Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Phật Giáo Việt Nam


...... ... .

 

Thành Kính Tưởng Niệm
Cố Thượng Tọa Thích Chơn Kiến

 


ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU
(02)

 

 

 Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Đà PhậtGởi Thầy Nguyên Tạng,

Mới đi hoằng pháp về, nhận được tin buồn Bổn Sư của Thầy Nguyên Tạng vừa hầu Phật. Thầy và Tăng Ni cùng Phật Tử thuộc Tổ Đình Từ Đàm Hải Ngoại, thành thật chia buồn cùng Thầy Nguyên Tạng và Môn Đồ Pháp Quyến, đồng thời thành tâm cầu nguyện Giác Linh Thượng Tọa THÍCH CHƠN KIẾN tự tại Tây Quy, Cữu Phẩm Thượng sanh, Đương lai hoàn đáo Ta Ba kham nhẫn, độ sanh như sở nguyện.

Thành kính phân ưu.

HT Thích Tín Nghĩa
Tổ Đình Từ Đàm Hải Ngoại
(Dallas, Texas, USA)

 


 

 Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Đà Phật

Sáng nay vừa nhận báo tin buồn  qua trang nhà Quảng Đức, Đại Đức Thích Nguyên Tạng là đệ tử của cố Hoà Thượng  Thích Chơn Kiến  pháp danh Trừng Lộc hiệu Ấn Minh sinh năm 1947 ( Mậu Tý) thế tuế 59, đạo lạp 49, tăng lạp 37 ,  Ủy viên ban tăng sự G.H.P.G.V.N. Tỉnh Khánh Hoà , khai sơn và viện chủ chùa Thiên Phú, chùa Phước Sơn, Phú Vinh, Vĩnh Thạnh, Thành phố Nha Trang, vừa an nhiên thị tịch vào lúc 6 giờ tối chủ nhật ngày 03-9-2006, nhằm ngày 11 tháng 7 nhuận Bính Tuất.

Lễ nhập liệm lúc 5 giờ chiều ngày thứ 2 04-9-2006 ( 12-7- Bính Tuất )
Lễ cung tống kim quang nhập tháp: lúc 8 giờ sáng ngày thứ 6 08-9-2006 ( 16-7 nhuận Bính Tuất)

Chúng tôi thay mặt chư tăng ni trực thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt nam Thống Nhất Âu Châu. Thành kính phân ưu cùng Đại Đức Nguyên Tạng cùng Tang môn pháp quyến, 

Thành tâm cầu nguyện Giác Linh Cố Hòa Thượng thượng Chơn hạ Kiến cao đăng Phật Quốc.

                                                         Cố vấn tổng vụ tăng sự
                                                    G.H.P.G.Việt Nam T.N. Âu Châu
                                                          Tỳ kheo Thích Tánh Thiệt

 


 

Đối Liễn Vãn Giác Linh
Thượng Tọa Thích Chơn Kiến
Khai Sơn Thiên Phú Tự & Phước Sơn Tu Viện

 

覺性常明慧劍秉持塵念冰消玉律光煇香戒播
靈源湛寂心燈普炤暗雲雪盡化城不滯本家歸

Giác tánh thường minh, tuệ kiếm bỉnh trì, trần niệm băng tiêu, ngọc luật quang huy hương giới bá
Linh nguyên trạm tịch, tâm đăng phổ chiếu, ám vân tuyết tận, hoá thành bất trệ bổn gia quy.

Dịch nghĩa:

Giác tánh sáng ngời, kiếm huệ giữ gìn, trần niệm tiêu không, ngọc luật huy hoàng hương giới toả.
Linh nguyên vắng lặng, đèn tâm chiếu rọi, mây đen quét sạch, hoá thành chẳng trệ bổn gia về.

 

 Kính điếu Giác Linh Bào Huynh
Thượng Tọa Thích Trừng Lộc, Khai Sơn Thiên Phú Tự


Kính bái,
TK Thích Nguyên Phước
Trụ Trì Chùa Phước Long
Diên Toàn, Diên Khánh

 

 

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
 

Kính Gửi ĐĐ. Thích Nguyên Tạng
Phó Tổng Thư Ký GHPGVNTN-HN tại Úc Đại Lợi & Tân Tây Lan
Phó Viện chủ Tu Viện Quảng Đức , Aus.

