ Chùa Giác Uyển, TP HCM, VN)

 5. TT Thích Vân Đàm (Trụ Trì Chùa Pháp Vương, Virginia, Hoa Kỳ)

 6. TT Thích Hạnh Niệm (Trụ trì chùa Pháp Bảo - Việt Nam)

 7. TT Thích Như Điển (Phương Trượng Chùa Viên Giác, Hannover, Đức quốc)

 8. TT Thích Thiện Tâm (Viện Chủ Tu Viện Trúc Lâm, Edmonton, Canada)

 9. TT Thích Trí Hoằng (Chùa Hải Ấn, Connecticut, Hoa Kỳ)

 10. TT Thích viên Thành (Chùa Bảo Pháp, California, Hoa Kỳ)

 11. TT Thích Viên Định (Trụ t Chùa Pháp Hoa - Saigon, Việt Nam)

 12. TT Thích Nguyên Siêu cùng Tăng Tín Đồ Chùa Phật Đà và Tu Viện Pháp Vương (San Diego – Hoa Kỳ)

 13. TT Thích Viên Lý (Trụ trì Chùa Diệu Pháp - California, Hoa Kỳ)

 14. TT Thích Minh Tuệ (Chùa Già Lam, Sàigòn, Việt nam)

 15. TT Thích Quảng Niệm (Chùa Già Lam, Sàigòn, Việt nam)

 16. TT Thích Tâm Hòa (Trụ trì chùa Pháp Vân - Canada)

 17. TT Thích Chân Tính cùng toàn thể Tăng chúng và Phật tử (Chùa Hoằng Pháp, Việt Nam)

 18. TT Thích Viên Chơn (Trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm – Sydney)

 19. TT Thích Không Tánh (Sàigòn, Việt Nam)

 20. TT Thích Minh Đức (Chùa Phước Long, Bridgeport, CT – Hoa Kỳ)

 21. TT Thích Nhật Trí (Trụ trì Chùa Pháp Vũ, Florida, Hoa Kỳ)

 22. TT Thích Từ Hạnh (Viện Chủ Chùa Khánh Anh, California, Hoa Kỳ)

 23. TT Thích Viên Giác - TM.BCH-HCSV-HVPGVN-TPHCM (Sàigòn, Việt Nam)

 24. ĐĐ Thích Nhuận  Hải (Tu viện Kim Sơn – Hoa Kỳ)

 25. ĐĐ Thích Tâm Bình & Phật Tử (Houston TX – Hoa Kỳ)

 26. ĐĐ Thích Lệ Thọ (Trụ trì Tu Viện Định Hương - Sàigòn, Việt Nam)

 27. ĐĐ Thích Tâm Khanh (Hoa Kỳ)

 28. ĐĐ Thích Đồng Trí cùng toàn thể Phật Tử Chùa Viên Quang (Ohio – Hoa Kỳ)

 29. ĐĐ Thích Nhật Từ (Trụ trì Chùa Giác Ngộ - Sàigòn, Việt Nam)

 30. ĐĐ Thích Trí Chơn (Saigòn, VN)

 31. ĐĐ Thích Nguyên Vương (Sàigòn, VN)

 32. ĐĐ Thích Trung Duệ & Phật tử tại Đạo Tràng (California, Hoa Kỳ)

 33. ĐĐ Thích Minh Chánh & Phật tử tại Đạo Tràng (California, Hoa Kỳ)

 34. ĐĐ Thích Quảng Bảo (Tu Viện Kim Sơn, California, Hoa Kỳ)

 35. ĐĐ Thích Linh Quang (Trụ Trì Chùa Linh Sơn, Nepal)

 36. ĐĐ Thích Chân Tuệ (Cơ Sở Phật Học Tịnh Quang, Ontario, Canada)

 37. ĐĐ Thích Giác Tâm (Tịnh Thất Viên Không Orlando, Florida, Hoa Kỳ)

 38. ĐĐ Thích Huệ Giáo (Chùa Phật Tổ Thích Ca - Luzern- Switzerland)

 39. ĐĐ Thích Tịnh Tạng (Hằng Quang) (Toronto, Canada)

