Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Phật Giáo Việt Nam


...... ... .

 

Thành Kính Tưởng Niệm
Cố Thượng Tọa Thích Chơn Kiến

 


ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU
(04)

 

 

 

Dit Nhi Phi Dit

 

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

 

Kính gửi:   Đại Đức Thích Nguyên Tạng, Tu Viện Quảng Đức, Úc Châu & Cùng Môn Đồ Pháp Quyến tại Việt Nam.

 Được tin Thượng Tọa Thích Chơn Kiến, Bổn Sư của Đại Đức và bậc Thầy tôn kính của Môn Đồ Pháp Quyến đã thuận thế vô thường, an nhiên thị tịch vào ngày 3 tháng 9 năm 2006 tại chùa Thiên Phú, Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam.

 Chư Tăng và Phật tử Chùa Phật Đà, Tu Viện Pháp Vương thành tâm kính chia buồn cùng Đại Đức và Môn Đồ Pháp Quyến đã mất đi một bậc Thầy cao cả, một thời đã tác thành giới thân huệ mạng cho hàng đệ tử.

 Nhất tâm đảnh lễ, nguyện cầu giác linh Thượng Tọa Thích Chơn Kiến Cao Đăng Phật Quốc, hồi nhập ta bà, hóa độ chúng sanh, đồng thành đạo quả.

San Diego, ngày 05 tháng 09 - 2006
Tăng Tín Đồ Chùa Phật Đà và Tu Viện Pháp Vương
Đồng Kính lễ,
Tỳ Kheo Thích Nguyên Siêu

   

Sep, 05.06

 Kính gi Đại Đức Thích Nguyên Tạng.

Được tin Cố Thượng Toạ Thượng TRỪNG hạ LỘC Bổn sư của Đại Đức vừa thâu thần viên tịch.

Tôi xin thành tâm chia xẻ phân ưu với Đại Đức và Môn đồ pháp quyến:

 Cánh hạt lưng trời
Ngàn mây ung dung
Vô biên Hạnh nguyện
Vạn lời tiếc thương.

 Tôi cùng quí Phật tử Houston-Texas, Nhất tâm nguyện cầu Giác Linh Cố Thượng Tọa

                        DĨ ĐĂNG THƯỢNG PHẪM - QUẢ CHỨNG NHỊ NGHIÊM

Nhất tâm đảnh lễ:Tân Viên Tịch, Tự Lâm Tế Chánh Tông, Tứ Thập Nhị Thế, Húy Thượng TRỪNG Hạ LỘC, Tự Chơn Kiến, Hiệu Ấn Minh, Ngô Công Thượng Tọa Giác Linh, Đài tiền chứng giám.


Đồng kính bái,
Tỳ Kheo Thích Tâm Bình & Phật Tử Houston TX.


  

Edmonton Buddhist Research Institute
Tu Viện Trúc Lâm

11328 97 Street, Edmonton Alberta Canada T5G-1X4. Tel. 780-471-1093. Fax. 780-471-5394.

 

Kính gửi:  Ðại Ðức Thích Nguyên Tạng, Phó Trụ Trì Tu Viện Quảng Ðức, Thành phố Melbourne, Úc Ðại Lợi.

Ðược tin Cố Thượng Tọa Thích Chơn Kiến vừa viên tịch tại Thành Phố Nha Trang ngày 3.9.06. Thay mặt Tăng Ni Chúng Tu Viện Trúc Lâm và cá nhân tôi, xin được thành kính phân ưu cùng Ðại Ðức và môn nhơn pháp quyến. 

Dù vẫn biết, bậc tu hành giới đức kiêm ưu như Thượng Tọa, ở hay đi đều thuận thế vô thường, tùy duyên hoá đạo. Tuy nhiên sự ra đi nào mà không làm mất mát, đau buồn cho hàng đệ tử xuất gia, tại gia còn ở lại. Nhất là một bậc đã dày công sáng lập nhiều công trình Phật sự, đào tạo nhiều tăng tài cho Phật giáo. Vì bởi những kỷ niệm, những dấu ấn sâu đậm kia vẫn còn đó, và mãi mãi vẫn còn đó trong tâm khảm của những người hữu duyên được gặp, làm đệ tử hay đã từng làm việc với ngài. 