Kính Đại Đức,

Được tin buồn Bổn sư của ĐĐ là TT Thích Chơn Kiến đã xả báo thân An Nhiên Thị Tịch tại Chùa Thiên Phú – Nha Trang ngày 11 tháng 7 năm Bính Tuất, xin thay mặt Tăng Chúng và Bổn Đạo Chùa Liên Trì - Quân 2 - Sài Gòn xin kính thành đảnh lễ, đốt nến Tâm hương nguyện cầu Giác Linh Thượng Tọa

CAO ĐANG PHẬT QUỐC- HỘI NHẬP TA BÀ - PHỔ ĐỘ QUẦN SANH

Xin thành kính Phân ưu cùng Đại Đức – Môn Đồ Pháp quyến và Phật Tử Chùa Thiên Phú.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Kính Bái.
Thích Không Tánh.
(Sàigòn, VN)
 

 
 

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Kính gửi : Ban tổ chức Tang Lễ của Cố TT Thích Chơn Kiến và Môn Đồ Pháp quyến .

Chùa Huyền Quang tại  Sydney Úc Châu, nhận tin buồn từ Việt Nam, TT. Thích Chơn Kiến  trụ trì Chùa Thiên Phú, tại Nha Trang vừa thâu thần viên tịch . Một đời đã quên mình phụng sự Đạo Pháp tiếp Tăng độ Chúng, đóng góp Phật sự phát triển tại tỉnh Khánh Hòa . Cảm niệm công đức Chư Tăng Chùa Huyền Quang có biết TT từ Việt nam và cũng được TT đến thăm Chùa Huyền Quang vào dịp đến thăm nước Úc , hướng về quê hương nhất tâm cầu nguyện . Lần đi thăm nước Úc là lần cuối cùng, Chư Tăng Ni tại Úc không có cơ hội để thăm hỏi và gặp gở TT nữa . Với sự đau buồn và mất mát của vị Pháp hữu, chúng tôi thành tâm chia xẻ với ĐĐ. Thích Nguyên Tạng và Môn Đồ Pháp quyến những đau buồn đó . Nhất tâm cầu nguyện cho TT cao đang Phật quốc, hội nhâp Ta Bà  hoàn thành hạnh nguyện .

Thành Kính Phân Ưu :

TT.Thích Bổn Điền
TT. Thích Thiện Hiền
ĐĐ. Thích Phổ Hương
ĐĐ . Thích Giác Tín
Sư Cô Thích Nữ Huệ Khiết
Và toàn thể Tín Đồ Phật Tử Chùa Huyền Quang .

(Bankstown, NSW, Australia)
 

 

 
 

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Thượng Tọa Thích Từ Hạnh
Viện Chủ Chùa Khánh Anh
Chư Tăng, Ni & Phật Tử
2821 N Musgrove Ave
El Monte, CA 91732
USA

ÐỒNG KÍNH VIẾNG GIÁC LINH

CỐ THƯỢNG TỌA thượng CHƠN hạ KIẾN
VIỆN CHỦ CHÙA THIÊN PHÚ NHA TRANG VIỆT NAM

CAO ÐĂNG PHẬT QUỐC

 

 
 

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật,

Thầy Nguyên Tạng thân,

Được tin sư Phụ của Thầy là Thượng Tọa trụ trì Chùa Thiên Phú vừa viên tịch, trong niềm thương kính vô hạn không gì hơn Nguyên Vương thành kính đảnh lễ Giác Linh cố Thượng Tọa và Nguyện cầu Cao Đăng Phật Quốc.

Nơi đây Nguyên Vương xin thật lòng chia xẻ nỗi đau thương mất mát lớn lao này với Thầy Nguyên Tạng, và thân chúc Thầy luôn được nhiều sức khỏe

Thành Kính chia buồn.
Thich Nguyên Vương. 
(Sàigòn, VN)
  

 
 Nhất niệm viên Quang
Cao Đăng Thượng Phẩm

 

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Dà Phât.

Bạch Thầy Nguyên Tạng,

Gia đình con xin thành kính phân ưu cùng Thầy và Môn Nhơn Pháp Quyếnthành kính nguyện cầu Giác Linh Cố Thượng Tọa thượng Chơn hạ Kiến
Nhất niệm viêng quang, Cao đăng thượng Phẩm

Kính bái

Đệ tử Quảng Tịnh & Gia Đình
(Melbourne, Australia)

 

 
  

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Dà Phât.

