Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Phật Giáo Việt Nam


...... ... .

 

Thành Kính Tưởng Niệm
Cố Thượng Tọa Thích Chơn Kiến

 
 

Điếu Văn

Kính dâng Giác linh cố Thượng Tọa Thích Chơn Kiến,
Húy thượng Trừng hạ Lộc, hiệu Ấn Minh.

 

Kính bạch Giác linh cố Thượng Tọa

Trước Phật đài, chân thành xin bộc bạch đôi câu

Nhớ xưa mới năm nào

Một chim hạc hạ cánh lưng trời

Mang tên Đình Thung (Trung) xuống vùng biển, giỡn sóng trùng khơi

Tại Điền Đông, Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa, Việt Nam, làm quán trọ

Cõi trần gian giả tạm, nhưng đến có chỗ

Cõi chơn chơn hằng viễn, vốn sẵn là nhà

Ly thế, ly phiền, ly tam, từ ái, xuất gia

Mười tuổi đồng ấu bé thơ, pháp danh Trừng Lộc

Học đạo, tu hành với Bổn sư Minh Quang, Vạn Đức

Chuông mõ, kệ kinh với đệ huynh theo khắc, theo thì

Tại Giới đàn chùa Hòa Quang, xin thọ Sa di

Tại Giới đàn Hải Đức

Do Ngài đệ nhất Tăng Thống đàn đầu, xin thọ lại

Cũng Hải Đức, Nha Trang

Dưới, biển Đông, sóng trùng dương rì rào êm ái

Trên, Trường Sơn, gió núi rừng thanh thoát trời mây

Do Ngài Phúc Hộ làm Đàn Đầu, phước đức cao dày

Xin lãnh thọ tam y Tỳ kheo Bồ Tát giới

Để thấm nhuận nghĩa lý huyền vi, Tứ Thánh là con đường phải tới

Thượng Tọa xin cầu pháp với Ngài Hưng Từ, Pháp Hội, Bình Tuy

Khả đắc, khả đắc, bất khả tư nghì

Hòa thượng Tôn Sư ban cho hiệu Ấn Minh, đắc pháp

Kệ, Kệ minh sư, cúi đầu quy nạp

Bổn, bổn minh tâm, hàm tiếu vô thanh

“Đình Trung Ngô Thế tánh

Trừng Lộc pháp danh cao

Chơn Kiến bình tâm địa

Ấn Minh tức đạo giao”

