Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Phật Giáo Việt Nam


...... ... .

 


Thành kính Tưởng Niệm
Cố Thượng Tọa Thích Chơn Kiến
 


Hình ảnh
Lễ Cung Tống Kim Quan
Cố Thượng Tọa Thích Chơn Kiến
nhập bảo tháp
(ngay trong khuôn viên Chùa Thiên Phú
8 giờ sáng ngày thứ sáu, 8-9-2006)

 

 

 

 

 

 

 


 

(xem tiếp)

 

---o0o---

 

 

Trở về
Trang Tưởng Niệm TT Thích Chơn Kiến


 

---o0o---

Nhiếp ảnh: Tâm Nhẫn - Minh Thạnh - Tâm Chánh - Cát Tường 
Cập nhật: 8-9-2006

 


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang chùa Việt Nam

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ : quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thỈ?: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544