Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Phật Giáo Việt Nam


...... ... .

 

Thành Kính Tưởng Niệm
Cố Thượng Tọa Thích Chơn Kiến

  

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

Thượng Tọa Viện Chủ Chùa Thiên Phú

 

Ngày 12 tháng 07 ( nhuần ) năm Bính Tuất nhằm ngày 04/09/2006

                      14 giờ                Phật tử tề tựu
                      15 giờ                Cung nghinh chư tôn Thiền Đức Tăng Ni quang lâm
                      17 giờ                Lễ nhập Kim Quan
                      18 giờ                Lễ thọ phục
                      19 giờ                Viếng Tang lễ
                                                Luân phiên tụng niệm

Ngày 13 tháng 07 ( nhuần ) năm Bính Tuất  nhằm ngày 05/09/2006

                      04 giờ                Công phu khuya – Tiến trà
                      06 giờ                Tiểu thực
                      07 giờ                Viếng Tang lễ
                                                 Luân phiên tụng niệm
                      10 giờ                Cúng ngọ – Tiến Giác linh
                      11 giờ                Thọ trai
                      14 giờ                Viếng Tang lễ
                                                Luân phiên tụng niệm
                      16 giờ                Công phu chiều – Tiến trà
                      17 giờ                Tiểu thực
                      19 giờ                Viếng Tang lễ
                                                Luân phiên tụng niệm

Ngày 14 tháng 07 ( nhuần ) năm Bính Tuất nhằm ngày 06/09/2006

                      04 giờ                Công phu khuya – Tiến trà
                      06 giờ                Tiểu thực
                      07 giờ                Viếng Tang lễ
                                                Luân phiên tụng niệm
                      10 giờ                Cúng ngọ – Tiến Giác linh
                      11 giờ                Thọ trai
                      14 giờ                Viếng Tang lễ
                                                Luân phiên tụng niệm
                      16 giờ                Công phu chiều – Tiến trà
                      17 giờ                Tiểu thực
                      19 giờ                Viếng Tang lễ
                                                Luân phiên tụng niệm

Ngày 15 tháng 07 ( nhuần ) năm Bính Tuất nhằm ngày 07/09/2006

                      04 giờ                Công phu khuya – Tiến trà
                      06 giờ                Tiểu thực
                      08 giờ                Thỉnh Giác linh yết Tổ ( về Tổ Đình Phú Phong )
                      10 giờ                Cúng ngọ –Tiến Giác linh
                      11 giờ                Thọ trai
                      14 giờ                Viếng Tang lễ
                                                Luân phiên tụng niệm
                      16 giờ                Công phu chiều – Tiến trà
                      19 giờ                Lễ trùng tuyên Giới luật
                      21 giờ                Lễ sái Bảo Tháp
                      22 giờ                Lễ tưởng niệm Ân Sư của Môn Đồ Pháp Quyến

Ngày 16 tháng 07 ( nhuần ) năm Bính Tuất nhằm ngày 08/09/2006

                      04 giờ                Công phu khuya – Tiến trà

                      07 giờ                Cử hành lễ cung tống Kim Quan ( có chương trình riêng )

                      08 giờ                Cung tống Kim Quan nhập Bảo Tháp

                      09 giờ                Lễ thỉnh Giác linh an vị

                      10 giờ                Hồi hướng – hoàn mãn

                       

 

 

---o0o---

 

 

Trở về
Trang Tưởng Niệm TT Thích Chơn Kiến

 

---o0o---

Vi tính và trình bày: Tịnh Pháp, Tịnh Tuệ

 


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang chùa Việt Nam

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ : quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thỈ?: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544