Kính Bạch Sư Phụ,

Chúng con vừa hay tin Sư Ông viên tịch tại quê nhà Nha Trang, Việt Nam. Chúng con biết Sư Phụ đang rất đau buồn về sự ra đi vĩnh viễn của Sư Ông, nhất là việc SP không về dự tang lễ được,  chúng con không biết  nói gì để an ủi SP, chỉ xin được chia sẻ được chút ít trong việc tổ chức Lễ Tưởng Niệm Sư Ông vào ngày thứ năm sắp tới, 7-9-2006. Kính mong SP gìn giữ sức khỏe. Chúng con xin đê đầu đảnh lễ và thành kính cầu nguyện Giác Linh của Sư Ông sớm thác sinh về miền Lạc Cảnh

Kính bái,

Đệ tử Quảng Trí & Quảng Nghĩa
(Melbourne, Australia)

 


 


 

      Dear Venerable Thich Nguyen Tang,

I was most saddened to hear of the passing of your Master, Very Venerable Thich Chon Kien, (1947-2006).

 Through you, I learned that Master Chon Kien was a wonderful person with all the gifts of a truly great teacher. I  know that Master Chon  built two Buddhist Temples in Nha Trang City to help people there to get peace and contentment. I understand that from his teaching, many people have learned the art and skills of making the right choices in their lives and in overcoming the suffering of this world.

It would have, indeed, been a privilege to have met him and to know him. However, my thoughts and prayers will be with all those who are mourning his passing.

Regards,

Justin H. Rich and Family
(Melbourne, Australia)

 

 

 
  

Nam mo Tiep Dan Dao Su A Di Da Phat,

 Kinh bach Thay,

 Con vua nhan duoc tin buon la Thay Bon Su cua Thay vua thuan the vo thuong, an nhien xa bao than thi tich tai Nha Trang, do la le vo thuong sinh diet ma Duc Tu Phu da tung day bao.  Tuy biet rang Ta Ba vang bong, Cuc Lac hoa khai, nhung trong tinh Thay tro, biet bao ky niem buon vui, biet lam sao tim lai duoc bong hinh Thay, nghe lai duoc nhung loi day bao ran nhac?  Moi hom qua day, trong thoi Phap do vi khach tang Trung Hoa thuyet giang, Ngai co hoi la quy vi tu phap mon Tinh Do, nguyen vang sanh coi Cuc Lac Tay Phuong, vay neu ngay bay gio Duc A Di Da hien den tiep dan, quy vi co san sang di theo Ngai khong?  Tat ca hoi chung deu cuoi vi that ra chua co ai san sang de di ca.  Cung vay, Thuong Toa con bao Phat su dang can Ngai lanh dao, bao Phat tu dang can Ngai giao duong, cho nen doi voi hang mon do phap quyen, do la su mat mat lon lao.  Chung con cui xin dang nen tam huong nguong nguyen Giac Linh Ngai cao dang Phat quoc, som hoi nhap ta ba de hoa do chung sanh.

 Vang loi Thong Tu cua Hoa Thuong Hoi Chu, chung con se co thoi kinh Cau Sieu Tuong Niem Thuong Toa vao sang chu nhat 10/9/2006 vao luc 10.30 sang tai International Buddhist Centre, 37 Parkside Crescent, Leanyer.  Dong thoi, chung con cung dang le Cau Sieu Tuong Niem duc Tang thong Sri Dhammananda vua vien tich tai Malaysia.

 Nam mo Sieu Lac Do Bo Tat
Phat tu Tam Quang thanh kinh bai bach
(Darwin, Bắc Úc)

 

 

 


 

 
 Khứ Lai Vô Ngại

 

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Dà Phât.

Kính Thầy Nguyên Tạng,

Gia đình con xin thành kính phân ưu cùng Thầy và Môn Đồ Pháp Quyến thành kính nguyện cầu Giác Linh Cố Thượng Tọa thượng Chơn hạ Kiến khứ lai vô quái ngại.

Kính bái

Đệ tử Kiều Oanh & Gia Đình
(Melbourne, Australia)

 


 
 Nam Mô Tiếp Dẫn Ðạo Sư A Di Ðà Phật

Kính bạch Thầy,
Chúng con Gia Đình Phật Tử Quảng Đức và Quý Thầy Cô Trường Bồ Đề Việt Ngữ Quảng Đức vừa hay tin Sư Phụ của Thầy là Thượng Tọa Thích Chơn Kiến vừa viên tịch tại VN, chúng con xin có lời thành thật chia buồn cùng Thầy và Chư Tôn Đức trong Môn Đồ Pháp Quyến. Thành Kính nguyện cầu Giác Linh của Thượng Tọa đắc Thượng Phẩm Thượng Sanh và sớm trở lại Ta Bà để giáo hóa độ sanh