 40. Nhóm Học Tăng (Huế, Việt Nam)

 41. SC Thích Nữ Thông Thắng cùng toàn thể Phật tử chùa Nam Hòa (Nhật Bản)

 42. SC Thích Nữ Giới Hương (Hoa Kỳ)

 43. SC Thích Nữ Minh Nghiêm (Hoa Kỳ)

 44. SC Thích Nữ Nhật Hải ( Hoa Kỳ)

 45. SC Thích Nữ Nhật Nhan ( Hoa Kỳ)

 46. SC Thích Nữ Như Ngọc (Trung Hoa)

 47. SC Thích Nữ Như Nguyệt (Trung Hoa)

 48. SC Thích Nữ Như Bảo (Hoa Kỳ)

 49. SC Thích Nữ Huệ Nguyệt (Ấn Độ)

 50. SC Thích Nữ Hoa Tâm cùng toàn thể Phật tử Liên Hoa Ni Tự (Las Vegas, Hoa Kỳ)

 51. SC Thích Nữ Trung An ( Huệ Quang )  (Vancouver – Canada)

 52. SC Thích Nữ Tâm Dung (Houston, TX, Hoa Kỳ)

 53. SC Thích Nữ Như Tâm (Massachusetts, Hoa Kỳ)

 54. SC Thích Nữ Trí Anh (Trụ Trì Chùa Linh Sơn, Reim, Pháp Quốc)


 Ðồng hương Phật tử, các Hội Ðoàn, Bè bạn xa gần:

