Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Phật Giáo Việt Nam


...... ... .

 

Thành Kính Tưởng Niệm
Cố Thượng Tọa Thích Chơn Kiến

 


  

AI ĐIẾU

Cố Thượng Toạ thượng CHƠN hạ KIẾN
Nguyên Uỷ Viên Tăng Sự Tỉnh Khánh Hoà
Nguyên Trụ Trì Chùa Thiên Phú,Tỉnh Khánh Hoà
Khai sơn Chùa Thiên Phú & Tu Viện Phước Sơn, Tỉnh Khánh Hoà

 

Thành kính cảm niệm & tri ân công đức của Thượng Toạ Viện Chủ Chùa Pháp Quang, tiểu bang Queesland và gia đình Đạo hữu Giác Định & Hải Hạnh ở Nam Úc đã điện thoại, gởi thơ báo tin này!

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

Kính bạch chư Tôn đức trong Ban Tổ Chức Tang Lễ
Kính bạch chư Tôn đức trong môn đồ pháp quyến

Con thành kính chia buồn cùng chư tôn đức về sự ra đi của Cố Thượng toạ Bổn Sư Đại đức Thích Nguyên Tạng và nhiều Tăng, Ni, Phật tử khắp nơi trên thế giới.

Sự trở về cõi chơn thường bất diệt của cố Thượng Toạ Trụ Trì Chùa Thiên Phú là một mất mát lớn lao của toàn thể Tăng, Ni, Phật tử tỉnh Khánh Hoà nói riêng và Phật giáo Việt Nam trên thế giới nói chung.

Vì bận công việc nơi bổn tự, con không thể trở về Tu Viện Quảng Đức để góp phần cầu nguyện trong Lễ Tưởng Niệm. Tuy nhiên, nơi bổn tự, chúng con vẫn thành tâm tổ chức lễ cầu nguyện cho Giác linh Người được cao đăng Phật quốc.

Cung kính xin dâng lên Giác linh Cố Thượng toạ chứng minh cho lòng thành của con! Thành kính chia buồn cùng Đại đức Thích Nguyên Tạng!!

 

Ngưỡng bạch giác linh thượng toạ nhả giám,

 

Than ôi,
Tiết Úc Châu vẫn còn lạnh lẽo
Nay nghe tin, buốt cả tâm cang
Người ra đi bao đau khổ lệ tràn
Tâm sửng sốt, giật mình thương cảm.
Trời buồn ảm đạm
Đệ tử rã rời
Thế là một chuyến xa chơi
Đễ lại ngàn sau nỗi nhớ!
 

Nhớ giác linh xưa,
Đất Khánh Hoà tuỳ duyên hiện hữu
Xã Diên Điền khí tiết trưởng thành
Năm Mậu Tý phát nguyện thọ sanh
Huyện Diên Khánh thương đời xuất thế!
Thiếu thời đã đủ căn thông tuệ
Sống trong gia tộc thuần thành
Năm 10 tuổi rõ chữ Vô Sanh
Được song thân thuận lòng giao vào dòng họ Thích.

Kể từ đó,
Chùa Vạn Đức sớm hôm kinh kệ
Nối chí Bổn sư học đạo siêu cùng
Hết lòng phụng sự tôn phong
Tô thêm nguồn vui, lẽ sống.
15 tuổi, Sa Di lãnh thọ
Phật tánh từ đó tuôn trào
Bao gian truân Thầy vẫn ra vào
Đó đây tầm chương trích cú.
Đến 27 xuân xanh thấu tỏ
Phát tâm tế độ sáu đường
Giới Đàn Hải Đức, Nha Trang
Chính danh Bố Ma, Phá ác.

Đến đây,
Đoá hoa vàng thêm hương ngào ngạt
Đạo huyền thâm cứu tế khắp nơi
Nào Học Viện Hải Đức, Nha Trang,
Nào Minh Sơn Tự, học chữ “Khai lai kế vãng”.
Để rồi,
Sắc Tứ Kim Sơm bao mùa nguyệt tuế
Thái Bình thọ khoá Chẩn Tế Du Già
Cho đời giáo pháp Ba La
Giúp đạo mở mang tuệ đức!!
 

Ngày qua tháng lại,
Những tưởng,
Chùa Thiên Phú sẽ là nơi tiếp Tăng, độ chúng
Hương trầm toả khắp muôn màu
Vẫn còn những nét thanh cao
Của người xuất trần thượng sĩ!