Ở đây tôi chỉ xin có chút chia xẻ tâm tình với môn nhơn pháp quyến, và kính nguyện Giác Linh Cố Thượng Tọa sớm hồi nhập ta bà để tiếp độ chúng sinh như bản hoài của ngài đã, đang và sẽ làm cho hậu thế. 

Nam-mô Tự Lâm Tế Chánh Tông, Tứ thập nhị thế, Khai Sơn Thiên Phú Tự, trụ trì, húy thượng Trừng  hạ Lộc, tự Chơn Kiến, hiệu Ấn Minh Thượng Tọa Giác Linh, thùy từ chứng giám. 

Kính thư,
Edmonton ngày 5.9.2006
(Ấn Ký)
Sa Môn Thích Thiệ
n Tâm 
 

 

  

Thay Nguyen Tang than men,
hay tin buon den voi Thay may ngay nay roi nhung may ngay nay Internet cua Huyen
Quang bi truc trac khg len NET duoc. Hom nay xin vai loi chia xe buon vui cung Thay .
Thay Nuyen Tang than men ! Toi cung duoc han hanh co dip dien kien voi TT Chon Kien trong dip Le Khanh Thanh Tu Vien Quang Duc va cung co dip tiep do Ngai ve chua Huyen Quang tham choi va Toi cung dua Ngai di tham mot vai Phat Tu Nha Trang o Sydney nay . Tuy khong gan Ngai duoc nhieu nhung trong Toi cung kinh trong duc hanh hien tu , hoa ai va vi tha cua Ngai .  Toi thanh that chia xe noi buon vui den voi Thay trong thoi gian nay nhe! Nguyen Cau Giac Linh Ngai Thien Phu Cao Dang Phat Quoc hoi nhap ta ba cuu do quan sanh. Dong thoi thanh tam chia xe den voi Mon Do Phap Quyen chua Thien Phu ( TP Nha Trang ) vua mat di mot nguoi Cha Lanh tron doi hy sinh vi Dao Phap. Tu nuoc Uc xa xoi con xin thanh tam huong vong ve VN thanh pho Nha Trang cui dau danh le Giac Linh Ngai Thien Phu.
NAM MO THIEN PHU DUONG THUONG TU LAM TE LIEU QUAN
CHANH TONG TU THAP NHI THE Huy thuong TRUNG ha LOC Tu
CHON KIEN Hieu AN MINH Thuong Toa Giac Linh ( tam bai )

Nay kinh,
TK Thich Pho Huong
(Sydney, Uc Chau)

 Than goi DD NGUEN TANG .
 DUOC TIN TT THICH CHON KIEN , VUA VIEN TICH NHUAN HAI
XIN THANH KINH PHAN UU CUNG THAY VA TATCA MON DO HIEU
QUYEN, CAU NGUYEN GIAC LINH THHUONG TOA SOM CAO DANG
PHAT QUOC.
 THANH KINH KHE THU GIAC LINH THUONG TOA TAM BAI.
 KINH LE,
TY KHEO THICH NHUAN HAI.
 TU VIEN KIM SON . HOA KY


Thi'ch Nhua^.n Ha?i
Tu Vie^.n Kim So?n
P.O Box 1983, Morgan Hill, CA 95038
Phone: (408) 848-1541
  

Kinh gui Thay Nguyen Tang,

 Chung con thanh kinh phan uu cung Thay va mon do phap quyen.  Nguyen cau Giac linh Thuong Toa Cao Dang Phat Quoc.

 Nam Mo Tiep Dan Dao Su A Di Da Phat

 Kinh,
DIEU ANH
(Houston, USA)

 
Dear Su Phu,

How are you? I spoke to Chi Thuc Duc yesterday and she told me about the
passing away of your Master (Su Ong Chon Kien) in Vietnam.

I would like to express my sincere condolences to you and  Quang Duc Monastery
and all your huynh dde at Thien Phu Pagoda in Nha Trang, Vietnam.

Please take care and know my thoughts are with you at this time.

your de tu,
Quang Nhu
(Melbourne, Australia)

 

 Nam Mo Tiep Dan Dao Su A Di Da Phat.

 Kinh Bach Thay Nguyen Tang:

 Chung con vua duoc tin bon su cua Thay vua vien tich tai Nha Trang qua trang nha Quang Duc.  Chung con thanh kinh phan uu cung Thay va Mon Do Phap Quyen.

