Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Phật Giáo Việt Nam


...... ... .

 

Thành Kính Tưởng niệm
Cố Thượng Tọa Thích Chơn Kiến

 

Hình ảnh
Lễ Cúng Chung Thất Cố Thượng Tọa
tại Chùa Thiên Phú, TP Nha Trang
(Thứ bảy, 21-10-2006)


 

 

Bảo Tháp phụng thờ Cố Thượng Tọa Thích Chơn Kiến tại Chùa Thiên Phú, Nha Trang
(xem hình lớn hơn)

 

 

---o0o---

 

 

Trở về
Trang Tưởng Niệm TT Thích Chơn Kiến


 

---o0o---

Nhiếp ảnh: Phật tử Chùa Kim Sơn
Cập nhật: 21-10-2006

 


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang chùa Việt Nam

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ : quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thỈ?: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544