Nào ngờ,
Ngôi Chánh Điện nguy nga tráng lệ
Dắt người mê vào nẻo chánh chơn
Chốn Tổ Đường tiếp lửa nối đèn
Dìu Tăng-Tục trở về đường đạo.
Ngày nay không còn người nói cười khuyên bảo
Không còn người thông thạo Tam Thừa
Còn chăng, chỉ còn hạnh hy sinh của Người xưa
Còn chăng, chỉ còn đức nhiếp hoá của Thầy cao cả
Còn tiếng kinh lành trong Đạo Tràng Pháp Hoa mới lạ
Còn trong tâm thức của Tuệ Tĩnh đầy ấp tình người.

Thật là,
Có thống khổ mới thương người đau khổ
Có gian nan mới hiểu kẻ gian nan
Thống khổ, gian nan cũng bắt giàn vượt khổ
Thi ân, cứu giúp dễ xã bỏ Ngã Nhân
Chơn hạnh Bồ Tát, Trừng bi tâm, cứu khổ bạt ngàn
Kiến nguyện Đại Thừa , Lộc từ tánh, độ sanh vô tận!

Còn đâu nữa,
Dốc lòng tạo dựng Gia Đình Phật Tử
Để Thiên Phú thêm mầm non Phật pháp
Tận tâm đúc quả Đại Hồng Chung
Cho bá tánh sớm hôm tĩnh giấc!
Đến hơi thở cuối đời,
Sức tàn lực kiệt
Vẫn vững tâm
Cổng Tam Quan mạnh tay mở cửa Không Môn
Tiếng pháp không lời, vẫn hùng hồn bất diệt
Nguồn tuệ vô tận, vẫn siêu tuyệt không cùng!

 Nghĩ mà thương:
Tăng sự uỷ viên, góp phần tài bồi Tăng thể
Phước Sơn Tu Viện, cũng không câu nệ tài hèn
Tăng, Ni, Phật tử khắp nơi
Hết lòng thi ân giáo dưỡng!
Ngài quả là một thiền sư đời mới
Mang hỷ tâm để cứu khổ độ đời
Hạnh nguyện Thầy dung chứa mọi nơi
Bao đức tánh rạng ngời chân tánh!
Dung từ ngôn hạnh vẫn nét thanh cao
Hiện thân một đoá linh sen ngạt ngào
Hương toả khắp ngàn đời hạnh lạc
Trầm hùng, bát ngát mọi nơi
Bắc, Trung, Nam thảy đều nhuận thắm.

 Thôi thì,
Căn trần cũng là huyễn mộng
Đức tài cũng phải đi về
Sống trong sinh tử, nhưng vượt thoát sông mê
Làm tất cả để đề huề tâm tánh.
Lẽ đạo huyền vi soi sáng
Sắc không vẫn tại chân không
Thầy đã khơi nguồn cho mạch Tào Khê mãi xuôi dòng
Thầy đã cho Phật tử bài học “sống giữa trần gian không nhiễm thế”!

Tất cả những gì để lại,
Chẳng phải sắc sắc không không
Ấn Minh sẽ còn sống mãi với núi sông
Đức tao nhã, Tông phong kính tiếc.
Sao nở nghìn thu vĩnh biệt
Chẳng chút ngậm ngùi
Bao đệ tử môn đồ nuốc lệ sụt sùi
Nhìn Thầy thảnh thơi vắng mặt! 

Quả thật,
Lẽ sanh tử đã cướp đi người đức độ
Cơn vô thường đánh mất bậc hiền tài
Đất Khánh Hoà lá đổ bi ai
Thầy vào cảnh “Khứ Lai Như Tại”
Chùa Quảng Đức linh đài linh hiển
Đất Úc Châu CHƠN KIẾN rạng ngời
Ao Liên Trì cũng vẫn trùng khơi
Ngôi Chín Phẩm có lời khả kính. 

Bởi vậy, giờ đây,
Chúng con đốt nén hương lòng trọn gởi
Cung kính tiễn bậc xuất trần
Chung trà đạo vị tương lân
Thành kính dâng lên phụng cúng!!

Những mong câu:
“Nghiệp đã qua rồi lòng nhẹ nhõm
Ngàn xưa mây bạc vẫn thong dong”
Là lẽ sống nơi Tây phương Cực Lạc
Là hướng đi của đệ tử môn đồ
Suốt đời phụng sự điểm tô
Muôn kiếp tôn thờ Thích giáo!!!

Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát!

 

Chùa Phật Đà, Úc Châu,
S
áng ngày 08 tháng 09 năm 2006.
Tỳ kheo Thích Thiện Hữu.

 

 

 
 
 

---o0o---

 

 

Trở về
Trang Tưởng Niệm TT Thích Chơn Kiến

 

---o0o---

Vi tính và trình bày: Tịnh Pháp - Tịnh Tuệ

 


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang chùa Việt Nam

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ : quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thỈ?: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544