 Kinh nguyen cau giac linh co TT Thich Chon Kien CAO DANG PHAT QUOC.

 Kinh,

 Quang Huy & Quang Khanh
 (Texas, USA)

 

  

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính thưa Thầy,
Nhận được tin Cố Thượng Tọa Thích Chơn Kiến, khai sơn và Viện Chủ Chùa Thiên Phú, Chùa Phước Sơn
( Thành phố Nha Trang ) là Y Chỉ Sư của Thầy Nguyên Tạng, vừa xả bỏ báo thân, thâu thần thị tịch. Con thành kính đảnh lễ và phân ưu cùng Thầy và môn đồ Pháp quyến. Trong thâm tâm con, nơi thế giới Chân như, cuộc đời đạo hạnh trang nghiêm và hành trạng của Thượng Tọa sẽ mãi mãi là ngọn hải đăng Chánh Pháp soi đường dẫn lối cho đàn hậu học.

   Kính bạch Giác linh Thượng Tọa,

       Tứ đại giai không nãi thành Chánh Giác,
      Tam duyên dĩ đoạn độc tự quy Chân.

Con thành kính đảnh lễ Giác Linh Thượng Tọa cao đăng Phật Quốc, tái hiện Đàm Hoa, sớm hồi nhập Ta Bà hóa độ chúng sanh.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

TKN Thích Nữ Trung An ( Huệ Quang ) 
 ( Cựu Sinh Viên Cao Cấp Phật Học Khóa 3 ) 
   Vancouver - Canada

   Nhất Tâm Đảnh Lễ 

  

Khoa Khai Kiến Phật

 

Thế gian sanh diệt, lai đáo niên
Tuệ khai ngộ Pháp lẻ chơn tường

Gót vàng thanh thản, nhuộm sắc vàng

Giới hương tỏa khắp trần gian
Thiên Địa cảm động vì người chơn tu
Báo thân tạm xả kiến Phật Đà
Hạnh nguyện Bồ Tát nhập Ta Bà độ sanh.

 Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật!

 Mến gởi ĐĐ Thích Nguyên Tạng, chúng tôi vô cùng thương tiếc khi hay tin Thượng Tọa Thích Chơn Kiến, an nhiên thâu thần vào lúc 18 giờ ngày 3 tháng 9 năm 2006. Xin đốt nén tâm hương hướng về chùa Thiên Phú, Nha Trang đưa tiễn Giác Linh Thượng Tọa cao đăng Phật Quốc. Ngưỡng nguyện Thượng Tọa thương xót chúng sanh trong thế giới Ta Bà khổ, sớm nhập Ta Bà độ chúng sanh. 

Thay mặt toàn thể chư Tôn Đức, Phật Tử pháp hội Thủ Lăng Nghiêm thành kính phân ưu cùng Đại Đức và Pháp quyến. 

Nam Mô A Di Đà Phật 

Kính bái 

Thích Tịnh Tạng (Hằng Quang)
(Toronto, Canada)

 

 Nam Mo Tiep Dan Dao Su A Di Da Phat.

Than goi Thay Nguyen Tang,
Hoi sang nay, toi duoc TT Nhat Tan dien thoai cho hay la Bon Su cua Thay vua Vien tich o VN.
Vi mot so cong viec, toi khong len Quang Duc de cung du le Cau Nguyen cho Ngai duoc. Mong Thay hoan hy cho!
Day la bai Dieu Van cua toi, goi Thay, coi nhu la tam long cua toi doi voi Bon Su cua Thay va dao tinh cua toi doi voi Thay. Mong Thay hoan hy cho!!
 
Thanh tam chia buon cung Thay!!!
 
TK Thich Thien Huu
(Xem Điếu Văn)

 

 Nam Mo Tiep Dan Dao Su A Di Da Phat.

Thay Nguyen Tang than,

Nhan duoc tin cua Thay Thien Huu, va tren trang nha Quang Duc  bao tin la Thuong Toa Bon su cua Thay vua Vien tich.

Day la mot noi mat mat lon lao doi voi Thay. Toi thanh kinh chia buon cung Thay. Va cau nguyen hong an Tam bao gia ho Giac Linh an su duoc cao dang Phat quoc.
 