 1. Gia Ðình Phật tử Quảng Ðức

 2. Ban Trai Soạn Tu Viện Quảng Ðức

 3. Ông Long Quân & Tuần Báo Nhân Quyền

 4. Luật Sư Lưu Tường Quang, SBS Radio, Úc Châu

 5. Ông Quốc Việt & Ban Việt Ngữ SBS Radio, Melbourne

 6. Cô Ngọc Hân & Ban Việt Ngữ SBS Radio, Sydney

 7. Ban Bảo Trợ Đặc San Pháp Luân

 8. Ban Điều Hạnh lớp học Duy Thức trên Paltalk

 9. GS Tâm Huy (Huỳnh Kim Quang) và Nhà Văn Vĩnh Hảo (Tâm Quang)

 10. Nữ Thi Sĩ Phật tử Tuệ Nga Diệu Minh (Oregan, Hoa Kỳ)

 11. Gia đình Cư Sĩ Liên Hoa - Diệu Tinh (Houston, TX,  Hoa Kỳ)

 12. Rob and Cheryl Wood  and the Friends of Armagh (Toorak, Melbourne, , Úc Châu)

 13. Hải Hạnh – Giác Định (Adelaide, Úc Châu)

 14. Steve Lowe Nguyên Thiện Bảo (Melbourne, Úc Châu)

 15. Tuyet Lowe Nguyên Thiện Hạnh (Melbourne, Úc Châu)

 16. Chris Dunk and  Yumiko (Melbourne, Úc Châu)

 17. Santha and family  (Melbourne, Úc Châu)

 18. Sheril and family (Melbourne, Úc Châu)

 19. Alexandra Quảng Định (Melbourne, Úc Châu)

 20. Kim Reid Quảng Kiến (Melbourne, Úc Châu)

 21. Trí Viên & Diệu Thủy (Minnesota, Hoa-Kỳ)

 22. Sahampathi and family (Melbourne, Úc Châu)

 23. Quý Phật tử Niệm Phật Đường An Lạc Hạnh (Melbourne, Úc Châu)

 24. Lê Hiếu - Diệu An (Sàigòn - Việt Nam)

 25. Dì Bảy Diệu Phước & Gia Đình (Melbourne, Úc Châu)

 26. Dì Ba Đức Ngọc & Gia Đình (Melbourne, Úc Châu)

 27. Huệ Thuyền, Quảng Liên (Melbourne, Úc Châu)

 28. Chân Mỹ Lương (Melbourne, Úc Châu)

 29. Nguyên Từ, Nguyên Nhật Hỷ và Gia đình (Melbourne, Úc Châu)

 30. Thiện Lý, Thiện Kim, Thảo My & Gia Đình (Melbourne, Úc Châu)

 31. Quảng Niệm & Gia Đình (Melbourne, Úc Châu)

 32. Quảng Hạnh & Gia Đình (Melbourne, Úc Châu)

 33. Quảng Hương - Quảng Tịnh & Gia Đình (Melbourne, Úc Châu)

 34. Quảng Như & family (Melbourne, Úc Châu)

 35. Quảng Hương Ngọc Trâm & Gia đình (Melbourne, Úc Châu)

 36. Quảng Tấn - Quảng Kiệt (Melbourne, Úc Châu)

 37. Quảng Ngộ - Quảng Hỷ (Melbourne, Úc Châu)

 38. Quảng Giác & family (Melbourne, Úc Châu)

 39. Quảng Trí & Quảng Nghĩa (Melbourne, Úc Châu)

 40. Quảng Trực Đặng Thế Cường (Osaka, Nhật Bản)

 41. Quảng Lạc & gia đình (Melbourne, Úc Châu)

 42. Diệu Hạnh, Quảng Thuận & Quảng Thành (Melbourne, Úc Châu)

 43. Quảng Chiếu & gia đình (Melbourne, Úc Châu)

 44. Quảng Phú & Quảng Nhã (Melbourne, Úc Châu)

 45. Quảng Nguyện & Quảng Tánh (Melbourne, Úc Châu)

 46. Quảng Hiền & Quảng Châu (Melbourne, Úc Châu)

 47. Justin H. Rich and Family  (Melbourne, Úc Châu)

 48. Phật tử Tâm Quang (Darwin, Bắc Úc)

 49. Kiều Oanh & Gia Đình (Melbourne, Úc Châu)

 50. Nguyên Dũng Phạm Thanh Hùng (Gia Trưởng GĐPT Quảng Ðức – Victoria)

 51. Nguyên Giác Đặng Minh Chung (Phó Hiệu Trưởng Bồ Ðề Việt Ngữ Quảng Ðức)

 52. Quảng Vân (Canberra, Úc Châu) 

 53. Giác Thùy & Gia Đình (Sydney, Úc Châu)

 54. Tịnh Quang Ban Biên Tập Tạng Thư Phật Học

 55. Thục Đức (Giác Trí) & Family (Melbourne, Úc Châu)

 56. Diệu Liên Thu Hương & Family (Melbourne, Úc Châu)

 57. Gia đình Chánh Thông và Phật tử Thanh Tâm (Lafayette, Hoa Kỳ)

 58. Gia đình Hạnh Cơ - Tịnh Kiên (Edmonton, Canada)

 59. Hồng Hạnh - Thanh Phi ( Melbourne, Úc Châu )

 60. Nhị Tường cùng gia đình (Việt Nam)

 61. Robert Topmiller PhD (Kentucky, Hoa Kỳ)

 62. Kathy Đặng va Gia Đình (Houston, TX, Hoa Kỳ)

 63. Phật tử Diệu Trân (CA, Hoa Kỳ)

 64. Thị Tần & Gia đình (Canberra, Úc Châu)

 65. Gia đình Nguyên Thảo (Houston, TX, Hoa Kỳ)

 66. Gia đình Cô Diệu Báu (California, Hoa Kỳ)

 67. Diệu Anh (Houston, Hoa Kỳ)

 68. Quảng Huy & Quảng Khánh  (Texas, Hoa Kỳ)

 69. Chúc Phước va Gia đình (Kyoto, Nhật Bản)

 70. Danayama (Saga, Nhật Bản)

 71. Võ Văn Ái (Pháp quốc)

 72. Ông bà Luật Sư Nguyễn Tấn Hải (Melbourne, Úc Châu)

 73. Quảng Pháp (Dallas, TX, Hoa Kỳ)

 74. Giác Hóa và gia đình (Sydney, Úc Châu)

 75. Trúc Lâm Phúc Lộc

 76. Lâm Như Tạng va gia đình (Sydney, Úc Châu)

 77. Cô Tâm Minh Thúy Nga (Houston, TX, Hoa Kỳ)

 78. Tâm Nhẫn và Gia Đình (Nha Trang, Việt Nam)

 79. Đức Nghiêm, Diệu Hiếu (Melbourne, Úc Châu)