Thế học, văn võ, nhu cương, mâu thuẫn, sĩ phu, tú tài Võ Tánh

Đạo học, tam thừa, giới đức, trụ trì, giáo dưỡng đệ tử, tông môn

Vạn Đức châu viên, Thiên Phú vẹn toàn

Khói lửa hai chiều, loang lổ lam nham

Huệ Minh trụ trì viên tịch, vốn tiêu sơ, lại thêm vẻ suy tàn

Không đành lòng nên đan tâm hứa khả, chấn tích trùng quang

Từ 1972 đến 1991,

tâm, lực, cưu mang ròng rã suốt 19 năm trường

Chùa Thiên Phú, tại Phú Vinh, Vĩnh Thạnh, Nha Trang

Thật hoành tráng, trang nghiêm, tăng nét huy hoàng cho Phạm Vũ

Tôn tượng Bổn Sư, hai thước rưỡi liên tòa, đẹp thạch trụ

Văn Thù, Phổ Hiền, tả hữu thật trang nhã, nét phù điêu

Trước điện, hai Ngài Hộ Pháp, Tiêu Diện, thêm vẻ nguyên siêu

Hậu điện, lại Đạt Ma Tổ Sư Bồ Đề, ẩn tàng pháp ấn

Nhằm xiển dương và làm sao cho đệ tử hai hàng tinh tấn

Thành lập đạo tràng nghiêm trì Diệu Pháp Liên Hoa

Soạn Nghi Thức Tụng Niệm như đá vàng chắt lọc tinh ba

Thường xuyên, hơn 500 đồ chúng chan hòa trì chuyên tu học

Lại lập Tuệ Tĩnh Đường,

khám, chẩn, phát thuốc thang cho dân nghèo miễn phí 

Còn mầm non va tương lai Đạo Pháp

Lập GĐPT Thiên Phú, giữ mối đạo ngay từ căn kỷ

Phát tâm pháp khí, đúc đại hồng chung

Chốn sơn lam, thủy mạc trầm hùng vang pháp cổ

Năm 2000, vì tấm lòng hoằng khai tế độ

Tại Phước Đồng, dựng tu viện Phước Sơn

Phật Giáo tỉnh nhà, cần một bậc nghiêm từ, uy đức, sắt son

Từ 2001 đến 2006, dù bịnh tình,

Vẫn không từ nan, đảm thừa Ủy viên Tăng Sự

Vì thiền môn, pháp lữ

Vì sách tấn hậu lai

Cũng đã bao lần đăng đàn trang nghiêm Tôn Chứng

Không từ tích chấn

Không quản bịnh tình

Năm 2003, Quảng Đức Úc Châu tổ chức Khánh Thành

Đã mượn chim bằng phiêu cánh gió

Vừa nhìn đệ tử hành hoạt, cho thỏa tình giáo hóa

Vừa đi thăm từng tiểu bang, cho thấu

Phật Giáo Việt Nam “đem chuông vang rộng xứ người”

Và để cho thỏa một đời

Lại đằng vân về thăm xứ Phật

Kia, bao dấu xưa của một thời, đã mất

Nọ, bao Thánh Tích của một thuở, còn đây

Nhân loại năm châu còn náo nức, trầm tư, cảm kích tỏ bày

Nói chi đến nỗi niềm của hai hàng đệ tử

Cảm cảnh rồi thôi, trở về trụ xứ

Khách giã hồi qui, là chính của mình

Dù con bịnh hoành hành, nhưng còn một số việc phải xong

Nào Đoàn Quán, nào Cổng Tam Quan, nào con đường thôn làng

Đâu đó vừa mới vẹn toàn

Hơn giữa năm 2006 – Bính Tuất

Trăng vội gát đầu non

Bóng chiều vội phủ hoàng hôn

Ngài di giáo, phó chúc tận tường

Và đã an nhiên, thuận thế vô thường

Bản thể hoàn nguyên tri diện mục

Ô hô !

Biết thế, nhưng đệ tử, môn đồ, hiếu quyến, làm sao không khóc !

A ha !

Biết thế, nhưng pháp lữ, đệ huynh, thân sơ, làm sao không đau !

Ô hô ! Phật Pháp Thân thường trụ nhiệm mầu

A ha ! Giữa Thánh phàm, làm sao không khác

Kính bạch cố Thượng Tọa Giác linh

Giữa tử sinh, tình nghĩa một kiếp luân hồi, nghe sao man mác

Giữa sắc không, nhân duyên một độ thế trần, nghe sao là ngà

Dù sao, 49 năm nhập đạo, hương thơm bay ngào ngạc

Dù sao, 37 năm Tăng Lạp, đức độ tỏa gần xa

Dù sao, 59 năm thọ thế, giã huyễn trả ta bà

Nhưng bản hoài của Chư Phật

Hạnh nguyện độ sanh của Chư Bồ Tát

Tâm nguyện thế thừa của hàng xuất gia

Tam đồ, bát nạn, thập phương pháp giới, vẫn tiếp tục vào ra

Ô hô ! A ha !

Thôi, nay Ngài đã

Quy bổn Thường, Lạc

Hoàn nguyên Ngã, Tịnh

Trước kim quan, xin thắp ba nén hương, chân thành bái thỉnh

Trước chân dung, xin chắp tay khấn nguyện, cảm niệm, nhớ ghi

Pháp thân, bất khả tư nghì

Ta bà, cỡi hạc, có chi

Nam Mô từ Lâm Tế chánh tông, tứ thập nhị thế, Thiên Phú Tự Trụ Trì,

Húy thượng Trừng hạ Lộc, tự Chơn Kiến, hiệu Ấn Minh thượng tọa Giác linh

Minh chứng.

 

Thành tâm phụng bái

Tỳ Kheo Thích Nhật Tân

 

 
 
 

---o0o---

 

 

Trở về
Trang Tưởng Niệm TT Thích Chơn Kiến

 

---o0o---

Vi tính và trình bày: Tịnh Pháp - Tịnh Tuệ

 


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang chùa Việt Nam

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ : quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thỈ?: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544