Kinh vieng Giac Linh an su.
Thich Le Tho

(Saigon, VN)

 

 Nam Mo Tiep Dan Dao Su A Di Da Phat.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

 Kính bạch thầy Nguyên Tạng !
Con là Huệ Khiết, được tin Bổn Sư của Thầy vừa Viên tịch tại chùa Thiên Phú - Nha Trang - Viet Nam.
Con thành kính chia buồn cùng thầy, nguyện cầu Giác Linh Cố Thượng Tọa Cao Đăng Phật Quốc.
Con kính  hướng vọng về Việt Nam, thành tâm đãnh lễ Giác linh Thượng Tọa.

Nam mô Từ Lâm Tế Chánh Tông Tứ thập Nhị Thế Húy thượng TRỪNG hạ LỘC tự CHƠN KIẾN hiệu ẤN MINH Thượng Tọa Giác Linh "tam bái"

 Thành Kính Phân Ưu

 Tỳ Kheo Ni TN HUE KHIET
(Sydney, Uc Chau)

 

 

 Nam Mo Tiep Dan Dao Su A Di Da Phat.

Kinh bach Su Phu,

Con vua hay tin buon Bon Su cua SP vua vien tich tai VN, con biet Sp rat dau buon vi khong ve duoc VN du Tang Le cua Ngai duoc, xin Sp bot dau buon de lo cong viec, con nghi Sp to chuc Le Phat Tang va Tuong Niem tai Uc Chau vao thu nam nay, chac Bon Su cua Sp se hoan hy lam.

Con va gia dinh tha thiet chia se noi dau noi dau nay cung voi Sp va nhat tam de dau danh le tan duong cong duc hoang phap loi sinh cua Su Ong Chon Kien va nguyen cau Giac Linh cua Ngai cao dang Phat Quoc.
 

 Kinh bai,
Chuc Phuoc va Gia dinh
(Kyoto, Nhat Ban)
 

 

 Nam Mo Tiep Dan Dao Su A Di Da Phat.

Kinh bach Thay,

 Con dang o Nhat ban va dang doc trang web cua Thay.
 Cho con chia buon cung Thay da mat bac An Su kha kinh, la mot mat lon cho Phat giao VN.
Kinh cau nguyen Giac Linh Ngai cao dang Phat quoc.

 Kinh bai,
Danayama
(Saga, Nhat Ban)
 

 Nam Mo Tiep Dan Dao Su A Di Da Phat.


Kinh goi: TT Nguyen Phuoc, DD Nguyen Tang va Ban To Chuc Tang le,

Duoc tin bao TT Thich Chon Kien, Bon su cua Thay Thich Nguyen Tang, da an tuong xa bao than tai Chua Thien Phu, TP Nha Trang.

Chung toi, Ban chap hanh Hoi Cuu Sinh Vien Hoc Vien Phat Giao Viet Nam - TPHCM, thanh tam bay to niem kinh tiec va tri an doi voi mot bac Thay chan tu da tron doi  phung su dao phap va dan toc. Cho phep chung toi dong danh le Giac Linh Thuong Toa va nguyen cau Giac Linh Thuong Toa  "Nham bo de nhi tu y vang sanh, Y bat nha di tuy duyen sieu do".

Xin thanh that chia se noi niem mat mac lon lao nay voi Thay Nguyen Tang va mon do phap quyen.

Dong kinh bai,

TM.BCH-HCSV-HVPGVN-TPHCM

Chu tich,
Ty kheo Thich Vien Giac
(Saigon, VN)

 Nam Mo Tiep Dan Dao Su A Di Da Phat.


 

Thay Nguyen Tang than,

 NT vua nhan duoc tin buon Bon Su cua Thay da ve coi Phat. Sau do cung duoc TT. Tam Phuong cho biet. May ngay nay NT di Kien Giang du le tang Hoa Thiong Thich Giac Phuoc, Bon su cua Thay Minh Nhan, moi ve lai chieu toi hom qua.

 Chan thanh chia buon cung Thay va toan the mon do phap quyen, thanh kinh nguyen cau Giac Linh Thuong Toa Thich Chon Kien Cao Dang Phat Quoc.