Thành kính Phân Ưu

Nguyên Dũng Phạm Thanh Hùng
Gia Trưởng Gia Ðình Phật Tử Quảng Ðức
Nguyên Giác Đặng Minh Chung
Phó Hiệu Trưởng Bồ Ðề Việt Ngữ Quảng Ðức
 

 


Nam mo Tiep Dan Dao Su A Di Da Phat

Kinh bach Thay,

Chung con duoc tin buon, thay Bon su cua thay da vien tich tai Nha trang vao ngay 3/9/2006.
Chung con toan the huynh truong va doan sinh GDPT Van Hanh thanh kinh cau nguyen Giac Linh TT Chon Kien Cao Dang Phat quoc.

Nam mo Tiep Dan Dao Su A Di Da Phat

Kinh chao Tinh tan
TM Ban Huynh truong
Quang Van
(Canberra, Australia)
 

 
 Cao Đăng Thượng Phẩm

 

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Dà Phât.


Bạch Thầy Nguyên Tạng,
 

Vừa nhận được tin Sư phụ Bổn Sư của Thầy là Thượng Tọa Thích Chơn Kiến, trụ trì chùa Thiên Phú, thôn Phú Vinh, xã Vĩnh Thạnh, Tp. Nha Trang.

Gia đình con xin thành kính chia buồn cùng Thầy và cùng Quý Thầy Cô trong Môn Nhơn Pháp Quyến thành kính nguyện cầu Giác Linh Cố Thượng Tọa thượng Chơn hạ Kiến Cao Đăng Thượng Phẩm

Kính bái

Đệ tử Giác Thùy & Gia Đình
(Sydney, Australia)

 


 

 
 

Nam Mo Tay Phuong Cuc Lac The Gioi Dai Tu Dai Bi Tiep Dan Dai Dao Su A Di Da Phat.

Kinh thua DD Thich Nguyen Tang

Hay tin Bon Su cua Dai Duc vua xa bao than vao luc 18 gio ngay 3/9/06 nham
ngay 11/7 nam Binh Tuat, tai chua Thien Phu, thon Phu Vinh, xa Vinh Thanh,
thanh pho Nha Trang. Ban bien tap Tang Thu Phat Hoc cung kinh huong ve
Chua Thien Phu, Nha Trang, cui dau danh le Giac Linh cua Thuong Toa.
Nguong nguyen duc Tu Phu A Di Da Phat tu bi tiep dan cho giac linh cua
thuong toa cao dang Phat quoc và som tro lai ta ba cuu do chung sanh.

Nam Mo Vo Luong Tho Phat.

Chung con thanh kinh phan uu cung thay va toan the tang quyen

Kinh,

Tinh Quang
Ban Bien Tap
Tang Thu Phat Hoc
www.tangthuphathoc.com

  

 
 

Nam mo Tiep Dan Dao Su A Di Da Phat
 

Dear Thay,

 Nhan duoc tin buon cua Thay con rat dau long vi ban than con cung co nhan duyen duoc hau chuyen va dua TT Chon Kien di tham quan thang canh tai Melbourne trong dip le khanh thanh Tu Vien Quang Duc hoi nam 2003.

Con vua doc xong tieu su va cam niem an su cua thay, ma con khong sao cam duoc nuoc mat. Dao hanh va hanh nguyen cua Su Phu cua Thay that cao quy qua. Dang de tat ca moi nguoi noi guong va hoc hoi theo.

 Con cung gia dinh thanh kinh Phan Uu cung Thay va Mon Do Phap Quyen chua Thien Phu.  Va nguyen cau Co Giac Linh Thuong Toa Chon Kien som duoc Cao Dang Phat Quoc va som duoc tai sanh vao coi the gioi Ta Ba nay de dieu dat chung con tren buoc duong tu tap.

 Thanh Kinh Danh Le Giac Linh cua Ngai,

 Thuc Duc (Giac Tri) & Family
(Melbourne, Úc Châu)

 

 

Xem tiếp Điện Thư Phân Ưu: 01 > 02 > 03>04


 

 

 

 

Trở về
Trang Tưởng Niệm TT Thích Chơn Kiến

 

---o0o---

Vi tính và trình bày: Tịnh Pháp - Tịnh Tuệ

 


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang chùa Việt Nam

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ : quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thỈ?: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544