 80. Cô Thanh Tùng & Gia đình ( Melbourne, Úc Châu )

 81. Tâm Quang, Diệu Hiền ( Melbourne, Úc Châu )

 82. Nguyên Đà và Gia đình ( Melbourne, Úc Châu )

 83. Tịnh Châu và Gia đình ( Melbourne, Úc Châu )

 84. Tâm Thuận và Gia đình ( Melbourne, Úc Châu )

 85. Tâm Quang và Gia đình ( Melbourne, Úc Châu )

 86. Nguyên An, Ngọc Ánh và Gia đình  ( Melbourne, Úc Châu )

 87. Nguyên Lượng và Gia đình ( Melbourne, Úc Châu )

 88. Ngọc Hoa và Gia đình ( Melbourne, Úc Châu )

 89. Bạch Vân, Nguyên Như ( Melbourne, Úc Châu )

 90. Minh Thạnh và Gia Đình (Nha Trang, VN)

Cùng đông đảo qu‎‎ý Ðồng hương, Phật tử xa gần trong và ngoài tiểu bang Victoria, đã về tham dự Lễ Phát Tang và Truy Niệm, gọi điện thoại, gởi fax, email chia buồn, phân ưu cùng môn đồ hiếu quyến của chúng con, chúng tôi về sự viên tịch của :

  

Thượng Tọa THÍCH CHƠN KIẾN

Thế danh Ngô Đình Thung, Pháp danh Trừng Lộc, Pháp hiệu Ấn Minh
Sinh năm 1947 ( Mậu Tý), thế tuế 59, đạo lạp 49, tăng lạp 37

 

 - Cựu Tăng sinh Trường Bồ Đề Võ Tánh Nha Trang
- Ủy Viên Ban Tăng Sự GHPGVN Tỉnh Khánh Hòa
- Viện Chủ Chùa Thiên Phú (Vĩnh Thạnh), khai sơn Chùa Phước Sơn (Phước Đồng), TP. Nha Trang

 

Sau một thời gian lâm trọng bệnh, dù đã được các bác sĩ Đông-Tây Y và Môn nhơn pháp quyến tận tình chăm sóc và cứu chữa, nhưng không thể qua khỏi, Thượng tọa đã an tường xả báo thân vào lúc 6 giờ tối ngày Chủ nhật, 3-9-2006, nhằm ngày 11 tháng 7 nhuận năm Bính Tuất tại Chùa Thiên Phú, Thôn Phú Vinh, Xã Vĩnh Thạnh, Thành Phố Nha Trang, Việt Nam. Trụ thế: 59 tuổi; Nhập đạo: 49 năm; Tăng Lạp: 37 mùa An Cư Kiết Hạ

- Lễ Nhập Liệm: lúc 5 giờ chiều ngày thứ hai, 4-9-2006 (12-7-Bính Tuất)
- Lễ Cung tống Kim quan nhập Tháp tại khuôn viên Chùa Thiên Phú:
lúc 8 giờ sáng ngày thứ sáu, 8-9-2006 (16-7-Bính Tuất)

Tại Úc Châu, Tu Viện Quảng Đức đã  tổ chức Lễ Tưởng Niệm và Phát Tang: lúc 7 giờ tối ngày thứ năm,7 tháng 9 năm 2006 (nhằm ngày rằm tháng 7 nhuần âm lịch Bính Tuất) tại Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu

Tang lễ đến nay đã thập phần viên mãn, Môn đồ pháp quyến chúng con xin đê đầu đảnh lễ cảm tạ và tạc dạ ghi ơn sâu xa đến chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Phật tử gần xa. Ngưỡng mong quý Ngài và quý vị hoan hỷ niệm tình tha thứ cho những sơ sót trong tang lễ tại quê nhà và Lễ Phát Tang Truy Niệm tại Tu Viện Quảng Đức, Úc Châu.

 

Môn Đồ Hiếu Quyến Đồng Kính Cảm Tạ

TM. Môn Đồ Pháp Quyến tại Quốc Nội
TT Thích Nguyên Phước
Trụ Trì Chùa Phước Long, Diên Khánh, Nha Trang


TM. Môn Đồ Pháp Quyến tại Hải Ngoại
Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Phó Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu

 

Trở về
Trang Tưởng Niệm TT Thích Chơn Kiến

 

 

 

---o0o---

Vi tính và trình bày: Hải Hạnh, Tâm Nhẫn, Tịnh Tuệ

 


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang chùa Việt Nam

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ : quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thỈ?: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544