 Than chuc Thay an lac va vuot qua noi mat mat lon lao nay.
Thich Nhat Tu
(Saigon, VN)

 

 Nam Mo Tiep Dan Dao Su A Di Da Phat.


THANH KINH PHAN UU
 


Kinh goi: Dai Duc Thich Nguyen Tang
Nhan duoc tin Bon Su cua Dai Duc la Thuong Toa Thich
Chon Kien vua moi vien tich tai Viet Nam. Truoc su vo
thuong sanh ly tu biet va mat mat lon lao do, chu
Tang, Ni va Thien Tin Phat-tu tai Tu Vien Phap Vuong,
vung thu do Hoa Thinh Don thanh tam chia se voi Dai
Duc cung Phap-quyen va cau nguyen Giac Linh co Thuong
Toa som cao dang Phat-quoc.
Thanh kinh,

Ty khuu Thich Van Dam

 

 Nam Mo Tiep Dan Dao Su A Di Da Phat.


 

Kinh gui Dai Duc Thich Nguyen Tang,
Pho tong thu ky GHPGVNTNHN tai Uc Dai Loi va Tan Tay Lan,

 Kinh thua Dai Duc,
Vo cung xuc dong duoc tin buon Bon su cua Dai Duc
Thuong toa Thich Chon Kien vua an tuong thi tich hom 3.9.2006 tai Nhatrang.
Mo^~i chu Tang mat di la mot thiet thoi lon cho nen Phat giao dan toc, dac biet trong thoi dai nhieu nhuong ngay nay.

Nhan danh Phong Thong tin Phat giao Quoc te, xin thanh kinh phan uu Dai duc cung Mon do phap quyen, va nguyen cau Giac linh Thuong toa Thich Chon Kien sieu sanh Cuc Lac Quoc.

Nam Mo Tiep Dan Dao Su A Di Da Phat.

Vo Van Ai

 

 

  

Nam Mo Tiep Dan Dao Su A Di Da Phat.


 

Kinh Bach Thay:

 Con vo cung thanh kinh chia buon cung Thay. Con cau nguyen cho Giac Linh Thuong Toa Thich Chon Kien som ve Tay Phuong Cuc Lac. Con mong Thay luon giu gin suc khoe. Neu Thay can gi con xin Thay cho con hay a.

Con kinh Thay,
con Quang Phap.
(Dallas, TX, USA)

 

  

Nam Mo Tiep Dan Dao Su A Di Da Phat.


 

Nam Mo Dai Hanh Pho Hien Bo Tat

Nghe tin TT Thich Chon Kien vua ve voi Phat A Di Da, con la de tu Giac Ho'a va gia dinh thanh kinh phan uu den Thay Nguyen Tang va Tang Mon Hieu quyen Chua Thien Phu, Nha Trang.  Tu Sydney  nuoc UC con vong ve VN thanh tam danh le Giac Linh  TT ba lay, nguong mong Giac linh TT thuy tu chung giam.Nguyen cau Giac linh TT  duoc  THUONG PHAM THUONG SINH CAO DANG PHAT QUOC

Thanh Kinh Phan Uu

De tu Giac Ho'a va gia dinh
(Sydney, Uc Chau)

 

  

Nam Mo Tiep Dan Dao Su A Di Da Phat.

Kinh thua Dai Duc Nguyen Tang,
Co Ngoc Han vua cho biet Dai Duc co tin buon la` Thuong Toa Bon Su cua Dai Duc
vua vien tich tai Nha Trang, Viet Nam ngay 3 thang 9 nam 2006.
Xin thanh kinh phan uu va kinh xin nguyen cau Giac Linh Thuong Toa cao
d-a(ng Phat Quoc.

Kinh bai,
Luu Tuong Quang
(Sydney, Uc Chau) 
 

Nam Mô A Di Đà Phật

Kính bạch Đại Đức Thích Nguyên Tạng, Phó Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức,
kiêm Phó Tổng Thư Ký GHPGVNTN Hải Ngoại tại UĐL-TTL, Nhóm Nghiên Cứu và Phổ Cập Tinh Thần Trúc Lâm Yên Tử, chân thành gởi lời chia buồn về việc :

Thượng Tọa Thích thượng Chơn hạ Kiến Thế danh Ngô Đình Thung, Pháp danh Trừng Lộc, Pháp hiệu Ấn Minh vừa viên tịch
vào lúc 6 giờ tối ngày Chủ nhật, 3-9-2006, nhằm ngày 11 tháng 7 nhuận năm Bính Tuất tại Chùa Thiên Phú, Thôn Phú Vinh, Xã Vĩnh Thạnh, Thành Phố Nha Trang, Việt Nam.
Nguyện cầu ân trên mười phương tam bảo, Đức Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật từ bi tiếp độ giác linh
Thượng Tọa Thích thượng Chơn hạ Kiến được sớm cao đăng quả phẩm.

Nam Mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát Ma Ha Tát
Trúc Lâm Phúc Lộc cẩn kính
 
 

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT.

KÍNH BẠCH GIÁC LINH THƯỢNG TỌA,

Con có phúc duyên được hầu chuyện và được Ngài dẫn đi xem Tháp trước ngày Lễ Phật Đản tại chùa Thiên Phú. Lúc ấy, Ngài với phong thái an nhiên tự tại dẫu biết rằng cơn trọng bịnh đang hoành hành và ngày về Phật không xa. Con kính phục lắm. Vì vậy khi hay tin Ngài “ thuận thế vô thường xả bỏ báo thân “, con thấy lòng đau vô hạn và buồn hơn nữa là con đã đặt vé về Việt Nam vào sáng thứ tư để được đảnh lễ bên kim quan ,cung tiễn Nhục Thân nhập Bảo Tháp nhưng cũng ngày hôm ấy thành phố Koshigaya báo cho biết thứ hai ( 10.9.06 ) họ sẽ lên làm thủ tục nghiệm thu sau khi xây chùa xong. Do đó con buộc phải hủy vé.

Quỳ trước ĐỨC PHẬT, đốt nén tâm hương chúng con  hướng vọng về chùa THIÊN PHÚ thành phố Nha Trang THÀNH KÍNH ĐẢNH LỄ GIÁC LINH THƯỢNG TỌA THƯỢNG CHƠN HẠ KIẾN, NHẤT TÂM CẦU NGUYỆN NGÀI CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC, PHÂN THÂN VÔ SÔ CỨU ĐỘ CHÚNG SANH.

Thay mặt toàn thể Phật tử chùa Nam Hòa tại Nhật Bản thành kính phân ưu cùng Thượng Tọa Nguyên Phước, Thầy Nguyên Tạng, toàn thể Môn Đồ Pháp Quyến và Hiếu Quyến.

Kính thưa Thầy Nguyên Tạng,

Nỗi đau của Thầy là nỗi đau gặm nhắm của Thông Thắng cách đây mười tháng  khi không được diễm phúc tiễn SƯ PHỤ trước giờ phút quy Tây vì lúc ấy đang lo xây dựng ngôi già lam đầu tiên của cộng đồng người Việt tại nước Nhật, nên khi đọc bài “CẢM NIỆM ÂN SƯ “ của Thầy, Thông Thắng đã thấy lòng đau rát và thiết nghĩ đây cũng là một bài học luân lý để các hàng đệ tử hậu học noi theo “ HIẾU DANH VI GIỚI , DIỆC DANH CHẾ CHỈ “. Sư phụ Thầychắc chắn sẽ rất hài lòng về Thầy.

Kính đảnh lễ,

Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Thông Thắng
Cùng toàn thể Phật tử chùa Nam Hòa, nhật Bản


 

  

“HOA KHAI KIẾN PHẬT NGỘ VÔ SANH”

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Kính gởi: Thầy Thích Nguyên Tạng tại Úc Châu và Môn Đồ Pháp Quyến tại VN.

Đạo Tràng Bảo Liên, xin chia xẻ những mất mát của Thầy và Môn Đồ Pháp Quyến, về sự viên tịch của Cố Thượng Toạ: Thượng Chơn Hạ Kiến, là Ủy Viên Ban Tăng Sự GHPGVN Tỉnh Khánh Hòa, là bậc Tôn Túc Giáo Phẩm Chơn Tu, suốt đời phụng sự đạo pháp và dân tộc.

Thành kính thắp nén tâm hương cầu nguyện:
Giác Linh Thượng Toạ: Thượng Chơn Hạ Kiến.
CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC

Thành tâm đồng kính bái
Đạo Tràng Bảo Liên tại Nam Cali, Mỹ Quốc
Đại Đức: Thích Trung Duệ
Đại Đức: Thích Minh Chánh

Cùng toàn thể phật tử tại Đạo Tràng
(California, USA)


 

  

“TỊCH DIỆT VI LẠC”

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Kinh thay Nguyen Tang

 Thanh kinh cung tien giac linh Thuong Toa Thich Chon Kien an nhien ve coi Tinh Do cua Duc Phat A Di Da.

 Kinh,

Lam Nhu Tang va gia dinh 
(Sydney, Uc Chau)


  

Kính Thầy Nguyên Tạng,

Mấy ngày qua được nhìn thấy những hình ảnh Tang Lễ của Bổn sư của Thầy, Quảng Bảo có cảm xúc Thầy đang kinh qua những sự mất mát lớn trong cuộc đời tu tập của mình. Thật là: "Con về tìm bóng Thầy xưa. Thầy không còn nữa biết tìm nơi đâu?

Cuối lời, Xin Cầu nguyện ánh sáng Từ bi của Ðức A Di Ðà Tiếp Ðộ Giác linh Cố TT. Thích Chơn Kiến về Tịnh Ðộ.
Xin chia sẻ cùng nỗi niềm với Thầy.
Cali, Ngày 09/09/2006
Thích Quảng Bảo


 


Nam Mo Lac Bang Giao Chu Tiep Dan Ðao Su A Di Da Phat
Thay Nguyen Tang than men,
Duoc tin buon Bon Su vien tich,Toi thanh that xin chia buon Thay  Nguyen tang cung mon do phap quyen. nguyen cau Giac Linh cua co Thuong Toa Chon Kien cao Dang Phat Quoc, hoi nhap ta ba hoa do quan sanh.
Tu Vien Bao Phap,
Ty kheo Thich Vien Thanh
 (Cali, USA)


 


 

  

Nam Mo Bon Su Thich Ca Mau Ni Phat
 
Kinh Thay Nguyen Tang,
 
Duoc tin Co Thuong Toa Bon Su cua thay vien tich, Nhu Tam va ni chung tai chua Pho Hien tai thanh pho worcester, tieu bang Massachusetts My Quoc .Thanh that xin chia buon cung Thay va mon do phap quyen. Nguyen Cau Giac Linh Co Thuong toa cao dang Phat Quoc.
 
Ty kheo ni Thich Nhu Tam USA


 

 
Nam Mo Lac Bang Giao Chu Tiep Dan Ðao Su A Di Da Phat

 
      Kinh goi Thay Nguyen Tang,
   Nhan duoc tin buon cua Thay,chung toi ngam ngui chia xe voi Thay truoc mat mac to lon nay.Thanh tam chung toi cau chuc cho Giac Linh cua Thuong Toa Thich Chon Kien duoc cao dang Phat Quoc.
     Kinh bai,
    Ty kheo Thich Linh Quang
     (Linh Son Lam Ty Ni, Nepal)


 

  

Nam mo A Di Da Phat,

Ki'nh Thay,

Nhan duoc tin Bon su cua Thay vua vien tich, chung con vo cung kinh tiec mot vi cao Tang da tu gia coi nay dem nguyen luc ve noi the gioi khac.

Truoc niem dau vang bong Ton su, chung con xin duoc chia xe voi Thay noi ma^'t ma't lon lao nay. Kinh mong Thay giu tam an binh de tiep noi chi nguyen Ton su.

Chung con thanh tam kinh nguyen Giac linh Thuong toa cao dang Phat quoc, hoi nhap Ta-ba hoa do chung sanh.

Chung con,

TN.Minh Nghiem
TN Nhat Hai
TN Nhu Bao
TN Nhu Ngoc
TN Nhu Nguyet.

tha`nh tam kinh ba'i.


  


 

Xem tiếp Điện Thư Phân Ưu: 01 > 02 > 03>04

 


 

 

---o0o---

 

 

Trở về
Trang Tưởng Niệm TT Thích Chơn Kiến

 

---o0o---

Vi tính và trình bày: Tịnh Pháp - Tịnh Tuệ

 


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang chùa Việt Nam

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ : quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thỈ?: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544